Yıl: 2015 Cilt: 73 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 357 - 390 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TÜRK MİRAS HUKUKUNDA MİRASIN KAZANILMASINDA HALEFİYET TÜRLERİ VE TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKKANAT, Halil Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi, Filiz Kitapevi, İstanbul 2004.
 • AKYOL, Şener Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008.
 • ANTALYA, Gökhan Miras Hukuku, Vedat Kitapçılık, 2. Bası, İstanbul 2009.
 • AYAN, Mehmet Miras Hukuku, 4. Bası, Mimoza Yayınları, 2007.
 • AYİTER, Nuşin Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanununda Elbirliği Ortaklıkları (İştirak Halinde Mülkiyet), Yeni Desen Matbaası, Ankara 1961.
 • AYİTER, Nuşin/KILIÇOĞLU, Ahmet M. Miras Hukuku, 2. Bası, Savaş Yayınları, Ankara 1991.
 • ÇELİKEL, Aysel/ERDEM, B. Bahadır Milletlerarası Özel Hukuk, 13. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2014.
 • DI MARZO, Salvatore Roma Hukuku, Çev. Ziya Umur, 2. Bası, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul 1959.
 • DOĞAN, Vahit "Miras Hukukundan Doğan Kanunlar İhtilafı", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (1990), Cilt 3, Sayı 3, pp. 181-214.
 • DURAL, Mustafa/ÖZ, Turgut Türk Özel Hukuku Cilt IV Miras Hukuku, 8. Bası, Filiz Kitapevi, İstanbul 2015.
 • EKŞİ, Nuray Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Miras Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2013.
 • GÖĞER, Erdoğan Devletler Hususi Hukuku, Kanunlar İhtilafı, 4. Bası, Ankara 1977.
 • HATEMİ, Hüseyin Miras Hukuku, Vedat Kitapçılık, 5. Bası, Vedat Kitap- çılık, İstanbul 2014.
 • İMRE, Zahit/ERMAN, Hasan Miras Hukuku, 10. Bası, Der Yayınları, İstanbul 2014.
 • İNAN, Ali Naim/ERTAŞ, Şeref/ALBAŞ, Hakan Miras Hukuku, 8. Bası, İleri Kitapevi, İzmir 2012.
 • KILIÇOĞLU, Ahmet M. Miras Hukuku, 4. Bası, Turhan Kitapevi, Ankara 2012.
 • KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip Miras Hukuku, 3. Bası, Filiz Kitapevi, İstanbul 1987.
 • KÖTELİ, M. Argun Evliliğin Hukuki Niteliği ve Evlilik Dışı Beraberlikler, Kazancı, İstanbul 1991.
 • NOMER, Ergin Devletler Hususi Hukuku, 21. Bası, Beta Yayınevi, İstan- bul 2015.
 • OĞUZMAN, M. Kemal Miras Hukuku, 6. Bası, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1995.
 • OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY ÖZDEMİR, Saibe Eşya Hu- kuku, 17. Bası, Filiz Kitapevi, İstanbul 2014.
 • ÖZTAN, Bilge Miras Hukuku (Tablolar ve Örneklerle), 5. Bası, Turhan Kitapevi, Ankara 2012.
 • SEROZAN, Rona Sağlar Arası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırma, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1979.
 • SEROZAN, Rona Evlilik Dışı Yaşam Beraberliği, İstanbul, 1983.
 • SEROZAN, Rona/ENGİN, Baki İlkay Miras Hukuku, 4. Bası, Seçkin Ya- yıncılık, Ankara 2014.
 • ŞANLI, Cemal/ESEN, Emre/ATAMAN FİGANMEŞE, İnci Milletlerarası Özel Hukuk, 3. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014.
 • TANRIBİLİR, F. Bilge Kanuni Mirasçılıktan Doğan Kanunlar İhtilafı, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ankara 2000.
 • TEKİNALP, Gülören Milletlerarası Özel Hukuk ve Milletlerarası Usul Hu- kuku Kanunu Öntasarı Sempozyumu: 22-24 Kasım 1976, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Ensti- tüsü, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1978.
 • TEKİNALP, Gülören "Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Milletlerarası Usul Hukuku Tasarısı" (Tasarı), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mec- muası (İHFM), (1978), Cilt 64, Sayı 1-4, pp. 91-121.
 • TEKİNALP, Gülören/UYANIK ÇAVUŞOĞLU, Ayfer Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011.
 • ULUOCAK, Nihal Kanunlar İhtilafı, Yasama Yetkisi Kuralları (Kanunlar İhtilafı), İstanbul 1971.
 • ULUOCAK, Nihal Milletlerarası Özel Hukuk Dersleri: Uygulama Kuralları (Dersler), Filiz Kitapevi, İstanbul 1989.
 • UMUR, Ziya Roma Hukuku, 3. Bası, Beta Yayınları, 1999.
 • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlera- rası Münasebetler Enstitüsü Milletlerarası Özel Hukuk ve Milletlerarası Usul Hukuku Kanunu Öntasarısı Sempozyumu 22-24 Kasım 1976 (Sempozyum), İstanbul 1978.
APA ULUSU KARATAŞ A (2015). TÜRK MİRAS HUKUKUNDA MİRASIN KAZANILMASINDA HALEFİYET TÜRLERİ VE TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI. , 357 - 390.
Chicago ULUSU KARATAŞ A Elif TÜRK MİRAS HUKUKUNDA MİRASIN KAZANILMASINDA HALEFİYET TÜRLERİ VE TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI. (2015): 357 - 390.
MLA ULUSU KARATAŞ A Elif TÜRK MİRAS HUKUKUNDA MİRASIN KAZANILMASINDA HALEFİYET TÜRLERİ VE TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI. , 2015, ss.357 - 390.
AMA ULUSU KARATAŞ A TÜRK MİRAS HUKUKUNDA MİRASIN KAZANILMASINDA HALEFİYET TÜRLERİ VE TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI. . 2015; 357 - 390.
Vancouver ULUSU KARATAŞ A TÜRK MİRAS HUKUKUNDA MİRASIN KAZANILMASINDA HALEFİYET TÜRLERİ VE TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI. . 2015; 357 - 390.
IEEE ULUSU KARATAŞ A "TÜRK MİRAS HUKUKUNDA MİRASIN KAZANILMASINDA HALEFİYET TÜRLERİ VE TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI." , ss.357 - 390, 2015.
ISNAD ULUSU KARATAŞ, A Elif. "TÜRK MİRAS HUKUKUNDA MİRASIN KAZANILMASINDA HALEFİYET TÜRLERİ VE TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI". (2015), 357-390.
APA ULUSU KARATAŞ A (2015). TÜRK MİRAS HUKUKUNDA MİRASIN KAZANILMASINDA HALEFİYET TÜRLERİ VE TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 73(2), 357 - 390.
Chicago ULUSU KARATAŞ A Elif TÜRK MİRAS HUKUKUNDA MİRASIN KAZANILMASINDA HALEFİYET TÜRLERİ VE TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 73, no.2 (2015): 357 - 390.
MLA ULUSU KARATAŞ A Elif TÜRK MİRAS HUKUKUNDA MİRASIN KAZANILMASINDA HALEFİYET TÜRLERİ VE TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.73, no.2, 2015, ss.357 - 390.
AMA ULUSU KARATAŞ A TÜRK MİRAS HUKUKUNDA MİRASIN KAZANILMASINDA HALEFİYET TÜRLERİ VE TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. 2015; 73(2): 357 - 390.
Vancouver ULUSU KARATAŞ A TÜRK MİRAS HUKUKUNDA MİRASIN KAZANILMASINDA HALEFİYET TÜRLERİ VE TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. 2015; 73(2): 357 - 390.
IEEE ULUSU KARATAŞ A "TÜRK MİRAS HUKUKUNDA MİRASIN KAZANILMASINDA HALEFİYET TÜRLERİ VE TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI." İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 73, ss.357 - 390, 2015.
ISNAD ULUSU KARATAŞ, A Elif. "TÜRK MİRAS HUKUKUNDA MİRASIN KAZANILMASINDA HALEFİYET TÜRLERİ VE TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI". İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 73/2 (2015), 357-390.