Yıl: 2003 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 106 - 115 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin psikotik bozukluklar ve tedavisine yönelik tutumları

Öz:
Amaç: Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin psikotik bozukluklar, antipsikotik ilaç kullanımı ve psikotik hastaya ilişkin genel tutum ve davranışlarını saptamaktır. Yöntem: Kocaeli il merkezinde bulunan sağlık ocaklarında çalışan 262 pratisyen hekim çalışmaya alındı. Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan bir form Kocaeli Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla bu hekimlere ulaştırıldı. 195(%74.4) pratisyen hekim formu doldurarak müdürlüğe teslim etti. Hekimlerin verdikleri yanıtlar ve bazı değişkenler arasındaki ilişkiler incelendi. Bulgular: Pratisyen hekimlerin %27.2'si mezuniyet sonrasında psikoz ve antipsikotik ilaçlarla ilgili bir eğitime katıldığını, %41.0'ı yapılandırılmış yeni bir eğitime katılabileceğini bildirdi. Pratisyen hekimlerin son altı ayda günlük olarak gördükleri psikotik hasta sayısı ortalama 1.4 ve son altı ay içerisinde herhangi bir antipsikotik ilacı ilk kez kendi endikasyonuyla yazma oranı %12.8 idi. En sık antipsikotik ilaç yazma gerekçesi %80.0 oranında tekrar reçete etmeydi. An-tipsikotik ilaç tedavisinde yaşanan en önemli zorluk hastaların düzenli takip edilememesi (%75.9) olarak bildirildi. Psikotik bozukluğu olan hastaların tedavisine başlamayı yordayan etkenlerin pratisyen hekimin psikotik hastalıktan kuşkulanması ve bu hastaların birinci basamakta tedavi edilebileceklerine inanması olduğu bulundu. Sonuç: Çalışmaya katılan pratisyen hekimlerin psikotik bozukluğu olan hastalarla düşük oranda da olsa karşılaştıkları, tedavilerinde de pek istekli olmadıkları, ancak tanı ve tedavide kendilerini daha yeterli hissetmek için eğitim almaya istekli oldukları görülmüştür.
Anahtar Kelime: Birinci basamak sağlık hizmetleri Antipsikotik ajanlar Aile hekimi Anketler Psikotik bozukluklar İlaç kullanımı

Konular: Tıbbi İnformatik Genel ve Dahili Tıp Tıbbi Etik Acil Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Psikoloji Psikiyatri Davranış Bilimleri

General practitioners' attitudes towards psychotic disorders and their treatment in the primary health care system

Öz:
Objective: To assess general practitioners' attitudes and behavior towards psychotic disorders, antipsychotic drug prescriptions, and patients with psychosis in primary health care settings. Method: 262 general practitioners (GPs) practicing in primary care settings in Kocaeli province were included in the study. The 20 item questionnaire, which was prepared by the researchers, was sent to all GPs via the Kocaeli branch of the Health Ministry. 195 (74.4%) questionnaires were returned. The GPs' responses and the relations between different variables were examined. Results: The participation rate among GPs in any education about psychosis and antipsychotic treatment after graduation was 27.2%. The rate seeking structured and advanced education about psychosis was 41.0%. The mean daily number of patients with psychosis examined by GPs in primary care settings during the previous six months was 1.4. They first prescribed any antipsychotic drug by themselves at a rate of 12.8% in the previous six-month. The most frequent reason for antipsychotic prescription was re-prescription (80.0%). The most frequent problem in the pharmacological treatment of psychotic disorders was the drop-out rate of patients (75.9%). The predictors of starting patients with psychosis on medication were the belief that the patients were treatable in primary care and the suspicion of GPs about psychosis. Conclusion: GPs practicing in primary care settings rarely encounter patients with psychosis. GPs mostly avoid undertaking the responsibility of treating them. However, some are eager to participate in structured education about psychosis in order to have more confidence when diagnosing and treating it.
Anahtar Kelime: Questionnaires Psychotic Disorders Drug Utilization Primary Health Care Antipsychotic Agents Physicians, Family

Konular: Tıbbi İnformatik Genel ve Dahili Tıp Tıbbi Etik Acil Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Psikoloji Psikiyatri Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aker T, Özmen E, Ögel K ve ark. (2002) Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3:5-13.
 • Barr W (2000) Characteristics of severely mentally ill patients in and out of contact with community mental health services. J Adv Nurs, 31:1189-1198.
 • Burns T, Kendrick T (1997) The primary care of patients with schizophrenia: a search for good practice. Br J Gen Pract, 47: 515-520.
 • Cramer JA, Rosenheck R (1998) Compliance with medication regimens for mental and physical disorders. Psychiatr Serv, 49: 196-201.
 • Dönmez L, Dedeoğlu N, Özcan E (2000) Sağlık ocaklarına başvuranlarda ruhsal bozukluklar. Türk Psikiyatri Dergisi, 11:198-203.
 • Falloon IRH, Coverdale JH, Laidlaw TM ve ark. (1998) Early invervention for schizophrenic disorders. Implementing optimal treatment strategies in routine clinical services. OTP Collaborative Group. Br J Psychiatry, 172 (Suppl. 33): 33-38.
 • Fenton WS, Blyler CR, Heinssen RK (1997) Determinants of medication compliance in schizophrenia: empirical and clinical findings. Shizophr Bull, 23: 637-651.
 • Gater R, Goldberg D, Jackson G ve ark. (1997) The care of patients with chronic schizophrenia: a comparison between two services. Psychol Med, 27: 1325-1336.
 • Harris M (2000) General practice recruitment for schizophrenia prevention studies. Aust New Zeland J Psychiatry, 34(Suppl.): 137-139.
 • Kessler LG, Cleary PD, Burke JD Jr (1985) Psychiatric disorders in primary care. Results of a follow-up study. Arch Gen Psychiatry, 42: 583-587.
 • Kılıç C, Rezaki M, Üstün B ve ark. (1994) Pathways to psychiatric care in Ankara. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 29: 131-136.
 • Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Akıl ve Ruh Sağlığı Şubesi verileri (2001) Ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamağa entegrasyonu çerçevesinde durum tespit ve değerlendirme amacıyla 22/06/2001 günü yapılan toplantı raporu. Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü.
 • Lang FH, Johnstone EC, Murray GD (1997) Service provision for people with schizophrenia. II. Role of the general practitioner. Br J Psychiatry, 171:165-168.
 • Lawrie SM, Parsons C, Patrick J ve ark. (1996) A controlled trial of general practitioners’ attitudes to patients with schizophrenia. Health Bull, 54:201-203.
 • Leon AC, Olfson M, Broadhead WE ve ark. (1995) Prevalence of mental disorders in primary care. Implications for screening. Arch Fam Med, 4:857-861.
 • Merinder LB, Viuff AG, Laugesen HD ve ark. (1999) Patient and relative education in community psychiatry: a randomised controlled trial regarding its effectiveness. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 34:287-294.
 • Nazareth ID, King MB (1992) Controlled evaluation of management of schizophrenia in one general practice: a pilot study. Fam Pract, 9:171-172.
 • Regier DA, Burke JD Jr, Manderscheid RW ve ark. (1985) The chronically mentally ill in primary care. Psychol Med, 15: 265-273.
 • Regier DA, Narrow WE, Rae DS ve ark. (1993) The de facto US mental and addictive disorders service system: epidemiologic catchment area prospective 1 year prevalence rates of disorders and services. Arch Gen Psychiatry, 50:85-94.
 • Rezaki SM, Kaplan İ, Üçok GÖ (1995a) Temel sağlık hizmetlerinde ruhsal sorunlar üzerine bir alan araştırması. Türk Psikiyatri Dergisi, 6:3-11.
 • Rezaki SM, Özgen G, Kaplan İ ve ark. (1995b) Results from the Ankara Centre. Mental Illness in General Health Care: An International Study, TB Üstün, N Sartorius (Eds), Chichester, John Wiley &Sons, s:39-55.
 • Sağduyu A, Özmen E (1996) Temel sağlık hizmetlerinde ruhsal bozukluklar: pratisyen doktor tanıları, verilen tedaviler, eğitimin etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 7:176-184.
 • Tiemens BG, van den Brink W, van der Meer K ve ark. (1995) Results from the Groningen Centre. Mental Illness in General Health Care: An International Study, TB Üstün, N Sartorius (Eds), Chichester, John Wiley & Sons, s:137-156.
 • Toews J, Lockyer J, Addington D ve ark. (1996) Improving the management of patients with schizophrenia in primary care: assessing learning needs as a first step. Can J Psychiatry, 41:617-622.
 • Tyrer P, Morgan J, Van Horn E ve ark. (1995) A randomised controlled study of close monitoring of vulnerable psychiatric patients. Lancet, 345:756-759.
 • Von Korff M, Myers L (1987) The primary care physician and psychiatric services. Gen Hosp Psychiatry, 9:235-240.
 • Yenilmez Ç, Ayrancı Ü, Kaptanoğlu C (2002) Eskişehir ili birinci basamak sağlık kurumlarındaki hekimlerin psikiyatrik hizmet, tanı ve tedavilere karşı tutumları. Türkiye’de Psikiyatri, 4:14-24.
APA Yildiz M, ÖNDER M, Tural Ü, BALTA H, KOÇALIM N (2003). Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin psikotik bozukluklar ve tedavisine yönelik tutumları. , 106 - 115.
Chicago Yildiz Mustafa,ÖNDER Mehmet Emin,Tural Ümit,BALTA Halil İbrahim,KOÇALIM Nermin Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin psikotik bozukluklar ve tedavisine yönelik tutumları. (2003): 106 - 115.
MLA Yildiz Mustafa,ÖNDER Mehmet Emin,Tural Ümit,BALTA Halil İbrahim,KOÇALIM Nermin Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin psikotik bozukluklar ve tedavisine yönelik tutumları. , 2003, ss.106 - 115.
AMA Yildiz M,ÖNDER M,Tural Ü,BALTA H,KOÇALIM N Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin psikotik bozukluklar ve tedavisine yönelik tutumları. . 2003; 106 - 115.
Vancouver Yildiz M,ÖNDER M,Tural Ü,BALTA H,KOÇALIM N Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin psikotik bozukluklar ve tedavisine yönelik tutumları. . 2003; 106 - 115.
IEEE Yildiz M,ÖNDER M,Tural Ü,BALTA H,KOÇALIM N "Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin psikotik bozukluklar ve tedavisine yönelik tutumları." , ss.106 - 115, 2003.
ISNAD Yildiz, Mustafa vd. "Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin psikotik bozukluklar ve tedavisine yönelik tutumları". (2003), 106-115.
APA Yildiz M, ÖNDER M, Tural Ü, BALTA H, KOÇALIM N (2003). Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin psikotik bozukluklar ve tedavisine yönelik tutumları. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(2), 106 - 115.
Chicago Yildiz Mustafa,ÖNDER Mehmet Emin,Tural Ümit,BALTA Halil İbrahim,KOÇALIM Nermin Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin psikotik bozukluklar ve tedavisine yönelik tutumları. Türk Psikiyatri Dergisi 14, no.2 (2003): 106 - 115.
MLA Yildiz Mustafa,ÖNDER Mehmet Emin,Tural Ümit,BALTA Halil İbrahim,KOÇALIM Nermin Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin psikotik bozukluklar ve tedavisine yönelik tutumları. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.14, no.2, 2003, ss.106 - 115.
AMA Yildiz M,ÖNDER M,Tural Ü,BALTA H,KOÇALIM N Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin psikotik bozukluklar ve tedavisine yönelik tutumları. Türk Psikiyatri Dergisi. 2003; 14(2): 106 - 115.
Vancouver Yildiz M,ÖNDER M,Tural Ü,BALTA H,KOÇALIM N Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin psikotik bozukluklar ve tedavisine yönelik tutumları. Türk Psikiyatri Dergisi. 2003; 14(2): 106 - 115.
IEEE Yildiz M,ÖNDER M,Tural Ü,BALTA H,KOÇALIM N "Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin psikotik bozukluklar ve tedavisine yönelik tutumları." Türk Psikiyatri Dergisi, 14, ss.106 - 115, 2003.
ISNAD Yildiz, Mustafa vd. "Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin psikotik bozukluklar ve tedavisine yönelik tutumları". Türk Psikiyatri Dergisi 14/2 (2003), 106-115.