Yıl: 2023 Cilt: 38 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 545 - 554 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.7161/omuanajas.1328975 İndeks Tarihi: 03-11-2023

PRODUCTIVE EFFICIENCY OF ENERGY-AWARE WALNUT PRODUCTION

Öz:
Innovative cultivation and processing facilities are needed in order for the increased production in Türkiye to be efficient, low energy consumption, and high quality. Therefore, an in-depth analysis of the US California-based walnut producer has been made, which can also be an industrial role model to Turkish producers. The orchard of Chandler variety walnut was 70 decares and contains 17-year-old trees. Fuel consumed by agricultural machines during field operation, the rate of meeting the electricity need from solar panels for irrigation and processing, and the data of the hybrid drying (solar wall-natural gas) which is one of the few agricultural applications samples in the world were recorded for sustainable walnut production. In walnut production, spraying (pesticide) had the highest fuel consumption by far compared the all-year applications. The photovoltaic panels in the orchard met 62.8% of the required energy for irrigation engines. To process 42837 kg of walnuts, it was determined that 18.05% of the daily produced energy by roof-top photovoltaic panels was used. It is presenting that walnut production makes a significant direct contribution to the economy as a result of high-quality products with full mechanization and methods of utilizing solar energy technologies in walnut production.
Anahtar Kelime: Solar energy efficiency walnut

CEVIZ ÜRETIMINDE ENERJI BILINÇLI ÜRETIM VERIMLILIĞI

Öz:
Türkiye'de artan üretimin verimli, düşük enerji tüketimi ve yüksek kalitede olabilmesi için yenilikçi yetiştirme ve işleme tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, Türk üreticilere de endüstriyel rol model olabilecek ABD Kaliforniya merkezli ceviz üreticisinde derinlemesine bir analizi yapılmıştır. Chandler çeşidi ceviz bahçesi 70 dekar olup, içerisinde 17 yaşında ağaçlar bulunmaktadır. Tarım makinelerinin bahçe çalışmaları sırasında tükettiği yakıt, sulama ve ürün işleme için gerekli elektrik ihtiyacının güneş panellerinden karşılanma oranı ve dünyadaki sayılı tarımsal uygulama örneklerinden biri olan hibrit kurutma (güneş duvarı-doğal gaz) verileri ile sürdürülebilir ceviz üretimi için kayıt altına alınmıştır. Ceviz üretimindeki tüm yıl uygulamalarına göre açık ara en yüksek yakıt tüketimi ağaçların ilaçlamasında olmuştur. Bahçedeki güneş panelleri, sulama motorları için gerekli enerjinin %62,8'ini karşılamıştır. Toplam 42837 kg cevizin işlenmesi için çatı üstü güneş panellerinden üretilen günlük enerjinin %18,05'inin kullanıldığı belirlenmiştir. Ceviz üretiminde güneş enerjisi teknolojilerinden yararlanma yöntemleri ve tam mekanizasyon ile yüksek kaliteli ürünler sonucunda ekonomiye önemli ölçüde doğrudan katkı sağladığının gösterilmesidir.
Anahtar Kelime: Güneş enerjisi Verimlilik Ceviz

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akça, Y., 2009. Ceviz Yetiştiriciliği, Anıt Matbaası. Ankara.
 • Banaeian, N., Zangeneh, M., 2011. Modeling energy flow and economic analysis for walnut production in Iran, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 3(3): 194-201.
 • Banaeian, N., Zangeneh, M., Omid, M., 2010. Energy use efficiency for walnut producers using data envelopment analysis (DEA), Australian Journal of Crop Science, 4(5): 359-362.
 • Baran, M. F., Gökdoğan, O.,Oğuz, H. İ., 2017. Determining the energy usage efficiency of walnut (Juglans Regia L.) cultivation in Turkey, Erwerbs-Obstbau, 59(1): 77-82.
 • Baran, M., Gökdoğan, O., 2014. Karpuz ve kavun yetiştiriciliğinde enerji girdi-çikti analizi: Kirklareli ili örneği, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 29(3): 217-224.
 • Beigi, M., Torki-Harchegani, M., Ghanbarian, D., 2016. Energy use efficiency and economical analysis of almond production: a case study in Chaharmahal-Va-Bakhtiari province, Iran, Energy Efficiency, 9(3): 745-754.
 • Büyüksolak, Z. N., 2019. Uşak ili Eşme ilçesinde farklı yükseltilerde yetiştirilen chandler ceviz çeşidi meyvelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Isparta.
 • Çolak, A. M., Karaca, İ. A., 2021. Investigation of the Effect of Organic Fertilizers Used in Walnut (Juglans Regia L.) Cultivation on Yield and Quality, Journal of Agriculture and Veterinary Science, 14(4): 1-5.
 • Gökdoğan, O., Erdoğan, O., Ertan, E., Çobanoğlu, F., 2019. Evaluation of energy and economic analysis of chestnut (Castanea sativa mill.) fruit production in Turkey, Erwerbs-Obstbau, 61(3): 211-216.
 • Külekçi, M., Aksoy, A., 2013. Input–output energy analysis in pistachio production of Turkey, Environmental Progress & Sustainable Energy, 32(1): 128-133.
 • Nabavi-Pelesaraei, A., Sadeghzadeh, A., Payman, M. H., Mobtaker, H. G., 2013. An analysis of energy use, CO2 emissions and relation between energy inputs and yield of hazelnut production in Guilan province of Iran, International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 1(12): 1601-1613.
 • Robinson, B. S., Chmielewski, N. E., Knox-Kelecy, A., Brehob, E. G., Sharp, M. K., 2013. Heating season performance of a full-scale heat pipe assisted solar wall, Solar Energy, 87: 76-83.
 • TUIK, 2019. Türkiye İstatistik Kurumu Bitkisel Üretim İstatistikleri, (Erişim Tarihi: 23.09.2022).
APA Taskin O, Pan Z (2023). PRODUCTIVE EFFICIENCY OF ENERGY-AWARE WALNUT PRODUCTION. , 545 - 554. 10.7161/omuanajas.1328975
Chicago Taskin Onur,Pan Zhongli PRODUCTIVE EFFICIENCY OF ENERGY-AWARE WALNUT PRODUCTION. (2023): 545 - 554. 10.7161/omuanajas.1328975
MLA Taskin Onur,Pan Zhongli PRODUCTIVE EFFICIENCY OF ENERGY-AWARE WALNUT PRODUCTION. , 2023, ss.545 - 554. 10.7161/omuanajas.1328975
AMA Taskin O,Pan Z PRODUCTIVE EFFICIENCY OF ENERGY-AWARE WALNUT PRODUCTION. . 2023; 545 - 554. 10.7161/omuanajas.1328975
Vancouver Taskin O,Pan Z PRODUCTIVE EFFICIENCY OF ENERGY-AWARE WALNUT PRODUCTION. . 2023; 545 - 554. 10.7161/omuanajas.1328975
IEEE Taskin O,Pan Z "PRODUCTIVE EFFICIENCY OF ENERGY-AWARE WALNUT PRODUCTION." , ss.545 - 554, 2023. 10.7161/omuanajas.1328975
ISNAD Taskin, Onur - Pan, Zhongli. "PRODUCTIVE EFFICIENCY OF ENERGY-AWARE WALNUT PRODUCTION". (2023), 545-554. https://doi.org/10.7161/omuanajas.1328975
APA Taskin O, Pan Z (2023). PRODUCTIVE EFFICIENCY OF ENERGY-AWARE WALNUT PRODUCTION. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 38(3), 545 - 554. 10.7161/omuanajas.1328975
Chicago Taskin Onur,Pan Zhongli PRODUCTIVE EFFICIENCY OF ENERGY-AWARE WALNUT PRODUCTION. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 38, no.3 (2023): 545 - 554. 10.7161/omuanajas.1328975
MLA Taskin Onur,Pan Zhongli PRODUCTIVE EFFICIENCY OF ENERGY-AWARE WALNUT PRODUCTION. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.38, no.3, 2023, ss.545 - 554. 10.7161/omuanajas.1328975
AMA Taskin O,Pan Z PRODUCTIVE EFFICIENCY OF ENERGY-AWARE WALNUT PRODUCTION. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2023; 38(3): 545 - 554. 10.7161/omuanajas.1328975
Vancouver Taskin O,Pan Z PRODUCTIVE EFFICIENCY OF ENERGY-AWARE WALNUT PRODUCTION. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2023; 38(3): 545 - 554. 10.7161/omuanajas.1328975
IEEE Taskin O,Pan Z "PRODUCTIVE EFFICIENCY OF ENERGY-AWARE WALNUT PRODUCTION." Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 38, ss.545 - 554, 2023. 10.7161/omuanajas.1328975
ISNAD Taskin, Onur - Pan, Zhongli. "PRODUCTIVE EFFICIENCY OF ENERGY-AWARE WALNUT PRODUCTION". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 38/3 (2023), 545-554. https://doi.org/10.7161/omuanajas.1328975