Yıl: 2013 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 439 - 458 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi

Öz:
Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı ve buna bağlı olarak fenomenoloji yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemini amaçlı örnekleme yoluyla seçilen Trabzon ve Gümüşhane ilerindeki dört ilköğretim okullarında görev yapmakta olan toplam 16 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Öğretmen Metaforlarını Belirleme Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, üst düzey analiz biçiminden olan içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenleri öğretmen kavramına ilişkin olarak toplam 17 adet geçerli metafor ürettikleri tespit edilmiştir. En fazla metafor üretilen tema yetiştirici ve geliştirici öğretmen olmuştur. Sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına ilişkin öne sürdükleri metaforlar benimsedikleri ve olmak istedikleri öğretmen rolleri ve eğitim yaklaşımları gibi konularda bilgiler sunabileceğinden metaforlar zihinsel imgeleri açığa çıkarmada, anlamada ve açıklamada güçlü birer araştırma aracı olarak kullanılabileceği yönünde önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA EKİZ D, KOÇYİĞİT Z (2013). Sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi. , 439 - 458.
Chicago EKİZ Durmuş,KOÇYİĞİT Zehra Sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi. (2013): 439 - 458.
MLA EKİZ Durmuş,KOÇYİĞİT Zehra Sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi. , 2013, ss.439 - 458.
AMA EKİZ D,KOÇYİĞİT Z Sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi. . 2013; 439 - 458.
Vancouver EKİZ D,KOÇYİĞİT Z Sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi. . 2013; 439 - 458.
IEEE EKİZ D,KOÇYİĞİT Z "Sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi." , ss.439 - 458, 2013.
ISNAD EKİZ, Durmuş - KOÇYİĞİT, Zehra. "Sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi". (2013), 439-458.
APA EKİZ D, KOÇYİĞİT Z (2013). Sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 439 - 458.
Chicago EKİZ Durmuş,KOÇYİĞİT Zehra Sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 21, no.2 (2013): 439 - 458.
MLA EKİZ Durmuş,KOÇYİĞİT Zehra Sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.21, no.2, 2013, ss.439 - 458.
AMA EKİZ D,KOÇYİĞİT Z Sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2013; 21(2): 439 - 458.
Vancouver EKİZ D,KOÇYİĞİT Z Sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2013; 21(2): 439 - 458.
IEEE EKİZ D,KOÇYİĞİT Z "Sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 21, ss.439 - 458, 2013.
ISNAD EKİZ, Durmuş - KOÇYİĞİT, Zehra. "Sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 21/2 (2013), 439-458.