Yıl: 2012 Cilt: 26 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 151 - 157 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler

Öz:
Amaç: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2011-2012 öğretim yılında birinci sınıf öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını, etkileyen etmenleri belirlemektir. Yöntemler: Araştırma kesitsel tiptedir. Bağımlı değişken; sağlıklı yaşam biçimi davranışıdır. Bağımsız değişkenler cinsiyet, kalınan yer, en uzun süre yaşanan yer, ekonomik durum ve sağlık algısı, anne- babanın öğrenimi, hane reisinin yaptığı iş, kronik hastalık varlığıdır. Veri öğrencilerin kendilerinin yanıtladığı anketle toplanmıştır. Veri analizinde t testi, Mann-Whitney U, Varyans Analizi, Kruskall Wallis Varyans Analizi, kullanılmıştır. Bulgular: Parçalanmış aileye sahip olanlar olmayanlara göre; ailesiyle yaşayanlar yurtta kalanlara göre; sağlık algısı orta olanlar çok iyi- iyilere göre anlamlı olarak daha fazla fizik aktivite yapmaktadır. Ekonomik durum algısı kötü-en kötü olanların orta ve çok iyi-iyilere göre manevi gelişimleri ve toplam puanları; çok iyi-iyilere göre kişile- rarası ilişkileri anlamlı olarak daha kötüdür. Sonuç: Ailesiyle birlikte yaşayanlar, parçalanmış aileye sahip olanlar, sağlık algısı orta olanlar, ekonomik durum algısı yüksek olanlar daha sağlıklı yaşam biçimi davranışına sahiptir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Temel Sağlık Hizmetleri Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri

Healthy lifestyle behaviours and related factors of medical school students

Öz:
Objective: The purpose of the study was to determine healthy lifestyle behaviours and affecting factors of first year students who attend to Dokuz Eylül University Faculty of Medicine for 2011-2012 academic year. Methods: The study design is cross-sectional.The study included 215 first year students who attend to Dokuz Eylül University Faculty of Medicine. Dependent variable was healthy lifestyle behaviour. Independent variables were gender, residence, the setting for long term residence, economic status and health perception, educational level of mother and father, job of the head of household, presence of chronic disease. Data were collected with self administered questionnaire. Data were analyzed with t test, Mann-Whitney U test, ANOVA, Kruskal Wallis Analysis of Variance. Results: The students who have fragmented family compared to ones without; the students who live with their family compared to ones living at dormitory; the students whose health perception is mild compared to ones with good- very good health perception were more physically active. Spiritual development and total scores of the students,whose economic status perception was bad-the worst, were lower compared to the students with mild and good- very good economic status perception.. Interpersonal relations of the students were lower among those with bad-the worst economic status perception compared to ones with good- very good economic status perception is. Conclusion: The students who live with their family; the students who have fragmented family; the students whose health perception is mild; the students whose economic status perception is good-very good were more healty lifestyle behaviours score.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Temel Sağlık Hizmetleri Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Simsek H, ÖZTOPRAK D, İKİZOĞLU E, SAFALI F, YAVUZ Ö, ONUR Ö, TEKEL Ş, ÇİFTÇİ Ş (2012). Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler. , 151 - 157.
Chicago Simsek Hatice,ÖZTOPRAK Dilek,İKİZOĞLU Ersin,SAFALI Fidan,YAVUZ Öykü,ONUR Özkan,TEKEL Şehriban,ÇİFTÇİ Şerafettin Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler. (2012): 151 - 157.
MLA Simsek Hatice,ÖZTOPRAK Dilek,İKİZOĞLU Ersin,SAFALI Fidan,YAVUZ Öykü,ONUR Özkan,TEKEL Şehriban,ÇİFTÇİ Şerafettin Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler. , 2012, ss.151 - 157.
AMA Simsek H,ÖZTOPRAK D,İKİZOĞLU E,SAFALI F,YAVUZ Ö,ONUR Ö,TEKEL Ş,ÇİFTÇİ Ş Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler. . 2012; 151 - 157.
Vancouver Simsek H,ÖZTOPRAK D,İKİZOĞLU E,SAFALI F,YAVUZ Ö,ONUR Ö,TEKEL Ş,ÇİFTÇİ Ş Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler. . 2012; 151 - 157.
IEEE Simsek H,ÖZTOPRAK D,İKİZOĞLU E,SAFALI F,YAVUZ Ö,ONUR Ö,TEKEL Ş,ÇİFTÇİ Ş "Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler." , ss.151 - 157, 2012.
ISNAD Simsek, Hatice vd. "Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler". (2012), 151-157.
APA Simsek H, ÖZTOPRAK D, İKİZOĞLU E, SAFALI F, YAVUZ Ö, ONUR Ö, TEKEL Ş, ÇİFTÇİ Ş (2012). Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26(3), 151 - 157.
Chicago Simsek Hatice,ÖZTOPRAK Dilek,İKİZOĞLU Ersin,SAFALI Fidan,YAVUZ Öykü,ONUR Özkan,TEKEL Şehriban,ÇİFTÇİ Şerafettin Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 26, no.3 (2012): 151 - 157.
MLA Simsek Hatice,ÖZTOPRAK Dilek,İKİZOĞLU Ersin,SAFALI Fidan,YAVUZ Öykü,ONUR Özkan,TEKEL Şehriban,ÇİFTÇİ Şerafettin Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.26, no.3, 2012, ss.151 - 157.
AMA Simsek H,ÖZTOPRAK D,İKİZOĞLU E,SAFALI F,YAVUZ Ö,ONUR Ö,TEKEL Ş,ÇİFTÇİ Ş Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2012; 26(3): 151 - 157.
Vancouver Simsek H,ÖZTOPRAK D,İKİZOĞLU E,SAFALI F,YAVUZ Ö,ONUR Ö,TEKEL Ş,ÇİFTÇİ Ş Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2012; 26(3): 151 - 157.
IEEE Simsek H,ÖZTOPRAK D,İKİZOĞLU E,SAFALI F,YAVUZ Ö,ONUR Ö,TEKEL Ş,ÇİFTÇİ Ş "Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler." Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26, ss.151 - 157, 2012.
ISNAD Simsek, Hatice vd. "Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler". Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 26/3 (2012), 151-157.