Yıl: 2023 Cilt: 40 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 89 - 95 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.55507/gopzfd.1330038 İndeks Tarihi: 27-09-2023

Thrips (Insecta: Thysanoptera) Species in Pepper Fields in Tokat Province, Türkiye

Öz:
Thrips (Thysanoptera) species in pepper fields was determined in Tokat province, Türkiye in 2021-2022. The density of thrips began to rise once the leaves emerged in late May, and the collection of thrips species started in June to October. In order to determine the thrips species common in the region, 25 flowers from a total of 25 plants randomly selected in the pepper field during each sampling period were taken into falcon tubes containing 60% ethyl alcohol. At the same time, the flowers and leaves of 25 plants, representing the field, were shaken onto white paper and the thrips were taken into 1.5 ml eppendorf tubes containing 60% ethyl alcohol with the help of a sable-tipped brush. In order to determine the common thrips species in the region, the flowers and leaves of 25 randomly selected plants in the pepper field in each sampling period were shaken on the white paper and the thrips were taken into 1.5 ml eppendorf tubes with the help of a sable-tipped brush. The assessment encompassed various thrips families belonging to the order Thysanoptera, specifically Thripidae, Aeolothripidae, and Phlaeothripidae. A total of 7 Thysanoptera species were identified in this study. The species were Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895), Thrips tabaci (Lindeman, 1889), Thrips meridionalis (Priesner 1926) and Chirothrips manicatus (Haliday, 1836) in Thripidae family, and Aeolothrips intermedius (Bagnall, 1934) and Aeolothrips fasciatus (Linnaeus, 1758) in Aeolothripidae family, and Haplothrips aculeatus (Fabricius, 1803) in Phlaeothripidae family. Both adult and larval thrips were gathered from the flowers, with a significant abundance of larval thrips noted towards the end of June. In this study, the dominant species was F. occidentalis in pepper fields in Tokat province.
Anahtar Kelime: Pepper thrips Thripidae Aelothripidae Phlaeothripidae Türkiye

Türkiye’de Tokat İlinde Biber Alanlarında Görülen Thrips (Insecta: Thysanoptera) Türleri

Öz:
Türkiye'nin Tokat ili 2021-2022 yıllarında biber tarlalarında Thrips (Thysanoptera) türleri tespit edilmiştir. Mayıs ayı sonlarında yaprakların ortaya çıkmasıyla birlikte thrips yoğunluğu artmaya başlamış ve thrips türlerinin toplanması Haziran-Ekim ayları arasında yapılmıştır. Yörede yaygın olan trips türlerinin belirlenmesi amacıyla her örnekleme döneminde biber tarlasında rastgele seçilen toplam 25 bitkiden 25 çiçek%60’lık etil alkol içeren falkon tüplerine alınmıştır. Aynı zamanda tarlayı temsil edecek şekilde 25 bitkinin çiçek ve yarpakları beyaz kağıdın üzerine silkelenerek tripsler samur uçlu fırça yardımıyla 1,5 ml’lik efendorf tüplerine alınmıştır. Thysanoptera takımına ait Thripidae, Aeolothripidae ve Phlaeothripidae familyalarına ait 7 tür tespit edilmiştir. Türler, Thripidae familyasından Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895), Thrips tabaci (Lindeman, 1889), Thrips meridionalis (Priesner 1926), Chirothrips manicatus (Haliday, 1836), Aeolothrips intermedius (Bagnall, 1934) ve Aeolothripidae familyasından Aeolothrips fasciatus (Linnaeus 1758) ve Phlaeothripidae familyasından Haplothrips aculeatus (Fabricius, 1803) tespit edilmiştir. Çiçeklerden hem ergin ve hemde larvalar toplanmıştır. Bu çalışmada Tokat ili biber alanlarında ana türün F. occidentalis olduğu ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelime: Biber thrips Thripidae Aeolothripidae Phlaeothripidae Türkiye

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Younus S, Yanar D, Atakan E (2023). Thrips (Insecta: Thysanoptera) Species in Pepper Fields in Tokat Province, Türkiye. , 89 - 95. 10.55507/gopzfd.1330038
Chicago Younus Sarah Disko,Yanar Dürdane,Atakan Ekrem Thrips (Insecta: Thysanoptera) Species in Pepper Fields in Tokat Province, Türkiye. (2023): 89 - 95. 10.55507/gopzfd.1330038
MLA Younus Sarah Disko,Yanar Dürdane,Atakan Ekrem Thrips (Insecta: Thysanoptera) Species in Pepper Fields in Tokat Province, Türkiye. , 2023, ss.89 - 95. 10.55507/gopzfd.1330038
AMA Younus S,Yanar D,Atakan E Thrips (Insecta: Thysanoptera) Species in Pepper Fields in Tokat Province, Türkiye. . 2023; 89 - 95. 10.55507/gopzfd.1330038
Vancouver Younus S,Yanar D,Atakan E Thrips (Insecta: Thysanoptera) Species in Pepper Fields in Tokat Province, Türkiye. . 2023; 89 - 95. 10.55507/gopzfd.1330038
IEEE Younus S,Yanar D,Atakan E "Thrips (Insecta: Thysanoptera) Species in Pepper Fields in Tokat Province, Türkiye." , ss.89 - 95, 2023. 10.55507/gopzfd.1330038
ISNAD Younus, Sarah Disko vd. "Thrips (Insecta: Thysanoptera) Species in Pepper Fields in Tokat Province, Türkiye". (2023), 89-95. https://doi.org/10.55507/gopzfd.1330038
APA Younus S, Yanar D, Atakan E (2023). Thrips (Insecta: Thysanoptera) Species in Pepper Fields in Tokat Province, Türkiye. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(2), 89 - 95. 10.55507/gopzfd.1330038
Chicago Younus Sarah Disko,Yanar Dürdane,Atakan Ekrem Thrips (Insecta: Thysanoptera) Species in Pepper Fields in Tokat Province, Türkiye. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40, no.2 (2023): 89 - 95. 10.55507/gopzfd.1330038
MLA Younus Sarah Disko,Yanar Dürdane,Atakan Ekrem Thrips (Insecta: Thysanoptera) Species in Pepper Fields in Tokat Province, Türkiye. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.40, no.2, 2023, ss.89 - 95. 10.55507/gopzfd.1330038
AMA Younus S,Yanar D,Atakan E Thrips (Insecta: Thysanoptera) Species in Pepper Fields in Tokat Province, Türkiye. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2023; 40(2): 89 - 95. 10.55507/gopzfd.1330038
Vancouver Younus S,Yanar D,Atakan E Thrips (Insecta: Thysanoptera) Species in Pepper Fields in Tokat Province, Türkiye. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2023; 40(2): 89 - 95. 10.55507/gopzfd.1330038
IEEE Younus S,Yanar D,Atakan E "Thrips (Insecta: Thysanoptera) Species in Pepper Fields in Tokat Province, Türkiye." Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40, ss.89 - 95, 2023. 10.55507/gopzfd.1330038
ISNAD Younus, Sarah Disko vd. "Thrips (Insecta: Thysanoptera) Species in Pepper Fields in Tokat Province, Türkiye". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40/2 (2023), 89-95. https://doi.org/10.55507/gopzfd.1330038