Yıl: 2015 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 93 - 98 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kanser Tanısı ve Sonrası Yaşananlar: Kalitatif Bir Çalışma

Öz:
Amaç: Bu araştırma, hastaların kanser tanısı aldıklarında hisettikleri duygu ve düşünceleri ve tanı aldıktan sonra yaşamlarında meydana gelen değişiklikleri belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Araştırma Kasım-Aralık 2013 tarihleri arasında bir hastanenin hematoloji kliniğinde yatan kanser tanısı almış ve araştırma kriterlerine uyan 11 hasta ile niteliksel olarak yapılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından çalışmanın amaçları doğrultusunda oluşturulan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme formu ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Çalışma sonunda elde edilen verilerin, yazılı çözümü yapılarak görüşme çıktıları üzerinden analiz edilmiş ve temalar belirlenmiştir. Bulgular: Araştırmanın temalarını; ilk tanı alınca yaşanılan duygular, tanıyı alınca ilk paylaşım, geleceğe ilişkin planlar, aile ve sosyal ilişkiler oluşturmuştur. Yapılan görüşmelerde hastalar kanser tanısını arkadaşları ile rahatlıkla paylaşırken, aileleriyle tanıyı paylaşmakta zorlandıklarını ve kanser tanısı aldıktan sonra ailelerinin aşırı ilgisinden rahatsız olduklarını dile getirmişlerdir. Ayrıca hastalar ailenin olumlu desteğinin hastalığı kabul etmede etkili olduğunu ve tanı sonrası manevi değerleri daha yoğun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Sonuç: Hemşirelerin, fiziksel tedavinin yanı sıra hastaların tedaviye uyumlarının arttırılmasında, hasta ve ailesine yardım sürecinde de yer almalı ve hastanelerde ilk tanı alma sürecine yönelik hastaların uyum sağlamasına yardımcı olacak ve rehberlik sağlayacak özel birimler kurulması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik Psikoloji

Cancer Diagnosis and after Experiences: A Qualitative Study

Öz:
Aim: To determine how patients felt when they received a diagnosis of cancer and about life changes that occured following such a diagnosis. Methods: The qualitative study was conducted between NovemberDecember 2013 in a department of hematology on 11 hospitalized cancer patients who met the selection criteria. The data generated by the researcher for the purposes of the study were in the form of semistructured in-depth interviews which were conducted face-to-face. Themes were identified after the written answers were analyzed. Results: Research themes included feelings experienced when first diagnosed, first sharings when first diagnosed, plans for the future, and family and social relationships. In the interviews, the patients said they easily shared the diagnosis of cancer with their friends, but they were forced to share the diagnosis with family and have expressed that they were disturbed by the excessive interest of the family. In addition, patients reported that the support of the family in accepting the disease after diagnosis was positive and they also indicated they experienced more intense spirituality. Conclusion: Nurses, by increasing patient compliance to treatment as well as physical therapy, should be involved in the process of helping patients and their families, and it is recommended that hospitals set up special units to provide guidance and support to the patients during the initial diagnosis.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA GEMALMAZ A, avşar g (2015). Kanser Tanısı ve Sonrası Yaşananlar: Kalitatif Bir Çalışma. , 93 - 98.
Chicago GEMALMAZ Arzu,avşar gülçin Kanser Tanısı ve Sonrası Yaşananlar: Kalitatif Bir Çalışma. (2015): 93 - 98.
MLA GEMALMAZ Arzu,avşar gülçin Kanser Tanısı ve Sonrası Yaşananlar: Kalitatif Bir Çalışma. , 2015, ss.93 - 98.
AMA GEMALMAZ A,avşar g Kanser Tanısı ve Sonrası Yaşananlar: Kalitatif Bir Çalışma. . 2015; 93 - 98.
Vancouver GEMALMAZ A,avşar g Kanser Tanısı ve Sonrası Yaşananlar: Kalitatif Bir Çalışma. . 2015; 93 - 98.
IEEE GEMALMAZ A,avşar g "Kanser Tanısı ve Sonrası Yaşananlar: Kalitatif Bir Çalışma." , ss.93 - 98, 2015.
ISNAD GEMALMAZ, Arzu - avşar, gülçin. "Kanser Tanısı ve Sonrası Yaşananlar: Kalitatif Bir Çalışma". (2015), 93-98.
APA GEMALMAZ A, avşar g (2015). Kanser Tanısı ve Sonrası Yaşananlar: Kalitatif Bir Çalışma. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, 12(2), 93 - 98.
Chicago GEMALMAZ Arzu,avşar gülçin Kanser Tanısı ve Sonrası Yaşananlar: Kalitatif Bir Çalışma. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 12, no.2 (2015): 93 - 98.
MLA GEMALMAZ Arzu,avşar gülçin Kanser Tanısı ve Sonrası Yaşananlar: Kalitatif Bir Çalışma. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, vol.12, no.2, 2015, ss.93 - 98.
AMA GEMALMAZ A,avşar g Kanser Tanısı ve Sonrası Yaşananlar: Kalitatif Bir Çalışma. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma. 2015; 12(2): 93 - 98.
Vancouver GEMALMAZ A,avşar g Kanser Tanısı ve Sonrası Yaşananlar: Kalitatif Bir Çalışma. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma. 2015; 12(2): 93 - 98.
IEEE GEMALMAZ A,avşar g "Kanser Tanısı ve Sonrası Yaşananlar: Kalitatif Bir Çalışma." Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, 12, ss.93 - 98, 2015.
ISNAD GEMALMAZ, Arzu - avşar, gülçin. "Kanser Tanısı ve Sonrası Yaşananlar: Kalitatif Bir Çalışma". Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 12/2 (2015), 93-98.