Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 83 - 97 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi

Öz:
Özet Bu araştırmanın amacı; öğretmenlerin cinsiyetleri, medeni durumları, branşları, yaşları, mesleki kıdemleri, eğitim durumları, çalıştıkları okul türleri, öğretmenliği seçme nedenleri gibi demografik özellikler açısından örgütsel sinizm düzeylerinin değişip değişmediğini belirlemektir. Araştırma 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Antalya il merkezinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 325 öğretmen üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Güzeller ve Kalagan (2008) tarafından geliştirilmiş olan örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Verileriniz analizinde, T testi, Tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis testi, Mann Whitney U-testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyi ile branşları, mesleki kıdemleri, eğitim durumları, çalıştıkları okul türü, öğretmenliği seçme nedenleri arasındaki anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abraham, R. (2000). Organizational cynicism: Bases and consequences, Genetic, Social, and General Psychology Monographs,3(126), 269-292.
 • Andersson, L., (1996). Employee Cynicism: An Examination Using a Contract Violation Framework, Human Relations, No. 49, 1395-1418.
 • Andersson, L.M. and Bateman, T.S. (1997). Cynicism in the Workplace: Some Causes and Effects, The Journal of Organizational Behavior, No.18, 449-470.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Brandes, P.M (1997), Organizational Cynicism: Its Nature, Antecedents, and Consequences. Unpublished Doctora Dissertation.The University of Cincinnati.
 • Brandes, P. and Das, D. (2006). Locating Behaviour Cynicism at Work: Construct Issues and Performance Implications, Employee Health, Coping and Methodologies (Edt. Pamela L.Perrewe, Daniel C. Ganster), JAI Press, New York, 233-266.
 • Bateman, T. S., Sakano, T., and Fujita, M. (1992), Roger, Me, and My Attitude: Film Propaganda and Cynicism Toward Corporate Leadership, The Journal of Applied Psychology, 77 (5), 768-771.
 • Bommer, W.H., Rich, G.A. and Rubin, R.S. (2005), Changing Attitudes About Change: Longitudinal Effects of Transformational Leader Behaviour on Employee Cynicism about Organizational Change, The Journal of Organizational Behaviour, 26, 733-753.
 • Cartwright,S.ve Holmes,N.(2006). The meaning of work: The challenge of regaining employee engagement and reducing cynicism. Human Resource Management Review, 16, 199–208.
 • Dean Jr, J.W., Brandes, P. ve Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. The Academy of Management Review, 2 (23), 341-352.
 • Delken, M.(2004), Organizational Cynicism: A Study Among Call Centers.Unpublished Master Dissertation, Faculty of Economics and Business Administration, University of Maastricht, Maastricht.
 • Efilti, S., Gönen, Y. ve Öztürk, F. (2008), Örgütsel Sinizm: Akdeniz Üniversitesinde Görev Yapan Yönetici Sekreterler Üzerinde Bir Alan Araştırması, 7. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Kitabı, Trabzon:Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Erdost, H.E., Karacaoğlu, K., ve Reyhanoğlu, M. (2007), Örgütsel Sinizm Kavramı ve ilgili Ölçeklerin Türkiye’deki Bir Firmada Test Edilmesi. 15. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Kitabı (s. 513-523). Sakarya: Sakarya Üniversitesi, ,
 • Fero, H. C. (2005), Flow and Cynicism in the Workplace. Unpublished Doctor Dissertation, Claremont Graduate University, Claremont, California.
 • Goldner, F.H., Ritti, R.R., and Ference, T.P. (1977), The Production of Cynical Knowledge in Organizations, American Sociological Review, 42(4), 539-551.
 • Gökberk, M. (1999), Felsefe Tarihi, Remzi Kitapevi, İstanbul. İnternetten 30 Nisan 2008’de http://tr.wik ipedia.org/wik i/Kinizm adresinden alınmıştır.
 • Güzeller, C.O. ve Kalağan, G. (2008). Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması Ve Çeşitli Değişkenler Açısından Eğitim Örgütlerinde İncelenmesi. 16.Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kongre Kitabı (ss.87-94). Antalya: İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • Hançerlioğlu, O. (1993), Dünya İnançları Sözlüğü, Remzi Kitapevi, İstanbul,
 • Hançerlioğlu, O. (2000), Felsefe Ansiklopedisi Kavramlar ve Akımlar, Cilt 3 (İ-K), Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • James, M.S.L. (2005), Antecedents And Consequences Of Cynıcısm In Organızatıons: An Examinatıon of The Potentıal Posıtıve And Negatıve Effects On School Systems. Unpublished Doctor Dissertation, The Florida State Unıversıty College Of Busıness, Florida
 • Karasar, N., (1999). Bilimsel Arastırma Yöntemi, Nobel yayın Dagıtım, Ankara.
 • Kasapoğlu, M.A. (1992), Sağlık Sosyolojisi Türkiye’den Araştırmalar, Sosyoloji Derneği Yayınları VI, Ankara.
 • Kutanis, R.Ö. ve Çetinel, E. (2009), Adaletsizlik Algısı Sinisizmi Tetikler mi? :Bir Örnek Olay, 17.Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kongre Kitabı (ss. 686-690).Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.
 • Mantere,S. and Martinsuo, M. (2001). Adopting and questioning strategy: exploring the roles of cynicism and dissent. Paper to be presented at 17th EGOS. European Group for Organisation Studies, Colloquium, July 5-7, 2001 Lyon, France.
 • Metzger, M.D. (2004). A Qualitative Inquiry into the Formation of Beliefs in a Police Organization. Unpublished Doctoral Dissertation, The George Washington University, Washington
 • Mirvis, P.H. and Kanter, D.L. (1991), Beyond Demography: A Psychographic Profile of The Workforce, Human Resource Management, 30 (1), 45-68.
 • Naus, A.J.A.M. (2007), Organizational Cynicism on The Nature, Antecedents, and Consequences of Employee Cynicism Toward The Employing Organization. Unpublished Doctor Dissertation, Maastricht University, Maastricht.
 • Reichers, A. E., Wanous, J.P. and Austin, J. T. (1997)., Understanding and Managing Cynicism About Organizational Change, Academy of Management Executive, 11 (1), 48-59.
 • Schyns, P. and Koop, C. (2007), Political Cynicism: Characteristics and Consequences of a Growing Phenomenon, Paper to be presented at the 4th General ECPR Conference, Pisa, Italy, 6-8 September, 1-19.
 • Stanley, D.J. (1998). Employee Cynicism About Organizational Change: Development and Validation of a Measure. Unpublished Master Dissertation, The University of Western Ontario, Ontario
 • Tesluk, P.E., Vance, R.J, ve Mathieu, J.E. (1999). Examining Employee Involvement in the Context of Participative Work Environments. Group Organization Management, 3 (24), 271-299
 • Tokgöz, N. ve Yılmaz, H. (2008), Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 238-305.
 • Treadway, D.C., Hochwarter, W.A., Ferris, G.R., Kacmar, C.J., Douglas, C., Ammeter, A.P., ve
 • Buckley, M.R. (2004). Leader political skill and employee reactions. The Leadership Quarterly, 4 (15), 493-513.
 • Ulaş, S.E. (2002), Felsefe Sözlüğü, Bilim Sanat Yayınları, Ankara.
 • Wanous, J.P, Reichers, A.E, and Austin, J.T. (2000), Cynicism About Organizational Change: Measurement, Antecedent and correlates, Group and Organizational Management, 25(2), 132-153.
APA KALAĞAN G, Guzeller C (2010). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. , 83 - 97.
Chicago KALAĞAN Gamze,Guzeller Cem Oktay Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. (2010): 83 - 97.
MLA KALAĞAN Gamze,Guzeller Cem Oktay Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. , 2010, ss.83 - 97.
AMA KALAĞAN G,Guzeller C Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. . 2010; 83 - 97.
Vancouver KALAĞAN G,Guzeller C Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. . 2010; 83 - 97.
IEEE KALAĞAN G,Guzeller C "Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi." , ss.83 - 97, 2010.
ISNAD KALAĞAN, Gamze - Guzeller, Cem Oktay. "Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi". (2010), 83-97.
APA KALAĞAN G, Guzeller C (2010). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(27), 83 - 97.
Chicago KALAĞAN Gamze,Guzeller Cem Oktay Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.27 (2010): 83 - 97.
MLA KALAĞAN Gamze,Guzeller Cem Oktay Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.27, 2010, ss.83 - 97.
AMA KALAĞAN G,Guzeller C Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 0(27): 83 - 97.
Vancouver KALAĞAN G,Guzeller C Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 0(27): 83 - 97.
IEEE KALAĞAN G,Guzeller C "Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.83 - 97, 2010.
ISNAD KALAĞAN, Gamze - Guzeller, Cem Oktay. "Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2010), 83-97.