Yıl: 2004 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 13 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

Halitpaşa transpressive zone: Implications for and Early Pliocene compressional phase in Central Western Anatolia, Turkey

Öz:
Doğu Ege'nin Geç Senozoyik evrimi yaygın bir karasal genleşme ile temsil edilir. D-B ve KD-GB uzanımlı graben ve aralarındaki horstlar bölgedeki en önemli yapıları oluştururken KB-GD ve K-G uzanımlı faylar ise diğer yapılardır. Bu makalede Gediz grabeni'nin kuzeybatı uzantısını oluşturan Halitpaşa yarı grabeni ve yakın civarında yapılan güncel jeolojik harita alımı ile yapısal ve stratigrafik analizlerin sonuçları sunulacaktır. Makale ayrıca, Paleojen öncesi döneme ait temel kayaçlarının Geç Miyosen-Erken Pliyosen yaşlı sedimanların üzerine bindirdiği ve bu çalışmada ilk kez tanımlanan KB-GD uzanımlı sağ yanal doğrultu-atımlı fay kuşağının (Halitpaşa transpresif kuşağı) saha verilerini de ortaya koymaktadır. Fay kuşağı Geç Miyosen-Erken Pliyosen yaşlı gölsel sedimanları (Develi ve Halitpaşa formasyonları) ile geç Erken Miyosen yaşlı alüvyon konisi sedimanları (Kızıldağ Formasyonu) arasında yer alan önemli bir diskordans dönemi ile ilişkilendirilmiştir. Saha ilişkileri ile memeli fosil verileri bu diskordansın yaşını en Erken Pliyosen olarak önermektedir. Makale sonuç olarak batı Türkiye'de etkin olan kıtasal gerilme dönemi içinde gelişen bir sıkışma fazının varlığını ve ilgili yapısal verilerini ilk kez ortaya koymaktadır. Bu deformasyon Ege Yayında varlığı bilinen Erken Pliyosen yaşlı sıkışma rejimine atfedilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ARMIJO, R., MEYER, B., KING, G.C.P., RIGO, A. & PAPANASTASIOU, D. 1996. Quaternary evolution of the Corinth Rift and its implications for the Late Cenozoic evolution of the Aegean. Geophysical Journal International 126, 11-53.
 • ARMUO, R., MEYER, B., HUBERT, A. & BARKA, A.A. 1999. Westward propagation of the North Anatolian fault into the northern Aegean: timing and kinematics. Geology 27, 267-70.
 • BARTLETT W.L., FRIEDMAN M & LOGAN J.M. 1981. Experimental folding and fracturing of rocks under confining pressure. Part IX. Wrench faults in limestone layers. Tectonophysics 79, 255-277.
 • BOZKURT, E. 2000. Timing of extension on the Biiyuk Menderes graben, western Turkey and its tectonic implications. In: BOZKURT, E., WINCHESTER, J.A. & PIPER, J.D.A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publication 173, 385-403.
 • BOZKURT, E. 2001. Neotectonics of Turkey - a synthesis. Geodinamica Ada 14,3-30.
 • BOZKURT, E. 2002. Discussion on the extensional folding in the Alasehir (Gediz) graben, western Turkey. Journal of the Geological Society, London 159, 105-109.
 • CASAS, A.M., GAPAIS, D., NALPAS, T., BESNARD, K. & ROMAN-BERDIEL, T. 2001. Analogue models of transpressive systems. Journal of Structural Geology 23, 733-743.
 • DEWEY, J.F. & ŞENGOR, A.M.C. 1979. Aegean and surrounding regions: complex multiplate and continuum tectonics in a convergent zone. Geological Society of America Bulletin 190, 84-92.
 • EMRE, T. 1996. Geology and tectonics of Gediz graben. Turkish Journal of Earth Sciences 5, 171-85 [in Turkish with English abstract].
 • EŞDER, T. & ŞİMSEK, Ş. 1975. Geology of İzmir-Seferihisar geothermal area, western Anatolia of Turkey; determination of reservoirs by means of gradient drilling. Second United Nations-Symposium on the Development and Use of Geothermal Resources, Proceedings, 349-361.
 • KAYA, 0. 1982. Tersiyer sırt yitmesi dogu Ege bölgelerinin yapısı ve magmatikliği igin olasılı bir mekanizma. In: EROL, 0. & OYGUR, V. (eds), Batı Anadolu'nun Genç Tektoniği ve Volkanizmasi Paneli, Congress of the Geological Society of Turkey-1982, 39-58.
 • KAYA, 0., MÜLLER, E.D., RÜCKERT-ÜLKÜMEN, N. & KAYA, T. 1998. Biostratigraphic and environmental aspects of the Late Miocene-Early Pliocene deposits in Develiköy (Manisa, Turkey). Mitteilungen der Bayerischen Staatsammlung fur Palaeontologie und Historische Geologie 38, 3-7.
 • KAYA, 0. & FOULGER, G.R. 2000. KD-GB gidişli Ege yapısal çekirdeğinin evrimi ve güncel biçim degiştirmedeki yeri. Bat Anadolu'nun Depremselliği Sempozyumu-İzmir, Proceedings, 15-20.
 • KOÇYİĞİT, A., YUSUFOĞLU, H. & BOZKURT, E. 1999a. Evidence from the Gediz graben for episodic two-stage extension in western Turkey. Journal of the Geological Society, London 156, 605-16.
 • KOÇYİĞİT, A., YUSUFOĞLU, H. & BOZKURT, E. 1999b. Reply to 'Discussion on evidence from the Gediz graben for episodic two-stage extension in western Turkey'. Journal of the Geological Society, London 156,1240-42.
 • KOÇYİĞİT, A., ÜNAY, E. & SARAÇ, G. 2000. Episodic graben formation and extensional neotectonic regime in west Central Anatolia and the Isparta Angle: a case study in the Akşehir-Afyon graben, Turkey. In: BOZKURT, E., WINCHESTER, J.A. & PIPER, J.D.A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publications 173, 405-21.
 • MERCIER, J.L. 1981. Extensional-compressional tectonics associated with the Aegean Arc: comparison with the Andean Cordillera of south Peru-north Bolivia. Philosophical Transactions of the Royal Society, London A300, 337-355.
 • OZANSOY, F. 1960. Stratigraphie cenozoique continentale de la region de l'Ege. General Directorate of Mineral Research and Exploration Institute of Turkey (MTA) Bulletin 55, 10-39.
 • SARICA, N. 2000. The Plio-Pleistocene age of Büyük Menderes and Gediz grabens and their tectonic significance on N-S extensional tectonics in west Anatolia: mammalian evidence from the continental deposits. Geological Journal 35, 1-24.
 • ŞEN, Ş., JAEGER, J.-J., DALFES, N., MAZIN, J.-M. & BOCHERENS, H. 1989. Decouverte d'une faune de petits mammiferes pliocenes en Anatolie occidentale. Comptes Rendus de l'Academie des Sciences 309(H) 1729-1734.
 • ŞENGÖR, A.M.C. 1982. Ege'nin neotektonik evrimini yoneten etkenler. In: EROL, 0. & OYGUR, V. (eds), Bati Anadolu'nun Genç Tektoniği ve Volkanizmasi Paneli. Congress of the Geological Society of Turkey-1982, 59-72.
 • ŞENGÖR, A.M.C. 1987. Cross-faults and differential stretching of hanging walls in regions of low-angle normal faulting: examples from western Turkey. In: COWARD, M.P., DEWEY, J.F. & HANCOCK, P.L. (eds), Continental Extensional Tectonics. Geological Society, London, Special Publication 28, 575-89.
 • ŞENGÖR, A.M.C, GÖRÜR, N. & SARAÇOĞLU, F. 1985. Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study. In: BIDDLE, K.T. & CHRISTIE-BUCK, N. (eds), Strike-slip Faulting and Basin Formation and Sedimentation. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Special Publication 37, 227-264.
 • SEYİTOĞLU, G. 1997. Late Cenozoic tectono-sedimentary development of the Selendi and Uşak-Gure basins: a contribution to the discussion on the development of east-west and north trending basins in western Turkey. Geological Magazine 134, 163-175.
 • SEYİTOĞLU, G. & SCOTT, B.C. 1991. Late Cenozoic crustal extension and basin formation in west Turkey. Geological Magazine 128, 155-166.
 • SEYİTOĞLU, G. & SCOTT, B. 1996. The age of the Alaşehir graben (west Turkey) and its tectonic implications. Geological Journal 31, 1-11.
 • SEYİTOĞLU,G., SCOTT, B.C. & RUNDLE, C.C. 1992. Timing of Cenozoic extensional tectonics in west Turkey. Journal of the Geological Society, London 149, 533-538.
 • SEYİTOĞLU, G.ÇEMEN, İ. & TEKELİ, 0. 2000. Extensional folding in the Alaşehir (Gediz graben, western Turkey. Journal of the Geological Society, London 157, 1097-1100.
 • SEYİTOĞLU, G., TEKELİ, 0., ÇEMEN, İ., ŞEN, Ş. & IŞIK, V. 2002. The role of the flexural rotation/rolling hinge model in the tectonic evolution of the Alaşehir graben, western Turkey. Geological Magazine 139, 15-26.
 • SÖZBİLİR, H. 2001. Geometry of macroscopic structures with their relations to the extensional tectonics: field evidence from the Gediz detachment, western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 10, 51-67.
 • SÖZBİLİR, H. 2002. Geometry and origin of folding in the Neogene sediments of the Gediz graben, western Anatolia, Turkey. Geodinamica Acta 15, 277-288.
 • YILMAZ, Y. & KARACIK, Z. 2001. Geology of the northern side of the Gulf of Edremit and its tectonic significance for the development of the Aegean grabens. Geodinamica Acta 14, 31-40.
 • YILMAZ, Y., GENÇ, S.C., GÜRER, F., BOZCU, M., YILMAZ, K., KARACIK, Z., ALTUNKAYNAK, Ş. & ELMAS, A. 2000. When did the western Anatolia grabens begin to develop? In: BOZKURT, E., WINCHESTER, J.A. & PIPER, J.A.D. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publication 173, 131-162.
 • YUSUFOĞLU, H. 1996. Northern margin of the Gediz graben: age and evolution, west Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 5, 11-23.
APA Kaya O, ÜNAY E, SARAÇ G, EICHHORN S, HASSENRÜCK S, KNAPPE A, PEKDEĞER A, MAYDA S (2004). Halitpaşa transpressive zone: Implications for and Early Pliocene compressional phase in Central Western Anatolia, Turkey. , 1 - 13.
Chicago Kaya Orhan,ÜNAY Engin,SARAÇ Gerçek,EICHHORN Silke,HASSENRÜCK Sabine,KNAPPE Andrea,PEKDEĞER Asaf,MAYDA Serdar Halitpaşa transpressive zone: Implications for and Early Pliocene compressional phase in Central Western Anatolia, Turkey. (2004): 1 - 13.
MLA Kaya Orhan,ÜNAY Engin,SARAÇ Gerçek,EICHHORN Silke,HASSENRÜCK Sabine,KNAPPE Andrea,PEKDEĞER Asaf,MAYDA Serdar Halitpaşa transpressive zone: Implications for and Early Pliocene compressional phase in Central Western Anatolia, Turkey. , 2004, ss.1 - 13.
AMA Kaya O,ÜNAY E,SARAÇ G,EICHHORN S,HASSENRÜCK S,KNAPPE A,PEKDEĞER A,MAYDA S Halitpaşa transpressive zone: Implications for and Early Pliocene compressional phase in Central Western Anatolia, Turkey. . 2004; 1 - 13.
Vancouver Kaya O,ÜNAY E,SARAÇ G,EICHHORN S,HASSENRÜCK S,KNAPPE A,PEKDEĞER A,MAYDA S Halitpaşa transpressive zone: Implications for and Early Pliocene compressional phase in Central Western Anatolia, Turkey. . 2004; 1 - 13.
IEEE Kaya O,ÜNAY E,SARAÇ G,EICHHORN S,HASSENRÜCK S,KNAPPE A,PEKDEĞER A,MAYDA S "Halitpaşa transpressive zone: Implications for and Early Pliocene compressional phase in Central Western Anatolia, Turkey." , ss.1 - 13, 2004.
ISNAD Kaya, Orhan vd. "Halitpaşa transpressive zone: Implications for and Early Pliocene compressional phase in Central Western Anatolia, Turkey". (2004), 1-13.
APA Kaya O, ÜNAY E, SARAÇ G, EICHHORN S, HASSENRÜCK S, KNAPPE A, PEKDEĞER A, MAYDA S (2004). Halitpaşa transpressive zone: Implications for and Early Pliocene compressional phase in Central Western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 13(1), 1 - 13.
Chicago Kaya Orhan,ÜNAY Engin,SARAÇ Gerçek,EICHHORN Silke,HASSENRÜCK Sabine,KNAPPE Andrea,PEKDEĞER Asaf,MAYDA Serdar Halitpaşa transpressive zone: Implications for and Early Pliocene compressional phase in Central Western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 13, no.1 (2004): 1 - 13.
MLA Kaya Orhan,ÜNAY Engin,SARAÇ Gerçek,EICHHORN Silke,HASSENRÜCK Sabine,KNAPPE Andrea,PEKDEĞER Asaf,MAYDA Serdar Halitpaşa transpressive zone: Implications for and Early Pliocene compressional phase in Central Western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, vol.13, no.1, 2004, ss.1 - 13.
AMA Kaya O,ÜNAY E,SARAÇ G,EICHHORN S,HASSENRÜCK S,KNAPPE A,PEKDEĞER A,MAYDA S Halitpaşa transpressive zone: Implications for and Early Pliocene compressional phase in Central Western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences. 2004; 13(1): 1 - 13.
Vancouver Kaya O,ÜNAY E,SARAÇ G,EICHHORN S,HASSENRÜCK S,KNAPPE A,PEKDEĞER A,MAYDA S Halitpaşa transpressive zone: Implications for and Early Pliocene compressional phase in Central Western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences. 2004; 13(1): 1 - 13.
IEEE Kaya O,ÜNAY E,SARAÇ G,EICHHORN S,HASSENRÜCK S,KNAPPE A,PEKDEĞER A,MAYDA S "Halitpaşa transpressive zone: Implications for and Early Pliocene compressional phase in Central Western Anatolia, Turkey." Turkish Journal of Earth Sciences, 13, ss.1 - 13, 2004.
ISNAD Kaya, Orhan vd. "Halitpaşa transpressive zone: Implications for and Early Pliocene compressional phase in Central Western Anatolia, Turkey". Turkish Journal of Earth Sciences 13/1 (2004), 1-13.