Yıl: 2017 Cilt: 23 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 205 - 210 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yıllık Hastane Enfeksiyonu Oranları: Patojenik ve Klinik Değerlendirme

Öz:
Amaç: Hastane enfeksiyonları (HE) özellikle yoğun bakım üniteleri (YBÜ) gibi yüksek riskli alanlarda yatan hasta gruplarında ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bu alanlardaki enfeksiyon etkenlerinin tanınması ve bu enfeksiyonların tedavisi hem primer hastalığın prognozu hem de hastanede kalış süresi üzerinde etkilidir. Bu çalışmada nöroloji YBÜ'de (NYBÜ) aktif enfeksiyon surveyans değerlendirmesi yapmayı planladık.Gereç ve Yöntem: NYBÜ'de on iki aylık sürede 291 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Fakültemiz enfeksiyon kontrol komitesi tarafından tutulan kayıtlar "Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi" (Centers for Disease Control and Prevention) tanı kriterlerine göre incelenmiş ve HE tanısı konulmuştur. İzole edilen mikroorganizmalar ve sistemik tutulumları incelenmiştir.Bulgular: NYBÜ'deki enfeksiyonlar tüm HE'lerin %6,39'unu oluşturmaktadır. Bunlar; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (%3,13), kan dolaşımı enfeksiyonları (%9,38), mekanik ventilatörden bağımsız pnömoniler (%9,38), ventilatör ile ilişkili pnömoniler (%6,25) ve üriner sistem enfeksiyonlarıdır (ÜSE) (%71,88). Bu ünitede on iki ayda on dört farklı mikroorganizma tespit edilmiştir. Sonuç: YBÜ'de en sık tespit edilen enfeksiyon ÜSE olduğundan üriner kateter takılması ve bakımında daha dikkatli olunması gerekmektedir. Ayrıca HE'lerin tanınması ve neden olan mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi hem ampirik tedaviyi belirlemede, hem de mortalite ve morbiditeyi azaltmada oldukça önemlidir
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Hematoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Yoğun Bakım, Tıp

Hospital Infection Rates in a Neurology Intensive Care Unit in a One-year Period: Pathogenic and Clinical Evaluation

Öz:
Objective: Nosocomial infections (NI) are serious threats for patients, especially those treated in intensive care units (ICU), which have high risk. Therefore, determining the infectious agents in this area and treating the infections are crucial for both the prognosis of primary disease and the time of stay in hospital. In this study, we aimed to perform an active infection surveillance in the neurological ICU (NICU).Materials and Methods: Two hundred ninety-one patients who stayed in NICU over a twelve-month period were included in the study. Data obtained by infection control committee of our faculty according to “Centres for Disease Control and Prevention” diagnostic criteria were used for the diagnosis of NI. Isolated microorganisms and their systemic involvement were examined.Results: The infections in NICU constituted 6.39% of all NI in the hospital. These were skin and soft tissue infections (3.13%), bloodstream infections (9.38%), pneumonia not associated with mechanical ventilator (9.38%), pneumonia associated with mechanical ventilator (6.25%), and urinary tract infections (UTI) (71.88%). Fourteen different microorganisms were determined in the unit over the twelve months. Conclusion: Caution is advised regarding urinary catheter insertion and care because catheters are the most common cause of infection, UTI, in the ICU. Also, diagnosis of NI and determining the antibiotic sensitivity of the causal microorganisms are very important for the determination of empiric treatment and reducing mortality and morbidity
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Hematoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Yoğun Bakım, Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Çevik MA, Yılmaz GR, Erdinç FŞ, Üçler S, Tülek N. Nöroloji yoğun bakım ünitesinde mortalite ile ilişkili faktörler ve nozokomiyal infeksiyonla mortalitenin ilişkisi. Yoğun Bakım Dergisi 2001;1:47-55.
 • 2. Ok G, Gazi H, Tok D, Erbüyün K. Celal Bayar Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi’nde hastane infeksiyonlarının sürveyansı. Yoğun Bakım Dergisi 2007;7:452-457.
 • 3. Yılmaz N, Köse Ş, Ağuş N, Ece G, Akkoçlu G, Kıraklı C. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri. ANKEM Dergisi 2010;24:12-19.
 • 4. Kappstein I, Daschner FD. Nosocomial infections in intensive care units. Current Opinion Infectious Diseases 1990;3:509-512.
 • 5. Larsen AR. Nosocomial infections. In: Hoeprich PD, Jordan MC, (eds). Infectious Disease 4th ed. Phledelpiha: JB Lippincott Company, 1989:35-40.
 • 6. Gürdoğan K, Arslan H, Nazlıer S. Ventilatör ilişkili pnömoniler. Klimik Dergisi 1999;12:58-59.
 • 7. Yalçın AN. Yoğun bakım ünitesinde antibiyotik kullanımı ve direnç sorununa genel bakış. ANKEM Dergisi 2009;23(Özel Sayı):136-142.
 • 8. Girou E, Stephan F, Novara A, Safar M, Fagon JY. Risk factors and outcome of nosocomial infections: results of a matched case-control study of ICU patients. Am J Respir Crit Care Med 1998;157:1151-1158.
 • 9. Brawley RL, Weber DJ, Samsa GP, Rutala WA. Multiple nosocomial infections: An incidence study. Am J Epidemiol 1989;130:769-780.
 • 10. Spencer RC. Epidemiology of infection in ICU’s. Intensive Care Med 1994;20(Suppl 4):2-6.
 • 11. Karahocagil MK, Yaman G, Göktaş U, Sünnetçioğlu M, Çıkman A, Bilici A, Yapıcı K, Baran Aİ, Binici İ, Akdeniz H. Hastane enfeksiyon etkenlerinin ve direnç profillerinin belirlenmesi. Van Tıp Derg 2011;18:27-32.
 • 12. İnan D, Saba R, Keskin S, Öğünç D, Çiftci C, Günseren F, Mamıkoğlu, Gültekin M. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde hastane enfeksiyonları. Yoğun Bakım Dergisi 2002;2:129-135.
APA EREN F, ONGUN G, URAL O, Ozturk S (2017). Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yıllık Hastane Enfeksiyonu Oranları: Patojenik ve Klinik Değerlendirme. , 205 - 210.
Chicago EREN Fettah,ONGUN GOZDE,URAL Onur,Ozturk Serefnur Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yıllık Hastane Enfeksiyonu Oranları: Patojenik ve Klinik Değerlendirme. (2017): 205 - 210.
MLA EREN Fettah,ONGUN GOZDE,URAL Onur,Ozturk Serefnur Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yıllık Hastane Enfeksiyonu Oranları: Patojenik ve Klinik Değerlendirme. , 2017, ss.205 - 210.
AMA EREN F,ONGUN G,URAL O,Ozturk S Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yıllık Hastane Enfeksiyonu Oranları: Patojenik ve Klinik Değerlendirme. . 2017; 205 - 210.
Vancouver EREN F,ONGUN G,URAL O,Ozturk S Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yıllık Hastane Enfeksiyonu Oranları: Patojenik ve Klinik Değerlendirme. . 2017; 205 - 210.
IEEE EREN F,ONGUN G,URAL O,Ozturk S "Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yıllık Hastane Enfeksiyonu Oranları: Patojenik ve Klinik Değerlendirme." , ss.205 - 210, 2017.
ISNAD EREN, Fettah vd. "Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yıllık Hastane Enfeksiyonu Oranları: Patojenik ve Klinik Değerlendirme". (2017), 205-210.
APA EREN F, ONGUN G, URAL O, Ozturk S (2017). Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yıllık Hastane Enfeksiyonu Oranları: Patojenik ve Klinik Değerlendirme. Türk Nöroloji Dergisi, 23(4), 205 - 210.
Chicago EREN Fettah,ONGUN GOZDE,URAL Onur,Ozturk Serefnur Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yıllık Hastane Enfeksiyonu Oranları: Patojenik ve Klinik Değerlendirme. Türk Nöroloji Dergisi 23, no.4 (2017): 205 - 210.
MLA EREN Fettah,ONGUN GOZDE,URAL Onur,Ozturk Serefnur Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yıllık Hastane Enfeksiyonu Oranları: Patojenik ve Klinik Değerlendirme. Türk Nöroloji Dergisi, vol.23, no.4, 2017, ss.205 - 210.
AMA EREN F,ONGUN G,URAL O,Ozturk S Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yıllık Hastane Enfeksiyonu Oranları: Patojenik ve Klinik Değerlendirme. Türk Nöroloji Dergisi. 2017; 23(4): 205 - 210.
Vancouver EREN F,ONGUN G,URAL O,Ozturk S Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yıllık Hastane Enfeksiyonu Oranları: Patojenik ve Klinik Değerlendirme. Türk Nöroloji Dergisi. 2017; 23(4): 205 - 210.
IEEE EREN F,ONGUN G,URAL O,Ozturk S "Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yıllık Hastane Enfeksiyonu Oranları: Patojenik ve Klinik Değerlendirme." Türk Nöroloji Dergisi, 23, ss.205 - 210, 2017.
ISNAD EREN, Fettah vd. "Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yıllık Hastane Enfeksiyonu Oranları: Patojenik ve Klinik Değerlendirme". Türk Nöroloji Dergisi 23/4 (2017), 205-210.