Yıl: 2014 Cilt: 28 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 510 - 525 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ağ Toplumu ve Bilgi

Öz:
Dijital çağda küreselleşmenin ve değişimin önemli bir dinamiği bilgidir. Bu çalışma kapsamındaalanyazında yer alan dağıtık bulgular özetleme ve sentezleme yapılarak araştırma konusu ileilişkilendirilmiş; bilginin tanımı, epistemolojisi, işlevsel farklılıkları, bilginin yapısı ve türleriaçımlanmıştır. Ayrıca, geçmişten günümüze bilginin evrimi ve ağlar üzerinde nasıl yorumlandığına dairaçıklamalarda bulunulmuştur. Son olarak öz-biliş ve meta-biliş kavramları bu bağlamda tartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Bilgi, Belge Yönetimi

Network Society and Knowledge

Öz:
In digital age, knowledge is one of the significant dynamics of the globalization and change. In this paper,the distributed findings in literature concerning with knowledge were associated with research subjectthrough summarizing and synthesizing; and also definition, epistemology, operational differences,structure and types of the knowledge were explored. Additionally, explanations were provided regardingthe evolution of the knowledge from past to present and its interpretation on networks. Finally, self- cognition and meta-cognition concepts were discussed within this framework.
Anahtar Kelime:

Konular: Bilgi, Belge Yönetimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ackoff, R. L. (1989). From data to wisdom. Journal of App lied Systems Analysis. 16, 3-9.
 • Bell, D. (1976). The cultural contradictions of cap italism. New York: Basic Books.
 • Bellinger, G., Castro, D., ve Mills, A. (2004). Data, information, knowledge, and wisdom. 1 Ağustos 2014 tarihinde http://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm adresinden erişildi.
 • Bennett, S., Maton, K., ve Kervin, L. (2008). The ‘digital natives’ debate: A critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology, 39(5), 775-786.
 • Bhatt, G. D. (2001). Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologies, techniques, and people. Journal of Knowledge Management, 5(1), 68-75.
 • Bozkurt, A. (2014). Ağ Toplumu ve Öğrenme: Bağlantıcılık. Akademik Bilişim 2014. 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi, Mersin. 1 Ağustos 2014 tarihinde https://www.academia.edu/6240707/ Ag_Toplumu_ve_Ogrenme_Baglanticilik adresinden erişildi.
 • Bozkurt, A. (2013). Açık ve uzaktan öğretim: Web 2.0 ve sosyal ağların etkileri. Akademik Bilişim 2013. 23-25 Ocak, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. 5 Ağustos 2014 tarihinde http://www.academia. edu/2536910/Acik_ve_Uzaktan_Ogretim_Web_2.0_ve_Sosyal_Aglarin_Etkileri adresinden erişildi.
 • Capurro, R. ve Hjorland, B. (2003). The Concept of information. B. Cronin (Ed.) In Annual Review of Information Science & Technology, Vol 37 (pp. 343-411). New Jersey: Information Today, Inc.
 • Castells, M. (2010). The rise of the network society: The information age: Economy, society, and culture (V. 1). West Sussex: John Wiley & Sons.
 • Castells, M. (2004). The network society : A cross cultural p ersp ective. Northampton: Edward Elgar Publishing Limited.
 • Clark D. (2004). Understanding and performance. 5 Ağustos 2014 tarihinde http://www.nwlink. com/~donclark/performance/understanding.html adresinden erişildi.
 • Cleveland, H. (1982). Information as a Resource. Futurist, 16(6), 34-39.
 • Çalık, D ve Çınar, Ö. P. (2009). Geçmişten günümüze bilgi yaklaşımları bilgi toplumu ve internet. XIV. Türkiye’de İnternet Konferansı (inet-tr’09 – XIV) içinde (ss.77-88).12-13 Aralık 2009. Bilgi Üniversitesi, İstanbul. 5 Ağustos 2014 tarihinde http://inet-tr.org.tr/inetconf14/kitap/calik_ cinar_inet09.pdf adresinden erişildi.
 • Dervin, B. (1976). Strategies for dealing with human information needs: Information or communication?. Journal of Broadcasting, 20(3), 324-351.
 • Downes, S. (2012). Connectivism and Connective Knowledge: Essays on Meaning and Learning Networks. 6 Ağustos 2014 tarihinde http://www.downes.ca/files/books/Connective_Knowledge- 19May2012.pdf adresinden erişildi.
 • Fuller, R. B. (1982). Critical p ath. New York: St Martin’s Press. Garrison, D. R., Anderson, T., ve Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. The Internet and Higher Education, 2(2), 87-105.
 • Hemsley, J., ve Mason, R. M. (2013). Knowledge and knowledge management in the social media age. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 23(1-2), 138-167.
 • Hemsley, J., ve Mason, R. M. (2012). The nature of knowledge in the social media age: Implications for knowledge management models. In System Science (HICSS), 2012 45th Hawaii International Conference on (pp. 3928-3937). New Jersey: IEEE.
 • Hey, J. (2004). The data, information, knowledge, wisdom chain: The metaphorical link. Intergovernmental Oceanograp hic Commission. 4 Ağustos 2014 tarihinde http://www.dataschemata.com/ uploads/7/4/8/7/7487334/dikwchain.pdf adresinden erişildi.
 • IBM. (2006). The toxic terabyte. 1 Ağustos 2014 tarihinde http://www-935.ibm.com/services/no/cio/ leverage/levinfo_wp_gts_thetoxic.pdf adresinden erişildi.
 • Jenkins, H., Clinton, K., Purushotma, R., Robinson, A. J., ve Weigel, M. (2006). Conf ronting the challenges of p articip atory culture: Media education f or the 21st century. Cambridge: The MIT Press.
 • Kakabadse, N. K., Kakabadse, A., ve Kouzmin, A. (2003). Reviewing the knowledge management literature: Towards a taxonomy. Journal of Knowledge Management, 7(4), 75-91.
 • Kop, R., ve Hill, A. (2008). Connectivism: Learning theory of the future or vestige of the past?. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 9(3).
 • Kuhn, T. S. (2012). The structure of scientific revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
 • Machlup, F. (1962). The production and distribution of knowledge in the United States. New Jersey: Princeton University Press.
 • McLoughlin, C., ve Lee, M. J. (2007). Social software and participatory learning: Pedagogical choices with technology affordances in the Web 2.0 era. In ICT: Providing choices for learners and learning. Proceedings ascilite Singapore 2007 (pp. 664-675). Singapore: Nanyang Technological University.
 • Medeni, İ. T. ve Aktaş. Z. (2010). Veri toplumundan bilgi toplumuna dört düzeyli bir toplum modeli. III. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu içinde (ss.1-5), 5-6 Şubat 2010, Milli Kütüphane- Ankara. 5 Ağustos 2014 tarihinde http://www.emo.org.tr/ekler/fdac58e60abb571_ek.pdf adresinden erişildi.
 • Moggridge, B. (2007). Designing interactions (V. 17). Cambridge: MIT press. Nahon, K., Hemsley, J., Mason, R. M., Walker, S., ve Eckert, J. (2013). Information flows in events of political unrest. In iConf erence 2013 Proceedings (pp. 480-485). doi:10.9776/13259
 • O’Reilly, T. (2005). What is Web 2.0 – Design patterns and business models for the next generation of software. 30 Temmuz 2014 tarihinde http://oreilly.com/web2/archive/what-isweb-20.html adresinden erişildi.
 • O’Reilly, T., ve Battelle, J. (2009). Web squared: Web 2.0 five years on (V. 20, No. 1). O’Reilly Media.
 • Polanyi, M. (1962). Personal knowledge: Towards a post-critical philosophy. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants : Part 1. On the Horizon, 9(5), 1-6.
 • Sharma, N. (2008). The origin of the data inf ormation knowledge wisdom hierarchy. 20 Temmuz 2014 tarihinde http://nsharma.people.si.umich.edu//dikw_origin.htm adresinden erişildi.
 • Shedroff, N. (2001). An overview of understanding. R.S. Wurman (Ed.), In Information anxiety 2 (pp. 27-29). Indianapolis, IN: Que
 • Siemens, G. (2006). Knowing knowledge. Vancouver, BC, Canada: Lulu Press.
 • Siemens, G. (2004). Connectivism: A learning theory f or the digital age. 21 Temmuz 2014 tarihinde http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm adresinden erişildi.
 • Stewart, T. (1997). Intellectual capital: The new wealth of organizations. New York, NY: Doubleday.
 • Surowiecki, K. (2004). The Wisdom of crowds. New York: Doubleday. Tonta, Y., ve Çelik, A. (1996). Düşünce özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü ve bilgi hizmetleri. Bilgi Edinme Özgürlüğü içinde (ss. 1-13). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 • Topdemir, A. H. (2009). Felsefe nedir? Bilgi nedir. Türk Kütüphaneciliği, 23(1), 119-133.
 • Topdemir, H. G. (2008). Felsef e. Ankara: Pegem.
 • Uçak, N. Ö. (2010). Bilgi: Çok yüzlü bir kavram. Türk Kütüphaneciliği, 24(4), 705-722.
 • Wenger, E. C., ve Snyder, W. M. (2000). Communities of practice: The organizational frontier. Harvard Business Review (January–February), 139–146.
 • Wyatt, J. C. (2001). Management of explicit and tacit knowledge. Journal of the Royal Society of Medicine, 94(1), 6.
 • Yeniçeri, Ö. ve İnce, M. (2005). Bilgi yönetim stratejileri ve girişimcilik. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. (2009). Enformasyon ve bilgi kavramları bağlamında enformasyon yönetimi ve bilgi yönetimi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49(1), 95-118.
APA Bozkurt A (2014). Ağ Toplumu ve Bilgi. , 510 - 525.
Chicago Bozkurt Aras Ağ Toplumu ve Bilgi. (2014): 510 - 525.
MLA Bozkurt Aras Ağ Toplumu ve Bilgi. , 2014, ss.510 - 525.
AMA Bozkurt A Ağ Toplumu ve Bilgi. . 2014; 510 - 525.
Vancouver Bozkurt A Ağ Toplumu ve Bilgi. . 2014; 510 - 525.
IEEE Bozkurt A "Ağ Toplumu ve Bilgi." , ss.510 - 525, 2014.
ISNAD Bozkurt, Aras. "Ağ Toplumu ve Bilgi". (2014), 510-525.
APA Bozkurt A (2014). Ağ Toplumu ve Bilgi. Türk Kütüphaneciliği, 28(4), 510 - 525.
Chicago Bozkurt Aras Ağ Toplumu ve Bilgi. Türk Kütüphaneciliği 28, no.4 (2014): 510 - 525.
MLA Bozkurt Aras Ağ Toplumu ve Bilgi. Türk Kütüphaneciliği, vol.28, no.4, 2014, ss.510 - 525.
AMA Bozkurt A Ağ Toplumu ve Bilgi. Türk Kütüphaneciliği. 2014; 28(4): 510 - 525.
Vancouver Bozkurt A Ağ Toplumu ve Bilgi. Türk Kütüphaneciliği. 2014; 28(4): 510 - 525.
IEEE Bozkurt A "Ağ Toplumu ve Bilgi." Türk Kütüphaneciliği, 28, ss.510 - 525, 2014.
ISNAD Bozkurt, Aras. "Ağ Toplumu ve Bilgi". Türk Kütüphaneciliği 28/4 (2014), 510-525.