Yıl: 2017 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 304 - 320 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 20-03-2019

Combining the old and the new: Designing a curriculum based on the Taba model and the global scale of English

Öz:
This paper explains the process of designing a curriculum based on the Taba Model and the Global Scale ofEnglish (GSE) in an intensive language education program. The Taba Model emphasizing the involvement of theteachers and the learners in the curriculum development process was combined with the GSE, a psychometrictool measuring language proficiency in a granular structure to develop a context specific curriculum. Thedecisions made, the steps taken and the impact of the new curriculum were explained with their rationales in thepaper. While the developed curriculum is a context specific one, how the Taba model and the scale were adopteddepending on the needs of the context in a bottom up approach can be used as a model for similar languageteaching contexts. There might be lessons and strategies to be taken from the experience here, which might befollowed in the curriculum processes in other institutions.
Anahtar Kelime:

Konular: Dil ve Dil Bilim

Eski ve yeniyi birleştirme: taba modeli ve evrensel dil ölçeği üzerine bir program geliştirme

Öz:
Bu çalışma yoğun yabancı dil eğitimi veren bir programda Taba Modeli ile Evrensel Dil Ölçeği (GSE) temel alınarak geliştirilen programın hangi aşamalardan geçerek geliştirildiği sürecini anlatmaktadır. Öğretmen ve öğrencilerin program geliştirilme sürecine dahil edilmesi gerekliliğini savunan Taba Modeli, dil yeterliliğini granül bir şekilde ölçen psikometrik bir ölçme aracı olarak geliştirilmiş GSE ile birleştirilerek kurumun ihtiyaçlarına özgü bir program geliştirilmiştir. Bu süreçte alınan kararlar, atılan adımlar ve geliştirilen programın etkisi, gerekçeleri ile çalışmada anlatılmıştır. Geliştirilen program her ne kadar kuruma özgü olsa da, Taba modelinin ve ölçeğin kurumun ihtiyaçları doğrultusunda nasıl uyarlanarak kullanıldığı bir model olarak alınabilir. Bu çalışmada anlatılan deneyimden çıkarılabilecek dersler vekullanılan stratejiler başka bir program geliştirme sürecinde kullanılabilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Dil ve Dil Bilim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aydın, B., Akay, E. Polat, M., Geridönmez, S. (2016). Türkiye‟deki Hazırlık Okullarının Yeterlik Sınavı Uygulamaları ve Bilgisayarlı Dil Ölçme Fikrine Yaklaşımları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 1-19.
 • Banegas, D., L. (2011) Teachers as „reform-doers‟:developing a participatory curriculum to teach English as a foreign language, Educational Action Research,19(4), 417-432, DOI: 10.1080/09650792.2011.625654 Available at: http://dx.doi.org/10.1080/09650792.2011.625654
 • British Council (2014). Türkiye’deki devlet okullarinda İngilizce dilinin öğretimine ilişkin ulusal ihtiyaç analizi. Ankara: Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti.
 • British Council (2015). The state of English in higher education in Turkey. A baseline study. Ankara: Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti.
 • Biggs J. (2003). Teaching for quality learning at university. 2nd Edition, Maidenhead, SRHE / Open University Press. Available at http://udprism01.ucd.ie/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?sid=Talis:prod_talis&pid=Key%3A1400700%3BArtifactType%3AMarc21S lim%3BsearchLocation%3Atalislms
 • Byrne, J., Downey, C. & Souza, A. (2013). Planning a competence-based curriculum: the case of four secondary schools in England,The Curriculum Journal, 24(3), 335-350, DOI: 10.1080/09585176.2012.731007Available at: http://dx.doi.org/10.1080/09585176.2012.731007
 • Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Demirel, Ö. (2013). Eğitimde program geliştirme. Kuramdan uygulamaya.Ankara: Pegem.
 • Elliott, J. (1994). The Teacher's Role in Curriculum Development: an unresolved issue in English attempts at curriculum reform, Curriculum Studies, 2(1), 43-69. Available at:http://dx.doi.org/10.1080/0965975940020103
 • Erişen, Y. (1998). Program geliştirme modelleri üzerine bir inceleme. Eğitim Yönetimi4(13), 79-97.
 • Erişen, Y. (2003). Toplam kalite sistemini oluşturmada temel aşama: Standartların Belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1(3), 285-301.
 • Fraenkel, J.R. (1992). Hilda Taba‟s contributions to social studies education. Social Education. 56(3), 172-178.
 • Harmer, J. (2015). The practice of English language teaching (5th Ed.). Essex: Pearson Education Limited.
 • Läänemets, U., Kalamees-Ruubel, K. (2013). The Taba-Tyler Rationales.Journal of the American Association for the Advancement of Curriculum Studies, 9(1), 12.
 • Lunenburg, F.C. (2011). Curriculum development: Deductive models.Schooling, 2(1), 1-7.
 • Oliva, P.F. (2005). Developing the curriculum. Boston: Pearson.
 • Ornstein A. C. & Hunkins, F.P. (2009). Curriculum. Foundations, principles, and issues. Boston: Pearson.
 • Paker, T. (2014). Yabancı dil eğitimi ve öğretiminde programların tüm süreçlerinindenetimi ve bireysel yönlendirmenin rolü. Türkiye‘de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim Ne Olmalı? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri 12 – 13 Kasım 2012. Sariçoban, A., Öz, H. (Eds). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, (139-150).
 • Richards, J. C. (2008). Moving beyond the plateau: From intermediate to advanced levels in language learning. New York: Cambridge University Press. Retrieved May, 24, 2016.
 • Shawer, S. (2010).Classroom‐level teacher professional development and satisfaction: teachers learn in the context of classroom‐level curriculum development. Professional Development in Education, 36:4, 597-620, DOI: 10.1080/19415257.2010.489802Available at:http://dx.doi.org/10.1080/19415257.2010.489802
 • Smith, S. (2013). Hilda Taba. Curriculum pioneer and architect. In Thomas S. Poetter, (Ed.), What curriculum theorists of the 1960s can teach us about schools and society today, (pp.181-191). Charlotte. North Carolina: Information Age Publishing.
 • Skehan, P. (1998). A cognitive approach to language learning. Oxford: Oxford University Press.
 • Taba, H. (1962). Curriculum Development. Theory and Practice. New York: Harcourt, Brace and World.
 • West, J. (2016). Validating curriculum development using text mining,The Curriculum Journal, DOI: 10.1080/09585176.2016.1261719 Available at: http://dx.doi.org/10.1080/09585176.2016.1261719
 • Yabancı Diller Yüksekokulları Yöneticileri Toplantısı (2015). Retrieved December 15, 2015 from https://ydyotr.wordpress.com/toplantilar/
 • Yi, F. (2011). Plateau of EFL learning: A psycholinguistic and pedagogical study. Available online at wlkc. nbu. edu. cn/jpkc% 5Fnbu/daxueyingyu/download/014. pdf. Retrieved May 24, 2016.
APA AYDIN B, ÜNVER M, ALAN B, Sağlam S (2017). Combining the old and the new: Designing a curriculum based on the Taba model and the global scale of English. , 304 - 320.
Chicago AYDIN Belgin,ÜNVER MERAL MELEK,ALAN BÜLENT,Sağlam Sercan Combining the old and the new: Designing a curriculum based on the Taba model and the global scale of English. (2017): 304 - 320.
MLA AYDIN Belgin,ÜNVER MERAL MELEK,ALAN BÜLENT,Sağlam Sercan Combining the old and the new: Designing a curriculum based on the Taba model and the global scale of English. , 2017, ss.304 - 320.
AMA AYDIN B,ÜNVER M,ALAN B,Sağlam S Combining the old and the new: Designing a curriculum based on the Taba model and the global scale of English. . 2017; 304 - 320.
Vancouver AYDIN B,ÜNVER M,ALAN B,Sağlam S Combining the old and the new: Designing a curriculum based on the Taba model and the global scale of English. . 2017; 304 - 320.
IEEE AYDIN B,ÜNVER M,ALAN B,Sağlam S "Combining the old and the new: Designing a curriculum based on the Taba model and the global scale of English." , ss.304 - 320, 2017.
ISNAD AYDIN, Belgin vd. "Combining the old and the new: Designing a curriculum based on the Taba model and the global scale of English". (2017), 304-320.
APA AYDIN B, ÜNVER M, ALAN B, Sağlam S (2017). Combining the old and the new: Designing a curriculum based on the Taba model and the global scale of English. Journal of Language and Linguistic Studies, 13(1), 304 - 320.
Chicago AYDIN Belgin,ÜNVER MERAL MELEK,ALAN BÜLENT,Sağlam Sercan Combining the old and the new: Designing a curriculum based on the Taba model and the global scale of English. Journal of Language and Linguistic Studies 13, no.1 (2017): 304 - 320.
MLA AYDIN Belgin,ÜNVER MERAL MELEK,ALAN BÜLENT,Sağlam Sercan Combining the old and the new: Designing a curriculum based on the Taba model and the global scale of English. Journal of Language and Linguistic Studies, vol.13, no.1, 2017, ss.304 - 320.
AMA AYDIN B,ÜNVER M,ALAN B,Sağlam S Combining the old and the new: Designing a curriculum based on the Taba model and the global scale of English. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(1): 304 - 320.
Vancouver AYDIN B,ÜNVER M,ALAN B,Sağlam S Combining the old and the new: Designing a curriculum based on the Taba model and the global scale of English. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(1): 304 - 320.
IEEE AYDIN B,ÜNVER M,ALAN B,Sağlam S "Combining the old and the new: Designing a curriculum based on the Taba model and the global scale of English." Journal of Language and Linguistic Studies, 13, ss.304 - 320, 2017.
ISNAD AYDIN, Belgin vd. "Combining the old and the new: Designing a curriculum based on the Taba model and the global scale of English". Journal of Language and Linguistic Studies 13/1 (2017), 304-320.