Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 54 Sayfa Aralığı: 126 - 137 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ

Öz:
Kamu harcamalarındaki artış ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi iktisatçılar tarafından her zaman tartışma konusu olmuştur. Genel kamu harcamalarının alt kalemi olan savunma harcamaları, nitelik bakımından diğer birçok kamu malına benzemekle beraber bazı farklılıkları nedeniyle ekonomik etkileri tartışılmaktadır. Bu çalışmada savunma harcamalarının, ekonomik büyüme üzerindeki etkileri, Türkiye ekonomisi için iki farklı iktisadi görüş çerçevesinde, 1970-2015 yıllarına ait savunma harcamaları ve reel GSYH rakamları, Granger nedensellik testi yardımıyla açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışmada değişkenler arasındaki ilişkiyi konu alınan yaklaşımlar "Askeri Keynesci Yaklaşım" ve "Neo-Klasik Yaklaşım" olarak adlandırılmaktadır. Çalışmadan elde edilen analiz sonuçlarına göre Türkiye ekonomisi için savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasında eş bütünleşmeve uzun dönemli bir nedensellik ilişkisi tespit edilmemiştir.
Anahtar Kelime:

THE RELATIONSHIP BETWEEN DEFENSE EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH: TURKEY ANALYSES

Öz:
The study of the relationship between public expenditures and economic growth has always been a matter of debate by economists. Defense expenditures, which are considered as sub-items of general public expenditures, are similar to other public goods in many respects; however the effects are differentiated in terms of other goods. In this study, the effects of defense spending on economic growth are tried to be explained for Turkish economy, by two different economic approaches and the data's of 1970-2015 defense expenditure and GDP per capita with the help of Granger causality test. Approaches related to the relationship between variables in the study are called "Military Keynesian Approach" and "Neo-Classical Approach". According to the analysis results, there is no cointegration and causality relationship between defense spending and economic growth for Turkish economy.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bilgili, F., & Uğurlu, E. (2007). "Büyüme, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Yurtiçi Yatırımlar Arasındaki Etkileşim", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (2), 127-152.
 • Brzoska, M. (1995). "World Military Expenditıres", Handbook of Defense Economics I, (Ed: Keith Hartley and Todd Sandler), Amsterdam: Elsevier Science B.V., 45-67.
 • Destek, M. A. (2016). "The Relatıonshıp Between Mılıtary Expendıtures And Economıc Growth In Nato Countrıes: Panel Data Analysıs Under Cross-Sectıon Dependency". International Journal Of Management Economics & Business, 12(28), 209.
 • Dunne, P., Nikolaidou, E., & Vougas, D. (2001). Defence spending and economic growth: a causal analysis for Greece and Turkey. Defence and Peace Economics, 12(1), 5-26.
 • Duyar, M., & Koçoğlu, M. (2014) Askeri Harcamaların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi; Sahra Altı Afrika Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 703-722
 • Giray, F. (2004). Savunma Harcamalari ve Ekonomik Büyüme. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 181-199.
 • Karagol, E., & Palaz, S. (2004). Does Defence Expenditure Deter Economic Growth in Turkey? A cointegration analysis. Defence and Peace Economics, 15(3), 289-298.
 • Looney, R. E. (1995). The Economics of Third World Defence Expenditures, in: Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, vol. 72, JAI Press, London
 • Mucuk, M., & Alptekin, V. (2008). Türkiye'de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006). Maliye Dergisi, 155, 159-174.
 • Nadaroğlu, H. (1985). Kamu maliyesi teorisi. Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Çevrimiçi Erişim: https://www.sipri.org/databases/milex, Erişim Tarihi: 06.05.2017
 • The World Bank, Çevrimiçi Erişim: http://data.worldbank.org, Erişim Tarihi: 04.02.2017 Topcu, M.K. (2010). Savunma Planlamasının Ekonomiye Etkileri ve Savunma Bütçeleri, Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, p.77.
 • Tüğen, K. (1988). Dünyada Ve Türkiye'de Savunma Harcamalarındaki Gelişmeler Ve Ekonomik Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 285-302
 • Yıldırım, J., Sezgin, S., ve Öcal, N. (2005). Military Expenditure and Economic Growth in Middle Eastern Countries: A Dynamic Panel Data Analysis. Defence and Peace Economics, 16(4), 283
APA DURGUN O, TIMUR M (2017). SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ. , 126 - 137.
Chicago DURGUN OZLEM,TIMUR MUSTAFA CANER SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ. (2017): 126 - 137.
MLA DURGUN OZLEM,TIMUR MUSTAFA CANER SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ. , 2017, ss.126 - 137.
AMA DURGUN O,TIMUR M SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ. . 2017; 126 - 137.
Vancouver DURGUN O,TIMUR M SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ. . 2017; 126 - 137.
IEEE DURGUN O,TIMUR M "SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ." , ss.126 - 137, 2017.
ISNAD DURGUN, OZLEM - TIMUR, MUSTAFA CANER. "SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ". (2017), 126-137.
APA DURGUN O, TIMUR M (2017). SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(54), 126 - 137.
Chicago DURGUN OZLEM,TIMUR MUSTAFA CANER SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0, no.54 (2017): 126 - 137.
MLA DURGUN OZLEM,TIMUR MUSTAFA CANER SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.54, 2017, ss.126 - 137.
AMA DURGUN O,TIMUR M SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 0(54): 126 - 137.
Vancouver DURGUN O,TIMUR M SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 0(54): 126 - 137.
IEEE DURGUN O,TIMUR M "SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ." Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.126 - 137, 2017.
ISNAD DURGUN, OZLEM - TIMUR, MUSTAFA CANER. "SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 54 (2017), 126-137.