Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 223 - 269 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sanal Dünyanın Kronolojik Bağımlılığı: Sosyotelizm (Phubbing)

Öz:
Bu çalışmanın amacı sosyotelizm (phubbing) davranışı sergileyen (sosyotelist/phubber) genç yetişkinlerin sosyotelizm bağımlılığının nedenlerini ve yaşamlarındaki etkilerini analiz etmektir. Çalışma nitel araştırma yaklaşımlarından vaka çalışması modeline uygun olarak tasarlandı. Çalışmanın katılımcılarını eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan ve ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen 9 genç yetişkin oluşturdu. Örnekleme dâhil edilme ölçütü olarak topluluk içerisinde sohbet ortamına katılmayıp akıllı telefonuyla ilgilenme durumu ve Sosyotelizm Ölçeğinden alınan yüksek puan kabul edildi. Çalışma verileri 18 açık uçlu sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edildi. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanıldı. Çalışma bulguları akıllı telefon kullanımının kişilerarası ilişkileri olumsuz etkilediğini, sosyotelistlerin iletişim becerisi açısından yetersizlik yaşadıklarını, akıllı telefonuyla ilgilenirken karşıdaki kişi ile göz teması kurmada zorlandıklarını, anlatılanları eksik anladıklarını, bir kısmının kendisini çevresinde olup bitenlere tamamen kapattığını ortaya koymaktadır. Sosyotelizmin bilgisayarda yer alan tüm bağımlılık türlerini akıllı telefonlara taşımaya başladığı, bu duruma ek olarak bilgisayara bağlı bağımlılıklardan farklı olarak masa başına bağımlılığın ortadan kalkmış olması dolayısıyla tüm bu bağımlılıkların yaşamın her anında bireyi sarmalamaya başladığı görülmektedir. Bu bağlamda sosyotelizm kendinden önceki birçok sanal bağımlılık türünden daha sinsi ve tehlikeli sonuçlara gebe görünmekte ve ciddi psikopatolojik ve sosyolojik sorunlara yol açmadan önce daha fazla inceleme yapılmasını gerektirmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji

The Virtual World's Current Addiction: Phubbing

Öz:
The aim of this work is to analyze both the reasons that young adults exhibit phubbing behaviors and the effects of these behaviors on their lives. Following a qualitative research approach, this study has been designed using a case study method. Selected using the criterion sampling method, participants consisted of a total of 9 university students studying in a School of Education in Turkey. The criterion used to include individuals into the sample group was 'using a smartphone instead of actively participating in an on-going discussion being had by one's surrounding peers' as well as a high score on the Phubbing Scale form. Data were obtained using a semi-structured interview form composed of 18 open-ended questions. Both a descriptive and content analysis were used to evaluate the data. The study's findings revealed that not only did smartphones negatively affect interpersonal relations, but also that phubbers lacked communication skills, experienced difficulty establishing and maintaining eye contact while using a smartphone, and misunderstood what was being discussed. Some participants even stated that they would become completely disconnected from the social environment while using a smartphone. It is argued in the discussion section that since smartphones have all the same features and abilities as traditional computers, they carry the same potential addictions as computers. Yet, instead of being restricted to a table, these addictions are now able to manifest in every aspect, environment, and moment of one's life. As such, since phubbing carries with it a type of addiction that is much more devious and pervasion than most previous virtual reality related addictions, it is recommended that further research be conducted before serious psychopathological and sociological problems begin to manifest themselves throughout the population.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Amerikan Psikiyatri Birliği. (1995). Mental bozuklukların tanısal ve sayımsal elkitabı: DSM-IV (E. Köroğlu, Çev.). Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Andreassen, C. S., Torsheim, T., Brunborg, G. S., & Pallesen, S. (2012). Development of a Facebook addiction scale 1, 2. Psychological Reports, 110(2), 501-517.
 • Arslan, A. & Tutgun-Ünal, A. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin cep telefonu kullanım alışkanlıkları ve amaçlarının incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 1(10), 182-201.
 • Aydoğdu-Karaaslan, İ. & Budak, L. (2012). Üniversite öğrencilerinin cep telefonu kullanımlarının ve gündelik iletişimlerine etkisinin araştırılması. Journal of Yaşar University, 26(7), 4548-4525.
 • Bianchi, A., & Phillips, J. G. (2005). Psychological predictors of problem mobile phone use. Cyber Psychology & Behavior, 8(1), 39-51.
 • Billieux, J., Van der Linden, M., & Rochat, L. (2008). The role of impulsivity in actual and problematic use of the mobile phone. Applied Cognitive Psychology, 22(9), 1195-1210.
 • Böhmer, M., Hecht, B., Schöning, J., Krüger, A., & Bauer, G. (2011, August). Falling asleep with Angry Birds, Facebook and Kindle: A large scale study on mobile application usage. In Proceedings of the 13th international conference on Human computer interaction with mobile devices and services (pp. 47-56). Stockholm, Sweden: ACM. http://dx.doi. org/10.1145/2037373.2037383
 • Brown, C. (2013). Are we becoming more socially awkward? An analysis of the relationship between technological communication use and social skills in college students. Psychology Honors Papers, 40. Retrieved from http://digitalcommons.conncoll.edu/psychhp/40
 • Burns, A. C., Gillett, P. L., Rubinstein, M., & Gentry, J. W. (1990). An exploratory study of lottery playing, gambling addiction and links to compulsive consumption. Advances in Consumer Research, 17(1), 298-305.
 • Casey, B. M. (2012). Linking psychological attributes to smart phone addiction, face-to-face communication, present absence and social capital (Doctoral dissertation, The Chinese University of Hong Kong). Retrieved from http://pg.com.cuhk.edu.hk/
 • Charlton, J. P., & Danforth, I. D. (2007). Distinguishing addiction and high engagement in the context of online game playing. Computers in Human Behavior, 23(3), 1531-1548.
 • Chen Y. F., & Katz J. (2009). Extending family to school life: College students use of the mobile phone. International Journal of Human-Computer Studies, 67(2), 179-191.
 • Chiu, S. I., Lee, J. Z., & Huang, D. H. (2004). Video game addiction in children and teenagers in Taiwan. Cyber Psychology & Behavior, 7(5), 571-581.
 • Chou, C., & Hsiao, M. C. (2000). Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: The Taiwan college students' case. Computers & Education, 35(1), 65-80.
 • Chou, T. J., & Ting, C. C. (2003). The role of flow experience in cyber-game addiction. Cyber Psychology & Behavior, 6(6), 663-675.
 • Church, K., & de Oliveira, R. (2013, August). What's up with Whatsapp? Comparing mobile instant messaging behaviors with traditional SMS. In Proceedings of the 15th international conference on Human-computer interaction with mobile devices and services (pp. 352-361). Munich,
 • Germany: ACM. http://dx.doi.org/10.1145/2493190.2493225 Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computers in Human Behavior, 17(2), 187-195.
 • Deloitte. (2013a). The state of the mobile consumer. Retrieved from http://www.deloitte/ globalmobile2013
 • Deloitte. (2013b). Türkiye mobil tüketici anketi. http://www.deloitte/globalmobile2013 adresinden edinilmiştir.
 • Dhaha, I. S. Y. (2013). Predictors of Facebook addiction among youth: A structural equation modeling. Journal of Social Sciences, 2(4), 186-195.
 • Dong, G., Lu, Q., Zhou, H., & Zhao, X. (2011). Precursor or sequela: Pathological disorders in people with Internet addiction disorder. Plos One, 6(2), 1-5.
 • Economides, A. A., & Grousopoulou, A. (2008). Use of mobile phones by male and female Greek students. International Journal of Mobile Communications, 6(6), 729-749.
 • Ghamari, F., Mohammadbeigi, A., Mohammadsalehi, N., & Hashiani, A. A. (2011). Internet addiction and modeling its risk factors in medical students, Iran. Indian Journal of Psychological Medicine, 33(2), 158-162.
 • Gilbert, R. L., Murphy, N. A., & McNally, T. (2011). Addiction to the 3-dimensional Internet: Estimated prevalence and relationship to real world addictions. Addiction Research & Theory, 19(4), 380-390.
 • Goldberg, I. (1996). Internet addiction disorder. Retrieved from http://www.psycom.net/iadcriteria.html
 • Gönül, A. S. (2002). Patolojik internet kullanımı. Yeni Symposium, 40(3), 105-110.
 • Griffiths, M. (2000). Does Internet and computer "addiction" exist? Some case study evidence. Cyber Psychology and Behavior, 3(2), 211-218.
 • Griffiths, M. (2001). Sex on the Internet: Observations and implications for Internet sex addiction. Journal of Sex Research, 38(4), 333-342.
 • Griffiths, M. D. (1999). Internet addiction: Internet fuels other addictions. Student British Medical Journal, 7, 428-429.
 • Griffiths, M. D. (2012). Internet sex addiction: A review of empirical research. Addiction Research & Theory, 20(2), 111-124.
 • Grüsser, S. M., Thalemann, R., & Griffiths, M. D. (2006). Excessive computer game playing: Evidence for addiction and aggression? Cyber Psychology & Behavior, 10(2), 290-292.
 • GSM Association. (2007). Global mobile communication is 20 years old. Retrieved from http:// www.gsma.com/newsroom/global-mobile-communication-is-20-years-old
 • Ha, J. H., Kim, S. Y., Bae, S. C., Bae, S., Kim, H., Sim, M., ... & Cho, S. C. (2007). Depression and Internet addiction in adolescents. Psychopathology, 40(6), 424-430.
 • Hansen, S. (2002). Excessive internet usage or 'internet addiction'? The implications of diagnostic categories for student users. Journal of Computer Assisted Learning, 18(2), 235-236.
 • Hardie, E., & Tee, M. Y. (2007). Excessive internet use: The role of personality, loneliness and social support networks in internet addiction. Australian Journal of Emerging Technologies & Society, 5(1), 34-47.
 • Humphreys, L. (2003). Can you hear me now? A field study of mobile phone usage in public space (Master's thesis, Cornell University, U.S.A.). Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/
 • Jones, S., Johnson-Yale, C., Millermaier, S., & Pérez, F. S. (2009). US college students' Internet use: Race, gender and digital divides. Journal of Computer-Mediated Communication, 14(2), 244-264.
 • Karadağ, E., Tosuntaş, Ş. B., Erzen, E., Duru, P., Bostan, N., Şahin, B. M., ... & Babadağ, B. (2015). Determinants of phubbing, which is the sum of many virtual addictions: A structural equation model. Journal of Behavioral Addictions, 4(2), 60-74.
 • Karaduman, M. & Kurt, H. (2010, Aralık). İletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal medyayı kullanım düzeyleri. XV. Türkiye'de İnternet Konferansı'nda sunulan bildiri özeti, İstanbul. http://inet-tr. itu.edu.tr/dosya/inet-tr-bildiri-ozetleri.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Khalid, H., & Dix, A. (2007). Designing for photo lurking. In T. Ormerod & C. Sas (Eds.), Proceedings of the 21st British HCI Group Annual Conference on People and Computers: HCI... but not as we know it: Vol. 2 (pp. 145-148). Lanchester, UK: British Computer Society.
 • Kim, E. J., Namkoong, K., Ku, T., & Kim, S. J. (2008). The relationship between online game addiction and aggression, self-control and narcissistic personality traits. European Psychiatry, 23(3), 212-218.
 • Kwon, M., Lee, J. Y., Won, W. Y., Park, J. W., Min, J. A., Hahn, C., ... & Kim, D. J. (2013). Development and validation of a smartphone addiction scale. Plos One, 8(2), e56936. http:// dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0056936
 • Lee, J-K., & Hwang, S.-J. (2009). A study on teenager's mobile phone use motives and addiction. Korea Association for Broadcasting & Telecommunication Studies, 23(5), 296-338.
 • Leung, L. (2008). Linking psychological attributes to addiction and improper use of the mobile phone among adolescents in Hong Kong. Journal of Children and Media, 2(2), 93-113.
 • Ling, R. (2005). The sociolinguistics of SMS: An analysis of SMS use by a random sample of Norwegians. In R. Ling & Per E. Pedersen (Eds.), Mobile communications (pp. 335-349). London, UK: Springer.
 • Malita, L. (2011). Social media time management tools and tips. Procedia Computer Science, 3, 747-753.
 • Mante, E. A., & Piris, D. (2002). SMS use by young people in the Netherlands. Revista de Estudios de Juventud, 52, 47-58.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2011). Gazetecilik: İletişim süreci ve türleri. Ankara: Yazar.
 • Nalwa, K., & Anand, A. P. (2003). Internet addiction in students: A cause of concern. Cyber Psychology & Behavior, 6(6), 653-656.
 • Neuman, L. W. (2007). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar (S. Özge, Çev.). İstanbul: Yayın Odası.
 • Özaşçılar, M. (2009). Cep telefonu kullanımının sosyolojik boyutu: Bireysel güvenlik ve günlük hayattaki yeri (Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Özaşçılar, M. (2012). Genç bireylerin cep telefonu kullanımı ve bireysel güvenlik: Üniversite öğrencilerinin cep telefonunu bireysel güvenlik amaçlı kullanımları. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 15(1), 43-74.
 • Park, W. K. (2005). Mobile phone addiction. In R. Ling & Per E. Pedersen (Eds.), Mobile communications (pp. 253-272). London, UK: Springer.
 • Pempek, T. A., Yermolayeva, Y. A., & Calvert, S. L. (2009). College students' social networking experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3), 227-238.
 • Shaffer, H. J. (2002). Is computer addiction a unique psychiatric disorder? Psychiatric Times. Retrieved from http://www.psychiatrictimes.com/articles/computer-addiction-unique-psychiatric-disorder
 • Shotton, M. A. (1991). The costs and benefits of 'computer addiction'. Behaviour & Information Technology, 10(3), 219-230.
 • Smith, A. (2012). 46% of American adults are smartphone owners. Washington: Pew Internet & American Life Project. Retrieved from http://www.pewinternet.org
 • Sönmez, B. (2013). Sosyal medya ve ortaöğretim öğretmenlerinin Facebook kullanma alışkanlıkları (Doktora tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim Dalı, Antalya). https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Sultan, A. J. (2014). Addiction to mobile text messaging applications is nothing to "lol" about. The Social Science Journal, 51, 57-69.
 • Telekom Haber. (2008). Bak şu gençlerin korkusuna. http://www.telekomhaber.com adresinden edinilmiştir.
 • Turel, O., & Serenko, A. (2012). The benefits and dangers of enjoyment with social networking websites. European Journal of Information Systems, 21(5), 512-528.
 • Turel, O., Serenko, A., & Giles, P. (2011). Integrating technology addiction and use: An empirical investigation of online auction users. MIS Quarterly, 35(4), 1043-1062.
 • Tutgun-Ünal, A. & Arslan, A. (2013). Devlet ve vakıf üniversiteleri eğitim fakültesi öğrencilerinin cep telefonu kullanım sıklıklarının ve marka tercihlerinin karşılaştırılması. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 2(1), 1-19.
 • Van Rooij, A. J., Schoenmakers, T. M., Vermulst, A. A., Van Den Eijnden, R. J., & Van De Mheen, D. (2011). Online video game addiction: Identification of addicted adolescent gamers. Addiction, 106(1), 205-212.
 • Walsh, S. P., White, K. M., & Young, R. M. (2008). Over-connected? A qualitative exploration of the relationship between Australian youth and their mobile phones. Journal of Adolescence, 31, 77-92.
 • Wei, R., & Leung, L. (1999). Blurring public and private behaviors in public space: Policy challenges in the use and improper use of the cell phone. Telematics and Informatics, 16(1-2), 11-26.
 • Weinstein, A. M. (2010). Computer and video game addiction - A comparison between game users and non-game users. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 36(5), 268-276.
 • Weinstein, A., & Lejoyeux, M. (2010). Internet addiction or excessive internet use. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 36(5), 277-283.
 • Wood, R. T. (2008). Problems with the concept of video game "addiction": Some case study examples. International Journal of Mental Health and Addiction, 6(2), 169-178.
 • World Economic Forum. (2014). Global risks 2014. Geneva: Author.
 • Yang, S. C., & Tung, C. J. (2007). Comparison of Internet addicts and non-addicts in Taiwanese high school. Computers in Human Behavior, 23(1), 79-96.
 • Yellowlees, P. M., & Marks, S. (2007). Problematic internet use or internet addiction? Computers in Human Behavior, 23(3), 1447-1453.
 • Yin, K. R. (2003). Case study research. London, UK: Sage.
 • Young, K. (2009). Understanding online gaming addiction and treatment issues for adolescents. The American Journal of Family Therapy, 37(5), 355-372.
 • Yuen, C. N., & Lavin, M. J. (2004). Internet dependence in the collegiate population: The role of shyness. Cyber Psychology & Behavior, 7(4), 379-383.
 • Zulkefly, S. N., & Baharudin, R. (2009). Mobile phone use amongst students in a university in Malaysia: Its correlates and relationship to psychological health. European Journal of Scientific Research, 27(2), 206-218.
APA KARADAG E, Tosuntas S, erzen e, DURU P, BOSTAN N, ŞAHİN MIZRAK B, ÇULHA İ, BABADAĞ SAVAŞ B (2016). Sanal Dünyanın Kronolojik Bağımlılığı: Sosyotelizm (Phubbing). , 223 - 269.
Chicago KARADAG ENGIN,Tosuntas Sule Betul,erzen evren,DURU PINAR,BOSTAN Nalan,ŞAHİN MIZRAK Berrak,ÇULHA İLKAY,BABADAĞ SAVAŞ BURCU Sanal Dünyanın Kronolojik Bağımlılığı: Sosyotelizm (Phubbing). (2016): 223 - 269.
MLA KARADAG ENGIN,Tosuntas Sule Betul,erzen evren,DURU PINAR,BOSTAN Nalan,ŞAHİN MIZRAK Berrak,ÇULHA İLKAY,BABADAĞ SAVAŞ BURCU Sanal Dünyanın Kronolojik Bağımlılığı: Sosyotelizm (Phubbing). , 2016, ss.223 - 269.
AMA KARADAG E,Tosuntas S,erzen e,DURU P,BOSTAN N,ŞAHİN MIZRAK B,ÇULHA İ,BABADAĞ SAVAŞ B Sanal Dünyanın Kronolojik Bağımlılığı: Sosyotelizm (Phubbing). . 2016; 223 - 269.
Vancouver KARADAG E,Tosuntas S,erzen e,DURU P,BOSTAN N,ŞAHİN MIZRAK B,ÇULHA İ,BABADAĞ SAVAŞ B Sanal Dünyanın Kronolojik Bağımlılığı: Sosyotelizm (Phubbing). . 2016; 223 - 269.
IEEE KARADAG E,Tosuntas S,erzen e,DURU P,BOSTAN N,ŞAHİN MIZRAK B,ÇULHA İ,BABADAĞ SAVAŞ B "Sanal Dünyanın Kronolojik Bağımlılığı: Sosyotelizm (Phubbing)." , ss.223 - 269, 2016.
ISNAD KARADAG, ENGIN vd. "Sanal Dünyanın Kronolojik Bağımlılığı: Sosyotelizm (Phubbing)". (2016), 223-269.
APA KARADAG E, Tosuntas S, erzen e, DURU P, BOSTAN N, ŞAHİN MIZRAK B, ÇULHA İ, BABADAĞ SAVAŞ B (2016). Sanal Dünyanın Kronolojik Bağımlılığı: Sosyotelizm (Phubbing). Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 3(2), 223 - 269.
Chicago KARADAG ENGIN,Tosuntas Sule Betul,erzen evren,DURU PINAR,BOSTAN Nalan,ŞAHİN MIZRAK Berrak,ÇULHA İLKAY,BABADAĞ SAVAŞ BURCU Sanal Dünyanın Kronolojik Bağımlılığı: Sosyotelizm (Phubbing). Addicta: The Turkish Journal on Addictions 3, no.2 (2016): 223 - 269.
MLA KARADAG ENGIN,Tosuntas Sule Betul,erzen evren,DURU PINAR,BOSTAN Nalan,ŞAHİN MIZRAK Berrak,ÇULHA İLKAY,BABADAĞ SAVAŞ BURCU Sanal Dünyanın Kronolojik Bağımlılığı: Sosyotelizm (Phubbing). Addicta: The Turkish Journal on Addictions, vol.3, no.2, 2016, ss.223 - 269.
AMA KARADAG E,Tosuntas S,erzen e,DURU P,BOSTAN N,ŞAHİN MIZRAK B,ÇULHA İ,BABADAĞ SAVAŞ B Sanal Dünyanın Kronolojik Bağımlılığı: Sosyotelizm (Phubbing). Addicta: The Turkish Journal on Addictions. 2016; 3(2): 223 - 269.
Vancouver KARADAG E,Tosuntas S,erzen e,DURU P,BOSTAN N,ŞAHİN MIZRAK B,ÇULHA İ,BABADAĞ SAVAŞ B Sanal Dünyanın Kronolojik Bağımlılığı: Sosyotelizm (Phubbing). Addicta: The Turkish Journal on Addictions. 2016; 3(2): 223 - 269.
IEEE KARADAG E,Tosuntas S,erzen e,DURU P,BOSTAN N,ŞAHİN MIZRAK B,ÇULHA İ,BABADAĞ SAVAŞ B "Sanal Dünyanın Kronolojik Bağımlılığı: Sosyotelizm (Phubbing)." Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 3, ss.223 - 269, 2016.
ISNAD KARADAG, ENGIN vd. "Sanal Dünyanın Kronolojik Bağımlılığı: Sosyotelizm (Phubbing)". Addicta: The Turkish Journal on Addictions 3/2 (2016), 223-269.