Yıl: 2016 Cilt: 30 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 125 - 129 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir Ruh Sağlığı Hastanesinin Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Açısından Farklılıkları

Öz:
Amaç: Bu çalışmada ruh sağlığı alanında çalışan hastaneleri karşılaştırmak ve içselleştirilmiş damgalanmayla ilişkili faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 2016 yılı Ağustos - Ekim ayları arasında psikiyatri polikliniklerine başvuran Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesi'nden 100, Adıyaman Eğitim ve araştırma Hastanesinden 63 hasta çalışmaya dahil edildi. Tanı görüşmesi psikiyatri uzmanı tarafından Eksen I bozukluklar için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I) ile yapıldı. Hastalara sosyodemografik veri formu ve klinik global izlem (CGI) ölçeği doldurtuldu. Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş damgalanma Ölçeği (RHİDÖ) hasta tarafından dolduruldu. Bulgular: Katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim durumu, meslek durumu, çalışma durumu, yaşam alanı (kırsal/kentsel), psikiyatrik hastalık aile öyküsü, tanı dağılımı, CGI skorları değişkenleriyle içselleştirilmiş damgalanma düzeyi ilişkisi saptanmadı. Hastane gruplarının karşılaştırılmasında ruh sağlığı hastanesinde hastalıklar anlamlı uzun süreliydi. Hastalık sürelerine göre birebir eşlenen hastane gruplarında ruh sağlığı hastanesi grubunun içselleştirilmiş damgalanma düzeyi eğitim araştırma hastanesi grubundan anlamlı yüksekti. Sonuç: Ruh sağlığı hastanesinde yüksek içselleştirilmiş damgalanma düzeylerinin tespiti ruh sağlığı alanında çalışanların damgalanma ile mücadelesinin önemli olduğunu göstermiştir. Uyum ve tedavi sürecini olumsuz etkileyebilecek bir risk faktörü olan içselleştirilmiş damgalanmanın azaltılması tedaviye uyumu kolaylaştırarak yaşam kalitesini arttıracaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Psikoloji Psikiyatri

The Differences of a Mental Health Hospital From a Training and Research Hospital in Terms of Stigmatization Level

Öz:
Objective: This study aims to compare hospitals working on mental health and determine the factors related to internalized stigma. Materials and Methods: 100 patients who visited Elazığ Mental Health Hospital's and 63 patients who visited Adıyaman Research Training Hospital's psychiatry clinics between August 2016 and October 2016 were included. Diagnosis interview was conducted by the psychiatrist using Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I). The patients were asked to fill a socio-demographic data form, the Clinical Global Impressions (CGI) Scale, the Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) Scale was filled by the patient. Results: No relationship was found between the internalized stigma level and patients' variables regarding age, sex, marital status, education level, occupation, employment, living space (urban/rural), family history of psychiatric disorder, diagnosis distribution and CGI scores. In the comparison of groups, the duration of disorders were significantly longer in the mental health hospital. In the groups assigned one to one based on length of disorder, the level of internalized stigma for the mental health hospital group was significantly higher than the level for the research and training hospital. Conclusion: Determination of the high levels of internalized stigma in the mental health hospital showed the importance of the fight against internalized stigma by professionals in the field of mental health. Reducing internalized stigma, which is a risk factor that may affect the adaptation and treatment process negatively, will make adaptation to treatment easier and increase the quality of life.
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Psikoloji Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ALMIŞ HAN B, Yeşil Örnek B (2016). Bir Ruh Sağlığı Hastanesinin Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Açısından Farklılıkları. , 125 - 129.
Chicago ALMIŞ HAN Behice,Yeşil Örnek Bahar Bir Ruh Sağlığı Hastanesinin Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Açısından Farklılıkları. (2016): 125 - 129.
MLA ALMIŞ HAN Behice,Yeşil Örnek Bahar Bir Ruh Sağlığı Hastanesinin Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Açısından Farklılıkları. , 2016, ss.125 - 129.
AMA ALMIŞ HAN B,Yeşil Örnek B Bir Ruh Sağlığı Hastanesinin Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Açısından Farklılıkları. . 2016; 125 - 129.
Vancouver ALMIŞ HAN B,Yeşil Örnek B Bir Ruh Sağlığı Hastanesinin Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Açısından Farklılıkları. . 2016; 125 - 129.
IEEE ALMIŞ HAN B,Yeşil Örnek B "Bir Ruh Sağlığı Hastanesinin Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Açısından Farklılıkları." , ss.125 - 129, 2016.
ISNAD ALMIŞ HAN, Behice - Yeşil Örnek, Bahar. "Bir Ruh Sağlığı Hastanesinin Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Açısından Farklılıkları". (2016), 125-129.
APA ALMIŞ HAN B, Yeşil Örnek B (2016). Bir Ruh Sağlığı Hastanesinin Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Açısından Farklılıkları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 30(3), 125 - 129.
Chicago ALMIŞ HAN Behice,Yeşil Örnek Bahar Bir Ruh Sağlığı Hastanesinin Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Açısından Farklılıkları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 30, no.3 (2016): 125 - 129.
MLA ALMIŞ HAN Behice,Yeşil Örnek Bahar Bir Ruh Sağlığı Hastanesinin Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Açısından Farklılıkları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.30, no.3, 2016, ss.125 - 129.
AMA ALMIŞ HAN B,Yeşil Örnek B Bir Ruh Sağlığı Hastanesinin Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Açısından Farklılıkları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. 2016; 30(3): 125 - 129.
Vancouver ALMIŞ HAN B,Yeşil Örnek B Bir Ruh Sağlığı Hastanesinin Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Açısından Farklılıkları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. 2016; 30(3): 125 - 129.
IEEE ALMIŞ HAN B,Yeşil Örnek B "Bir Ruh Sağlığı Hastanesinin Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Açısından Farklılıkları." Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 30, ss.125 - 129, 2016.
ISNAD ALMIŞ HAN, Behice - Yeşil Örnek, Bahar. "Bir Ruh Sağlığı Hastanesinin Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Açısından Farklılıkları". Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 30/3 (2016), 125-129.