ÜNİVERSİTELERDE ZORUNLU İNGİLİZCE (5I) DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİN ARTI VE EKSİLERİ

Yıl: 2015 Cilt: 10 Sayı: 7 Sayfa Aralığı: 967 - 984 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÜNİVERSİTELERDE ZORUNLU İNGİLİZCE (5I) DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİN ARTI VE EKSİLERİ

Öz:
Hemen her akademik yıl öncesi kaldırılıp kaldırılmayacağı gündeme gelen ortak zorunlu İngilizce dersi üniversitelerde yıllardır okutulmaktadır. Ancak verimliliği konusunda hep soru işaretleri olan bu ders hem öğrenciler hem dersi veren öğretim elemanları hem de idareciler açısından tam olarak benimsenememiştir. Özellikle de üniversitenin il merkezi dışında bulunan birimlerine merkezden öğretim elemanı göndermek çoğu üniversitede sorun olagelmiştir. Var olan bu durumları dikkate alarak son birkaç yıldır Türkiye'deki üniversiteler adım adım bu dersi uzaktan eğitim yoluyla vermeye başlamışlardır. Bu durum özellikle devlet üniversitelerinde oldukça yaygın bir uygulama hâline dönüşmektedir. Ancak bazı üniversiteler uzaktan eğitim sisteminin yabancı dil öğretiminde yüz yüze eğitimle kıyaslandığında zayıf kalacağını düşünerek diğer ortak zorunlu dersler Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinde bu uygulamayı başlatmış olmalarına rağmen İngilizce dersi için yüz yüze eğitime devam etme kararı almıştır. Uzaktan eğitim son zamanların en gözde eğitim yöntemlerinden birisi olmakla beraber elde edilecek verimliliği özelde ortaya çıkan koşullar belirlemektedir. Dolayısıyla üniversitelerin bu dersi kendi veya anlaşma yaptıkları diğer üniversitelerin uzaktan eğitim merkezleri aracılığıyla vermeleri bazı artı ve eksi durumlar ortaya koymaktadır. Örneğin, söz konusu ders için uzaktan eğitim sistemine geçen bazı üniversiteler sadece asenkron ders anlatımlarını kullanırken bazı üniversiteler ise asenkron dersleri düzenli aralıklarla yapılan senkron derslerle desteklemektedir. Üniversitelerde bulunan öğrenci sayısı da sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesini etkileyen önemli etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Benzer şekilde, senkron veya asenkron İngilizce derslerini verecek olan öğretim elemanlarının sayısı, niteliği ve uzaktan eğitim konusundaki deneyimi de olumlu veya olumsuz durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu çalışma son yıllarda ortaya çıkan bu eğilimi üniversitelerin mevcut koşulları ışığında hem öğrenciler hem de öğretim elemanları açısından avantajları ve dezavantajlarıyla ele almayı amaçlamaktadır
Anahtar Kelime:

PROS AND CONS OF OFFERING COMPULSORY ENGLISH COURSES (5I) THROUGH DISTANCE EDUCATION AT UNIVERSITIES

Öz:
education in a number of fields in recent years, the actual efficacy to be reaped is determined by the specific conditions at hand. Its current practice at Turkish universites, for example, does not possess a standard and well-programmed style. While some universites offer distant English classes only through asynchronous lessons, some others support these asynchronous lessons with regular synchronous sessions; and some others organize face-to-face student and teacher meetings at previously-designated office hours at regular intervals. The demographic conditions constitute another important aspect within this context. The number of 1st-grade students taking this course varies considerably among universities. Should this population be quite high, it becomes really hard to integrate synchronous sessions and face-to- face meetings into the distance education system. On the contrary, a reasonable population of freshman students can enable this kind of integration. Likewise, factors like the number, quality, teaching experience, technological competence, and distance-learning-related knowledge of the instructors to offer synchronous and ascynchronous English lessons are likely to bring about advantages and disadvantages for the implementation of distance education in the delivery of language
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AL, U., MADRAN, O. (2004). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar. http://www.academia.edu/634532/Web_Tabanlı_Uzaktan_Eğitim_ Sistemleri_Sahip_Olması_Gereken_Özellikler_ve_Standartlar adresinden 22.04.2015 tarihinde erişildi.
 • BALTA, Y., TÜREL, Y. K. (2013).Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Kullanılan Farklı Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarına İlişkin Bir İnceleme. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/3 Winter 2013, p. 37-45, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: 10.7827/TurkishStudies.4271, Ankara –TURKEY.
 • DÜZAKIN, E., YALÇINKAYA, S. (2008). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi Ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Yatkınlıkları, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17(1), 225-244.
 • EKİCİ, G. (2003). Uzaktan Eğitim Ortamlarının Seçiminde Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24, 48-55
 • EKMEKÇİ, E. (2014). Distance Education in Foreign Language Teaching: Evaluations from the Perspectives of Freshman Students. IETC 2014 Konferans Bildirisi, Chicago, 390-397. http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428 adresinden 01.04.2015 tarihinde erişildi.
 • HURD, S., BEAVEN, T. & ORTEGA, A. (2001). Developing Autonomy in a Distance Language Learning Context: Issues and Dilemmas for Course Writers. System, 29, 341-355.
 • KANDEMİR, O., (2014).Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyinde Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Ekonomik Kalkınma. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/5 Spring 2014, p. 1155-1176, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: 10.7827/TurkishStudies.6850, Ankara –TURKEY.
 • MURPHY, L. (2007). ‘Supporting Learner Autonomy: Theory and Practice in a Distance Learning Context.’ In Gardner, D. ed. Learner Autonomy 10: Integration and support. Authentik books for language teachers, 10. Dublin, Ireland: Authentik Language Learning Resources Ltd: 72–92.
 • NEWBY, T. J., STEPICH, D. A., LEHMAN, J. D., & RUSSELL, J. D. (2000). Instructional Technology for Teaching and Learning. Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 • O’MALLEY, J. M. (1987). “The Effects of Training in the use of Learning Strategies on Learning English as a Second Language”. In Anita Wenden & Joan Rubin (eds)Learner Strategies in Language Learning. Cambridge: Prentice Hall, p. 133-143.
 • OXFORD, R. L. (1990). Language Learning Strategies. New York: Newbury House Publishers. RUBIN, J. (1975). “What the ‘Good Language Learner’ Can Teach Us”. TESOL Quarterly, 9, 41- 51.
 • SEVEN, M. A. (2012). Uzaktan ve Örgün Eğitime Devam Eden Öğrencilerin İngilizce Dersindeki Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması. EKEV Akademi Dergisi 16 (50), 215-228.
 • STERN, H.H. (1975). “What Can We Learn from the Good Language Learner?” Canadian Modern Language Review 31, 304-18.
 • ŞEN, B., ATASOY, F., AYDIN, N. (2010). Düşük Maliyetli Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi Uygulaması. AB2010 Akademik Bilişim Konferansları Muğla Üniversitesi, Muğla/TÜRKİYE, 10-12 Şubat 2010.
 • USDLA (2004). United States Distance Learning Association: Definition of distance learning http://www.usdla.org adresinden 22.04.2015 tarihinde erişildi.
 • YALMAN, M., (2013).Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Uzaktan Eğitim Sistemi (MOODLE) Memnuniyet Düzeyleri. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/8 Summer 2013, p. 1395-1406, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: 10.7827/TurkishStudies.5357, Ankara –TURKEY.
 • YENİAD, M. (2006). Uzaktan Eğitimde Kullanılmak Üzere Web Tabanlı Bir Portal Yazılımı Geliştirme. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU (1981). www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.doc adresinden 10.01.2015 tarihinde erişildi.
 • http://www.uzem.sakarya.edu.tr/Makaleler.aspx?Makaleid=22 22.03.2015 tarihinde erişildi.
 • http://uzem.omu.edu.tr/c/ 27.03.2015 tarihinde erişildi.
APA YAMAN İ (2015). ÜNİVERSİTELERDE ZORUNLU İNGİLİZCE (5I) DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİN ARTI VE EKSİLERİ. , 967 - 984.
Chicago YAMAN İSMAİL ÜNİVERSİTELERDE ZORUNLU İNGİLİZCE (5I) DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİN ARTI VE EKSİLERİ. (2015): 967 - 984.
MLA YAMAN İSMAİL ÜNİVERSİTELERDE ZORUNLU İNGİLİZCE (5I) DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİN ARTI VE EKSİLERİ. , 2015, ss.967 - 984.
AMA YAMAN İ ÜNİVERSİTELERDE ZORUNLU İNGİLİZCE (5I) DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİN ARTI VE EKSİLERİ. . 2015; 967 - 984.
Vancouver YAMAN İ ÜNİVERSİTELERDE ZORUNLU İNGİLİZCE (5I) DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİN ARTI VE EKSİLERİ. . 2015; 967 - 984.
IEEE YAMAN İ "ÜNİVERSİTELERDE ZORUNLU İNGİLİZCE (5I) DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİN ARTI VE EKSİLERİ." , ss.967 - 984, 2015.
ISNAD YAMAN, İSMAİL. "ÜNİVERSİTELERDE ZORUNLU İNGİLİZCE (5I) DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİN ARTI VE EKSİLERİ". (2015), 967-984.
APA YAMAN İ (2015). ÜNİVERSİTELERDE ZORUNLU İNGİLİZCE (5I) DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİN ARTI VE EKSİLERİ. Turkish Studies (Elektronik), 10(7), 967 - 984.
Chicago YAMAN İSMAİL ÜNİVERSİTELERDE ZORUNLU İNGİLİZCE (5I) DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİN ARTI VE EKSİLERİ. Turkish Studies (Elektronik) 10, no.7 (2015): 967 - 984.
MLA YAMAN İSMAİL ÜNİVERSİTELERDE ZORUNLU İNGİLİZCE (5I) DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİN ARTI VE EKSİLERİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.10, no.7, 2015, ss.967 - 984.
AMA YAMAN İ ÜNİVERSİTELERDE ZORUNLU İNGİLİZCE (5I) DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİN ARTI VE EKSİLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2015; 10(7): 967 - 984.
Vancouver YAMAN İ ÜNİVERSİTELERDE ZORUNLU İNGİLİZCE (5I) DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİN ARTI VE EKSİLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2015; 10(7): 967 - 984.
IEEE YAMAN İ "ÜNİVERSİTELERDE ZORUNLU İNGİLİZCE (5I) DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİN ARTI VE EKSİLERİ." Turkish Studies (Elektronik), 10, ss.967 - 984, 2015.
ISNAD YAMAN, İSMAİL. "ÜNİVERSİTELERDE ZORUNLU İNGİLİZCE (5I) DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİN ARTI VE EKSİLERİ". Turkish Studies (Elektronik) 10/7 (2015), 967-984.