Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 34 Sayfa Aralığı: 185 - 199 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ebeveyn-çocuk ilişkisi envanterinin 60 72 aylık çocukların anne ve babalarına uyarlanması

Öz:
Bu çalışma, 5-6 yaş çocukların ebeveynlerinin birbirleri ve çocukları ile olan ilişkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiş olan Ebeveyn Çocuk İlişkisi Envanteri-EÇİE (Parents-Children Relationship Inventory [PCRI]) ni Türk ebeveynlerine uyarlamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklemi, Kütahya İl merkezinde bulunan anaokulları ile resmi ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden 60-72 aylık çocukların 780 anne ve babası oluşturmuştur. Verilerin analizinde, ilk aşamada Ebeveyn Çocuk İlişkisi Envanteri (EÇİE)nin kapsam geçerliği yönünden dokuz uzman görüşüne başvurulmuştur. Ebeveyn Çocuk İlişkisi Envanteri (EÇİE)nin orijinal faktöriyel yapısının Türk örnekleminde geçerliliğini test etmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizine başvurulmuştur. Ebeveyn Çocuk İlişkisi Envanteri (EÇİE)nin güvenirliğini tespit etmek amacıyla Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ve McDonald güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Tüm faktörler için güvenirlik katsayısı 0.70den büyük olduğu görülmüştür. Yapılan analizler sonucunda, 7 alt boyutlu 41 maddelik haliyle orijinal formuyla faktöriyel geçerliğinin sağladığı ve ebeveyn çocuk ilişkisi yapısını tanımladığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA BARTAN M, ŞAHİN TEZEL F (2012). Ebeveyn-çocuk ilişkisi envanterinin 60 72 aylık çocukların anne ve babalarına uyarlanması. , 185 - 199.
Chicago BARTAN Murat,ŞAHİN TEZEL Fatma Ebeveyn-çocuk ilişkisi envanterinin 60 72 aylık çocukların anne ve babalarına uyarlanması. (2012): 185 - 199.
MLA BARTAN Murat,ŞAHİN TEZEL Fatma Ebeveyn-çocuk ilişkisi envanterinin 60 72 aylık çocukların anne ve babalarına uyarlanması. , 2012, ss.185 - 199.
AMA BARTAN M,ŞAHİN TEZEL F Ebeveyn-çocuk ilişkisi envanterinin 60 72 aylık çocukların anne ve babalarına uyarlanması. . 2012; 185 - 199.
Vancouver BARTAN M,ŞAHİN TEZEL F Ebeveyn-çocuk ilişkisi envanterinin 60 72 aylık çocukların anne ve babalarına uyarlanması. . 2012; 185 - 199.
IEEE BARTAN M,ŞAHİN TEZEL F "Ebeveyn-çocuk ilişkisi envanterinin 60 72 aylık çocukların anne ve babalarına uyarlanması." , ss.185 - 199, 2012.
ISNAD BARTAN, Murat - ŞAHİN TEZEL, Fatma. "Ebeveyn-çocuk ilişkisi envanterinin 60 72 aylık çocukların anne ve babalarına uyarlanması". (2012), 185-199.
APA BARTAN M, ŞAHİN TEZEL F (2012). Ebeveyn-çocuk ilişkisi envanterinin 60 72 aylık çocukların anne ve babalarına uyarlanması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(34), 185 - 199.
Chicago BARTAN Murat,ŞAHİN TEZEL Fatma Ebeveyn-çocuk ilişkisi envanterinin 60 72 aylık çocukların anne ve babalarına uyarlanması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0, no.34 (2012): 185 - 199.
MLA BARTAN Murat,ŞAHİN TEZEL Fatma Ebeveyn-çocuk ilişkisi envanterinin 60 72 aylık çocukların anne ve babalarına uyarlanması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.34, 2012, ss.185 - 199.
AMA BARTAN M,ŞAHİN TEZEL F Ebeveyn-çocuk ilişkisi envanterinin 60 72 aylık çocukların anne ve babalarına uyarlanması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 0(34): 185 - 199.
Vancouver BARTAN M,ŞAHİN TEZEL F Ebeveyn-çocuk ilişkisi envanterinin 60 72 aylık çocukların anne ve babalarına uyarlanması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 0(34): 185 - 199.
IEEE BARTAN M,ŞAHİN TEZEL F "Ebeveyn-çocuk ilişkisi envanterinin 60 72 aylık çocukların anne ve babalarına uyarlanması." Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.185 - 199, 2012.
ISNAD BARTAN, Murat - ŞAHİN TEZEL, Fatma. "Ebeveyn-çocuk ilişkisi envanterinin 60 72 aylık çocukların anne ve babalarına uyarlanması". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 34 (2012), 185-199.