Yıl: 2015 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 30 - 39 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İzmir İli Güzelbahçe İlçesi'nde ilköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi

Öz:
Amaç: Güzelbahçe'de ilköğretim birinci kademe öğrencilerin obezite prevalansının, beslenme alışkanlıklarının ve velilerin "Beslenme Dostu Okul Projesi" hakkında düşüncelerinin saptanmasıdır. Yöntem: Kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırmaya Güzelbahçe'deki birinci kademede eğitim gören 549 kişi alındı. Araştırma iki devlet, iki özel okulda Mart-Mayıs 2012 tarihleri arasında yapıldı. 549 kişiye ulaşıldı. Araştırmanın bağımlı değişkeni beden kitle indeksine (BKİ) göre belirlenen obezite durumudur. Bağımsız değişkenler; sosyodemografik özellikler, okul türü, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, TV ve bilgisayar kullanımı ve besin tüketim sıklığıdır. Araştırmada öğrenci velilerine ve öğrencilere, tükettikleri besinlerle ilgili anket uygulandı. Öğrencilerin boy ve kiloları ölçülerek BKİ hesaplandı. Çözümlemede ki-kare analizi ve lojistik regresyon kullanıldı. Obeziteye neden olan etmenler için OR hesaplandı. Bulgular: Araştırma grubunda obezite prevalansı %20'dir. Erkeklerde kızlara göre 1.79 kat obezite daha fazladır. Annenin eğitimi arttıkça obezite anlamlı olarak artmıştır. Okul türü ve beslenme alışkanlıkları arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Öğrencilerin kantinden en çok tükettiği yiyecekler; çikolata, patates kızartması ve gevrektir. En çok tükettikleri içecekler ise süt, ayran ve meyve suyudur. Velilerin %95.9'u projeyi desteklerken %88.1'i proje sayesinde obezitenin azalacağını düşünmektedir. Sonuç: Çalışmada anne eğitiminin yüksek olması, aylık gelirin yüksek olması obeziteyi arttırmaktadır. Velilere beslenme ve sağlıklı yiyecek hazırlama ile ilgili eğitim verilebilir. Çocuklarda fiziksel aktivite arttırılmalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Beslenme ve Diyetetik Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Determining the prevalence of obesity in primary school students and eating habits in Izmir

Öz:
Objective: This study examined the prevalance of obesity in primary school students in Güzelbahçe, eating habits and parents' opinion about "Nutrition-Friendly School Project". Methods: This is a cross-sectional study. 549 children are taken to the study having education in primary schools in Güzelbahçe. Study was conducted in two public and two private schools between March-May 2012 in Güzelbahçe. We reached 549 students. The dependent variable is obesity conditions determined according to BMI. The independent variables are socio-demographic attributes, kind of school, food habits, physical activity, watching TV and computer usage and frequency of food consumption. In the research, a questionnaire was applied to student's parents in relation with independent variables and applied to students in relation with the food consumption. Height and weight of students were measured and BMI was calculated. Chi-square analysis and logistic regression were used for statistical analysis. OR's were calculated for factors that cause obesity. Results: Prevalence of obesity was 20% in the study. There is a significant higher obesity in boys than girls. Prevalence of obesity was significantly higher in higher education of mothers. There is no significant relationship between school type and eating habits and obesity. Most consumed food from the canteen by student; chocolate, fries and cornflakes. Most consumed drinks are milk, ayran and fruit juice. Parents of support this project 95.9% and most parents think that there will be a decrease in obesity for Project 89.1%. Conclusions: Higher education of mothers and higher monthly income is associated with obesity of children. Mothers can be given education about nutrition at home and healthy food preparation. Physical activity in children should be increased.
Anahtar Kelime:

Konular: Beslenme ve Diyetetik Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Köksal G, Özel HG. Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Obezite. Birinci Baskı. Ankara:Klasmat Matbaacılık, 2008, p.7
 • Davies PSW. Childhood Obesity. In: Kopelman PG, Stock MJ, editors. Clinical Obesity, 1st ed. Oxford: Blackweell Science Limited; 1998, p.292-307.
 • Ergül Ş, Kalkım A. Önemli Bir Kronik Hastalık: Döneminde Obezite. TAF Prev Med Bull ;101(2):223-230. G. Ergenlik Pekcan Beslenme Saptanması. Birinci Baskı. Ankara: Klasmat Matbaacılık, 2008, p.7.
 • Çoker M, Darcan Ş. Çocukluk Çağı Obezitesi. In: Yılmaz C, editors. Obezite ve Tedavisi. 1. Baskı. Ankara: Mart Matbaacılık Sanatları Ltd; 1999. p. 171
 • WHO. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Erişim adresi: http://www.who.int/dietphysicalactivity /childhood/en/ Erişim tarihi: 03.08.2011
 • CDC. National Health and Nutrition Examination Survey. Erişim adresi: http://www.cdc.gov/nchs/nhanes.htm Erişim tarihi: 05.08.2012.
 • The Health Behaviors In School-age Children (HBSC) 2005/2006 Survey School Report. Erişim adresi: http://www.nichd.gov/publications/pub s/upload/HBSC-2005 2006-Final.pdf Erişim tarihi: 01.08.2011
 • Dişçigil G, Tekin N, Söylemez A. Obesity in Turkish Children and Adolescents: Prevalance Correlates in an Urban Sample. Child:care, Health and Development. ;35(2):153-158.
 • Kendirli H, Kut A, Bakar C, Akgün HS. Ankara İlinde Üç İlköğretim Okulunda Çocuklarda Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Kongre Kitabı 23-26 Ekim 2007, Denizli, p.178
 • Oruç D, Eker F. Düzce İli Akçakkoca İlçesindeki Okullarındaki Öğrencilerde Obezite Sıklığı. XV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2-6 Ekim 2012, Bursa
 • Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve TC Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı. Türkiye'de Okul Çağı Çocuklarında (6-10 Yaş Grubu) Büyüme İzleme (TOÇBİ) Projesi Araştırma Raporu. Ankara 2011.
 • TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, TC Milli Eğitim Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi. Çocukluk Çağı Obezitesi Araştırması (COSI-TR 2013) Ön Rapor. Ankara,2013. Erişim adresi: http://www.diabetcemiyeti.org/var/cdn /a/f/cosi-tr-sonuclari.pdf Erişim tarihi: 01.07.2014
 • TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Türkiye Obezite (Şişmanlık) ile Mücadele ve Kontrol Programı (2010-2014). Ankara, 2010.
 • Kahraman N. Okul Sağlığında Mevzuat, Örgütlenme, Mevcut Durum. I. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, 21-22 Mayıs 2010, Mersin, p1. TC Sağlık Bakanlığı. Projeler Erişim adresi: http://www.beslenme.saglik.gov.tr/inde x.php?lang=tr&page=301 Erişim tarihi: 07.2011
 • Sur H, Kolotourou M, Dimitri M et al. Biochemical and Behavioral Indices Related to BMI in Schoolchildren in Urban Turk. Prev. Med. 2005; 41(2): 614-621.
 • Etiler N, Cizmeçioğlu FM, Hatun S, Hamzaoğlu O. Nutritional Status of Students population-based study. Pediatr Int. ;53(2):231-235.
 • İnanç BB, Şahin DS, Oğuzöncül AF, Bindak R, Mungan F. Prevalance of obesity in Elementary School in Madin, South-eastern of Turkey: a preliminary Study. Balkan Med J. 2012;29(4):424-430
 • Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Kırbıyık S ve ark. İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri SDÜ Tıp Fak Derg 2005;12(2):19-25.
 • Pirinçi E, Durmuş B, Açık A, Gündoğdu C. Elazığ İli Merkezi İlköğretim Öğrencilerinde Aşırı Kiloluluk, Obezite Prevalansı. XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Kongre Kitabı 21-25 Ekim 2008, Ankara. p.378.
 • Gözü A. Mardin İli İlköğretim Okullarında 6-15 Yaş Grubu Öğrencilerde Kilo Fazlalığı ve Obezite Prevalansı. Tıp Araştırmaları Dergisi 2007;5(1):31-35.
 • Öztora S. İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Obezite Prevalansının Belirlenmesi ve Risk Faktörlerinin Araştırılması. İstanbul: TC Sağlık Bakanlığı Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık Tezi. 2005.
 • Tire'de "süt bayramı". Erişim adresi: http://www.izmir.bel.tr/NewsDetail.asp ?newsID=8890&menuID=53 Erişim tarihi: 11.11.2012.
APA ÖZİLBEY P, ERGÖR G (2015). İzmir İli Güzelbahçe İlçesi'nde ilköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi. , 30 - 39.
Chicago ÖZİLBEY Pelin,ERGÖR Gül İzmir İli Güzelbahçe İlçesi'nde ilköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi. (2015): 30 - 39.
MLA ÖZİLBEY Pelin,ERGÖR Gül İzmir İli Güzelbahçe İlçesi'nde ilköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi. , 2015, ss.30 - 39.
AMA ÖZİLBEY P,ERGÖR G İzmir İli Güzelbahçe İlçesi'nde ilköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi. . 2015; 30 - 39.
Vancouver ÖZİLBEY P,ERGÖR G İzmir İli Güzelbahçe İlçesi'nde ilköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi. . 2015; 30 - 39.
IEEE ÖZİLBEY P,ERGÖR G "İzmir İli Güzelbahçe İlçesi'nde ilköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi." , ss.30 - 39, 2015.
ISNAD ÖZİLBEY, Pelin - ERGÖR, Gül. "İzmir İli Güzelbahçe İlçesi'nde ilköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi". (2015), 30-39.
APA ÖZİLBEY P, ERGÖR G (2015). İzmir İli Güzelbahçe İlçesi'nde ilköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 13(1), 30 - 39.
Chicago ÖZİLBEY Pelin,ERGÖR Gül İzmir İli Güzelbahçe İlçesi'nde ilköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 13, no.1 (2015): 30 - 39.
MLA ÖZİLBEY Pelin,ERGÖR Gül İzmir İli Güzelbahçe İlçesi'nde ilköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, vol.13, no.1, 2015, ss.30 - 39.
AMA ÖZİLBEY P,ERGÖR G İzmir İli Güzelbahçe İlçesi'nde ilköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi. 2015; 13(1): 30 - 39.
Vancouver ÖZİLBEY P,ERGÖR G İzmir İli Güzelbahçe İlçesi'nde ilköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi. 2015; 13(1): 30 - 39.
IEEE ÖZİLBEY P,ERGÖR G "İzmir İli Güzelbahçe İlçesi'nde ilköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi." Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 13, ss.30 - 39, 2015.
ISNAD ÖZİLBEY, Pelin - ERGÖR, Gül. "İzmir İli Güzelbahçe İlçesi'nde ilköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi". Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 13/1 (2015), 30-39.