Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 7 Sayfa Aralığı: 79 - 98 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul'un Fethi Törenleri

Öz:
Modernite öncesinde hatta modernitenin başlangıç dönemlerinde üzerinde durulmayan pek çok hadise, daha sonraları devletler ve toplumsal gruplar tarafından bir ihtiyaç çerçevesinde ve Hobsbawm'ın tabiriyle "gelenek icadı" şeklinde "yeniden" hatırlanacaktır. Günümüzde her yıl kutlanan ve resmî törenler sırasına giren İstanbul'un fethi etkinlikleri de emsali pek çok hadise gibi modern dönemde ortaya çıkan, bu yönüyle tipik bir "gelenek icadı" olarak düşünülmesi gereken hadiselerden birisidir. Hemen söyleyelim ki bu konuda devlet destekli ilk kutlama Balkan Savaşları sonrasında ve Birinci Dünya Savaşı öncesinde 1914 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu yazıda Balkan savaşlarından sonra böyle bir kutlamaya neden gerek görüldüğü, kutlamaların nasıl cereyan ettiği, kutlamalar sırasında hangi söylemlerin öne çıktığı ve ne zamana kadar kutlandığı sorularına dönemin gazetelerinden hareketle cevap bulunmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih Siyasi Bilimler

Ceremonies of the Conquest of Istanbul in the Constitutional Period as the Invention of a Tradition

Öz:
Before modernity, even before the initial stages of modernity, many unexamined event, later, within the framework of a need and with Hobsbawm's term, will be remembered "again" as the form of "the invention of tradition" by states and social groups. Nowadays, events of the conquest of Istanbul which are celebrated every year and regarded as one/ Türkiye of the official ceremonies, like many precedent events, emerged in modern era, and with this aspect, those events should be considered as a typical "the invention of tradition". Let us say right away that about this topic, the first state-funded celebration took place after Balkan Wars and before the World War I in 1914. This article, based on the newspapers of the time, will attempt to find an answer to the questions of why such a celebration was needed after Balkan Wars, how the celebrations took place, which rhetoric came to the fore during celebrations and how long they were celebrated.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih Siyasi Bilimler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • a) Gazeteler, Dergiler
 • İçtihâd, tarihsiz, 108 sayılı nüsha.
 • İkdâm, nr. 6214, 27 Mayıs 1330, 9 Haziran 1914; nr. 6216, 29 Mayıs 1330, 11 Haziran 1914; nr. 6217, 30 Mayıs 1330, 12 Haziran 1914; nr. 6218, 31 Mayıs 1330, 12 Haziran 1914.
 • Peyâm, nr. 202, 30 Mayıs 1330, 12 Haziran 1914; nr. 203, 31 Mayıs 1330, 13 Haziran 1914.
 • Sabah, nr. 8882, 27 Mayıs 1330, 9 Haziran 1914; nr. 8885, 30 Mayıs 1330, 11 Haziran 1914; nr. 8886, 31 Mayıs 1330, 13 Haziran 1914; nr. 9247, 30 Mayıs 1331, 12 Haziran 1915; nr. 9551, 4 Haziran 1332, 17 Haziran 1916.
 • Servet-i Fünûn, nr. 1201, 29 Mayıs 1330, 11 Haziran 1914.
 • Tanin, nr. 1943, 14 Mayıs 1330, 27 Mayıs 1914; nr. 1963, 28 Mayıs 1330, 10 Haziran 1914; nr. 1965, 30 Mayıs 1330, 12 Haziran 1914; nr. 1966, 31 Mayıs 1330, 13 Haziran 1914; nr. 1968, 2 Haziran 1330, 15 Haziran 1914.
 • Tasfir-i Efkâr, nr. 1106, 29 Mayıs 1330, 11 Haziran 1914; nr. 1107, 30 Mayıs 1330, 12 Haziran 1914; nr. 1108, 31 Mayıs 1330, 12 Haziran 1914; nr. 1467, 28 Mayıs 1331, 10 Haziran 1915.
 • Vakit, nr. 223, 1 Haziran 1334/1918.
 • b) Kitaplar, Makaleler
 • Akcan, Erol, İttihat ve Terakki Fırkası'nın Paramiliter Gençlik Kuruluşları, Ankara, 2015.
 • __________, "Colmar Von Der Goltz Paşa'nın Osmanlı Ordusu ve Asker-Si- vil Aydınlar Üzerindeki Etkisi", Atatürk Dergisi, , c. 4, sayı 1, yıl 2015.
 • Baş, Eyüp, "Târîh-i Osmânî Encümeni Kurucularından Efdaleddin (Tekiner) Beyin Hayatı, Eserleri ve Tarihçiliği Üzerine" Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fa- kültesi Dergisi, XLVI, sayı II, 2005.
 • Deringil, Selim, İktidarın Sembolleri ve İdeoloji, 3. bs., İstanbul, 2007.
 • Eskin, Şerif, "Ulusal Kimliğin İcadı ve Hafıza Mekânı Olarak Onuncu Yıl Marşı", Hece, nr. 232, Nisan 2016.
 • Eyice, Semavi, "Mehmed Ziya (İhtifâlci)", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklo- pedisi, c. 5, İstanbul, 1994.
 • Hobsbawm, Eric, "Seri Üretim Gelenekler: Avrupa, 1870-1914", Geleneğin İcadı, trc. Mehmet Murat Şahin, İstanbul, 2006.
 • Konyalı, İbrahim Hakkı, Söğüt'de Ertuğrul Gazi Türbesi ve İhtifali, İstanbul, 1959.
 • Nora, Pierre, Hafıza Mekânları, trc. Mehmet Emin Özcan, Ankara, 2006.
 • Polat, Nazım H., Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, Ankara, 1991.
 • Şahingöz, Mehmet, "Osmanlı'dan Millî Mücadeleye İstiklâl-i Osmânî Günü Kutlamaları", Osmanlı, c. I, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 1999.
APA ÇORUK A (2016). Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul'un Fethi Törenleri. , 79 - 98.
Chicago ÇORUK ALİ ŞÜKRÜ Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul'un Fethi Törenleri. (2016): 79 - 98.
MLA ÇORUK ALİ ŞÜKRÜ Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul'un Fethi Törenleri. , 2016, ss.79 - 98.
AMA ÇORUK A Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul'un Fethi Törenleri. . 2016; 79 - 98.
Vancouver ÇORUK A Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul'un Fethi Törenleri. . 2016; 79 - 98.
IEEE ÇORUK A "Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul'un Fethi Törenleri." , ss.79 - 98, 2016.
ISNAD ÇORUK, ALİ ŞÜKRÜ. "Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul'un Fethi Törenleri". (2016), 79-98.
APA ÇORUK A (2016). Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul'un Fethi Törenleri. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, 0(7), 79 - 98.
Chicago ÇORUK ALİ ŞÜKRÜ Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul'un Fethi Törenleri. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi 0, no.7 (2016): 79 - 98.
MLA ÇORUK ALİ ŞÜKRÜ Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul'un Fethi Törenleri. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, vol.0, no.7, 2016, ss.79 - 98.
AMA ÇORUK A Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul'un Fethi Törenleri. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi. 2016; 0(7): 79 - 98.
Vancouver ÇORUK A Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul'un Fethi Törenleri. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi. 2016; 0(7): 79 - 98.
IEEE ÇORUK A "Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul'un Fethi Törenleri." FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, 0, ss.79 - 98, 2016.
ISNAD ÇORUK, ALİ ŞÜKRÜ. "Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul'un Fethi Törenleri". FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi 7 (2016), 79-98.