Yıl: 2012 Cilt: 8 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 178 - 181 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sağlıklı çocuklarda herpes zoster infeksiyonu

Öz:
Amaç: Latent varisella zoster virüs reaktivasyonuna bağlı oluşan Herpes zoster (HZ) çocukluk çağında nadir görülmektedir. Çalışmamızın amacı kliniğimizde HZ tanısı alan çocukların klinik özelliklerinin, eşlik eden hastalıkların, tedavi ve komplikasyonların belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Ocak-Aralık 2011 tarihleri arasında kliniğimizde HZ tanısı alan 0-15 yaş arası hastalar yaş, geçirilmiş varisella infeksiyonu, dermatomal tutulum, klinik bulgular, eşlik eden hastalık, ortaya çıktığı ay, komplikasyon gelişimi ve tedavi açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 10 erkek, dört kız toplam 14 hasta alındı. Ortalama yaş sekiz bulundu. Klinik ve laboratuar değerlendirmeyle hastalarımızda immunsupresyon veya ek hastalık saptanmadı. Geçirilmiş varisella infeksiyonu öyküsü olmayan tek olgunun da kardeşlerinde suçiçeği geçirme öyküsü vardı. Olgularımızın dokuzunda torasik, üçünde lomber, birinde sakral ve birinde de trigeminal dermatom tutulumu vardı. En sık yakınma kaşıntı (6 hasta) ve hafif ağrı (5 hasta) olurken üç hastanın şikayeti yoktu. HZ en sık Ocak ve Ağustos aylarında görüldü. Tedavide hastalarımızın ikisine parenteral, altısına oral asiklovir verilirken dördüne oral valasiklovir verildi. Hastalarımızda postherpetik nevralji veya ek komplikasyon gelişmedi. Sonuç: HZ diğer açıdan sağlıklı çocuk olgularımızda gözlenmiştir. Ağrı erişkine göre nadiren eşlik etmekte ve daha hafif şiddette seyretmektedir. Postherpetik nevralji çocuk olgularda gözlenmemiştir. HZ sağlıklı çocuklarda da görülebileceğinden, hikayesinde özellik olmayan ve fizik muayenesi normal olan çocuklarda ayrıntılı tetkiklerin gerekli olmayacağını düşünüyoruz.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Hematoloji Pediatri

Herpes zoster infection in healthy children

Öz:
Objective: Herpes zoster (HZ) occurs due to reactivation of the latent varicella zoster virus and is rare in childhood. HZ is believed to be rare, frequently mild and postzoster neuralgia rarely if ever occurs. The aim of this retrospective study was to determine the clinical features, associated diseases, treatment and complications of children diagnosed as HZ at the Dermatology Clinic in Istanbul, Turkey. Material and Methods: Fourteen patients aged from 15 months to15 years who were admitted to our Dermatology Clinic with the diagnosis of HZ between January and December of 2011, were evaluated retrospectively for age, history of chickenpox infection, dermatomal involvement, associated diseases, month of onset, complications and treatment. Results: A total of 14 patients were included in the study; 10 male and four female. The mean of age was eight years old. According to the clinical and laboratory assessment there was not any comorbid disease or immunosuppression in our patients. The only patient without a history of previous varicella infection had a history of varicella at his siblings. Nine patients had thoracic dermatome involvement, while the rest had lumbar (n=3), sacral (n= 1) and trigeminal (n=1) dermatome involvement. The most common symptoms were pruritus (n=6) and mild pain (n=5) respectively while three of all patients had no symptoms. HZ occurred mostly in January and August. Two patients were treated with parenteral acyclovir, six of them had acyclovir treatment peroral and four of them had valacyclovir treatment. None of the patients had postherpetic neuralgia or another complication of HZ. Conclusion: HZ can be seen in otherwise healthy children. Accompaying of pain during the zoster infection is rare and mild compared with adults. Postherpetic neuralgia was not observed. HZ can also be observed in healthy children so if the history and physical examination are normal, our opinion is not to make unnecessary tests in children
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Hematoloji Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Bernice R, Krafchik&Raymond Tellier: Viral Exanthems. In Harper J, Oranje A, Prose N (Eds). Textbook of Pediatric Dermatology. 2nd edition. Blackwell Publishing 2006; p.406-407.
 • 2. Dworkin RH, Johnson RW, Breuer J, et al. Recommendations for the management of herpes zoster. Clin Infect Dis 2007; 44: 1-26.
 • 3. Baba K, Yabuuchi H, Takahashi M, Ogra PL. Increased incidence of herpes zoster in normal children infected with varicella zoster virus during infancy: community-based follow-up study. J Pediatr 1986; 108: 372-377.
 • 4. Heininger U, Desgrandchamps D, Schaad UB. Seroprevalence of varicella zoster virus IgG antibodies in Swiss children during the first 16 months of age. Vaccine 2006; 24: 3258-3260.
 • 5. Terada K, Kawano S, Yoshihiro K, Morita T. Varicella-zoster virus (VZV) reactivation is related to the low response of VZV-specific immunity after chickenpox in infancy. J Infect Dis 1994; 169: 650- 652.
 • 6. Rahşan M, Evans S, Şahin S. Herpes Zoster infection in childhood: retrospective study of 15 cases. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2005; 15: 121-124.
 • 7. Guess HA, Broughton DD, Melton LJ3rd, Kurland LT. Epidemiology of herpes zoster in children and adolescent: a population-based study. Pediatrics 1985; 76: 512-517.
 • 8. Wootton SH, Law B, Tan B, et al. The epidemiology of children hospitalized with herpes zoster in Canada: Immunization Monitoring Program, Active (IMPACT), 1991-2005. Pediatr Infect Dis J 2008; 27: 112-118.
 • 9. Teran CG, Villarroel P, Teran-Escalera CN. Herpes zoster in healthy children. Int J Infect Dis 2008; 12: 159-160.
 • 10. Prabhu S, Sripathi H, Gupta S, Prabhu M. Childhood herpes zoster: a clustering of ten cases. Indian J Dermatol 2009; 54: 62-64.
 • 11. Çölgeçen E, Küçük Ö, Balcı M. Clinical features of herpes zoster infections in childhood. Türkderm 2012; 46: 26-28.
 • 12. Ikoma A, Rukwied R, Ständer S, Steinhoff M, Miyachi Y, Schmelz M. Neurophysiology of pruritus: interaction of itch and pain. Arch Dermatol 2003; 139: 1475-1478.
 • 13. Saçar T, Saçar H. Seboreik Dermatit, Herpes Zoster ve Pitriyazis Rozea’nın mevsimlere göre dağılımının karşılaştırılması. Türkderm 2010; 44: 65-68.
 • 14. Zak-Prelich M, Borkowski JL, Alexander F, Norval M. The role of solar ultraviolet irradiation in zoster. Epidemiol Infect 2002; 129: 593- 597.
 • 15. Socan M, Blasko M. Surveillance of varicella and herpes zoster in Slovenia, 1996-2005. Euro Surveill 2007; 20: 12.
 • 16. Rodríguez-Fanjul X, Noguera A, Vicente A, González-Enseñat MA, Jiménez R, Fortuny C. Herpes zoster in healthy infants and toddlers after perinatal exposure to varicella-zoster virus: a case series and review of the literature. Pediatr Infect Dis J 2010; 29: 574-576.
 • 17. Semenovitch I, Lupi O. A seroepidemiologic survey of the prevalence of varicella-zoster virus in the pediatric population in two university hospitals in Brazil. Int J Dermatol 2003; 42: 193-196.
 • 18. Smith CG, Glaser DA. Herpes zoster in childhood: case report and review of the literature. Pediatr Dermatol 1996; 13: 226-229.
 • 19. Akyol DT, Utaş S. Postherpetik nevralji ve tedavisi. Türkderm 2002; 36: 298-302.
 • 20. Goh CL, Khoo L. A retrospective study of the clinical presentation and outcome of herpes zoster in a tertiary dermatology outpatient referral clinic. Int J Dermatol 1997; 36: 667-672.
 • 21. Yeğin A. Postherpetik nevralji. Klinik Gelişim 2007; 20: 94.
APA Topkarci Z, ERDOĞAN B, ERKUM T, Yılmaz M (2012). Sağlıklı çocuklarda herpes zoster infeksiyonu. , 178 - 181.
Chicago Topkarci Zeynep,ERDOĞAN Bilgen,ERKUM Tolga,Yılmaz Murat Sağlıklı çocuklarda herpes zoster infeksiyonu. (2012): 178 - 181.
MLA Topkarci Zeynep,ERDOĞAN Bilgen,ERKUM Tolga,Yılmaz Murat Sağlıklı çocuklarda herpes zoster infeksiyonu. , 2012, ss.178 - 181.
AMA Topkarci Z,ERDOĞAN B,ERKUM T,Yılmaz M Sağlıklı çocuklarda herpes zoster infeksiyonu. . 2012; 178 - 181.
Vancouver Topkarci Z,ERDOĞAN B,ERKUM T,Yılmaz M Sağlıklı çocuklarda herpes zoster infeksiyonu. . 2012; 178 - 181.
IEEE Topkarci Z,ERDOĞAN B,ERKUM T,Yılmaz M "Sağlıklı çocuklarda herpes zoster infeksiyonu." , ss.178 - 181, 2012.
ISNAD Topkarci, Zeynep vd. "Sağlıklı çocuklarda herpes zoster infeksiyonu". (2012), 178-181.
APA Topkarci Z, ERDOĞAN B, ERKUM T, Yılmaz M (2012). Sağlıklı çocuklarda herpes zoster infeksiyonu. Bakırköy Tıp Dergisi, 8(4), 178 - 181.
Chicago Topkarci Zeynep,ERDOĞAN Bilgen,ERKUM Tolga,Yılmaz Murat Sağlıklı çocuklarda herpes zoster infeksiyonu. Bakırköy Tıp Dergisi 8, no.4 (2012): 178 - 181.
MLA Topkarci Zeynep,ERDOĞAN Bilgen,ERKUM Tolga,Yılmaz Murat Sağlıklı çocuklarda herpes zoster infeksiyonu. Bakırköy Tıp Dergisi, vol.8, no.4, 2012, ss.178 - 181.
AMA Topkarci Z,ERDOĞAN B,ERKUM T,Yılmaz M Sağlıklı çocuklarda herpes zoster infeksiyonu. Bakırköy Tıp Dergisi. 2012; 8(4): 178 - 181.
Vancouver Topkarci Z,ERDOĞAN B,ERKUM T,Yılmaz M Sağlıklı çocuklarda herpes zoster infeksiyonu. Bakırköy Tıp Dergisi. 2012; 8(4): 178 - 181.
IEEE Topkarci Z,ERDOĞAN B,ERKUM T,Yılmaz M "Sağlıklı çocuklarda herpes zoster infeksiyonu." Bakırköy Tıp Dergisi, 8, ss.178 - 181, 2012.
ISNAD Topkarci, Zeynep vd. "Sağlıklı çocuklarda herpes zoster infeksiyonu". Bakırköy Tıp Dergisi 8/4 (2012), 178-181.