Composition, frequency and abundance of thrips (Thysanoptera) species on outdoor ornamental plants in Balcalı, Adana (Türkiye)

Yıl: 2023 Cilt: 60 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 197 - 204 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.20289/zfdergi.1243324 İndeks Tarihi: 12-10-2023

Composition, frequency and abundance of thrips (Thysanoptera) species on outdoor ornamental plants in Balcalı, Adana (Türkiye)

Öz:
Objective: Phytophagous thrips are among the important pests of ornamental plants. Unlike other studies, in this study, thrips species mostly in perennial arboreal and shrub plants were investigated in the Balcalı location of Adana province, Türkiye in 2019-2020. Materials and Methods: Thrips were collected from ornamental plants by shaking method, and the collected individuals were stored in 60% ethyl alcohol. Results and Conclusion: Eleven harmful and two beneficial thrips species were determined from 788 adult thrips individuals collected. The most common and abundant in dense numbers, respectively, Hot pepper thrips, Thrips hawaiiensis (Morgan, 1913), Western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) that they are important pests, and Gold-tipped tubular thrips, Haplothrips gowdeyi (Franklin, 1908) were determined and constituted 58.6%, 27.5% and 4.0% of the total individuals, respectively.
Anahtar Kelime: Outdoor ornamental plants Frankliniella occidentalis Thrips hawaiiensis

Balcalı, Adana’da dış mekan süs bitkilerinde thrips (Thysanoptera) kompozisyonu, bulunma sıklıkları ve yoğunlukları

Öz:
Amaç: Fitofag thripsler süs bitkilerinin de önemli zararlıları arasındadır. Diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada, çoğunlukla çok yıllık ağacımsı ve çalımsı bitkilerde thrips türleri 2019-2020 yıllarında Adana İli Balcalı yöresinde araştırılmıştır. Materyal ve Metot: Thripsler süs bitkilerinden silkme yöntemiyle toplanmış olup, topanan bireyler %60 etil alkol içersinde saklanmıştır. Bulgular ve Sonuç: Toplanan 788 ergin thrips bireyinden, 11 zararlı ve 2 yararlı thrips türü saptanmıştır. En yaygın ve bol sayılarda önemli bitki zararlılardan sırasıyla, Acı biber thripsi, Thrips hawaiiensis (Morgan, 1913), Batı çiçek thripsi, Franklinella occidentalis (Pergande), ve Altın uçlu tübüler thrips, Haplothrips gowdeyi (Franklin, 1908) saptanmış olup, toplam bireylerin sırasıyla, %58.6 ve % 27.5 ve % 4.0’ünü oluşturmuşlardır.
Anahtar Kelime: Dışmekan süs bitkileri Frankliniella occidentalis Thrips hawaiiensis

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Atakan E (2023). Composition, frequency and abundance of thrips (Thysanoptera) species on outdoor ornamental plants in Balcalı, Adana (Türkiye). , 197 - 204. 10.20289/zfdergi.1243324
Chicago Atakan Ekrem Composition, frequency and abundance of thrips (Thysanoptera) species on outdoor ornamental plants in Balcalı, Adana (Türkiye). (2023): 197 - 204. 10.20289/zfdergi.1243324
MLA Atakan Ekrem Composition, frequency and abundance of thrips (Thysanoptera) species on outdoor ornamental plants in Balcalı, Adana (Türkiye). , 2023, ss.197 - 204. 10.20289/zfdergi.1243324
AMA Atakan E Composition, frequency and abundance of thrips (Thysanoptera) species on outdoor ornamental plants in Balcalı, Adana (Türkiye). . 2023; 197 - 204. 10.20289/zfdergi.1243324
Vancouver Atakan E Composition, frequency and abundance of thrips (Thysanoptera) species on outdoor ornamental plants in Balcalı, Adana (Türkiye). . 2023; 197 - 204. 10.20289/zfdergi.1243324
IEEE Atakan E "Composition, frequency and abundance of thrips (Thysanoptera) species on outdoor ornamental plants in Balcalı, Adana (Türkiye)." , ss.197 - 204, 2023. 10.20289/zfdergi.1243324
ISNAD Atakan, Ekrem. "Composition, frequency and abundance of thrips (Thysanoptera) species on outdoor ornamental plants in Balcalı, Adana (Türkiye)". (2023), 197-204. https://doi.org/10.20289/zfdergi.1243324
APA Atakan E (2023). Composition, frequency and abundance of thrips (Thysanoptera) species on outdoor ornamental plants in Balcalı, Adana (Türkiye). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 60(2), 197 - 204. 10.20289/zfdergi.1243324
Chicago Atakan Ekrem Composition, frequency and abundance of thrips (Thysanoptera) species on outdoor ornamental plants in Balcalı, Adana (Türkiye). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 60, no.2 (2023): 197 - 204. 10.20289/zfdergi.1243324
MLA Atakan Ekrem Composition, frequency and abundance of thrips (Thysanoptera) species on outdoor ornamental plants in Balcalı, Adana (Türkiye). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.60, no.2, 2023, ss.197 - 204. 10.20289/zfdergi.1243324
AMA Atakan E Composition, frequency and abundance of thrips (Thysanoptera) species on outdoor ornamental plants in Balcalı, Adana (Türkiye). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2023; 60(2): 197 - 204. 10.20289/zfdergi.1243324
Vancouver Atakan E Composition, frequency and abundance of thrips (Thysanoptera) species on outdoor ornamental plants in Balcalı, Adana (Türkiye). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2023; 60(2): 197 - 204. 10.20289/zfdergi.1243324
IEEE Atakan E "Composition, frequency and abundance of thrips (Thysanoptera) species on outdoor ornamental plants in Balcalı, Adana (Türkiye)." Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 60, ss.197 - 204, 2023. 10.20289/zfdergi.1243324
ISNAD Atakan, Ekrem. "Composition, frequency and abundance of thrips (Thysanoptera) species on outdoor ornamental plants in Balcalı, Adana (Türkiye)". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 60/2 (2023), 197-204. https://doi.org/10.20289/zfdergi.1243324