Etik ve Hukuk İlişkisi Bağlamında Estetik Tıbbi Müdahaleler ve Cezai Sorumluluk

Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 93 Sayfa Aralığı: 119 - 126 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Etik ve Hukuk İlişkisi Bağlamında Estetik Tıbbi Müdahaleler ve Cezai Sorumluluk

Öz:
Estetik tıbbi müdahale; kişilerin doğuştan ya da sonradan meydana gelen nedenlerle, fiziksel görünümlerinde anatomik yapıya veya beğeniye uygun değişiklik yapılmasını amaçlayan tıbbi girişimdir. Tıbbi girişimde, etik ilkelere ve hukuk kurallarına riayet edilmesi gerekmektedir. Estetik tıbbi müdahalelerin tıp etiğine ve tıp biliminin ve mesleğinin gereklerine uygun olarak gerçekleştirilmemesi, etik ilkelerin ve hukuk düzeninin ihlali anlamına gelmekte ve sorumluluğa neden olmaktadır
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Etik Hukuk

In the Context of Ethics and Legal Relation Aesthetic Medical Interventions and Penal Liability

Öz:
Aesthetic medical intervention is an attempt aiming to make a change for the reasons coming from birth or afterwards in physical appearance appropriate for anatomical structure or individual liking. In medical interventions it should be required to comply with ethical principles and legal rules. Not to practicing aesthetic medical interventions in compliance with medical ethic and necessities of medical science and profession means violation of ethical principles and legal order and cause to liability
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Etik Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • AYAN: Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk, İs- tanbul 1991.
 • BİLGE, Necip: Hukuk Başlangıcı, 4. B. Ankara 1983, s. 17 vd.;
 • ÇAKMUT, Özlem: Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, İstanbul 2003.
 • DÖNMEZER/ERMAN: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C. II, 11. B. İstanbul 1997,
 • ERMAN, Barış: Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, An- kara 2003.
 • HAKERİ, Hakan: Tıp Hukuku, 5. B. Ankara 2012.
 • GÖKCAN, H. Tahsin: Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Ce- zai Sorumluluk, Seçkin Yayınevi, Ankara 2013.
 • GÖĞER, Erdoğan: Hukuk Başlangıcı Dersleri, 3. B. Ankara 1974.
 • GÜRELLİ, Nevzat: Hukuk Açısından Cerrahi Müdahalenin Sı- nırları, İÜHFM 1979-1981, C. XLV-XLII,
 • KEYMAN, Selahattin: Hekimin Cezai Sorumluluğu, AÜHFD 1978, S. 1-4
 • PETEK, Hasan: Güzelleştirme Amaçlı Estetik Ameliyatlardan Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayı: 1, 2006
 • ÖZAY, Merter: Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2006.
 • ÖZER, Çağlar: Estetik Cerrah ile Hasta Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği, II. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 Kasım 2008 Ankara, s. 244.
 • SOYASLAN, Doğan: Estetik Cerrahi Müdahaleler ve Doktor- ların Sorumluluğu, II. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 Kasım 2008 Ankara, s. 264.
 • TEKEREKOĞLU, Bülent: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Nedir?, Yaşama Sanatı, Mart 2014, S. 33.
 • TEMEL, Erhan: Alman Hukukunda Estetik Cerrah ile Hata Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği, Ankara Barosu II. Sağ- lık Hukuku Kurultayı (7-8 Kasım 2008), Kurultay Kitabı, Ankara 2009, s. 227.
APA GÖKCAN H (2014). Etik ve Hukuk İlişkisi Bağlamında Estetik Tıbbi Müdahaleler ve Cezai Sorumluluk. , 119 - 126.
Chicago GÖKCAN Hasan Tahsin Etik ve Hukuk İlişkisi Bağlamında Estetik Tıbbi Müdahaleler ve Cezai Sorumluluk. (2014): 119 - 126.
MLA GÖKCAN Hasan Tahsin Etik ve Hukuk İlişkisi Bağlamında Estetik Tıbbi Müdahaleler ve Cezai Sorumluluk. , 2014, ss.119 - 126.
AMA GÖKCAN H Etik ve Hukuk İlişkisi Bağlamında Estetik Tıbbi Müdahaleler ve Cezai Sorumluluk. . 2014; 119 - 126.
Vancouver GÖKCAN H Etik ve Hukuk İlişkisi Bağlamında Estetik Tıbbi Müdahaleler ve Cezai Sorumluluk. . 2014; 119 - 126.
IEEE GÖKCAN H "Etik ve Hukuk İlişkisi Bağlamında Estetik Tıbbi Müdahaleler ve Cezai Sorumluluk." , ss.119 - 126, 2014.
ISNAD GÖKCAN, Hasan Tahsin. "Etik ve Hukuk İlişkisi Bağlamında Estetik Tıbbi Müdahaleler ve Cezai Sorumluluk". (2014), 119-126.
APA GÖKCAN H (2014). Etik ve Hukuk İlişkisi Bağlamında Estetik Tıbbi Müdahaleler ve Cezai Sorumluluk. Terazi Hukuk Dergisi, 9(93), 119 - 126.
Chicago GÖKCAN Hasan Tahsin Etik ve Hukuk İlişkisi Bağlamında Estetik Tıbbi Müdahaleler ve Cezai Sorumluluk. Terazi Hukuk Dergisi 9, no.93 (2014): 119 - 126.
MLA GÖKCAN Hasan Tahsin Etik ve Hukuk İlişkisi Bağlamında Estetik Tıbbi Müdahaleler ve Cezai Sorumluluk. Terazi Hukuk Dergisi, vol.9, no.93, 2014, ss.119 - 126.
AMA GÖKCAN H Etik ve Hukuk İlişkisi Bağlamında Estetik Tıbbi Müdahaleler ve Cezai Sorumluluk. Terazi Hukuk Dergisi. 2014; 9(93): 119 - 126.
Vancouver GÖKCAN H Etik ve Hukuk İlişkisi Bağlamında Estetik Tıbbi Müdahaleler ve Cezai Sorumluluk. Terazi Hukuk Dergisi. 2014; 9(93): 119 - 126.
IEEE GÖKCAN H "Etik ve Hukuk İlişkisi Bağlamında Estetik Tıbbi Müdahaleler ve Cezai Sorumluluk." Terazi Hukuk Dergisi, 9, ss.119 - 126, 2014.
ISNAD GÖKCAN, Hasan Tahsin. "Etik ve Hukuk İlişkisi Bağlamında Estetik Tıbbi Müdahaleler ve Cezai Sorumluluk". Terazi Hukuk Dergisi 9/93 (2014), 119-126.