15.07.2023 TARİHİNDEN ÖNCE KURUM AKTİFİNE KAYDEDİLEN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR BAKIMINDAN TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

Yıl: 2023 Cilt: YOK Sayı: 56 Sayfa Aralığı: 263 - 286 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.54049/taad.1373995 İndeks Tarihi: 08-11-2023

15.07.2023 TARİHİNDEN ÖNCE KURUM AKTİFİNE KAYDEDİLEN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR BAKIMINDAN TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

Öz:
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesinde kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlarının satışından doğan kazançlarının %50’lik kısmının, kurumlar vergisinden müstesna olduğu belirtilmişti. Özellikle kurumlar açısından oldukça önem arz eden bu istisna, 7456 sayılı Kanun ile kaldırılmıştır. Ancak 7456 sayılı Kanunun 22. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 16. maddede, 15 Temmuz 2023’ten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar bakımından, taşınmaz satış kazancı istisnasının %25 olarak uygulanmasına devam edeceği hüküm altına alınmıştır. Taşınmaz satış kazancı istisnasının 15.07.2023 tarihinden önce kurum aktifine kaydedilen taşınmazlar bakımından uygulanabilecek olması, yüksek enflasyon nedeniyle ortaya çıkan fiktif kârlara maruz kalmak istemeyen kurumlar bakımından istisnanın öneminin korunmasına sebep olmuştur. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle taşınmaz satış kazancı istisnası hakkında bilgi verilecek ve anılan istisnaya ilişkin vergi idaresinin uygulaması vergi idaresinin özelgeleri göz önünde tutularak incelenecektir.
Anahtar Kelime: Kurumlar vergisi istisna taşınmaz trampa hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi

Exemption for Gains From the Sale of Immovable Properties Recorded in the Assets of the Corporation Before 15.07.2023

Öz:
Article 5/1-e of the Corporate Tax Law No. 5520 stipulated that 50% of the gains arising from the sale of immovable properties held in assets for at least two full years are exempt from corporate tax. This exception, which is particularly important for corporations, was abolished by Law No. 7456. However, in the Provisional Article 16 added to the Corporate Tax Law by Article 22 of Law No. 7456, it is stipulated that in the sale of immovable properties included in the assets of the corporations before July 15, 2023, the immovable gain exemption will continue to be applied as 25%. The fact that the immovable property sales gain exemption can be applied for immovable properties recorded in the assets of the corporation before 15.07.2023 has caused the exemption to maintain its importance for corporations that do not want to be exposed to fictitious profits arising from high inflation. For this reason, in this study, firstly, information will be given about the immovable property sales gain exemption and the practice of the tax administration regarding the aforementioned exemption will be examined by taking into consideration of the tax administration’s special instructions.
Anahtar Kelime: Corporate tax exemption immovable property barter revenue sharing construction contract

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Çelik K, İmar Kanunu Uygulaması Arsa ve Arazi Düzenlemesi (1. Bası, Devran 2006).
 • Gürcan G, Anonim Şirkette İşletme Konusu ve Temsil (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi) 2014.
 • Kaneti S, Vergi Hukuku, (1. Bası Özdem Kardeşler 1986/1987).
 • Karahasan RM, Yeni Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku, 1. Cilt (1. Bası, Beta 2002).
 • Karataş, C, ‘Kamulaştırma Özelinde Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası ve Kamulaştırma Bedelinin İki Yıl İçinde Tahsil Şartı Sorunu’ (2019) (369) Vergi Sorunları Dergisi 87 92.
 • Koçak H, Tapu-Fen İşlemleri (3. Bası, Koçak 2020).
 • OECD, Tax Incentives and the Global Minumum Corporate Tax (1. Bası OECD 2022).
 • Oğuzman K, Seliçi Ö ve Özdemir Oktay S, Eşya Hukuku (10. Bası, Filiz 2004).
 • Öncel M, Kumrulu A, Çağan N ve Göker C, Vergi Hukuku (29. Bası, Turhan 2020).
 • Sezgin B, Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları (2. Bası, Adalet 2018).
 • Şen H ve Sağbaş İ, Vergi Teorisi ve Politikası (4. Bası, Barış 2020).
 • Tetik AT, ‘İmar Hukukunda İfraz ve Tevhit İşlemleri’ (2022) (158) Türkiye Barolar Birliği Dergisi 125-190.
 • Uzunallı S, Anonim Şirkette İşletme Konusu (1. Bası, Adalet 2013).
 • Yavşan Y, Gemi Mülkiyetinin Hukuki İşlem Dışı Yollarla Kazanılması (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2021).
APA Topçu K (2023). 15.07.2023 TARİHİNDEN ÖNCE KURUM AKTİFİNE KAYDEDİLEN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR BAKIMINDAN TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. , 263 - 286. 10.54049/taad.1373995
Chicago Topçu Kader Melis 15.07.2023 TARİHİNDEN ÖNCE KURUM AKTİFİNE KAYDEDİLEN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR BAKIMINDAN TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. (2023): 263 - 286. 10.54049/taad.1373995
MLA Topçu Kader Melis 15.07.2023 TARİHİNDEN ÖNCE KURUM AKTİFİNE KAYDEDİLEN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR BAKIMINDAN TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. , 2023, ss.263 - 286. 10.54049/taad.1373995
AMA Topçu K 15.07.2023 TARİHİNDEN ÖNCE KURUM AKTİFİNE KAYDEDİLEN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR BAKIMINDAN TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. . 2023; 263 - 286. 10.54049/taad.1373995
Vancouver Topçu K 15.07.2023 TARİHİNDEN ÖNCE KURUM AKTİFİNE KAYDEDİLEN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR BAKIMINDAN TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. . 2023; 263 - 286. 10.54049/taad.1373995
IEEE Topçu K "15.07.2023 TARİHİNDEN ÖNCE KURUM AKTİFİNE KAYDEDİLEN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR BAKIMINDAN TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI." , ss.263 - 286, 2023. 10.54049/taad.1373995
ISNAD Topçu, Kader Melis. "15.07.2023 TARİHİNDEN ÖNCE KURUM AKTİFİNE KAYDEDİLEN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR BAKIMINDAN TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI". (2023), 263-286. https://doi.org/10.54049/taad.1373995
APA Topçu K (2023). 15.07.2023 TARİHİNDEN ÖNCE KURUM AKTİFİNE KAYDEDİLEN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR BAKIMINDAN TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, YOK(56), 263 - 286. 10.54049/taad.1373995
Chicago Topçu Kader Melis 15.07.2023 TARİHİNDEN ÖNCE KURUM AKTİFİNE KAYDEDİLEN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR BAKIMINDAN TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi YOK, no.56 (2023): 263 - 286. 10.54049/taad.1373995
MLA Topçu Kader Melis 15.07.2023 TARİHİNDEN ÖNCE KURUM AKTİFİNE KAYDEDİLEN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR BAKIMINDAN TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.YOK, no.56, 2023, ss.263 - 286. 10.54049/taad.1373995
AMA Topçu K 15.07.2023 TARİHİNDEN ÖNCE KURUM AKTİFİNE KAYDEDİLEN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR BAKIMINDAN TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2023; YOK(56): 263 - 286. 10.54049/taad.1373995
Vancouver Topçu K 15.07.2023 TARİHİNDEN ÖNCE KURUM AKTİFİNE KAYDEDİLEN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR BAKIMINDAN TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2023; YOK(56): 263 - 286. 10.54049/taad.1373995
IEEE Topçu K "15.07.2023 TARİHİNDEN ÖNCE KURUM AKTİFİNE KAYDEDİLEN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR BAKIMINDAN TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI." Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, YOK, ss.263 - 286, 2023. 10.54049/taad.1373995
ISNAD Topçu, Kader Melis. "15.07.2023 TARİHİNDEN ÖNCE KURUM AKTİFİNE KAYDEDİLEN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR BAKIMINDAN TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi YOK/56 (2023), 263-286. https://doi.org/10.54049/taad.1373995