Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 2072 - 2088 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24315/tred:1327005 İndeks Tarihi: 18-10-2023

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM SORUNLARI: ÇOMÜ ÖRNEĞİ

Öz:
Engellilik, insan hayatının ilk dönemlerinden beri hayatın her döneminde karşılaşılan bir durumdur. Söz konusu engellilik durumu başta zihinsel, işitme, görme, ortopedik engellilik olmak üzere sekiz gruba ayrılmaktadır. Görme yetersizliği, doğuştan ve sonradan olmak üzere iki şekilde vuku bulmaktadır. Sonradan görme yetersizliğinin başlıca sebepleri kazalar, çeşitli hastalıklardır. Söz konusu kişiler görme rehabilitasyonu, teknolojik yardımlar, destekleyici hizmetler gibi kaynaklardan eğitim için faydalanabilirler. Toplumun her kesiminde var olan görme yetersizliği olan bireyler yaşamlarında çeşitli zorluklar yaşamaktadır. Bu gruplardan biri de öğrenci gruplarıdır. Bilindiği üzere özellikle üniversite öğrencilerinin eğitimde en temel ihtiyacı kitaplardır. Bu çalışmada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde eğitim alan görme yetersizliği olan 18-38 yaş aralığındaki 16 (on erkek altı kadın) öğrencinin kütüphane kullanım sorunları incelenmiştir. Araştırmanın soruları katılımcıların genel özellikleri, kütüphanenin koşulları ve kütüphanede duyulan ihtiyaçlara yönelik sorulardan oluşturulmuştur. Çalışma nitel araştırma yöntemi kullanılarak çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular anket tekniği uygulanarak tamamlanmıştır. Sonuçta ise kütüphanede sesli ve Braille materyallerin yetersizliği dikkat çekmiştir.
Anahtar Kelime:

LIBRARY USE PROBLEMS OF UNIVERSITY STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT: ÇOMÜ EXAMPLE

Öz:
Disability is a process in every period of life since the first periods of human life. The disability in question is divided into eight groups, primarily mental, hearing, visual, orthopedic disability. Visual impairment occurs in two forms, congenital and acquired. The main causes of acquired visual impairment are accidents and various diseases. These people can benefit from different resources during their education such as vision rehabilitation, technological aids, and supportive services. Individuals with visual impairment, present in all parts of society, experience various difficulties in their lives. One of these groups is the student groups. As it is known, the most basic need of university students in education is books. In this study, the library use problems of 16 students with visual impairment (ten males and six females) between the ages of 18-38 studying at Çanakkale Onsekiz Mart University were examined. The questions of the research were formed from the general characteristics of the participants, the conditions of the library and their needs in the library. The study was completed by applying the multiple-choice and open-ended questions questionnaire technique using the qualitative research method. As a result, the lack of audio and Braille materials in the library attracted attention.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Bakırcı, R. (2009). Milli Kütüphane’de görme engellilere sunulan hizmetler ve gelişmeler. Bilgi Dünyası, 10(1).
 • CDC, A. W. (2020). Centers for disease control and prevention.
 • Cylke, F. K., Dixon, J. M., & Moodie, M. M. (2000). The National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, Library of Congress. Alexandria, 12(2).
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (2015). Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. https://lib.comu.edu.tr/hakkimizda/genel-tanitim.html (Erişim Tarihi: 19/06/2023).
 • Demirel, S. (2005). Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinde aile eğitiminin önemi. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, (1).
 • Güldenpfennig, F., Wagner, A., Fikar, P., Kaindl, G., & Ganhör, R. (2020). Enabling Learning Experiences for Visually Impaired Children by Interaction Design. Haptic Interfaces for Accessibility, Health, and Enhanced Quality of Life.
 • Gustavsson, S. (1996). İsveç'te konuşan kitaplar: Görme özürlüler için gelişmekte olan bir olanak. Türk Kütüphaneciliği, 10(1).
 • Kaynar, M. (1992). Görme özürlüler için kütüphane hizmeti. Türk Kütüphaneciliği, 6(2).
 • Maxwell, J.A. (1992). Understanding in qualitative research. Harvard Educational Review.
 • Sağlamtunç, T. (2010). Görme engelliler ve kütüphanecilik hizmetleri. Bilgi Dünyası, 11(1).
 • Tekin, E. C. (2019). Asurbanipal Kütüphanesi. Hiperyayın.
 • Yıldırım, A., Simsek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık
 • World Health Organization. (2000). The world health report 2000: health systems: improving performance. World Health Organization.
APA Ramo Akgün N, Doykun S (2023). GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM SORUNLARI: ÇOMÜ ÖRNEĞİ. , 2072 - 2088. 10.24315/tred:1327005
Chicago Ramo Akgün Nergis,Doykun Samet GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM SORUNLARI: ÇOMÜ ÖRNEĞİ. (2023): 2072 - 2088. 10.24315/tred:1327005
MLA Ramo Akgün Nergis,Doykun Samet GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM SORUNLARI: ÇOMÜ ÖRNEĞİ. , 2023, ss.2072 - 2088. 10.24315/tred:1327005
AMA Ramo Akgün N,Doykun S GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM SORUNLARI: ÇOMÜ ÖRNEĞİ. . 2023; 2072 - 2088. 10.24315/tred:1327005
Vancouver Ramo Akgün N,Doykun S GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM SORUNLARI: ÇOMÜ ÖRNEĞİ. . 2023; 2072 - 2088. 10.24315/tred:1327005
IEEE Ramo Akgün N,Doykun S "GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM SORUNLARI: ÇOMÜ ÖRNEĞİ." , ss.2072 - 2088, 2023. 10.24315/tred:1327005
ISNAD Ramo Akgün, Nergis - Doykun, Samet. "GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM SORUNLARI: ÇOMÜ ÖRNEĞİ". (2023), 2072-2088. https://doi.org/10.24315/tred:1327005
APA Ramo Akgün N, Doykun S (2023). GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM SORUNLARI: ÇOMÜ ÖRNEĞİ. Trakya Eğitim Dergisi, 13(3), 2072 - 2088. 10.24315/tred:1327005
Chicago Ramo Akgün Nergis,Doykun Samet GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM SORUNLARI: ÇOMÜ ÖRNEĞİ. Trakya Eğitim Dergisi 13, no.3 (2023): 2072 - 2088. 10.24315/tred:1327005
MLA Ramo Akgün Nergis,Doykun Samet GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM SORUNLARI: ÇOMÜ ÖRNEĞİ. Trakya Eğitim Dergisi, vol.13, no.3, 2023, ss.2072 - 2088. 10.24315/tred:1327005
AMA Ramo Akgün N,Doykun S GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM SORUNLARI: ÇOMÜ ÖRNEĞİ. Trakya Eğitim Dergisi. 2023; 13(3): 2072 - 2088. 10.24315/tred:1327005
Vancouver Ramo Akgün N,Doykun S GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM SORUNLARI: ÇOMÜ ÖRNEĞİ. Trakya Eğitim Dergisi. 2023; 13(3): 2072 - 2088. 10.24315/tred:1327005
IEEE Ramo Akgün N,Doykun S "GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM SORUNLARI: ÇOMÜ ÖRNEĞİ." Trakya Eğitim Dergisi, 13, ss.2072 - 2088, 2023. 10.24315/tred:1327005
ISNAD Ramo Akgün, Nergis - Doykun, Samet. "GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM SORUNLARI: ÇOMÜ ÖRNEĞİ". Trakya Eğitim Dergisi 13/3 (2023), 2072-2088. https://doi.org/10.24315/tred:1327005