Yıl: 2017 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 66 - 84 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NIN SAW, COPRAS VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Öz:
Sosyal alanlarda hizmet veren ve kâr amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları da (STK) faaliyetlerini kesintisiz, etkili ve verimli olarak sürdürmek için kendilerini sürekli olarak geliştirmeli ve yenilemelidir. Kendilerini sürekli olarak denetleyen, dönüştüren, amaç doğrultusunda faaliyetlerine odaklanan ve verimliliği en üst seviyede tutmayı kendilerine prensip edinen STK'lar belirli bir standarda ulaşmakta ve faaliyetlerini uzun süre devam ettirebilmektedir. Diğer taraftan bağışçılarının kendilerine sağladığı katkıyı verimsiz olarak kullanan STK'lar ise varlıklarını sürdürmekte zorlanmakta ve zamanla gelir kaybına uğramaktadır. Gelirlerini sürekli artırarak faaliyetlerini çeşitlendirmek isteyen kuruluşlar belirli aralıklarla performans değerlendirmesi yaparak mevcut durumlarını kontrol etmeli ve bu doğrultuda gerekli yapısal ve stratejik kararları zaman geçirmeden almaları gerekmektedir. Bu çalışma ile 1974 yılından itibaren Türkiye'de sosyal alanlarda faaliyette bulunan "Türkiye Diyanet Vakfı'nın" (TDV) 2010-2014 yılları arasındaki performansı değerlendirilmiştir. Performans değerlendirmesi Simple Additive Weighting (SAW), Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) ve yeni sayılabilecek Complex Proportional Assessment (COPRAS) yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. TDV'nin SAW'a göre 2014, COPRAS'a ve TOPSIS'e göre ise 2013 yılında en yüksek performansı gösterdiği belirlenmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

PERFORMANCE EVALUATION OF TURKEY DIYANET FOUNDATION BY SAW, COPRAS AND TOPSIS METHOD

Öz:
Non-profit Civil Society Organizations (CSO) that serve in social areas should improve and modernize themselves constantly to carry on their activities continuously, effectively and productively. CSOs that supervise, transform themselves, focus on their activities in accordance with their aims, and make it a principle to keep productivity at the utmost level tend to achieve a certain standard and carry on their activities for a long time. On the other hand, CSOs that use, unproductively, the contributions that their benefactors have provided tend to have problems carrying on their activities and experience revenue loss in time. Organizations that want to increase their revenues and diverse their activities should make a performance evaluation at regular intervals and check their situations, and make structural and strategic decisions in time. In this study, Turkish Religious Foundation (TRF), which serves in social areas in Turkey, was evaluated in terms of its performance between the years 2010-2014. Performance evaluation was carried out through Simple Additive Weighting (SAW), Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) and the quite recent Complex Proportional Assessment (COPRAS) methods. TRF showed the highest performance in 2014 according to SAW, and in 2013 according to COPRAS, and TOPSIS
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aksoy, E., Ömürbek, N. ve Karaatlı, M. (2015) "AHP Temelli MULTIMOORA ve COPRAS Yöntemi ile Türkiye Kömür İşletmeleri’nin Performans Değerlendirmesi", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(4):1-28.
 • Arena, M., Azzone, G. ve Bengo, I. (2015) "Performance Measurement for Social Enterprises", VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 26(2): 649-672. DOI 10.1007/s11266-013-9436-8.
 • Awasthi, A., Chauhan, S. S. ve Omrani, H. (2011) "Application of fuzzy TOPSIS in evaluating sustainable transportation systems", Expert Systems with Applications, 38(10):12270-12280.
 • Bagnoli, L. (2009) "Performance measuring in social enterprises", Second EMES International Conference on Social Enterprise, Trento.
 • Bagnoli, L. ve Megali, C. (2011) "Measuring performance in social enterprises", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 40(1):149–165. DOI: 10.1177/0899764009351111
 • Berber, P., Brockett, P. L., Cooper, W. W., Golden, L. L. ve Parker, B. R. (2011) "Efficiency in fundraising and distributions to cause-related social profit enterprises", Socio-Economic Planning Sciences, 45(1):1-9. DOI:10.1016/j.seps.2010.07.007
 • Bouchard, J. M. (2009a) "The worth of the social economy", In J. M. Bouchard (Ed.). The worth of the social economy: An international perspective (pp. 11–18). Brussels: P.I.E. Peter Lang.
 • Bouchard, J. M. (2009b) "The evaluation of the social economy in Quebec, with regards to stakeholders, mission and organizational identity", In J. M. Bouchard (Ed.), The worth of the social economy: An international perspective (pp.111–132). Brussels: P.I.E. Peter Lang.
 • Campos, L., Andion, C., Serva, M., Rossetto, A. ve Assumpção, J. (2011) "Performance evaluation in non-governmental organizations (NGOs): An analysis of evaluation models and their applications in Brazil", VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 22(2):238-258. DOI: 10.9790/487X-17237076.
 • Chamodrakas, I. ve Martakos, D. (2012) "A utility-based fuzzy TOPSIS method for energy efficient network selection in heterogeneous wireless networks", Applied Soft Computing, 12(7):1929- 1938.
 • Chatterjee, P. ve Chakraborty, S. (2012) "Material selection using preferential ranking methods", Materials & Design, 35:384-393.
 • Chatterjee, P., Athawale, V. M. ve Chakraborty, S. (2011) "Materials selection using complex proportional assessment and evaluation of mixed data methods", Materials & Design, 32(2):851-860.
 • Cheng, S., Chan, C. W. ve Huang, G. H. (2002) "Using multiple criteria decision analysis for supporting decisions of solid waste management", Journal of Environmental Science and Health, Part A, 37(6): 975-990.
 • Chu, J. ve Su, Y. (2012) "The application of TOPSIS method in selecting fixed seismic shelter for evacuation in cities", Systems Engineering Procedia, 3: 391-397.
 • Ebrahim, A. ve Rangan, V. K. (2011) "Performance measurement in the social sector: a contingency framework", Social Enterprise Initiative, Harvard Business School, working paper.
 • Eme, B. (2009) "Miseries and worth of the evaluation of the social and solidarity-based economy: For a paradigm of communicational evaluation", In J. M. Bouchard (Ed.), The worth of the social economy: An international perspective (pp. 63–86). Brussels: P.I.E. Peter Lang.
 • Gorabel, D., Pawar, D. ve Pawar, N. (2014) "Selection of Industrial Robots using Complex Proportional Assessment Method", American International Journal of Research in Science, Technology, Engineering & Mathematics, 5(2):140-143.
 • Greiling, D. (2009) "Performance Measurement in Nonprofit-Organisationen", Springer-Verlag. Gutierrez-Nieto, B., Serrano-Cinca, C. ve Molinero, C. M. (2007) "Microfinance institutions and efficiency", Omega, 35(2):131-142, DOI:10.1016/j.omega.2005.04.001.
 • Haq, M., Skully, M. ve Pathan, S. (2010) "Efficiency of microfinance institutions: A data envelopment analysis", Asia-Pacific Financial Markets, 17(1):63-97,DOI:10.1007/s10690-009-9103-7
 • Hwang, C.-L. ve Yoon, K. (1981) "Multiple Attribute Decision Making – Methods and Applications – A State-of-the-Art Survey", Berlin, Heidelberg, New York. iktisadi. org http://www.iktisadi.org/sivil-toplum-orgutleri-ve-ozellikleri.html (25.03.2016)
 • Kaklauskas, A., Zavadskas, E. K. ve Raslanas, S. (2005) "Multivariant design and multiple criteria analysis of building refurbishments", Energy and Buildings, 37(4):361-372.
 • Kaplan, R. S. (2001) "Strategic performance measurement and management in third sector organizations", Nonprofit Management and Leadership, 11(3):353–371.
 • Kirigia, J. M., Emrouznejad, A., Sambo, L. G., Munguti, N. ve Liambila, W. (2004) "Using data envelopment analysis to measure the technical efficiency of public health centers in Kenya", Journal of Medical Systems, 28(2):155-166, DOI: 10.1023/B:JOMS.0000023298.31972.c9
 • MacIndoe, H. ve Barman, E. (2012) "How organizational stakeholders shape performance measurement in nonprofits: Exploring a multidimensional measure", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 42(4):716-738, DOI: 10.1177/0899764012444351.
 • Maity, S. R., Chatterjee, P. ve Chakraborty, S. (2012) "Cutting tool material selection using grey complex proportional assessment method", Materials & Design, 36:372-378
 • Nanavati, A. (2007) "Performance Evaluation of Non-government Development Organisations A Study in Vadodara, Gujarat", Journal of Health Management, 9(2):275-299, DOI:10.1177/097206340700900208.
 • Özbek, A., ve Eren, T. (2013) “Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri İle Hizmet Sağlayıcı Seçimi”, Akademik Bakış Dergisi, 36:1-22.
 • Özbek, A. (2013) "Performance evaluation of learning management system", NWSA-Education Sciences, 8 (2):156-178. http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2013.8.2.1C0580
 • Özbek, A. (2014) "Sivil Toplum Kuruluşlarında Yöneticilerin Bütünleşik Bir Yaklaşım İle Seçilmesi", International Journal of Engineering Research and Development, 6(2): 1-10.
 • Özbek, A. (2015a) "Efficiency Analysis of Non-Governmental Organizations Based in Turkey", International Business Research, 8(9):95-104, DOI.org/10.5539/ibr.v8n9p95.
 • Özbek, A. (2015b) "Efficiency Analysis of the Turkish Red Crescent between 2012 and 2014", International Journal of Economics and Finance, 7(9):322-334, DOI.org/10.5539/ijef.v7n9p322.
 • Özbek, A. ve Erol, E. (2016) "COPRAS ve MOORA Yöntemlerinin Depo Yeri Seçim Problemine Uygulanması", JEBPIR, 2 (1): 23-42
 • Özdağoğlu, A. (2013) "İmalat İşletmeleri İçin Eksantrik Pres Alternatiflerinin COPRAS Yöntemi İle Karşılaştırılması",Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8):1-22.
 • Pazand, K., Hezarkhani, A. ve Ataei, M. (2012) "Using TOPSIS approaches for predictive porphyry Cu potential mapping: A case study in Ahar-Arasbaran area (NW, Iran)", Computers & Geosciences, 49:62-71.
 • Peters, M. L. ve Zelewski, S. (2007) "TOPSIS als Technik zur Effizienzanalyse", WiStWirtschaftswissenschaftliches Studium, 36(1): 9-15.
 • Petkovic, D., Madic, M. ve Radenkovic, G. (2015) "Selection of the most suitable nonconventional machining processes for ceramics machining by using MCDMs", Science of Sintering, 47(2):229-235.
 • Pimerol, J.C. ve Romero, S.B. (2000) "Multi criteria decision in management: principles and practic", Kluwer Academic Publishers.
 • Ramadan, M. A. ve Borgonovi, E. (2015) "Performance Measurement and Management in NonGovernmental Organizations", IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM): 70-76, DOI: 10.9790/487X-17237076.
 • Ravi, V. (2011) "Selection of third-party reverse logistics providers for End-of-Life computers using TOPSIS-AHP based approach", International Journal of Logistics Systems and Management, 11(1):24-37.
 • Savitha, K. ve Chandrasekar, C. (2011) "Vertical Handover decision schemes using SAW and VPM for Network selection in Heterogeneous Wireless Networks”, Global Journal of Computer Science and Technology, 11(9):21-22.
 • Stanujkic, D., Djordjevic, B. ve Djordjevic, M. (2013) "Comparative analysis of some prominent MCDM methods: A case of ranking Serbian banks", Serbian Journal of Management, 8(2): 213-241. TR'de Marka http://www.trdemarka.com/MakaleDetay.aspx?i=229&Name=%C3%9C%C3%A7%C3%BCnc%C3% BC%20Sekt%C3%B6r:%20Sivil%20Toplum%20Kurulu%C5%9Flar%C4%B1,( 21.03.2016).
 • Triantaphyllou, E. (2000) "Multi-criteria decision making methods", In Multi-criteria Decision Making Methods: A Comparative Study (pp. 5-21). Springer US.
 • Türkiye Diyanet Vakfı http://www.diyanetvakfi.org.tr/tr-TR/site/icerik/hakkimizda-1038, (21.03.2016).
 • Türkiye Diyanet Vakfı http://www.diyanetvakfi.org.tr/tr-TR/site/icerik/tdv-genel-merkez-vesubeler-gelir-ve-giderleri-1049, (24.03.2016).
 • VanderWielen, L. M. ve Ozcan, Y. A. (2015) "An Assessment of the Health Care Safety Net Performance Evaluation of Free Clinics", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 44(3):474-486.
 • Widiarto, I. ve Emrouznejad, A. (2015) "Social and financial efficiency of Islamic microfinance institutions: A data envelopment analysis application", Socio-Economic Planning Sciences, 50:1-17, DOI:10.1016/j.seps.2014.12.001.
 • Wijesiri, M., Viganò, L. ve Meoli, M. (2015) "Efficiency of microfinance institutions in Sri Lanka: a two-stage double bootstrap DEA approach", Economic Modelling, 47:74-83. DOI: 10.1016/j.econmod.2015.02.016.
 • Wikipedi https://tr.wikipedia.org/wiki/Sivil_toplum_kurulu%C5%9Fu, (25.03. 2016) Xı, F. ve Zhang, L. (2011) "A personnel selection model based on TOPSIS", Management science and Engineering, 5(3):107-110.
 • Ye, Bai-qing ve Ge, Tai-ping (2009) "Study on the Disaster Crisis Management Performance Evaluation of Non-governmental Organizations", 5th International Conference on Public Adminstration, 1:423-427.
APA ÖZBEK A (2017). TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NIN SAW, COPRAS VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. , 66 - 84.
Chicago ÖZBEK AŞIR TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NIN SAW, COPRAS VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. (2017): 66 - 84.
MLA ÖZBEK AŞIR TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NIN SAW, COPRAS VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. , 2017, ss.66 - 84.
AMA ÖZBEK A TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NIN SAW, COPRAS VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. . 2017; 66 - 84.
Vancouver ÖZBEK A TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NIN SAW, COPRAS VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. . 2017; 66 - 84.
IEEE ÖZBEK A "TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NIN SAW, COPRAS VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ." , ss.66 - 84, 2017.
ISNAD ÖZBEK, AŞIR. "TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NIN SAW, COPRAS VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ". (2017), 66-84.
APA ÖZBEK A (2017). TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NIN SAW, COPRAS VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15(1), 66 - 84.
Chicago ÖZBEK AŞIR TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NIN SAW, COPRAS VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 15, no.1 (2017): 66 - 84.
MLA ÖZBEK AŞIR TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NIN SAW, COPRAS VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.1, 2017, ss.66 - 84.
AMA ÖZBEK A TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NIN SAW, COPRAS VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 15(1): 66 - 84.
Vancouver ÖZBEK A TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NIN SAW, COPRAS VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 15(1): 66 - 84.
IEEE ÖZBEK A "TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NIN SAW, COPRAS VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ." Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15, ss.66 - 84, 2017.
ISNAD ÖZBEK, AŞIR. "TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NIN SAW, COPRAS VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 15/1 (2017), 66-84.