Yıl: 2002 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 242 - 246 Metin Dili: Türkçe

Bilateral Parkinson tremorunun bilateral küçük talamotomi ile tedavisi

Öz:
Amaç: Medikal tedaviye dirençli Parkinson hastalığındaki tremorun tedavisinde talamotomi etkin bir tedavi yöntemidir. Ancak bilateral talamotomi operasyonunun başta dizartri olmak üzere bazı komplikasyonlara yol açtığı bilinmektedir. Bu bilgi eskiden yapılan bilateral büyük talamotomi ameliyatlarından gelmektedir. Bu çalışmada ise bilateral küçük talamotomi uygulanması sonrası görülen komplikasyonlar ve elde edilen sonuçlar araştırırıldı. Hastalar ve Yötem: Uygun dozlardaki medikal tedaviye rağmen günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayıcı Parkinson tremoru olan 9 hastaya (6 erkek, 3 kadın) mevcut literatürde belirtilenin aksine, olası komplikasyonlardan kaçınmak için stereotaksi yöntemiyle ventralis intermedius (VİM) nükleusa bilateral küçük talamotomi yapıldı. Bulgular: Cerrahi sonrası hastaların beşinde tremor iki yanlı tamamen ortadan kalktı. Üç hastada bir beden yarısında belirgin, karşı beden yarısında kısmi yararlanma görüldü. Bir hastada bir beden yarısında belirgin düzelme görülürken karşı beden yarısındaki yakınmalarında değişiklik olmadı. Ortalama Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği tremor skoru (madde 20,21) 6,8±0,9'dan 1,1±1'e (p<0,0001) geriledi. Bilateral küçük talamotomi yapılan 5 olguda dizartri (3 olgu çok hafif, 2 olgu ciddi), 2 olguda geçici somnolans, bir olguda hafif yutma güçlüğü, bir olguda yürüme güçlüğü komplikasyonlarından biri veya birkaçı birlikte gelişti. Sonuç: Çalışmamıza göre medikal tedaviye dirençli Parkinson tremorunun tedavisinde küçük VİM talamotomi etkin yarar sağlamaktadır. Ancak komplikasyon oranı küçük lezyonlara rağmen yüksek olduğundan seçilmiş vakalara dikkatle uygulanmalıdır.
Anahtar Kelime: Cerrahi işlemler, operatif Parkinson hastalığı Tremor Preoperatif bakım Ameliyat sonrası komplikasyonlar

Treatment of bilateral Parkinson's tremor with bilateral small thalamotomy

Öz:
Purpose: Thalamotomy is an effective treatment method for medically intractable Parkinson's tremor. However, it is known that bilateral thalamotomy operation can cause some complications and mainly dysarthria. This information is derived from bilateral "large" thalamotomy operations performed in the earlier years. The goal of our study was to investigate the outome of bilateral small thalamotomy in the treatment of Parkinson's disease. Material and methods:In this study, 9 patients (6 males, 3 females) diagnosed as having Idiopathic Parkinson's Disease (IPD) who despite appropriate medical therapy, had parkinsonian tremor, which significantly restricted their quality of life, were included. Bilateral ventralis intermedius (VIM) nuclei of thalamus were ablated stereotactically with small lesions contrary to the technique reported in literature to avoid possible complications. Results: Postoperatively, five patients were free of bilateral tremor, in three patients the operation was very successful on one side and moderately successful on the other side. One patient improved on one side, however tremor did not improve on the other side. Mean Unified Parkinson's Disease Scale (UPDRS) tremor scores (subscores 20,21) decreased from 6,8±0,9 to 1,1±1 (p<0,0001) respectively. One or more complications such as dysarthria were encountered in five patients (two of them being more serious) reversible somnolence was seen in two patients, dysphagia in one patient. Walking problems were present in one patient. Conclusion: In our study we have found that small VIM thalamotomy is an effective treatment modality in medically intractable IPD. The complication rates are still high although the lesions are smaller. This procedure should only be carefully performed in selected cases.
Anahtar Kelime: Preoperative Care Surgical Procedures, Operative Tremor Parkinson Disease Postoperative Complications

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Apaydın H, Özekmekçi S, Barlas O: Parkinson tremorunun cerrahi tedavisi. Parkinson Hast. Ve Hareket Boz. Der. 1: 14-18,1998
 • 2. Benabid AL, Pollak P, Gao D, Hoffmann D, Limousin P, Gay E, Payen I, Benazzouz A: Chronic electrical stimulation of the ventralis intermedius nucleus of the thalamus as a treatment of movement disorders. J Neurosurg 84: 203-214,1996
 • 3. Benabid AL, Pollak P, Louveau A, Henry S, de Rougemont J: Combined (thalamotomy and stimulation) stereotactic surgery of the VIM thalamic nucleus for bilateral parkinson disease. Appl Neurophysiol 50(1-6): 344-346, 1987
 • 4. Burchiel KJ: Thalamotomy for movement disorders. Neurosurg Clin N Am 6(1): 55-71,1995
 • 5. Ertan S, Apaydın H,Delil Ş, Özekmekçi S, Barlas O: Parkinson Hastalığında Ablatif Cerrahi Tedavisi: 18 Olgunun Üç Yıldan Uzun Süre İzlem Sonuçları. Türk Nöroloji 1:7-16,2000
 • 6. Follett KA: The surgical treatment of parkinson's disease. Annu Rev Med 51: 135-147, 2000
 • 7. Fox MW, Ahlskog JE, Kelly PJ: Stereotactic ventrolateralis thalamotomy for medically refractory tremor in post-levadopa era parkinson's disease patients. J Neurosurg 74: 723-730,1991
 • 8. Goldman MS, Ahlskog E, Kelly PJ: The symptomatic and functional outcome of stereotactic thalamotomy for medically intractable essential tremor. J Neurosurg 76:924-928, 1992
 • 9. Gross C, Rougier A, Guehl D, Boraud T, Julien J, Bioulac B: High-frequency stimulation of the globus pallidus internalis in Parkinson's disease: a study of seven cases. J Neurosurg 87: 491-498,1997
 • 10. Hallett M, Litvan I: Evaluation of surgery for Parkinson's disease. A Report the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 53:1910- 1921, 1999
 • 11. Jankovic J, Cardoso F, Grossman RG, Hamilton WJ: Outcome after Stereotactic Thalamotomy for Parkinsonian, Essential, and Other Types of Tremor. Neurosurgery 37: 680-687, 1995
 • 12. Kelly PJ, Gillmgham FJ: The long-term results of stereotaxic surgery and L-dopa therapy in patients with Parkinson's disease. A 10-year follow-up study. J Neurosurg 53: 332-337,1980
 • 13. Koller WC, Pahwa R, Lyons KE, Albanese A: Surgical treatment of Parkinson's disease. J Neurol Sci 167(1): 1-10, 1999
 • 14. Krayenbühl H, Wyss OAM, Yaşargil MG: Bilateral thalamotomy and pallidotomy as treatment for bilateral parkinsonism. J Neurosurg 18: 429-444, 1961
 • 15. Matsumato K, Asano T, Baba T, Miyamoto T, Ohmoto T: Long-term follow-up results of bilateral thalamotomy for parkinsonism. Appl Neurophysiol 39(3-4): 257-260, 1976-77
 • 16. Matsumato K, Shıchıjo F, Fukami T: Long-term follow- up review of cases of Parkinson's disease after unilateral or bilateral thalamotomy. J Neurosurg 60: 1033-1044, 1984
 • 17. Nagaseki Y, Shibazaki T, Hırai T, Kawashima Y, Hirato M, Wada H, Miyazaki M, Ohye C: Long-term follow-up results of selective VIM-thalamotomy. J Neurosurg 65: 296-302,1986
 • 18. Olanow CW, Marsden CD, Lang AE, Goetz CG: The role of surgery in Parkinson's disease management. Neurology 44 (3 Suppl l):S17-20,1994
 • 19. Pahwa R, Lyons KE, Wilkinson SB, Troster AI, Overman J, Kieltyka J, Koller WC: Comparison of thalamotomy to deep brain stimulation of the thalamus in essential tremor. Mov Disord 16(1): 140-143, 2001
 • 20. Schuurman PR, Bosch DA, Bossuyt PM, Bonsel GJ, Van Someren EJ, de Bie RM, Merkus MP, Speelmen JD: A comparison of continuous thalamic stimulation and thalamotomy for suppression of severe tremor. N Engl J Med. 17;342(7): 461-8, 2000
 • 21. Taha JM, Janszen MA, Favre J: Thalamic deep brain stimulation for the treatment of head, voice, and bilateral limb tremor. J Neurosurg 91: 68-72,1999
APA YAVUZ C, HANAĞASI H, ŞAHİN H, EMRE M, BARLAS O (2002). Bilateral Parkinson tremorunun bilateral küçük talamotomi ile tedavisi. Türk Nöroşirürji Dergsi, 12(3), 242 - 246.
Chicago YAVUZ Cevdet,HANAĞASI Haşmet A.,ŞAHİN Hüseyin A.,EMRE Murat,BARLAS Orhan Bilateral Parkinson tremorunun bilateral küçük talamotomi ile tedavisi. Türk Nöroşirürji Dergsi 12, no.3 (2002): 242 - 246.
MLA YAVUZ Cevdet,HANAĞASI Haşmet A.,ŞAHİN Hüseyin A.,EMRE Murat,BARLAS Orhan Bilateral Parkinson tremorunun bilateral küçük talamotomi ile tedavisi. Türk Nöroşirürji Dergsi, vol.12, no.3, 2002, ss.242 - 246.
AMA YAVUZ C,HANAĞASI H,ŞAHİN H,EMRE M,BARLAS O Bilateral Parkinson tremorunun bilateral küçük talamotomi ile tedavisi. Türk Nöroşirürji Dergsi. 2002; 12(3): 242 - 246.
Vancouver YAVUZ C,HANAĞASI H,ŞAHİN H,EMRE M,BARLAS O Bilateral Parkinson tremorunun bilateral küçük talamotomi ile tedavisi. Türk Nöroşirürji Dergsi. 2002; 12(3): 242 - 246.
IEEE YAVUZ C,HANAĞASI H,ŞAHİN H,EMRE M,BARLAS O "Bilateral Parkinson tremorunun bilateral küçük talamotomi ile tedavisi." Türk Nöroşirürji Dergsi, 12, ss.242 - 246, 2002.
ISNAD YAVUZ, Cevdet vd. "Bilateral Parkinson tremorunun bilateral küçük talamotomi ile tedavisi". Türk Nöroşirürji Dergsi 12/3 (2002), 242-246.