Yıl: 2000 Cilt: 11 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 269 - 272 Metin Dili: Türkçe

Ankilozan spondilitli hastalarda kardiyovasküler endurans, göğüs ekspansiyonu ve vital kapasite arasındaki ilişki

Öz:
Ankilozan spondilit (AS) özellikle omurga eklemlerini tutan ve sistemik bulgularla giden inflamatuar bir hastalıktır. AS'li hastalarda toraks civarındaki eklemlerin tutulmasına bağlı olarak restriktif tipte akciğer hastalığı gelişir, vital kapasite azalır. Bu çalışmada amacımız AS'li hastalarda kardiyovasküler dayanıklılığı, indirekt bir yöntem olan Astrand testi ile değerlendirmek, bunun göğüs ekspansiyonu ve vital kapasite ile olan ilişkisini araştırmaktır. Bu çalışmaya AS'li 21 hasta alındı. Astrand testi ancak 17 hastaya yapılabildi. Test ile eş zamanlı olarak göğüs ekspansiyonu ve vital kapasite Ölçüldü. Hastalık yaşı, sigara içip içmedikleri de sorgulandı. İstatiksel analizlerde Pearson korelasyon katsayısı ve Student t testi kullanıldı. Hastalar yaş ortalaması 30±7 yıl olan, 2 kadın ve 15 erkekten oluşuyordu. Hastalık süresi ortalama 72±75 aydı. V02max' m göğüs ekspansiyonu, vital kapasite ve hastalık süresi ile korele olmadığı görüldü (p>0.05). V02 max'ın sigara içen ve içmeyen hastalar arasında da farklı olmadığı bulundu (p>0.05). Hastaların çoğu genç erkek olup, bir takım fonksiyonel kısıtlılıklarına rağmen işlerine devam etmektedirler. Bu durum, göğüs ekspansiyonu ve vital kapasitede düşüklük olmasına rağmen V02 max'ın belli bir düzeyde tutulmasına yardım etmektedir. Hastalık uzun yıllar sürmesine rağmen, yavaş seyirli olabilir. Sonuç olarak, hastalarımızda göğüs ekspansiyonu ve vital kapasite ile kardiyovasküler dayanıklılık arasında bir ilişki bulunamamıştır. Bunların dışındaki bir çok faktörün kondisyonu etkileyebileceği düşünülmüştür. Bu sonuçlar geniş, randomize kontrollü çalışmalarla araştırılmalıdır.
Anahtar Kelime: Egzersiz testi Spondilit, ankilozan Vital kapasite Zorlu soluk verme hacmi Sigara içme

The relationship between cardiovascular endurance thoracic expansion and vital capacity in the patients with ankylosing spondylitis

Öz:
Ankylosing spondylitis (AS) is an inflammatory disease which involves especially columna vertebralis. There is commonly noted restrictive pulmonary disease due to involvement of the thoracic joints, therefore it results in decreased vital capacity. The aim of this study is to assess the cardiovascular endurance in AS patients by an indirect test (Astrand test) and to investigate the relationship between thoracic expansion range and vital capacity. Twenty one patients with AS were recruited in the study. Astrand test was performed only in 17 of this patients with simultaneous assessment of thoracic expansion range and vital capacity. Patients were questioned about smoking habits and Pearson correlation and Student-t test were used for statistical analysis. This study group were composed of 2 females and 15 males with mean 30± 7years of ages. The mean disease duration was 72 ±75 months. There was no correlation between VO2 max with thoracic expansion range, vital capacity and disease duration (p>0.05). There was no significant difference ofVO2max values in smoking and nonsmoking patients (p>0.05). VO2max may not show any significant decrease, because our patients were mostly males and actively working people. Furthermore we hypothesized that the lack of correlation may be due to the slow progression of disease. As a result, we state that we have not found a significant correlation between thoracic expansion range, vital capacity and cardiovascular endurance in our series and we believe that cardiovascular endurance may be affected by various other factors, and larger randomized controlled studies are needed to confirm these results.
Anahtar Kelime: Exercise Test Vital Capacity Spondylitis, Ankylosing Forced Expiratory Volume Smoking

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA KARAN A, ÖZCAN E, AYDIN R, DIRAÇOĞLU D, ŞEN N, BERKER E (2000). Ankilozan spondilitli hastalarda kardiyovasküler endurans, göğüs ekspansiyonu ve vital kapasite arasındaki ilişki. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, 11(4), 269 - 272.
Chicago KARAN Ayşe,ÖZCAN Emel,AYDIN Resa,DIRAÇOĞLU Demirhan,ŞEN Nalan,BERKER Ender Ankilozan spondilitli hastalarda kardiyovasküler endurans, göğüs ekspansiyonu ve vital kapasite arasındaki ilişki. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 11, no.4 (2000): 269 - 272.
MLA KARAN Ayşe,ÖZCAN Emel,AYDIN Resa,DIRAÇOĞLU Demirhan,ŞEN Nalan,BERKER Ender Ankilozan spondilitli hastalarda kardiyovasküler endurans, göğüs ekspansiyonu ve vital kapasite arasındaki ilişki. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, vol.11, no.4, 2000, ss.269 - 272.
AMA KARAN A,ÖZCAN E,AYDIN R,DIRAÇOĞLU D,ŞEN N,BERKER E Ankilozan spondilitli hastalarda kardiyovasküler endurans, göğüs ekspansiyonu ve vital kapasite arasındaki ilişki. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi. 2000; 11(4): 269 - 272.
Vancouver KARAN A,ÖZCAN E,AYDIN R,DIRAÇOĞLU D,ŞEN N,BERKER E Ankilozan spondilitli hastalarda kardiyovasküler endurans, göğüs ekspansiyonu ve vital kapasite arasındaki ilişki. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi. 2000; 11(4): 269 - 272.
IEEE KARAN A,ÖZCAN E,AYDIN R,DIRAÇOĞLU D,ŞEN N,BERKER E "Ankilozan spondilitli hastalarda kardiyovasküler endurans, göğüs ekspansiyonu ve vital kapasite arasındaki ilişki." Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, 11, ss.269 - 272, 2000.
ISNAD KARAN, Ayşe vd. "Ankilozan spondilitli hastalarda kardiyovasküler endurans, göğüs ekspansiyonu ve vital kapasite arasındaki ilişki". Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 11/4 (2000), 269-272.