Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 339 - 344 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Araştırmalarda Ölçme - Güvenilirlik - Geçerlilik

Öz:
Bilim; anlamak, değerlendirmek, ayırt etmek ve bir sonuca varmak için ölçümleri kullanır. Ölçme bir nesne, olgu ya da tutuma ait özelliği, sayılabilir simgelerle göstermektir. Bilimsel ölçümler belirli bir olguyla ilgili olarak değer oluşturmaya ya da önceden belirlenmiş bir değerle karşılaştırma yapmaya yöneliktir. Ölçümlerde eğer yapılan ölçümün genellenebilirliğini gösteren önceden saptanmış bir norm değeri yoksa güvenilirlik ve geçerlilik sorunu gündeme gelir. Bu çalışmada, önceden saptanmış bir değer olmadan yapılan ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik kavramları incelenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Measurement-Reliability-Validity in Research

Öz:
Science use measurement understanding, evaluating and differentiating. Measurement is the display of a feature belonging to an object, fact or attitude with countable symbols. Scientific measurements is intended to create value in relation to a particular phenomenon or the comparision predetermined value. In case there is no predetermined norm value which displays the generalisation of the measurement, problems of reliability and validity arise. In this study, reliability and validity concepts in measurements made without a predetermined value were analyzed.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Portney LG, Watkins MP. Foundation of Clinical Research. 1993, p. 42-44, 56-57, 72-73.
 • 2. Aksakoğlu G. Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme. 2. Basım, D.E.Ü. Rektörlük Basımevi, İzmir, 2006; 84-99, 125-139.
 • 3. Erdoğmuş Ş, Koç E, Ayhan S. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2001. Türkiye'de Yaygın Kullanılan Web Portallarının Kullanıcı Hislerine Dayanılarak Kansei Mühendisliği ile Değerlendirilmesi. http://merttr.blogspot.com/2007/06/faktor-analizigecerlilikguvenilirlik. html [Erişim Tarihi: 09.03.2008].
 • 4. Şencan H. Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Geçerlilik ve Güvenilirlik. 1.Basım. Ankara. Seçkin Yayıncılık, 2005, s. 50-420.
 • 5. Özdamar K. Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. 5. Baskı. Eskişehir. Kaan Kitabevi, 2004, s. 345-500, 379-412.
 • 6. Demirkutlu K. Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Elyadal Dizisi, İstatistiksel formüller ve tablolar kitapçığı. 1. Basım. Ankara. 2005_http://analiz.ibsyazilim.com/egitim/koran.ht ml [Erişim Tarihi: 17.04.2008].
 • 7. Golapshani N. "Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research" The Qualitative Report. 2003; 8(4): 597-607.
 • 8. Robson C. Real World Research. 6. Edt. Oxford UK. Blackwell Publishers Ltd, 1998, p. 66-75, 220-25.
 • 9. Yılmaz M. Sosyal bilimlerde güvenilirlik ve geçerlilik._http://www.socialresearchmethods.net /tutorial/Colosi/lcolosi2.html [Erişim tarihi: 22.04.2008].
 • 10. Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 6. Basım. Ankara. Seçkin Yayıncılık, 2006, s. 255-273.
 • 11. Aydemir Ö. Ölçek geliştirme, güvenilirlik ve geçerlilik._http://www.bayar.edu.tr/~saykad/o_ay demir. [Erişim Tarihi: 27.04.2009].
 • 12. Şenocak M. Biyoistatistik.1. Basım. İstanbul. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1998, s. 50-51.
 • 13. Tonta Y. Varyans analizi, faktöryel anaova. http://www.google.com.tr/search?sourceid=navcl ient&hl=tr&ie=UTF- [Erişim Tarihi: 11.01.2009].
 • 14. Sosyal Bilimler Dergisi 2004/.1Lisrel ile Yapısal Eşitlik Modelleri:Tüketici Şikayetlerine Uygulanması. Yılmaz V. http://www.yapisalesitlik.com/yem.php?gln=dogr u [Erişim Tarihi: 07.04.2009].
 • 15. Büyükşahin A. Çok boyutlu ilişki ölçeği; geçerlilik ve güvenilirlik çalışması.Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(2): 97-105.
 • 16. Ercan İ, Kan İ. Ölçeklerde güvenilirilik ve geçerlilik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi: 30 (3) 211-216.
 • 17. Erdemir E. Yönetim ve örgüt araştırmalarında ölçek_kullanımı._http://iibf.ogu.edu.tr/eerdemir/m akaleler/olcek.pdf [Erişim Tarihi: 16.05.2009].
 • 18. Baydur H, Eser E. Uygulama: yaşam kalitesi ölçeklerinin psikometrik çözümlenmesi. Sağlıkta Birikim. 2006; 1(2): 99-123.
APA ÇAKMUR H (2012). Araştırmalarda Ölçme - Güvenilirlik - Geçerlilik. , 339 - 344.
Chicago ÇAKMUR HÜLYA Araştırmalarda Ölçme - Güvenilirlik - Geçerlilik. (2012): 339 - 344.
MLA ÇAKMUR HÜLYA Araştırmalarda Ölçme - Güvenilirlik - Geçerlilik. , 2012, ss.339 - 344.
AMA ÇAKMUR H Araştırmalarda Ölçme - Güvenilirlik - Geçerlilik. . 2012; 339 - 344.
Vancouver ÇAKMUR H Araştırmalarda Ölçme - Güvenilirlik - Geçerlilik. . 2012; 339 - 344.
IEEE ÇAKMUR H "Araştırmalarda Ölçme - Güvenilirlik - Geçerlilik." , ss.339 - 344, 2012.
ISNAD ÇAKMUR, HÜLYA. "Araştırmalarda Ölçme - Güvenilirlik - Geçerlilik". (2012), 339-344.
APA ÇAKMUR H (2012). Araştırmalarda Ölçme - Güvenilirlik - Geçerlilik. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 11(3), 339 - 344.
Chicago ÇAKMUR HÜLYA Araştırmalarda Ölçme - Güvenilirlik - Geçerlilik. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 11, no.3 (2012): 339 - 344.
MLA ÇAKMUR HÜLYA Araştırmalarda Ölçme - Güvenilirlik - Geçerlilik. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.11, no.3, 2012, ss.339 - 344.
AMA ÇAKMUR H Araştırmalarda Ölçme - Güvenilirlik - Geçerlilik. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2012; 11(3): 339 - 344.
Vancouver ÇAKMUR H Araştırmalarda Ölçme - Güvenilirlik - Geçerlilik. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2012; 11(3): 339 - 344.
IEEE ÇAKMUR H "Araştırmalarda Ölçme - Güvenilirlik - Geçerlilik." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 11, ss.339 - 344, 2012.
ISNAD ÇAKMUR, HÜLYA. "Araştırmalarda Ölçme - Güvenilirlik - Geçerlilik". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 11/3 (2012), 339-344.