The evaluation of academicians’ views on distance education programs (The Samples of Fırat and Tunceli Universities)

Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 776 - 784 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

The evaluation of academicians’ views on distance education programs (The Samples of Fırat and Tunceli Universities)

Öz:
Sanal öğrenme veya uzaktan eğitim; internet/intranet veya bir bilgisayar ağı bulunan platform üzerinden sunulan, web tabanlı bir eğitim sistemi olarak tanımlanabilir. Bu yaklaşım; bireyi merkeze alan, onu bilgiye ulaşma yönünde motive eden ve ona öncelik veren bir modeldir. Günümüz toplumlarının zamana karşı vermiş oldukları bilgi edinme yarışında bilgisayar ve internetin birlikte kullanıldığı bu yetenekli yapı oldukça önemsenmektedir. Eğitim kurumları organizasyon yetenekleri ve öğretim programlarını revize ederek yaşam boyu öğrenme için yeniden yapılandırılmaktadır. Bu yönelim bir bakıma zorunluluktur, zira geleneksel eğitim sistemleri bilgi yükü altında ezilmektedir. Bilgi çok hızlı değişmekte, beceriler eskimekte ancak birçok öğretmen ve hatta eğitim kurumu bu hıza yetişememektedir. Uzaktan eğitimin bu sorunlara farklı bir bakış açısıyla çözüm getireceği umulmaktadır. Elde edilen veriler temel istatistiklerin yanı sıra çeşitli değişkenler açısından nitel analize tabi tutulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Akademisyenlerin uzaktan eğitim programlarına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi (Fırat ve Tunceli Üniversiteleri Örneği)

Öz:
Virtual learning or distance education, internet / intranet or via a computer network, the platform offered as a web-based education system be defined. This approach individual in center field, which motivated him to find information and prioritizing it, is a model. Against our societies have given their time in the race to obtain information using computers and the Internet with this structure is taken very seriously talented. Educational institutions and organizations the ability to revise the curriculum for lifelong learning is being restructured. This orientation is mandatory in some sense, because the traditional education systems are suffering under the load information. Information is changing very rapidly, although many teachers are old skills and even educational institutions can not catch up with this pace. Of distance learning solutions to these problems will bring a different perspective is expected. The purpose of this study for the views of academics to evaluate distance education programs. Obtained, as well as basic statistical data for different variables were subjected to qualitative analysis.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Tuncer M, TANAŞ R (2011). The evaluation of academicians’ views on distance education programs (The Samples of Fırat and Tunceli Universities). , 776 - 784.
Chicago Tuncer Murat,TANAŞ Ramazan The evaluation of academicians’ views on distance education programs (The Samples of Fırat and Tunceli Universities). (2011): 776 - 784.
MLA Tuncer Murat,TANAŞ Ramazan The evaluation of academicians’ views on distance education programs (The Samples of Fırat and Tunceli Universities). , 2011, ss.776 - 784.
AMA Tuncer M,TANAŞ R The evaluation of academicians’ views on distance education programs (The Samples of Fırat and Tunceli Universities). . 2011; 776 - 784.
Vancouver Tuncer M,TANAŞ R The evaluation of academicians’ views on distance education programs (The Samples of Fırat and Tunceli Universities). . 2011; 776 - 784.
IEEE Tuncer M,TANAŞ R "The evaluation of academicians’ views on distance education programs (The Samples of Fırat and Tunceli Universities)." , ss.776 - 784, 2011.
ISNAD Tuncer, Murat - TANAŞ, Ramazan. "The evaluation of academicians’ views on distance education programs (The Samples of Fırat and Tunceli Universities)". (2011), 776-784.
APA Tuncer M, TANAŞ R (2011). The evaluation of academicians’ views on distance education programs (The Samples of Fırat and Tunceli Universities). İlköğretim Online (elektronik), 10(2), 776 - 784.
Chicago Tuncer Murat,TANAŞ Ramazan The evaluation of academicians’ views on distance education programs (The Samples of Fırat and Tunceli Universities). İlköğretim Online (elektronik) 10, no.2 (2011): 776 - 784.
MLA Tuncer Murat,TANAŞ Ramazan The evaluation of academicians’ views on distance education programs (The Samples of Fırat and Tunceli Universities). İlköğretim Online (elektronik), vol.10, no.2, 2011, ss.776 - 784.
AMA Tuncer M,TANAŞ R The evaluation of academicians’ views on distance education programs (The Samples of Fırat and Tunceli Universities). İlköğretim Online (elektronik). 2011; 10(2): 776 - 784.
Vancouver Tuncer M,TANAŞ R The evaluation of academicians’ views on distance education programs (The Samples of Fırat and Tunceli Universities). İlköğretim Online (elektronik). 2011; 10(2): 776 - 784.
IEEE Tuncer M,TANAŞ R "The evaluation of academicians’ views on distance education programs (The Samples of Fırat and Tunceli Universities)." İlköğretim Online (elektronik), 10, ss.776 - 784, 2011.
ISNAD Tuncer, Murat - TANAŞ, Ramazan. "The evaluation of academicians’ views on distance education programs (The Samples of Fırat and Tunceli Universities)". İlköğretim Online (elektronik) 10/2 (2011), 776-784.