Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 173 Sayfa Aralığı: 211 - 227 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İkiz Açıklar Hipotezine Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı

Öz:
Bu çalışmada Türkiye'de merkezi yönetim bütçe dengesi ve cari işlemler dengesi arasındaki ilişki 1998:Ç1-2016:Ç4 dönemi verileri ve NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) yaklaşımı kullanılarak incelenmektedir. Ampirik bulgularımız; bütçe dengesi bağımlı değişken olduğunda bütçe dengesi, cari denge ve yatırım arasında bir eşbütünleşme ilişkisi olduğunu gösterirken bağımlı değişken cari denge olduğunda söz konusu değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi olmadığına işaret etmektedir. Cari hesap dengesindeki pozitif ve negatif şokların uzun dönemde bütçe dengesi üzerinde anlamlı bir etkide bulunduğu anlaşılmaktadır. Fakat şokların asimetrik bir etkide bulunmadıkları görülmektedir. Cari denge bağımlı değişken olarak kullanıldığında bir eşbütünleşme olmadığı anlaşıldığından Türkiye'de ikiz açıklar hipotezinin desteklenmediği sonucuna ulaşılmaktadır
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans

Nonlinear Bounds Testing Approach to Twin Deficit Hypothesis

Öz:
This study examines the relationship between current account and central government budget balance in Turkey by using data over the period 1998:Q1-2016:Q4 and NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) approach. Our findings indicate that there is cointegration among budget balance, current account balance and investment when the dependent variable is budget balance whereas no cointegrating relationship is found when the current account is employed as the dependent variable. We find that positive and negative changes in current account balance exert a significant effect on the budget balance in the long run without asymmetry. Twin deficit hypothesis is not supported since there is no cointegration when the current account is the dependent variable
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA TURAN T, KARAKAŞ M (2017). İkiz Açıklar Hipotezine Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı. , 211 - 227.
Chicago TURAN TANER,KARAKAŞ Mesut İkiz Açıklar Hipotezine Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı. (2017): 211 - 227.
MLA TURAN TANER,KARAKAŞ Mesut İkiz Açıklar Hipotezine Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı. , 2017, ss.211 - 227.
AMA TURAN T,KARAKAŞ M İkiz Açıklar Hipotezine Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı. . 2017; 211 - 227.
Vancouver TURAN T,KARAKAŞ M İkiz Açıklar Hipotezine Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı. . 2017; 211 - 227.
IEEE TURAN T,KARAKAŞ M "İkiz Açıklar Hipotezine Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı." , ss.211 - 227, 2017.
ISNAD TURAN, TANER - KARAKAŞ, Mesut. "İkiz Açıklar Hipotezine Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı". (2017), 211-227.
APA TURAN T, KARAKAŞ M (2017). İkiz Açıklar Hipotezine Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı. Maliye Dergisi, 0(173), 211 - 227.
Chicago TURAN TANER,KARAKAŞ Mesut İkiz Açıklar Hipotezine Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı. Maliye Dergisi 0, no.173 (2017): 211 - 227.
MLA TURAN TANER,KARAKAŞ Mesut İkiz Açıklar Hipotezine Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı. Maliye Dergisi, vol.0, no.173, 2017, ss.211 - 227.
AMA TURAN T,KARAKAŞ M İkiz Açıklar Hipotezine Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı. Maliye Dergisi. 2017; 0(173): 211 - 227.
Vancouver TURAN T,KARAKAŞ M İkiz Açıklar Hipotezine Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı. Maliye Dergisi. 2017; 0(173): 211 - 227.
IEEE TURAN T,KARAKAŞ M "İkiz Açıklar Hipotezine Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı." Maliye Dergisi, 0, ss.211 - 227, 2017.
ISNAD TURAN, TANER - KARAKAŞ, Mesut. "İkiz Açıklar Hipotezine Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı". Maliye Dergisi 173 (2017), 211-227.