Yıl: 2016 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 12 - 17 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Antenatal Dönemde Verilen Gebe Eğitiminin Fetal Sağlık Kontrol Odağına Etkisinin İncelenmesi

Öz:
Araştırma, gebelere antenatal dönemde verilen gebe eğitiminin fetal sağlık kontrol odağına etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.Gereç ve Yöntemler: Araştırma, "kontrol gruplu ön test-son test" modeline dayalı yarı deneysel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Araştırma kapsamına 20 gebe alınmıştır. Araştırma verileri, Veri Toplama Formu ve Anne Karnındaki Bebek Sağlık Denetim Odağı Ölçeği (AKBSDO) kullanılarak toplanmıştır. Deney grubundaki gebelere 6 hafta süreli gebelik eğitimi verilmiş, kontrol grubundaki gebeler rutin hastane uygulamasına tabi tutulmuştur. Eğitim öncesinde ve sonrasında deney grubu ve kontrol grubunda olan gebelerin AKBSDO'den aldıkları puanlar karşılaştırılmıştır.Bulgular: Araştırmaya katılan gebelerin müdahale öncesindeki AKBSDO ölçeğinden ve alt gruplarından aldıkları puanlar benzer olup gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan önemsizdir (p>0,05). Müdahale sonrasında AKBSDO ölçeği alt gruplarından İçsel Sağlık Denetim Odağı alt puan ortalaması kontrol grubunda 43.90, deney grubunda 50.20 olup, gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0,05). Şansa Bağlı Denetim Odağı puan ortalamaları ve Güçlü Diğerlerine Bağlı Sağlık Denetim Odağı puan ortalamaları açısından gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan önemsizdir (p>0,05).Sonuç: Araştırmada antenatal dönemde sağlık personeli tarafından verilen gebe eğitiminin bireyin içsel sağlık denetim kontrol odağını olumlu yönde değiştirmede etkisi olduğu belirlenmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşirelik Psikoloji

Investigation Of The Effect Of Education In Pregnancy On The Focus Of Fetal Health Control

Öz:
The research was conducted to investigate the effect of pregnant women education on the fetal health locus of control in the antenatal period. Material and Methods: It is a semi-experimental study which is based on pretest-posttest control group. Totally 20 pregnant women was included in this study. The research data was collected by using DataCollection Form and Unborn Baby Health Locus of Control Scale (AKBSDO). The pregnant education was given training in 6 weeks to pregnant in the experimental group. Pregnant women in the control group were subjected to routine hospital practice. Before and after the training, the experimental group and the control group of pregnant women's mean scores of AKBSDO were compared.Results: It was found that the pregnant women's mean scores of AKBSDO taken before the intervention were similar and statistically not significant (p>0.05). After the intervention, the mean scores of Internal Health Locus of Control Scale, one of the groups of AKBSDO, were 43.90 in the control group and 50.20 in the experimental group. According to this, the difference between the groups were statistically significant (p<0.05). Moreover, the mean scores of the other two sub-groups with Chance Based Locus of Control and Powerful Others Based Health Locus of Controlare statistically insignificant (p> 0.05). Conclusion: Education given by health personnel during the antenatal period in the study, the individual's internal locus of control is effective in changing health positively
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşirelik Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Taşkın L, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 10. Baskı. Ankara; Sistem Ofset Matbaacılık; 2011.
 • Sardoğan ME, Kaygusuz C, Karahan TF, Bir insan ilişkileri beceri eğitimi programının üniversite öğrencilerinin denetim odağı düzeylerine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006;2:184-194.
 • Strauser DR, Ketz K, Keim J, The relationship between self-efficacy, locus of control and work personality. Journal of Rehabilitation 2002;68:20-26.
 • Ip WY, Martin CR, The Chinese version of multidimensional health locus of control scale form C in pregnancy. Journal of Psyhosomatic Research 2006; 61:821-827.
 • Bielawska-Batorowicz E, The effect of previous obstetric historyon wo- men's scores on the fetal health locus of control scale (FHLC). J Reprod Infant Psychol1993;11:103-106.
 • Labs SM, Wurtele SK, Fetal health locus of control scale: development and validation. J Consult Clin Psychol 1986;54:814-819.
 • Duyan V, Özcan S, Okutucu CA, Anne karnındaki bebek sağlık denetim odağı (AKBSDO) ölçeği: güvenirlik ve geçerlik çalışması. Toplum ve Sos- yal Hizmet 2012;23:9-18.
 • Dilekmen M, Alver B, Ada Ş, Akçay K, İlk ve ortaöğretim okul yöneticileri- nin iç-dış kontrol odakları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009;1:125-128.
 • Wallston KA, Maides S, Wallston BS, Health-related information seeking as a function of health-related locus of control and health value. Journal of Research in Personality 1976;10:215-222.
 • Simoni JM, Ng MT, Abuse, health locus of control, and perceived health among HIV positive women. Health Psychol 2002;21:89-93.
 • Hakeem R, Thomas J, Badruddin SH.Urbanisation and health related knowledge and attitudes of South Asian children. Journal of Pakistan Medical Association 2001; 51:437-43.
 • Helmer SM, Krämer A, Mikolajczyk RT, Health-related locus of control and health behaviour among university students in North Rhine Westp- halia, Germany. BMC Research Notes 2012; 5:703-11.
 • Gray A, Implications of perceived control for recovery from childbirth for unplanned cesarean and vaginal deliveries. J Prenat Perinat Psychol Health 2005;19: 251-26.
 • Rice PL, Naksook C, Pregnancy and technology: Thai women's percep- tions and experience of prenatal testing. Health Care for Women Interna- tional 1999; 20:259-278.
 • Mollard E, Women's health locus of control during pregnancy may predi- ct risk for postpartum depression. Evid Based Nurs 2015;18:73.
 • Ashford KB, Rayens MK, Ethnicity, smoking status, and preterm birth as predictors of maternal locus of control. Clinical Nursing Research 2015;19:172-87.
 • Özcan V, Duyan V, Fetal health locus of control in a sample of pregnant turkish women. Turkish Journal of Medical Sciences 2015; 45:714-22.
APA GÖNENÇ İ, DUYAN V, İLHAN ERKAL S, PURUTÇUOĞLU E, KAAN GÜVEN H (2016). Antenatal Dönemde Verilen Gebe Eğitiminin Fetal Sağlık Kontrol Odağına Etkisinin İncelenmesi. , 12 - 17.
Chicago GÖNENÇ İLKNUR MÜNEVVER,DUYAN Veli,İLHAN ERKAL Sibel,PURUTÇUOĞLU Eda,KAAN GÜVEN Huriye Antenatal Dönemde Verilen Gebe Eğitiminin Fetal Sağlık Kontrol Odağına Etkisinin İncelenmesi. (2016): 12 - 17.
MLA GÖNENÇ İLKNUR MÜNEVVER,DUYAN Veli,İLHAN ERKAL Sibel,PURUTÇUOĞLU Eda,KAAN GÜVEN Huriye Antenatal Dönemde Verilen Gebe Eğitiminin Fetal Sağlık Kontrol Odağına Etkisinin İncelenmesi. , 2016, ss.12 - 17.
AMA GÖNENÇ İ,DUYAN V,İLHAN ERKAL S,PURUTÇUOĞLU E,KAAN GÜVEN H Antenatal Dönemde Verilen Gebe Eğitiminin Fetal Sağlık Kontrol Odağına Etkisinin İncelenmesi. . 2016; 12 - 17.
Vancouver GÖNENÇ İ,DUYAN V,İLHAN ERKAL S,PURUTÇUOĞLU E,KAAN GÜVEN H Antenatal Dönemde Verilen Gebe Eğitiminin Fetal Sağlık Kontrol Odağına Etkisinin İncelenmesi. . 2016; 12 - 17.
IEEE GÖNENÇ İ,DUYAN V,İLHAN ERKAL S,PURUTÇUOĞLU E,KAAN GÜVEN H "Antenatal Dönemde Verilen Gebe Eğitiminin Fetal Sağlık Kontrol Odağına Etkisinin İncelenmesi." , ss.12 - 17, 2016.
ISNAD GÖNENÇ, İLKNUR MÜNEVVER vd. "Antenatal Dönemde Verilen Gebe Eğitiminin Fetal Sağlık Kontrol Odağına Etkisinin İncelenmesi". (2016), 12-17.
APA GÖNENÇ İ, DUYAN V, İLHAN ERKAL S, PURUTÇUOĞLU E, KAAN GÜVEN H (2016). Antenatal Dönemde Verilen Gebe Eğitiminin Fetal Sağlık Kontrol Odağına Etkisinin İncelenmesi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 13(1), 12 - 17.
Chicago GÖNENÇ İLKNUR MÜNEVVER,DUYAN Veli,İLHAN ERKAL Sibel,PURUTÇUOĞLU Eda,KAAN GÜVEN Huriye Antenatal Dönemde Verilen Gebe Eğitiminin Fetal Sağlık Kontrol Odağına Etkisinin İncelenmesi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 13, no.1 (2016): 12 - 17.
MLA GÖNENÇ İLKNUR MÜNEVVER,DUYAN Veli,İLHAN ERKAL Sibel,PURUTÇUOĞLU Eda,KAAN GÜVEN Huriye Antenatal Dönemde Verilen Gebe Eğitiminin Fetal Sağlık Kontrol Odağına Etkisinin İncelenmesi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, vol.13, no.1, 2016, ss.12 - 17.
AMA GÖNENÇ İ,DUYAN V,İLHAN ERKAL S,PURUTÇUOĞLU E,KAAN GÜVEN H Antenatal Dönemde Verilen Gebe Eğitiminin Fetal Sağlık Kontrol Odağına Etkisinin İncelenmesi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2016; 13(1): 12 - 17.
Vancouver GÖNENÇ İ,DUYAN V,İLHAN ERKAL S,PURUTÇUOĞLU E,KAAN GÜVEN H Antenatal Dönemde Verilen Gebe Eğitiminin Fetal Sağlık Kontrol Odağına Etkisinin İncelenmesi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2016; 13(1): 12 - 17.
IEEE GÖNENÇ İ,DUYAN V,İLHAN ERKAL S,PURUTÇUOĞLU E,KAAN GÜVEN H "Antenatal Dönemde Verilen Gebe Eğitiminin Fetal Sağlık Kontrol Odağına Etkisinin İncelenmesi." Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 13, ss.12 - 17, 2016.
ISNAD GÖNENÇ, İLKNUR MÜNEVVER vd. "Antenatal Dönemde Verilen Gebe Eğitiminin Fetal Sağlık Kontrol Odağına Etkisinin İncelenmesi". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 13/1 (2016), 12-17.