Yıl: 2016 Cilt: 50 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 70 - 79 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Level of Knowledge of the Nurses Work in a Public Hospital about the Prevention of Catheter Associated Urinary Tract Infections

Öz:
Amaç: Araştırma, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan hemşirelerin, üriner sistem enfeksiyonlarını önlemek üzere üriner kateter kullanımına ilişkin bilgi durumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Hastanede çalışan toplam 469 hemşirenin 111'i yoğun bakım, 271'i klinik hemşiresi olmak üzere %82'sine tanımlayıcı nitelikte anket uygulanmıştır. Veriler, hemşirelerin demografik özelliklerini, bilgi durumlarını belirlemeye yönelik 5 puanlı likert türünde hazırlanmış anket formu ile toplanmış, sayı, yüzde, aritmetik ortalama, tek yönlü Anova ve Kruskal Wallis testleri kullanılarak değerlendirilmiştir.Bulgular: Ön lisans düzeyinde eğitim seviyesinde, 30 yaş üstünde, bayan, mesleki deneyimi 11-15 yaş arasında olan hemşirelerin katater ile ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesinde bilgi durumlarının diğer gruplara göre yüksek olduğu saptanmıştır. Yoğun bakım hemşirelerinin üriner kateterizasyonun endikasyonları ve kateteri olan hastada dikkat edilecek genel noktalar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, üriner kateteri yerleştirme sırasındaki uygulamalara ilişkin bilgi durumlarının da yeterli olduğu belirlenmiştir.Sonuç: Araştırma, hemşirelerin eğitim durumunun, yaşının, cinsiyetinin ve mesleki deneyim sürelerinin kateter ile ilişkili üriner sistem enfeksiyonları önleme konusundaki bilgi durumlarını etkilediğini göstermiştir. Hemşirelerin kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonları hakkında yeterli eğitim almadıkları saptanmıştır. Üriner kateteri yerleştirme sırasındaki uygulamalara ilişkin bilgi durumlarının yeterli olduğu fakat kateter bakımı, idrar torbası kullanımı ve üriner kateterizasyonun endikasyonları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi

Bir kamu hastanesinde çalışan hemşirelerin kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesi hakkındaki bilgi durumları

Öz:
Level of knowledge of the nurses work in a public hospital about the prevention of catheter associated urinary tract infectionsObjective: To evaluate the level of knowledge of the nurses in Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, about the use of a urinary catheter to prevent urinary tract infections.Materials and Method: A descriptive research was held in 82% of a total of 469 nurses, 111 of whom work in intensive care unit, and 271 work in the clinics and a survey was performed. Data was collected by using a five-point Likert type survey which was prepared to show demographic features and level of knowledge. The numerical values, percentages and the arithmetic mean were evalueted with Oneway Anova and Kruskal-Wallis tests.Results: The level of knowledge of nurses who have associate degree, older than 30 years, woman in gender, and have duration of professional experience of 11-15 years were found to be higher, compared to the others in prevention of catheter-associated urinary tract infections. ICU nurses have inadequate knowledge about necessary points to put urinary cathateter and what they should pay attention to care of patients who have a cathateter but; they have sufficient info about procedure to putting the catheteter.Conclusion: The study showed that the education level, age, gender and experience of nurses affect their status of knowledge of preventing catheter-associated urinary tract infections. It was detected that the nurses didnt receive adequate training on catheter-associated urinary tract infections. They were detected to have sufficient information on how to insert a urinary catheter, but not enough information on catheter care, use of urine bags and the intidactions of urinary catheterization.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akpınar RB, Yurttaş A, Karahisar F. Üriner kateterizasyona bağlı enfeksiyonun önlenmesinde hemşirenin rolü. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2004; 1: 1-8.
 • Leblebicioğlu H, Esen S. Hospital-Acquired Urinary Tract Infections In Turkey: A National Multicenter Point Prevelance Study. J Hosp Infect 2003; 53: 207-10. [CrossRef]
 • Orucu M, Geyik MF. Yoğun bakım ünitesinde sık görülen enfeksiyonlar. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 1: 40-3.
 • Taher MT, Golestanpour A. Symptomatic nosocomial urinary tract infection in ICU patients identification of antimicrobial resistance pattern. Iranian Journal Of Clinical Infectious Diseases 2009; 4: 25-9.
 • Willson M, Wilde M, Webb ML, Thompson D, Parker D, Harwood J, et al. Nursing interventions to reduce the risk of catheter-associatedurinary tract infection. J Wound Ostomy Continence Nurs 2009; 36: 137-54. [CrossRef]
 • Vincent JL. Nosocomial infections in adult intensive care units. Lancet 2003; 361: 268-77. [CrossRef]
 • Marjklew A. Urinary catheter care in the intensive care unit. Nurs Crit Care 2004; 9: 21-7. [CrossRef]
 • Drekonja DM, Kuskowski MA, Johnson JR. Internet survey of foley catheter practices and knowledge among minnesota nurses. Am J Infect Control 2010; 38: 31-7. [CrossRef]
 • Aytaç N, Naharcı H, Öztunç G. Adana'da Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde hastane infeksiyonları bilgi düzeyi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 9: 9-15.
 • Tsuchida T, Makimoto K, Ohsako S, Fujino M, Kaneda M, Miyazaki T, et al. Relationship between catheter care and catheterassociatedurinary tract infection at japanese general hospitals: a prospective observational study. International Journal of Nursing Studies 2008; 45: 353-61. [CrossRef]
 • Koşgeroğlu N, Durmaz G, Bahar M, Kural M, Yelken B. The role of meatal disinfection inpreventing catheter-related bacteriuria in an intensive careunit: a pilot study in Turkey. Journal of Hospital Infection 2004; 56: 236-8. [CrossRef]
 • Gould CV, Umscheid CA, Agarwal RK, Kuntz G, Pegues DA. The Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Guideline for Prevention of Catheter-Associated Urinary Tract Infections 2009.
 • Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD, Colgan R, Geerlings SE, Rice JC, et al. Diagnosis, prevention, and treatment of catheter- associated urinary tract infection in adults: 2009 international clinical practice guidelines from the infectious diseases society of America. Clin Infect Dis 2010; 50: 625-63. [CrossRef]
 • Elpern EH, Killen K, Ketchem A, Wiley A, Patel A, Lateef O. Reducing use of indwilling urinary catheters and associated urinary tract infections. Am J Crit Care 2009;18: 535-41. [CrossRef]
 • Aygun P. Kateter ile ilişkili uriner infeksiyonların önlenmesi. Hastane Enfeksiyonları: Koruma Ve Kontrol Sempozyum Dizisi 2008; 60: 131-7.
APA KÖSE Y, Leblebici Y, AKDERE S, ÇAKMAKÇI H, OTUNCTEMUR S, EGİCİ M, BEKTEMUR G (2016). Level of Knowledge of the Nurses Work in a Public Hospital about the Prevention of Catheter Associated Urinary Tract Infections. , 70 - 79.
Chicago KÖSE Yıldız,Leblebici Yeliz,AKDERE Selma Sen,ÇAKMAKÇI Hatice,OTUNCTEMUR Serap,EGİCİ MEMET TAŞKIN,BEKTEMUR GUVEN Level of Knowledge of the Nurses Work in a Public Hospital about the Prevention of Catheter Associated Urinary Tract Infections. (2016): 70 - 79.
MLA KÖSE Yıldız,Leblebici Yeliz,AKDERE Selma Sen,ÇAKMAKÇI Hatice,OTUNCTEMUR Serap,EGİCİ MEMET TAŞKIN,BEKTEMUR GUVEN Level of Knowledge of the Nurses Work in a Public Hospital about the Prevention of Catheter Associated Urinary Tract Infections. , 2016, ss.70 - 79.
AMA KÖSE Y,Leblebici Y,AKDERE S,ÇAKMAKÇI H,OTUNCTEMUR S,EGİCİ M,BEKTEMUR G Level of Knowledge of the Nurses Work in a Public Hospital about the Prevention of Catheter Associated Urinary Tract Infections. . 2016; 70 - 79.
Vancouver KÖSE Y,Leblebici Y,AKDERE S,ÇAKMAKÇI H,OTUNCTEMUR S,EGİCİ M,BEKTEMUR G Level of Knowledge of the Nurses Work in a Public Hospital about the Prevention of Catheter Associated Urinary Tract Infections. . 2016; 70 - 79.
IEEE KÖSE Y,Leblebici Y,AKDERE S,ÇAKMAKÇI H,OTUNCTEMUR S,EGİCİ M,BEKTEMUR G "Level of Knowledge of the Nurses Work in a Public Hospital about the Prevention of Catheter Associated Urinary Tract Infections." , ss.70 - 79, 2016.
ISNAD KÖSE, Yıldız vd. "Level of Knowledge of the Nurses Work in a Public Hospital about the Prevention of Catheter Associated Urinary Tract Infections". (2016), 70-79.
APA KÖSE Y, Leblebici Y, AKDERE S, ÇAKMAKÇI H, OTUNCTEMUR S, EGİCİ M, BEKTEMUR G (2016). Level of Knowledge of the Nurses Work in a Public Hospital about the Prevention of Catheter Associated Urinary Tract Infections. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 50(1), 70 - 79.
Chicago KÖSE Yıldız,Leblebici Yeliz,AKDERE Selma Sen,ÇAKMAKÇI Hatice,OTUNCTEMUR Serap,EGİCİ MEMET TAŞKIN,BEKTEMUR GUVEN Level of Knowledge of the Nurses Work in a Public Hospital about the Prevention of Catheter Associated Urinary Tract Infections. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 50, no.1 (2016): 70 - 79.
MLA KÖSE Yıldız,Leblebici Yeliz,AKDERE Selma Sen,ÇAKMAKÇI Hatice,OTUNCTEMUR Serap,EGİCİ MEMET TAŞKIN,BEKTEMUR GUVEN Level of Knowledge of the Nurses Work in a Public Hospital about the Prevention of Catheter Associated Urinary Tract Infections. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, vol.50, no.1, 2016, ss.70 - 79.
AMA KÖSE Y,Leblebici Y,AKDERE S,ÇAKMAKÇI H,OTUNCTEMUR S,EGİCİ M,BEKTEMUR G Level of Knowledge of the Nurses Work in a Public Hospital about the Prevention of Catheter Associated Urinary Tract Infections. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2016; 50(1): 70 - 79.
Vancouver KÖSE Y,Leblebici Y,AKDERE S,ÇAKMAKÇI H,OTUNCTEMUR S,EGİCİ M,BEKTEMUR G Level of Knowledge of the Nurses Work in a Public Hospital about the Prevention of Catheter Associated Urinary Tract Infections. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2016; 50(1): 70 - 79.
IEEE KÖSE Y,Leblebici Y,AKDERE S,ÇAKMAKÇI H,OTUNCTEMUR S,EGİCİ M,BEKTEMUR G "Level of Knowledge of the Nurses Work in a Public Hospital about the Prevention of Catheter Associated Urinary Tract Infections." Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 50, ss.70 - 79, 2016.
ISNAD KÖSE, Yıldız vd. "Level of Knowledge of the Nurses Work in a Public Hospital about the Prevention of Catheter Associated Urinary Tract Infections". Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 50/1 (2016), 70-79.