Yıl: 2002 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 13 - 26 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Küresel Ekonominin Belirleyici Faktörleri Üzerine

Öz:
Dünya ekonomisi, 1980'li yıllar ve sonrasında bir değişim sürecine girmiştir. 1980'li yıllarda Keynesyen iktisat yerini Liberalizme, Liberal iktisada bırakmaya başlamıştır. 1990'lı yıllarda ise güçlenen liberalizm daha ziyade küreselleşme olarak tanımladığımız yeni bir gelişmeye kapı aralamıştır. Liberalleşmeden küreselleşmeye uzanan bu değişim sürecinde, gelinen son nokta olan küreselleşmenin merkezinde yer alan küresel ekonominin belirleyicileri nelerdir? Görünen odur ki, bu belirleyiciler esas olarak akausaliteyi de içermekle birlikte, çokuluslu işletme girişimciliği, teknolojik değişim ve finansal sermaye hareketleri olup; bu makale küreselleşme üzerindeki etkinliği boyutuyla bu faktörlerin etkinliğinin incelenmesine yöneliktir.
Anahtar Kelime: küreselleşme liberal ekonomi küresel ekonomi çok uluslu işletmeler

Konular: İşletme

-

Öz:
The world economy entered transformation process at the end of 1980s. The process is globalisation. What are the factors of this transformation process? This factors are the enterprise of multinational firm, technological change and financial capital movements. In this article, the development of these factors has scrutinied considering their effects on globalisation.
Anahtar Kelime: liberal economy global economy multinational corporations globalization

Konular: İşletme
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ajayi, S. Ibi, (2000), “Macroeconomic Approach to External Debt: The Case of Nigeria”, (İçinde) “External Debt and Capital Flight in Sub-Saharan Africa”, I.M.F. Pub.,Washington.
 • Ayogu, M.D.; Emenuga, C.; Soludo, C.C., (1998), “Nigeria”, (İçinde) “Financial Reform in Developing Countries”, IDRC, Ottowa.
 • Balkan, E.M. ve Yeldan, A.E., (1998), “Turkey”, Ed. Fanelli, J.M. ve Medhora, R., “Financial Reform in Developing Countries”, IDRC, Ottowa.
 • Barnet, Richard J. ve Cavanagh, J., (1995), Küresel Düşler, İmparator Şirketler ve Yeni Dünya Düzeni, Sabah Kitapları, İstanbul.
 • Camilleri, J., (1983), “Günümüzde Dünya Krizi ve Gelişmiş Siyasal Aygıt”, Dünya Ekonomisi, Bunalım ve Siyasal Yapılar, Belge Yay., İstanbul.
 • Calvo, G.A., (1998), “The Unforgiving “Market” and the Tequilazo”, (İçinde), Financial Reform in Developing Countries, IDRC, Ottowa.
 • Choueiri, N. ve. Kaminsky, C., "Has the Nature of Crises Changed? A Quarter Century of Currency Crises in Argentina", “IMF Working Paper”, (November 1999), www.imf.org, /.pdf, (10.07.2002).
 • Fry, M.J., (1995), Money, Interest and Banking in Economic Development, The John Hopkins University Press, Baltimore.
 • Göker, A., (2000), “Uruguay Turu Nihai Senedinde Sübvansiyonlar Konusu”, İktisat Dergisi, Sayı: 406, Ekim.
 • Itoh, M., (1983), “Dünya Kapitalizminin Enflasyonel Bunalımı,” Dünya Ekonomisi, Bunalım ve Siyasal Yapılar, Belge Yay., İstanbul.
 • Kayra, C., (1970), Dış Finansman Teknikleri, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Enstitüsü Yayın No: 46, İstanbul.
 • Kazgan, G., (1997), Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni, Altın Kitaplar, İstanbul.
 • Mishra, R., (1999), Globalization and the Welfare State, Edward Elgar Pub., Massachusetts.
 • Mishkin, F.S., (1997), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Addison-Wesley, Massachusetts.
 • Şentürk, N., (2000), “90’lı yıllarda Gelişmekte Olan Ülkelerde Neler Oldu?” İktisat Dergisi, Eylül, Sayı: 405.
 • Tanzi, V., (2000), Policies, Institutions and Dark Side of Economics, Edwar Elgar Pub., Massachusetts.
 • Tobin, J., (1989), “A Proposal for International Monetary Reform”, Essays in Economics, Theory and Policy, The MIT Press, Third Printing, Cambridge. Weisbrot, M., “Glabalization for Whom?”, CEPR, Center for Economic and Policy Research, (www.cepr.com.2001).
 • Weisbrot, M., Baker, D., Naimani, R. ve Neta, G., “Growth May be Good for the Poor...” CEPR, Center for Economic and Policy Research, (www.cepr.com.2001).
 • Yeldan, E., (2000), “Kapitalizmin Son İki Küreselleşme Evresi Üzerine Gözlemler”, İktisat Dergisi, Ekim, Sayı: 406.
 • Yıldırım, N., (1979), Kapitalizmin Gelişim Sürecinde Yeni Aşama, Uluslararası Şirketler, Cem Yayınevi, İstanbul.
APA BALKANLI A (2002). Küresel Ekonominin Belirleyici Faktörleri Üzerine. , 13 - 26.
Chicago BALKANLI A. Osman Küresel Ekonominin Belirleyici Faktörleri Üzerine. (2002): 13 - 26.
MLA BALKANLI A. Osman Küresel Ekonominin Belirleyici Faktörleri Üzerine. , 2002, ss.13 - 26.
AMA BALKANLI A Küresel Ekonominin Belirleyici Faktörleri Üzerine. . 2002; 13 - 26.
Vancouver BALKANLI A Küresel Ekonominin Belirleyici Faktörleri Üzerine. . 2002; 13 - 26.
IEEE BALKANLI A "Küresel Ekonominin Belirleyici Faktörleri Üzerine." , ss.13 - 26, 2002.
ISNAD BALKANLI, A. Osman. "Küresel Ekonominin Belirleyici Faktörleri Üzerine". (2002), 13-26.
APA BALKANLI A (2002). Küresel Ekonominin Belirleyici Faktörleri Üzerine. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 13 - 26.
Chicago BALKANLI A. Osman Küresel Ekonominin Belirleyici Faktörleri Üzerine. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21, no.1 (2002): 13 - 26.
MLA BALKANLI A. Osman Küresel Ekonominin Belirleyici Faktörleri Üzerine. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, 2002, ss.13 - 26.
AMA BALKANLI A Küresel Ekonominin Belirleyici Faktörleri Üzerine. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2002; 21(1): 13 - 26.
Vancouver BALKANLI A Küresel Ekonominin Belirleyici Faktörleri Üzerine. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2002; 21(1): 13 - 26.
IEEE BALKANLI A "Küresel Ekonominin Belirleyici Faktörleri Üzerine." Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, ss.13 - 26, 2002.
ISNAD BALKANLI, A. Osman. "Küresel Ekonominin Belirleyici Faktörleri Üzerine". Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21/1 (2002), 13-26.