Yıl: 2013 Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 17 - 38 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye’de savunma harcamalarının iktisadi etkileri üzerine nedensellik analizi (1970 – 2010)

Öz:
Kamu harcamalarının bir kolu olan savunma harcamalarının temel makro ekonomik göstergeler üzerindeki etkileri hakkında literatürde gerek teorik alanda gerekse ampirik çalışmaların sonuçlarında farklı yaklaşım ve bulgulara rastlanmaktadır. Bu çalışmada; jeostratejik konumu sebebiyle hem iç hem dış güvenliğin büyük bir öneme sahip olduğu Türkiye’de, savunma harcamalarının GSYH, istihdam ve ithalat göstergeleri ile arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Bu kapsamda, önce Granger nedensellik testi yapılan çalışmada savunma harcamaları ile istihdam arasında karşılıklı nedenselliğe rastlanırken; nedenselliğe Toda-Yamamoto yaklaşımı ile yapılan analiz sonucunda ise istihdamdan savunma harcamalarına ve savunma harcamalarından GSYH’ye doğru nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

A causality analysis on the economic effects of defense expenditure in Turkey (1970-2010)

Öz:
Different approaches and findings are encountered in the literature both in the theoretic field and the results of the empirical studies regarding the effects of the defense expenditures which is a branch of public expenditures on the basic macroeconomic indicators. In this study, the causality relationship between the defense expenditures and GDP, employment and import indicators are reviewed in Turkey where both internal and the external security has an important significance because of the geo-strategic location. In this context, while the bilateral causality is encountered between the defense expenditures and the employment in the study made where first Granger causality test is conducted; as the result of the analysis carried out to causality with the Toda-Yamamoto approach the causality relation is determined from the employment to the defense expenditures and from the defense expenditures to the GDP.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bozkurt, Hilal, Zaman Serileri Analizi, Ekin Kitabevi, 2007.
 • Brook, Chris, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Pres, 2002.
 • Çil Yavuz, Nilgün, “Türkiye’de Kamu Harcamalarının Özel Sektör Yatırım Harcamalarını Dışlama Etkisi (1980-2003)”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: XX, Sayı: 1, 2005, s. 269-284,
 • d’Agostino, Giorgio, J.Paul Dunne and Luca Pieroni, “Assessing the Effects of Military Expenditure on Growth”, Oxford Handbook of the Economics of Peace and Conflict, 2010, pp.1-41.
 • Dritsakis, N., “Defense Spending and Economic Growth: An Empirical Investigation for Greece and Turkey”, Journal of Policy Modelling, Vol: 26, 2004, pp. 249-264.
 • Dunne, J.Paul, “The Economic Effects of Military Expenditure in Developing Countries”, 2000, pp.1-29.
 • Dunne, Paul, Eftychia Nikolaidou and Dimitrios Vougas, “Defence Spending and Economic Growth: A Causal Analysis for Greece and Turkey”, Defence and Peace Economics, Vol: 12, No:1, 2001, pp.5-26.
 • Dunne, Paul and Sam Perlo-Freeman, “The Demand for Military Spending in Developing Countries”, International Review of Applied Economics, Vol:17, No:1, 2003, pp.23-48.
 • Dunne, J.Paul, Ron P. Smith and Dirk Willenbockel, “Models of Military Expenditure and Growth: A Critical Review”, Defence and Peace Economics, Vol: 16, No: 6, 2005, pp.449-461.
 • Enders, Walter, Applied Econometric Time Series, 2nd Edition, Wiley, 2004.
 • Erdoğdu, Oya Safinaz, “Political Decisions, Defense and Growth”, MPRA, No:2520, 2006.
 • Giray, Filiz, “Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, 2004, s.181-199.
 • Granger, C.W.J., “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods”, Econometrica, Vol:37, No: 3, 1969, pp. 424-438.
 • Görkem, Hilal ve Serkan Işık, “Türkiye’de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki (1968-2006), Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, 2008, s.405-424.
 • Gujarati, Damodar, Essentials of Econometrics, 2. Edition, Irwin/McGraw-Hill, 1999.
 • Hacıhasanoğlu, Erk ve Uğur Soytaş, “Bileşik Öncü Gösterge ve Sektörel Endeksler Arasındaki İlişki”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 1, 2011, s. 79-91.
 • Halıcıoğlu, Ferda, “Defence Spending and Economic Growth in Turkey: An Empirical Application of New Macroeconomic Theory”, Review of Middle East Economics &. Finance, Vol:2, No:3, 2004, pp. 193-201.
 • Halis, Richard and Robert Sollis, Applied Time Series Modelling and Forecasting, Wiley, 2003.
 • Kadılar, Cem, Uygulamalı Çok Değişkenli Zaman Serileri Analizi, 2000.
 • Kalyoncu, Hüseyin and Fatih Yücel, “An Analytical Approach on Defense Expenditure and Economic Growth: The Case of Turkey and Greece”, Journal of Economic Studies, Vol:33, No:5, 2006, pp.336-343.
 • Karagöl, Erdal and Serap Palaz, “Does Defence Expenditure Deter Economic Growth in Turkey? A Cointegration Analysis”, Defence and Peace Economics, Vol:15, No:3, 2004, pp. 289-298.
 • Karagöl, Erdal, “The Relationship Between External Debt, Defence Expenditures and GNP Revisited: The Case of Turkey”, Defence and Peace Economics, Vol:17, No:1, 2006, pp.47-57.
 • Karagianni, Stella ve Maria Pempetzoglu, “Defence Spending and Economic Growth in Turkey: A Linear and Non-linear Granger Causality Approach”, Defence and Peace Economics, Vol:20, No:2, 2009, pp. 139- 148.
 • Kollias, Christos, “Defence Spending and Growth in Turkey 1954- 1993: A Causal Analysis”, Defence and Peace Economics, Vol: 8, No:2, 1997, pp.189-204.
 • Lau, Evan and Chan Tze Haw, “Transmission Mechanism of Twin Deficits Hypothesis: Evidence from Two Neighbouring Countries”, INTI Journal, Vol: 1, No: 3, 2003, pp.159-166.
 • Özsoy, Onur, “Defence Spending and the Macroeconomy: The Case of Turkey”, Defence and Peace Economics, Vol: 19, No:3, 2008, pp.195- 208.
 • Paukert, Liba and Peter Richards, Defence Expenditure, Industrial Conversion and Local Employment, Geneva, International Labour Office, 1991.
 • Sunal, Seçkin ve Elçin Aykaç, “Türk İmalat Sanayinde İstihdam, İhracat ve Kapasite Kullanım Oranı İlişkisi: Panel Koentegrasyon”, http://www.ekonometridernegi.org/bildiriler/o4s2.pdf , (27.09.2011) , s.1-24.
 • Tarı, Recep, Ekonometri, 3. bs., Kocaeli Üniversitesi Yayını, No:172, 2005.
 • Wahid, Latif, Military Expenditure and Economic Grpwth in the Middle East, Palgrave Macmillan, 2009.
 • Yılancı, Veli ve Burcu Özcan, “Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye İçin Savunma Harcamaları ile GSMH Arasındaki İlişkinin Analizi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, 2010, s.21-33.
 • Yıldırım, Jülide ve Selami Sezgin, “Military Expenditure and Employment in Turkey”, Defence and Peace Economics, Vol: 14, No:2, 2003, pp.129-139.
 • Zachariadis, Theodoros, “On the Exploration of Causal Relationship Between Energy and the Economy”, Economic Research Centre, Discussion Paper, University of Cyprus, 2006.
APA KAYA SOYYİĞİT S (2013). Türkiye’de savunma harcamalarının iktisadi etkileri üzerine nedensellik analizi (1970 – 2010). , 17 - 38.
Chicago KAYA SOYYİĞİT Semanur Türkiye’de savunma harcamalarının iktisadi etkileri üzerine nedensellik analizi (1970 – 2010). (2013): 17 - 38.
MLA KAYA SOYYİĞİT Semanur Türkiye’de savunma harcamalarının iktisadi etkileri üzerine nedensellik analizi (1970 – 2010). , 2013, ss.17 - 38.
AMA KAYA SOYYİĞİT S Türkiye’de savunma harcamalarının iktisadi etkileri üzerine nedensellik analizi (1970 – 2010). . 2013; 17 - 38.
Vancouver KAYA SOYYİĞİT S Türkiye’de savunma harcamalarının iktisadi etkileri üzerine nedensellik analizi (1970 – 2010). . 2013; 17 - 38.
IEEE KAYA SOYYİĞİT S "Türkiye’de savunma harcamalarının iktisadi etkileri üzerine nedensellik analizi (1970 – 2010)." , ss.17 - 38, 2013.
ISNAD KAYA SOYYİĞİT, Semanur. "Türkiye’de savunma harcamalarının iktisadi etkileri üzerine nedensellik analizi (1970 – 2010)". (2013), 17-38.
APA KAYA SOYYİĞİT S (2013). Türkiye’de savunma harcamalarının iktisadi etkileri üzerine nedensellik analizi (1970 – 2010). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 17 - 38.
Chicago KAYA SOYYİĞİT Semanur Türkiye’de savunma harcamalarının iktisadi etkileri üzerine nedensellik analizi (1970 – 2010). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15, no.2 (2013): 17 - 38.
MLA KAYA SOYYİĞİT Semanur Türkiye’de savunma harcamalarının iktisadi etkileri üzerine nedensellik analizi (1970 – 2010). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.2, 2013, ss.17 - 38.
AMA KAYA SOYYİĞİT S Türkiye’de savunma harcamalarının iktisadi etkileri üzerine nedensellik analizi (1970 – 2010). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 15(2): 17 - 38.
Vancouver KAYA SOYYİĞİT S Türkiye’de savunma harcamalarının iktisadi etkileri üzerine nedensellik analizi (1970 – 2010). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 15(2): 17 - 38.
IEEE KAYA SOYYİĞİT S "Türkiye’de savunma harcamalarının iktisadi etkileri üzerine nedensellik analizi (1970 – 2010)." Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, ss.17 - 38, 2013.
ISNAD KAYA SOYYİĞİT, Semanur. "Türkiye’de savunma harcamalarının iktisadi etkileri üzerine nedensellik analizi (1970 – 2010)". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15/2 (2013), 17-38.