Yıl: 2010 Cilt: 27 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 302 - 310 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Device-associated hospital ınfections in neurology-neurosurgery intensive care unit of Karadeniz Technical University Faculty of Medicine

Öz:
Bu çalışmada, Ocak 2007-Aralık 2008 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji-Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki (NNYBÜ) invaziv alet kullanım oranları, aletle ilişkili hastane enfeksiyon hızları, enfeksiyon etkenlerinin araştırılarak, alınması gerekli enfeksiyon kontrol önlemlerinin ortaya konulması planlanmıştır. Hastalar hedefe yönelik aktif prospektif sürveyans yöntemiyle enfeksiyon kontrol ekibi tarafından izlenmiştir. Hastane enfeksiyonları tanısında Centers for Diseases Control and Prevention (CDC), enfeksiyon hızlarının hesaplanmasında National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS) önerileri baz alınmıştır. Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) ve kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu, iki yıllık sürede NNYBÜ'nde en sık görülen alet ilişkili enfeksiyonlardı. Alet kullanım oranları 2007-2008 yıllarında mekanik ventilatör için 0.17-0.28, santral venöz kateter ve üriner kateter için sırasıyla 0.25-0.16 ve 0.98-0.95 olarak bulunmuştur. 2007 yılında ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) hızı 21/1000 ventilatör günü iken, bu hızlar santral venöz kateter kaynaklı kan dolaşımı enfeksiyonu (SVK-KDE) için 18.5/1000 santral venöz kateter günü, kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu (Kİ-ÜSE) için 8.5/1000 üriner kateter günü iken, 2008 yılında bu hızlar VİP için 24.3/1000 ventilatör günü iken, SVK-KDE için 24.7/1000 santral venöz kateter günü, Kİ-ÜSE için 2.6/1000 üriner kateter günü olarak bulunmuştur. İkinci yılda VİP'lerde ve SVK-KDE'nda anlamlı artış görülürken, Kİ-ÜSE'nda anlamlı bir düşüş gözlenmiştir (her üç enfeksiyon için de p<0.05). Çalışmada Acinetobacter spp., Pseudomonas spp. ve koagülaz negatif stafilokoklar enfeksiyon etkeni olarak en sık saptanan mikroorganizmalar olarak belirlenmiştir. Aletle ilişkili enfeksiyonlar ve komplikasyonlarının azaltılması için, öncelikle yoğun bakımların uygun fiziksel yapıya kavuşturulması gerekmektedir. El yıkama başta olmak üzere enfeksiyon kontrol önlemlerine uyumun arttırılması, gereksiz invaziv alet kullanımından kaçınılması ve invaziv alet yerleştirilirken aseptik tekniklere uyum da bu ünitelerde uygulanacak diğer önemli yaklaşımlardır.
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji-Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesi'nde aletle ilişkili hastane enfeksiyonları

Öz:
In this study, we aimed to calculate device utilization ratios and device-associated infection rates to examine isolated agents and infection control measures in the Neurology-Neurosurgery Intensive Care Unit (NNICU) of Karadeniz Technical University Faculty of Medicine between January 2007-December 2008. Patients were followed with active prospective surveillance method by infection control team. The diagnosis of hospital infections was based on the criteria of Center for Diseases Prevention and Control (CDC). Device-associated infection rates were calculated based on National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS) recommendations. The most common device associated infections were ventilator-associated pneumoniae (VAP) and urinary catheter related urinary system infection (UC-USI) in our unit. In 2007 and 2008 years, mechanical ventilatory, central venous catheter and urinary catheter utilization rates were 0.17-0.28, 0.25-0.16 and 0.98-0.95 respectively. Device-associated infection rates at our unit in the following two years were as follows; VAP rates 21-24.3/1000 ventilatory days, central venous catheter related blood stream infections (CVC-BSI) 18.5-24.7/1000 central venous catheter days, UC-USI 8.5-2.6/1000 urinary catheter days. Although VAP and CVC-BSI rates were increased markedly, UC-USI rates were decreased by 2008 (p<0.05 for all these infections). Acinetobacter spp., Pseudomonas spp. and coagulase negative staphylococcus were the most commonly isolated microorganisms from patients. In order to decrease the device-associated infections, suitable physical environment should be ensured as a priority for intensive-care units. Increased compliance with infection control measures such as handwashing, limitation of invasive-devices utilization and using aseptic techniques in catheterization are some other important approaches.
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1) Bulut C, Yılmaz GR, Ataman HÇ, Yetkin MA. Evaluation of Nosocomial infections in Neurology-Neurosurgery Intensive Care Unit. Flora 2009;14(2):81-89.
 • 2) Cicalini S, Palmieri F, Petrosillo N. Clinical review: new Technologies for prevention of intravascular catheter-related infections. Crit Care 2004; 8(3):157-62.
 • 3) Craven DE. Epidemiology of ventilator-associated pneumoniae. Chest 2000; 117(4 Suppl.2):186-7.
 • 4) Dettenkofer M, Ebner W, Hans FJ, et al. Surveillance of nosocomial infection in a neurosurgery intensive care unit. Acta Neurochir 1999;141(12):1303-8.
 • 5) Dizbay M, Baş S, Gürsoy A, et al. Invasive device-related ınfection surveillance in intensive care units of Gazi University Hospital in 2006-2007. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2009; 29(1):140-5.
 • 6) Doğanay M. Nosocomial infections in surgery services. Journal of Ankem 2005; 19(suppl.2):154-6.
 • 7) Harley RW, Culver DH, White J et al. The efficacy of infection surveillance and control programs in preventing nosocomial infections in US hospitals. Am J Epidemiol 1985; 121:182-205.
 • 8) Horan TC, Andrus M, Dudeck MA. CDC/NHSN surveillance definition of health care-associated infection and criteria for spesific types of infections in the acute care setting. Am J Infect Control 2008; 36:309-32.
 • 9) Kılınç O, Ece T, Arman D ve ark. Türk Toraks Derneği erişkinlerde hastanede gelişen pnömoni tanı ve tedavi uzlaşı raporu. Türk Toraks Dergisi 2009; 10 (suppl 6):1-24.
 • 10) Leblebicioglu H, Rosenthal VD, Arıkan OA et al. Device-associated hospital-acquired infection rates in Turkish intensive care units. Findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). J Hosp Infect 2007;65(3):251-7.
 • 11) Meriç M, Willke A, Baykara ZN. Device-associated infections in anestesiology Intensive Care Unit of Kocaeli University Hospital. Surveillance data of four years. Journal of Klimik 2007; 20(3):83-7.
 • 12) Palabıyıkoğlu İ, Tekeli E, Çokca F et al. Hospital infection surveillance in intensive care units of Ankara University Hospitals: Device associated infection rates. Flora 2006;11(2):89-95.
 • 13) Ramiraz Barba EJ, Rosenthal VD, Higuera F et al. Device-associated nosocomial infection rates in intensive care units in four Mexican public hospitals. Am J Infect Control 2006; 34(4):244-7.
 • 14) Rosenthal VD, Maki DG, Salomao R et al. Device-associated nosocomial infections rates in 55 intensive care units of 8 developing countries. Ann Intern Med 2006; 145(8):582-91.
 • 15) Trilla A. Epidemiology of nosocomial infections in adults intensive care units. Intensive Care Med 1994; 20:1-4.
 • 16) Ünal N. Yoğun bakım ünitesi tasarımı. In: Köksal İ, Çakar N, Arman D, eds. Yoğun bakım infeksiyonları kitabı. Ankara: Bilimsel tıp yayınevi, 2005:19-45.
 • 17) Üstün C, Ayaz C, Güzel A et al. The surveillance of device-related health care-associated infections in neurosurgical intensive care unit. Journal of Klimik 2008; 21(2):50-53.
 • 18) Yetkin F, Ersoy Y, Karaman P et al. Device-associated nosocomial infection surveillance in the neurosurgery intensive care unit of the Inonu University Turgut Ozal Medical Center. Journal of Klimik 2008; 21 (2):54-60.
 • 19) Zolldann D, Thiex R, Hafner H et al. Periodic surveillance of nosocomial infections in a neurosurgery intensive care unit. Infection 2005;33(3):115-21.
APA Kaya S, YILMAZ G, ÇAKIR E, ALİOĞLU Z, BAYRAMOĞLU G, Koksal I (2010). Device-associated hospital ınfections in neurology-neurosurgery intensive care unit of Karadeniz Technical University Faculty of Medicine. , 302 - 310.
Chicago Kaya Selçuk,YILMAZ Gürdal,ÇAKIR Ertuğrul,ALİOĞLU ZEKERİYA,BAYRAMOĞLU Gülçin,Koksal Iftihar Device-associated hospital ınfections in neurology-neurosurgery intensive care unit of Karadeniz Technical University Faculty of Medicine. (2010): 302 - 310.
MLA Kaya Selçuk,YILMAZ Gürdal,ÇAKIR Ertuğrul,ALİOĞLU ZEKERİYA,BAYRAMOĞLU Gülçin,Koksal Iftihar Device-associated hospital ınfections in neurology-neurosurgery intensive care unit of Karadeniz Technical University Faculty of Medicine. , 2010, ss.302 - 310.
AMA Kaya S,YILMAZ G,ÇAKIR E,ALİOĞLU Z,BAYRAMOĞLU G,Koksal I Device-associated hospital ınfections in neurology-neurosurgery intensive care unit of Karadeniz Technical University Faculty of Medicine. . 2010; 302 - 310.
Vancouver Kaya S,YILMAZ G,ÇAKIR E,ALİOĞLU Z,BAYRAMOĞLU G,Koksal I Device-associated hospital ınfections in neurology-neurosurgery intensive care unit of Karadeniz Technical University Faculty of Medicine. . 2010; 302 - 310.
IEEE Kaya S,YILMAZ G,ÇAKIR E,ALİOĞLU Z,BAYRAMOĞLU G,Koksal I "Device-associated hospital ınfections in neurology-neurosurgery intensive care unit of Karadeniz Technical University Faculty of Medicine." , ss.302 - 310, 2010.
ISNAD Kaya, Selçuk vd. "Device-associated hospital ınfections in neurology-neurosurgery intensive care unit of Karadeniz Technical University Faculty of Medicine". (2010), 302-310.
APA Kaya S, YILMAZ G, ÇAKIR E, ALİOĞLU Z, BAYRAMOĞLU G, Koksal I (2010). Device-associated hospital ınfections in neurology-neurosurgery intensive care unit of Karadeniz Technical University Faculty of Medicine. Journal of Neurological Sciences (Turkish), 27(3), 302 - 310.
Chicago Kaya Selçuk,YILMAZ Gürdal,ÇAKIR Ertuğrul,ALİOĞLU ZEKERİYA,BAYRAMOĞLU Gülçin,Koksal Iftihar Device-associated hospital ınfections in neurology-neurosurgery intensive care unit of Karadeniz Technical University Faculty of Medicine. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 27, no.3 (2010): 302 - 310.
MLA Kaya Selçuk,YILMAZ Gürdal,ÇAKIR Ertuğrul,ALİOĞLU ZEKERİYA,BAYRAMOĞLU Gülçin,Koksal Iftihar Device-associated hospital ınfections in neurology-neurosurgery intensive care unit of Karadeniz Technical University Faculty of Medicine. Journal of Neurological Sciences (Turkish), vol.27, no.3, 2010, ss.302 - 310.
AMA Kaya S,YILMAZ G,ÇAKIR E,ALİOĞLU Z,BAYRAMOĞLU G,Koksal I Device-associated hospital ınfections in neurology-neurosurgery intensive care unit of Karadeniz Technical University Faculty of Medicine. Journal of Neurological Sciences (Turkish). 2010; 27(3): 302 - 310.
Vancouver Kaya S,YILMAZ G,ÇAKIR E,ALİOĞLU Z,BAYRAMOĞLU G,Koksal I Device-associated hospital ınfections in neurology-neurosurgery intensive care unit of Karadeniz Technical University Faculty of Medicine. Journal of Neurological Sciences (Turkish). 2010; 27(3): 302 - 310.
IEEE Kaya S,YILMAZ G,ÇAKIR E,ALİOĞLU Z,BAYRAMOĞLU G,Koksal I "Device-associated hospital ınfections in neurology-neurosurgery intensive care unit of Karadeniz Technical University Faculty of Medicine." Journal of Neurological Sciences (Turkish), 27, ss.302 - 310, 2010.
ISNAD Kaya, Selçuk vd. "Device-associated hospital ınfections in neurology-neurosurgery intensive care unit of Karadeniz Technical University Faculty of Medicine". Journal of Neurological Sciences (Turkish) 27/3 (2010), 302-310.