Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları

Yıl: 2014 Cilt: 20 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 327 - 358 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları

Öz:
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının okula, okul yöneticisine ve Türk Eğitim Sistemi'ne ilişkin algılarını metaforlar yoluyla belirlemektir. Okul, okul yöneticisi ve eğitim sistemi kavramlarının iç içe geçmiş birbirini etkileyen kavramlar olduğu düşüncesinden yola çıkarak her biri için üretilen mecazların karşılaştırılabilirliği ve örtüşebilmeleri ölçüsünde sisteme dönük bütüncül değerlendirmeler yapmak amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemi, Ankara ilinde biri devlet, biri özel olan iki farklı üniversitenin Eğitim Fakültelerinde farklı bölümlerde öğrenim gören son sınıftaki öğretmen adaylarıdır. Tarama modelinde desenlenen çalışmada nitel araştırma geleneği çerçevesinde veri analizi gerçekleştirilmiştir. Yarı- yapılandırılmış bir metafor formu ile veriler toplanarak içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Bulgular, aday öğretmenlerin okula ilişkin daha olumlu bir algıya sahip oldukları, ancak okul yöneticisi ve sistemi olumsuz algıladıklarını göstermekte ve sistemin sorunları çözüldüğünde okul ve okul yöneticisine ilişkin sorunların da çözüleceğini yansıtmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Aile Çalışmaları

Pre-service teachers metaphors towards school, school administrators and Turkish education system

Öz:
The aim of this study is to determine the perceptions of pre-service teachers on school, school administrators and Turkish Education System through metaphors. Based on the idea that schools, school administrators and the system itself are inter-related and interacting concepts, the intention is to bring forward a holistic analysis about the Turkish Education System through the extent that the produced metaphors might allow comparison and correspondence. The sample of the study comprises of senior students from different departments at Faculty of Education in two different universities (one public and one private) in Ankara. Survey design was used to conduct the study. The data collected through semi-structured metaphor form was subjected to content analysis. The findings demonstrated that while pre-service teachers perceive the school as a more positive concept, they hold negative perceptions towards school administrators and the education system. Moreover, it is reflected that once the problems in the system are resolved, problems related with schools and school administrators will be resolved as well.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖRÜCÜ D (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. , 327 - 358.
Chicago ÖRÜCÜ Deniz Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. (2014): 327 - 358.
MLA ÖRÜCÜ Deniz Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. , 2014, ss.327 - 358.
AMA ÖRÜCÜ D Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. . 2014; 327 - 358.
Vancouver ÖRÜCÜ D Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. . 2014; 327 - 358.
IEEE ÖRÜCÜ D "Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları." , ss.327 - 358, 2014.
ISNAD ÖRÜCÜ, Deniz. "Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları". (2014), 327-358.
APA ÖRÜCÜ D (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(3), 327 - 358.
Chicago ÖRÜCÜ Deniz Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 20, no.3 (2014): 327 - 358.
MLA ÖRÜCÜ Deniz Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.20, no.3, 2014, ss.327 - 358.
AMA ÖRÜCÜ D Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2014; 20(3): 327 - 358.
Vancouver ÖRÜCÜ D Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2014; 20(3): 327 - 358.
IEEE ÖRÜCÜ D "Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları." Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20, ss.327 - 358, 2014.
ISNAD ÖRÜCÜ, Deniz. "Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 20/3 (2014), 327-358.