Yıl: 2016 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 331 - 353 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI

Öz:
Araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının geri dönüşüm kavramı hakkındaki farkındalıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören toplam 315 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarına beş açık uçlu sorudan oluşan geri dönüşüm farkındalık testi uygulanmıştır. Araştırma öğretmen adaylarının geri dönüşüm kavramını daha çok okul olmak üzere medya ve aile aracılığı ile duydukları saptanmıştır. Öğretmen adaylarının genel olarak geri dönüşüme uğrayacak maddeleri ambalaj atıkları kapsamında değerlendirdikleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının tamamına yakınının geri dönüşümün anlamı, gerekliliği, yapılış amacı ile ilgili farkındalıklarının yeterli olmasına karşın geri dönüşüme uğrayabilecek atık türlerine yönelik farkındalıklarının düşük olduğu saptanmıştır. Nitekim öğretmen adaylarının metal ve kompozit ambalaj atıklarına değinmemiş olmaları dikkat çekicidir. Bununla birlikte geri dönüşüm işaretleri hariç ambalajların üzerinde yer alan işaretlerin anlamlarının farkında olan öğretmen adayı sayısının az olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının geri dönüşüm konusundaki farkındalıklarının düşük olması üzerinde bilgi yetersizliği ve ilgi eksikliği ile eğitim ve medyada geri dönüşüme teorik ve pratik bağlamda gerektiği kadar yer verilmemesinin etkili olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

AWARENESS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES ON RECYCLING

Öz:
The aim of this research is to examine the awareness of science teacher candidates on recycling. Total 315 teacher candidates studying at first, second, third and fourth grade at the Department of Science Education have participated in the research. An awareness test that comprises of 5 open-ended questions has been implemented to the teacher candidates. It has been determined that the teacher candidates heard about the concept of recycling mostly through school, media and their families. It has also been determined that the teacher candidates are evaluating the recyclable material within the scope of packaging wastes. It has also been determined that despite almost all teacher candidates have the sufficient awareness concerning the meaning, necessity, purpose of recycling, they do not have the sufficient awareness about the recyclable materials. However, it is striking that the teacher candidates have not mentioned metal and composite packaging wastes. Yet, a few teacher candidate is aware of the meanings of the signs besides recycling and recovery signs that are on the packages. It is believed that the reasons behind the limited recycling awareness are lack of knowledge and interest and lack of importance about recycling on media and in education theoretically and practically.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Harman G, Çelikler D (2016). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI. , 331 - 353.
Chicago Harman Gonca,Çelikler Dilek FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI. (2016): 331 - 353.
MLA Harman Gonca,Çelikler Dilek FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI. , 2016, ss.331 - 353.
AMA Harman G,Çelikler D FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI. . 2016; 331 - 353.
Vancouver Harman G,Çelikler D FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI. . 2016; 331 - 353.
IEEE Harman G,Çelikler D "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI." , ss.331 - 353, 2016.
ISNAD Harman, Gonca - Çelikler, Dilek. "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI". (2016), 331-353.
APA Harman G, Çelikler D (2016). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 331 - 353.
Chicago Harman Gonca,Çelikler Dilek FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16, no.1 (2016): 331 - 353.
MLA Harman Gonca,Çelikler Dilek FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.1, 2016, ss.331 - 353.
AMA Harman G,Çelikler D FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 16(1): 331 - 353.
Vancouver Harman G,Çelikler D FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 16(1): 331 - 353.
IEEE Harman G,Çelikler D "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, ss.331 - 353, 2016.
ISNAD Harman, Gonca - Çelikler, Dilek. "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16/1 (2016), 331-353.