Yıl: 2012 Cilt: 2012 Sayı: 42 Sayfa Aralığı: 262 - 273 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kimya konularının günlük yaşam konsepti çerçevesinde değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin, Kimyasal Değişimler Ünitesi ile ilgili temel kimya bilgilerinin, günlük yaşam kimyası konulu 5E modeline göre tasarlanmış alternatif etkinliklerle değerlendirilmesi ve bu etkinliklerin, öğrencilerin kimya dersine yönelik motivasyonlarına, günlük yaşam kimyasına yönelik tutumlarına ve kimya başarılarına etkisini incelemektir. Araştırmanın uygulama grubunu Anadolu, Genel ve Meslek Lisesinde öğrenim gören toplam 145 öğrenci oluşturmuştur. Sonuç olarak, ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin Kimyasal Değişimler Ünitesi'nde yer alan konularla ilgili temel kimya bilgilerini kullanma ve günlük yaşamlarıyla ilişkilendirme becerilerine, günlük yaşam kimyası konulu 5E modeline göre tasarlanan alternatif etkinliklerin önemli katkılarının olduğu ortaya çıkmıştır. Kimya dersi günlük yaşamla bağdaştırıldığında, öğrencilerin günlük yaşam kimyasına yönelik tutumlarında olumlu yönde artış ve beraberinde kimya dersine yönelik motivasyonlarında da gelişmeler gözlenmiştir. Ayrıca Başarı Testi ve Yapılandırılmış Gridlerden elde edilen diğer bulgular, günlük yaşam kimyası konulu etkinliklerin, öğrencilerin Kimyasal Değişimler Ünitesi'ndeki başarılarını da arttırdığım göstermiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Başdaş, E. (2007). İlköğretim fen eğitiminde basit malzemelerle yapılan fen aktivitelerinin bilimsel süreç becerilerine akademik başarıya ve motivasyona etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
 • Bennett, J. (2003). Context-based approaches to the teaching of science. In teaching and learning science. London, UK: Continuum.
 • Bulte, A.M.W., Westbroek, H.B., De Jong, O., & Pilot, A. (2006). A research approach to designing chemistry education using authentic practices as contexts. International Journal of Science Education, 28 (9), 1063-1086.
 • Bybee, R. W. (2002). Scientific inquiry, student learning, and the science curriculum. In, R. W. Bybee (Edit.). Learning science and the science of learning. Arlington, Virginia: NSTA Press.
 • Ducci, M. (2005). Himbeere, waldmeister oder doch zitrone? Die verwendung von brausepulver und gummibârchen als indikatoren. CHEMKON, 12(4), 171 -173.
 • Gendjova A. (2007). Enhancing students' interest in chemistry by home experiments. Journal Of Baltic Science Education, 6(3).
 • Gilbert, J.K. (2006). On the nature of "context" in chemical education. International Journal of Science Education, 28(9),957-976.
 • Gilbert., J. K., Bulteb, A. M. W. & Pilot, A. (2011). Concept development and transfer in context-based science education. International Journal of Science Education, 33(6), 817-837.
 • Gordon, M. (2008). Between constructivism and connectedness. Journal of Teacher Education, 59 (4), 322-331,
 • Hofmann, D. & Demuth, R. (2007). Chemie in kontext in der hauptschule-geht den das? Der mathematische und naturwissenschaftliche. Unterricht-MNU, 60(5), 299-303.
 • Huntemann, H., Paschmann, A., Parchmann, I. & Ralle, B. (1999). Chemie im kontext - ein neues konzept fur den ' chemieunterricht? Darstellung einer kontextorientierten konzeption fur den 11. jahrgang. CHEMKON, 6(4), 191 -196.
 • Huntemann, H., Honkomp, H.. Parchmann I., & Jansen, W., (2001). Die wasserstoff/luft-brennstoffzelle mit methanolspaltung zur gewinnung des wasserstoffs - der fahrzeugaııtrieb der zukunft? CHEMKON, 8(1), 15-21.
 • Kutu, H. ve Sözbilir, M. (2010).Yaşam temelli ARCS öğretim modelinin öğrencilerin başarı, motivasyon ve tutamlan üzerine etkisi, IX. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildirileri, 23-25 Eylül 2010, İzmir, s 43.
 • Ledwig, G. & Nick, S. (2009). Das ende der pharao-schlangen? CHEMKON, 16(1), 38.
 • Martin, C. & de Vries T. (2004). Chemie der wunderkerze - ein thema nicht nur in der weihnachtszeit. CHEMKON, 11(1), 13-20.
 • Maier, S. J., & Marek, E. A. (2006). The learning cycle: A re-introduction. The Physics Teacher, 44(2), 109-113.
 • Milner, A. R., Templin M. A. & Czerniak M.C. (2010). Elementary science students' motivation and learning strategy use: constructivist classroom contextual factors in a life science laboratory and a traditional classroom. Journal Of Science Teacher Education, 22(2), 151-170.
 • Mönich, B., Winterboer A. & Freienberg, J. (2006). (Un-)sichtbare geheimnisse aus dem putzund medizinschrank. CHEMKON, 13(4), 197-198.
 • Özerbaş, M. A. (2007).Yapılandırmacı öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarılarına ve kalıcılığına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 609-635.
 • Parchmann, I., Grâsel C., Baer A., Nentwig P., Demuth R., & Bernd Ralle the ChiK Project Group (2006). Chemie im kontext: A symbiotic implementation of a context-based teaching and learning approach. International Journal of Science Education, 28(9), 1041-1062.
 • Pilot, A., & Bulte, A.M.W. (2006). The use of "contexts" as a challenge for the chemistry curriculum: Its successes and the need for further development and understanding. International Journal of Science Education, 28(9),1087-1112.
 • Ramsden, J. M., (1997). How does a context-based approach influence understanding of key chemical ideas at 16? International Journal of Science Education, 19(6), 697- 710.
 • Rossow, M., & Flint A. (2007). Wichtige hinweise zum arbeiten mit oxi-reinigem! CHEMKON, 14(2), 91.
 • Schmidt, S. Parchmann., I. und Rebentisch, D., (2003). Chemie im kontext fur die sekundarstufe I: Cola und ketchup im anfangsunterricht. CHEMKON, 10(1), 6-16
 • Schunk, A., Proske, W., Röder J., Jansen W., & Peper-Bienzeisler, R. (2008). Experimente rund um die cola. CHEMKON, 15(3), 137-138.
 • Sommer, K., Andrefi, S., Kakoschke, A., Wieczorek, R., Hanisch, S., & Hanss J. (2009). Vanillezucker oder vanillinzucker?. CHEMKON, 16 (1), 19-30.
 • Süzen, S. (2009). 5E ve geleneksel metodla işlenen fen ve teknoloji dersinin yapılandırılmış grilde değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 181, 169-183.
 • Vos, M. A. J., Taconis, R., Jochems, W. M. G., & Pilot, A. (2010). Classroom implementation of contextbased chemistry education by teachers: the relation between experiences of teachers and the design of materials. International Journal of Science Education, 1—26.
 • Vries, T. (2002). Vitamintabletten einmal anders, funf varianten einer reaktion. CHEMKON, 9 (3), 144-145.
 • Wanjek, J. (2000). Einfliisse von alltagsorientierung und schiilerexperimenten auf den erfolg von chemieunterricht. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Doktors, Westfalischen Wilhelms-Universitat, Münşter.
APA KOÇAK C, ÖNEN A (2012). Kimya konularının günlük yaşam konsepti çerçevesinde değerlendirilmesi. , 262 - 273.
Chicago KOÇAK Canan,ÖNEN Ayşem Seda Kimya konularının günlük yaşam konsepti çerçevesinde değerlendirilmesi. (2012): 262 - 273.
MLA KOÇAK Canan,ÖNEN Ayşem Seda Kimya konularının günlük yaşam konsepti çerçevesinde değerlendirilmesi. , 2012, ss.262 - 273.
AMA KOÇAK C,ÖNEN A Kimya konularının günlük yaşam konsepti çerçevesinde değerlendirilmesi. . 2012; 262 - 273.
Vancouver KOÇAK C,ÖNEN A Kimya konularının günlük yaşam konsepti çerçevesinde değerlendirilmesi. . 2012; 262 - 273.
IEEE KOÇAK C,ÖNEN A "Kimya konularının günlük yaşam konsepti çerçevesinde değerlendirilmesi." , ss.262 - 273, 2012.
ISNAD KOÇAK, Canan - ÖNEN, Ayşem Seda. "Kimya konularının günlük yaşam konsepti çerçevesinde değerlendirilmesi". (2012), 262-273.
APA KOÇAK C, ÖNEN A (2012). Kimya konularının günlük yaşam konsepti çerçevesinde değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012(42), 262 - 273.
Chicago KOÇAK Canan,ÖNEN Ayşem Seda Kimya konularının günlük yaşam konsepti çerçevesinde değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012, no.42 (2012): 262 - 273.
MLA KOÇAK Canan,ÖNEN Ayşem Seda Kimya konularının günlük yaşam konsepti çerçevesinde değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2012, no.42, 2012, ss.262 - 273.
AMA KOÇAK C,ÖNEN A Kimya konularının günlük yaşam konsepti çerçevesinde değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 2012(42): 262 - 273.
Vancouver KOÇAK C,ÖNEN A Kimya konularının günlük yaşam konsepti çerçevesinde değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 2012(42): 262 - 273.
IEEE KOÇAK C,ÖNEN A "Kimya konularının günlük yaşam konsepti çerçevesinde değerlendirilmesi." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012, ss.262 - 273, 2012.
ISNAD KOÇAK, Canan - ÖNEN, Ayşem Seda. "Kimya konularının günlük yaşam konsepti çerçevesinde değerlendirilmesi". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012/42 (2012), 262-273.