Kitlesel Bireyselleştirilmiş Ürünler İçin Ödeme İstekliliği: Kadın Müşteriler Üzerine Bir Araştırma

Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 95 - 115 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kitlesel Bireyselleştirilmiş Ürünler İçin Ödeme İstekliliği: Kadın Müşteriler Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Araştırmada kadın müşterilerin online alışveriş yoluyla elbise satın alma davranışlarında kitlesel bireyselleştirme uygulamalarını kullanmalarının satın alınan elbiseye yönelik ödeme istekliliğinde ve satın alma olasılığında bir artış yaratıp yaratmayacağının belirlenmesi amaçlanmıştır. Verilerinin toplanması amacıyla hazırlanan anket formu sosyal medya aracılığıyla duyurulmuş ve daha önce online alışveriş yapmış 456 kadın müşteri araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Koşullu değerleme yöntemi kullanılarak yapılan ödeme istekliliği hesaplanmasında tüm katılımcılarda 1,7 kat (%170), daha önce kitlesel bireyselleştirme deneyimi olan katılımcılarda 2,17 kat (%217) ve kitlesel bireyselleştirme deneyimi olmayan katılımcılarda 1,64 katlık (%164) bir ödeme istekliliği artışı olduğu hesaplanmıştır. Kitlesel bireyselleştirme deneyimi olan ve olmayan katılımcıların ödeme istekliliği artışları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiş olup deneyimi olanların bireyselleştirdikleri elbiseye daha yüksek tutarlar ödemeye istekli oldukları saptanmıştır. Ayrıca satın alma olasılığının da ürünün bireyselleştirilmesiyle beraber iki kat arttığı görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji

Willingness To Pay For Mass Customization: A Research On Female Customers

Öz:
This research aims to investigate whether online mass customization practices results in an increase in female customers' willingness to pay and purchase probability in terms of dress purchasing behavior. For the purpose of collecting research data, a questionnaire request was announced via social media and 456 female customers who had online shopping experiences earlier were the sample of this research. The calculation of willingness to pay is made by using the Contingent Valuation Method. Based on the results; of all participants willingness to pay increased 1,7 fold (170%). More interestingly, the customers who were experienced in mass customization were more willing to pay, the willingness is increased 2,17 fold (217%). The customers who were not experienced in mass customization process were also more willing to pay, but for these respondents the willingness is increased 1,64 fold (164%). Besides there is a statistically significant difference among two groups' (who are experienced in online mass customization before and the ones who are not) willingness to pay. It also showed that the purchase probability doubled as the product, in our case dress, customized.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Arora, N., Dreze, X., Ghose, A., Hess, J. D., Iyengar, R., Jing, B., ... & Zhang, Z. J. (2008). Putting One-To-One Marketing To Work: Personalization, Customization, And Choice, Marketing Letters, 19(3-4), 305-321.
 • Boër, C. R., Dulio, S. (2007). Mass Customization and Footwear. Mass Customization and Footwear: Myth, Salvation or Reality? A Comprehensive Analysis of the Adoption of the Mass Customization Paradigm in Footwear, from the Perspective of the EUROShoE (Extended User Oriented Shoe Enterprise) Research Project, 5-65.
 • Broekhuizen, T. L. J., Alsem, K. J. (2002). Success Factors For Mass Customization: A Conceptual Model, Journal of Market-Focused Management, 5(4), 309-330.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 12. Baskı, Ankara.
 • Clawson, C. J. (1971). How useful are 90-day purchase probabilities?, The Journal of Marketing, 43-47.
 • Cöner, A. (2003). Personalization And Customization In Financial Portals, Journal of American Academy of Business, 2(2), 498-504.
 • Franke, N.,Piller, F. (2004). Value Creation By Toolkits For User Innovation And Design: The Case Of The Watch Market, Journal of product innovation management, 21(6), 401-415.
 • Franke, N., Schreier, M., Kaiser, U. (2010). The "I Designed It Myself" Effect In Mass Customization, Management Science, 56(1), 125- 140.
 • Harzer, T. S. (2013). Value Creation Through Mass Customization: An Empirical Analysis Of The Requisite Strategic Capabilities, Doctoral dissertation, Hochschulbibliothek der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.
 • Jamieson, L. F., Bass F. M. (1989). Adjusting stated intention measures to predict trial purchase of new products: A comparison of models and methods, Journal of Marketing Research, 336-345.
 • Jiang, P. (2002). Exploring Consumers' Willingness To Pay For Online Customisation And Its Marketing Outcomes, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 11(2), 168-183.
 • Kamalı, N., Loker, S. (2002). Mass Customization: On-Line Consumer İnvolvement İn Product Design, Journal of Computer-Mediated Communication, 7(4), 0-0.
 • Kotler, P. (1989). From Mass Marketing To Mass Customization, Planning review, 17(5), 10-47.
 • Lindsey, G, Knaap, G (1999), Willingness To Pay For Urban Greenway Projects, Journal of the American Planning Association, Vol 65, No. 3, S. 297-313.
 • Merle, A., Chandon, J. L., & Roux, E. (2008). Understanding the perceived value of mass customization: the distinction between product value and experiential value of co-design. Recherche et Applications en Marketing (English Edition), 23(3), 27-50.
 • Merle, A., Chandon, J. L., Roux, E. (2009). Why Consumers Are Willing to Pay for Mass Customized Products: Dissociating Product and Experiential Value, Research in Mass Customization and Personalization: Strategies and Concepts-Applications and Cases, 208.
 • Mitchell, R. C., Carson, R. T. (1989). Using Surveys To Value Public Goods: The Contingent Valuation Method, Resources for the Future, Hopkins University Press.
 • Piller, F. T. (2007). Observations On The Present And Future Of Mass Customization, International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 19(4), 630-636.
 • Piller, F. T. (2004). Mass Customization: Reflections On The State Of The Concept. International journal of flexible manufacturing systems, 16(4), 313-334.
 • Pine, B. J. (1993). Mass Customization: The New Frontier In Business Competition, Harvard Business Press.
 • Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). The Experience Economy: Work İs Theatre & Every Business A Stage. Harvard Business Press.
 • Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior Performance, Free Press.
 • Prahalad, C. K., Ramaswamy, V. (2004). Co-Creating Unique Value With Customers. Strategy & Leadership, 32(3), 4-9.Reb ve Connolly Reb, J., & Connolly, T. (2007). Possession, feelings of ownership and the endowment effect. Judgment and Decision Making, 2(2), 107.
 • Schreier, M. 2006. The Value İncrement Of Mass-Customized Products: An Empirical Assessment. J. Consum. Behav. 5(4): 317-327
 • Squire, B., Brown, S., Readman, J., Bessant, J. (2006). The Impact Of Mass Customisation On Manufacturing Trade-Offs. Production and Operations Management, 15(1), 10-21.
 • Sunikka, A., Bragge, J. (2012). Applying Text-Mining To Personalization And Customization Research Literature-Who, What And Where?, Expert Systems with Applications, 39(11), 10049-10058.
 • Thaler, R. (1980). Toward A Positive Theory Of Consumer Choice, Journal of Economic Behavior & Organization, 1(1), 39-60.
 • Wertenbroch, K., Skiera, B., (2002). Measuring Consumer Willingness To Pay At The Point Of Purchase, Journal of Marketing Research, Vol. 39, May 2002, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=285452.
 • Wind, J., Rangaswamy, A. (2001). Customerization: The Next Revolution In Mass Customization, Journal Of İnteractive Marketing, 15(1), 13-32.
 • Vesanen, J., Raulas, M. (2006). Building Bridges For Personalization: A Process Model For Marketing, Journal of Interactive Marketing, 20(1), 5-20.
 • Vickrey, W. (1961), Counterspeculatıon, Auctıons, And Competıtıve Sealed Tenders, The Journal of Finance, 16: 8-37. doi: 10.1111/ j.1540-6261.1961.tb02789.x
 • Tüik Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonucu http://www.tuik.gov.tr/HbGetir.do?id=16198&tb_id=18.
APA CANARSLAN ÖZER N (2017). Kitlesel Bireyselleştirilmiş Ürünler İçin Ödeme İstekliliği: Kadın Müşteriler Üzerine Bir Araştırma. , 95 - 115.
Chicago CANARSLAN ÖZER Nur Kitlesel Bireyselleştirilmiş Ürünler İçin Ödeme İstekliliği: Kadın Müşteriler Üzerine Bir Araştırma. (2017): 95 - 115.
MLA CANARSLAN ÖZER Nur Kitlesel Bireyselleştirilmiş Ürünler İçin Ödeme İstekliliği: Kadın Müşteriler Üzerine Bir Araştırma. , 2017, ss.95 - 115.
AMA CANARSLAN ÖZER N Kitlesel Bireyselleştirilmiş Ürünler İçin Ödeme İstekliliği: Kadın Müşteriler Üzerine Bir Araştırma. . 2017; 95 - 115.
Vancouver CANARSLAN ÖZER N Kitlesel Bireyselleştirilmiş Ürünler İçin Ödeme İstekliliği: Kadın Müşteriler Üzerine Bir Araştırma. . 2017; 95 - 115.
IEEE CANARSLAN ÖZER N "Kitlesel Bireyselleştirilmiş Ürünler İçin Ödeme İstekliliği: Kadın Müşteriler Üzerine Bir Araştırma." , ss.95 - 115, 2017.
ISNAD CANARSLAN ÖZER, Nur. "Kitlesel Bireyselleştirilmiş Ürünler İçin Ödeme İstekliliği: Kadın Müşteriler Üzerine Bir Araştırma". (2017), 95-115.
APA CANARSLAN ÖZER N (2017). Kitlesel Bireyselleştirilmiş Ürünler İçin Ödeme İstekliliği: Kadın Müşteriler Üzerine Bir Araştırma. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 95 - 115.
Chicago CANARSLAN ÖZER Nur Kitlesel Bireyselleştirilmiş Ürünler İçin Ödeme İstekliliği: Kadın Müşteriler Üzerine Bir Araştırma. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 9, no.1 (2017): 95 - 115.
MLA CANARSLAN ÖZER Nur Kitlesel Bireyselleştirilmiş Ürünler İçin Ödeme İstekliliği: Kadın Müşteriler Üzerine Bir Araştırma. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, 2017, ss.95 - 115.
AMA CANARSLAN ÖZER N Kitlesel Bireyselleştirilmiş Ürünler İçin Ödeme İstekliliği: Kadın Müşteriler Üzerine Bir Araştırma. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi. 2017; 9(1): 95 - 115.
Vancouver CANARSLAN ÖZER N Kitlesel Bireyselleştirilmiş Ürünler İçin Ödeme İstekliliği: Kadın Müşteriler Üzerine Bir Araştırma. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi. 2017; 9(1): 95 - 115.
IEEE CANARSLAN ÖZER N "Kitlesel Bireyselleştirilmiş Ürünler İçin Ödeme İstekliliği: Kadın Müşteriler Üzerine Bir Araştırma." Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 9, ss.95 - 115, 2017.
ISNAD CANARSLAN ÖZER, Nur. "Kitlesel Bireyselleştirilmiş Ürünler İçin Ödeme İstekliliği: Kadın Müşteriler Üzerine Bir Araştırma". Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 9/1 (2017), 95-115.