Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 12 Sayfa Aralığı: 774 - 796 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.51531/korkutataturkiyat.1323875 İndeks Tarihi: 04-10-2023

Türkçenin Anlatım Gücü Atasözlerinde Türk Mitolojisindeki “Gök ve Yer” Kavramı Örneği

Öz:
İnsanların düşünce, duygu ve isteklerini ifade ettikleri dil, aynı zamanda milletlerin kültür birikimlerini aktarmakta kullanılmaktadır. Dildeki anlatım zenginliğini, etkiyi, akıcılığı ve güzelliği artıran en önemli ve en başta gelen unsur atasözleri ve deyimlerdir. Her ulusun, toplumun milli değerlerini, kültürünü, karakterini ortaya koyan, binlerce yıllık geçmişinin birikimi olan yol gösterici ve öğüt verici özlü sözleri vardır. Tarihin en eski ve köklü milletlerinden olan Türklerin binlerce yıllık deneyimlerinden oluşmuş, büyük bir söz ve kültür hazinesi olan atasözleri Türkçenin gücünü ve zenginliğini yansıtır. Bu araştırma ile Türk dilinin ve kültürünün atasözleri yönünden zenginliğine ve anlam derinliğine vurgu yaparak, ifadelerde etkinlik, akıcılık ve anlam genişliği ile milli dil bilincinin artmasına, atasözlerinin her alanda daha sık kullanımına ve bu doğrultuda yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmıştır. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılarak öncelikle Türk kültürü, Türk mitolojisi, alanlarında yazılı kaynaklardan “gök ve yer” kavramı araştırılmış, daha sonra ilgili kaynaklardan, içinde “gök ve yer” sözcüklerinin yer aldığı atasözleri taranarak tespit edilmiştir. Tespit edilen atasözleri anlamsal olarak analiz edilip değerlendirilmiştir. Sonuç olarak “gök ve yer” kavramlarının Türkler nezdinde ayrı bir yeri ve önemi olduğu, binlerce yıllık tarihi geçmişten günümüze kadar bu iki sözcükten yararlanılarak yüzlerce anlam ve değer yüklenen atasözü oluşturulduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime: Türkçenin anlatım gücü Türk mitolojisi gök ve yer kavramı atasözü.

At the Proverbs of Expressive Power of Turkish the Example of the Concept of “Sky and Earth” in Turkish Mythology

Öz:
The language in which people express their thoughts, feelings and wishes is also used to convey the cultural accumulation of nations. Proverbs and idioms are the most important and foremost elements that increase the richness of expression, effect, fluency beauty and in the language. Every nation has guiding and advising aphorisms that reveal the national values, culture and character of the society and are the accumulation of thousands of years of history. Proverbs, which are formed from thousands of years of experience of the Turks, one of the oldest and most rooted nation in history, and are a great treasure of words and culture, reflect the power and richness of Turkish. By emphasizing the richness and depth of meaning of the Turkish language and culture in terms of proverbs with this research, it is aimed to contribute to the increase of national language awareness with efficiency, fluency and breadth of meaning in expressions, to the more frequent use of proverbs in every field and to the studies to be carried out in this direction. In the study, using the descriptive scanning model, first of all, the concept of “sky and earth” was searched from the written sources in the fields of Turkish culture, Turkish mythology, and then the proverbs containing the words “sky and earth” were scanned and determined from the relevant sources. The determined proverbs were analyzed and evaluated semantically. As a result, it has been seen that the concepts of “sky and earth” have a special place and importance in the eyes of the Turks, and hundreds of proverbs have been created by using these two words from thousands of years of historical past to.
Anahtar Kelime: Expressive power of Turkish Turkish mythology concept of sky and earth proverb.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA SIMSEK P (2023). Türkçenin Anlatım Gücü Atasözlerinde Türk Mitolojisindeki “Gök ve Yer” Kavramı Örneği. , 774 - 796. 10.51531/korkutataturkiyat.1323875
Chicago SIMSEK PINAR Türkçenin Anlatım Gücü Atasözlerinde Türk Mitolojisindeki “Gök ve Yer” Kavramı Örneği. (2023): 774 - 796. 10.51531/korkutataturkiyat.1323875
MLA SIMSEK PINAR Türkçenin Anlatım Gücü Atasözlerinde Türk Mitolojisindeki “Gök ve Yer” Kavramı Örneği. , 2023, ss.774 - 796. 10.51531/korkutataturkiyat.1323875
AMA SIMSEK P Türkçenin Anlatım Gücü Atasözlerinde Türk Mitolojisindeki “Gök ve Yer” Kavramı Örneği. . 2023; 774 - 796. 10.51531/korkutataturkiyat.1323875
Vancouver SIMSEK P Türkçenin Anlatım Gücü Atasözlerinde Türk Mitolojisindeki “Gök ve Yer” Kavramı Örneği. . 2023; 774 - 796. 10.51531/korkutataturkiyat.1323875
IEEE SIMSEK P "Türkçenin Anlatım Gücü Atasözlerinde Türk Mitolojisindeki “Gök ve Yer” Kavramı Örneği." , ss.774 - 796, 2023. 10.51531/korkutataturkiyat.1323875
ISNAD SIMSEK, PINAR. "Türkçenin Anlatım Gücü Atasözlerinde Türk Mitolojisindeki “Gök ve Yer” Kavramı Örneği". (2023), 774-796. https://doi.org/10.51531/korkutataturkiyat.1323875
APA SIMSEK P (2023). Türkçenin Anlatım Gücü Atasözlerinde Türk Mitolojisindeki “Gök ve Yer” Kavramı Örneği. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online), (12), 774 - 796. 10.51531/korkutataturkiyat.1323875
Chicago SIMSEK PINAR Türkçenin Anlatım Gücü Atasözlerinde Türk Mitolojisindeki “Gök ve Yer” Kavramı Örneği. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online) , no.12 (2023): 774 - 796. 10.51531/korkutataturkiyat.1323875
MLA SIMSEK PINAR Türkçenin Anlatım Gücü Atasözlerinde Türk Mitolojisindeki “Gök ve Yer” Kavramı Örneği. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online), vol., no.12, 2023, ss.774 - 796. 10.51531/korkutataturkiyat.1323875
AMA SIMSEK P Türkçenin Anlatım Gücü Atasözlerinde Türk Mitolojisindeki “Gök ve Yer” Kavramı Örneği. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online). 2023; (12): 774 - 796. 10.51531/korkutataturkiyat.1323875
Vancouver SIMSEK P Türkçenin Anlatım Gücü Atasözlerinde Türk Mitolojisindeki “Gök ve Yer” Kavramı Örneği. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online). 2023; (12): 774 - 796. 10.51531/korkutataturkiyat.1323875
IEEE SIMSEK P "Türkçenin Anlatım Gücü Atasözlerinde Türk Mitolojisindeki “Gök ve Yer” Kavramı Örneği." Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online), , ss.774 - 796, 2023. 10.51531/korkutataturkiyat.1323875
ISNAD SIMSEK, PINAR. "Türkçenin Anlatım Gücü Atasözlerinde Türk Mitolojisindeki “Gök ve Yer” Kavramı Örneği". Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online) 12 (2023), 774-796. https://doi.org/10.51531/korkutataturkiyat.1323875