Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 26 Sayfa Aralığı: 581 - 591 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.14410 İndeks Tarihi: 16-07-2019

TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARIN UYKU KALİTELERİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Bu çalışma aktif bireysel ve takım sporcuların uyku kalitesiniaraştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Samsun ilinde YaşarDoğu Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan aktif olarak herhangi bir sporbranşı ile uğraşan 183 bireysel ve 104 takım sporcusu katılmıştır.Araştırmaya katılan sporculara Uluslararası Pittsburgh Uyku Kalitesiİndeksi (PUKİ) beraberinde demografik değişkenleri içeren kişisel bilgiformları uygulanmıştır. Çalışmaya katılan sporcuların yaş ortalaması(Erkek: 21,54±2,62, Kadın: 20,65±2,44) boy uzunluğu (Erkek:177±,072, Kadın: 166±,067), vücut ağırlığı (Erkek: 74,34±10,35, Kadın:58,17±7,90) tanımlayıcı bilgi olarak verilmiştir. Araştırmada elde edilenverilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 21 paket programıkullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde t testi ve one way anova testikullanılmıştır. Takım sporu yapan deneklerin uyku kalite puanları ilebireysel spor yapan deneklerin uyku kalite puanları arasındaistatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Sporcularınantrenman toplam sürelerine bakıldığında 4 saat ve üzerindeantrenman yapan sporcular ile 3 saat ve altında antrenman yapansporcuların uyku kalitesi puanları arasında p<0,05 düzeyinde farkbulunmuştur. Bunla beraber deneklerin cinsiyet, çay, kahve kullanımoranları, sigara ve alkol kullanımları, antrenmana başlama saatleri, güniçerisinde uyku zamanları değişkenlerine göre istatistiksel olarakanlamlı farklılık bulunmamıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre antrenman süresinin arttırılması ve antrenmanların verimli olmasınınsporcuların uyku kalitesi üzerine olumlu etki edeceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Spor Bilimleri

INVESTIGATION OF SLEEP QUALITY OF TEAM AND INDIVIDUAL SPORTS

Öz:
This study was conducted to investigate the sleep quality of active individual and team athletes. 183 individual and 104 team athletes engaged in active sport in any branch of sports in Samsun. In addition to the International Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), personal information forms including demographic variables were applied to the participants. The mean age of the participating athletes (Male: 21.54 ± 2.62, Female: 20.65 ± 2.44) height (male: 177 ±, 072, Female: 166 ±, 067), body weight (male: 74,34 ± 10,35, female: 58,17 ± 7,90) as descriptive information. SPSS 21 package program was used for statistical analysis of the data obtained from the study. T test and one way anova test were used for statistical analysis. The total quality of sleep quality of the athletes was compared according to individual and team athlete variables. No statistically significant difference has been found between the sleep quality points of samples who do individual exercise and those who do team sport. (p>0.05). When the total time of the athletes’ training were examined, a difference was found between the sleep quality scores athletes training 4 hours and above and of the athletes training 3 hours and below (p<0,05). However, gender, tea, coffee use rates, smoking and alcohol use, starting hours of training and sleep time variables were not statistically significant. The athletes who participated in our study showed that team athletes had better sleep quality than individual athletes and women had better sleep quality than men. The results of the study, it is assumed that increasing the training time and efficiently training athletes will have a positive effect on sleep quality.
Anahtar Kelime:

Konular: Spor Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ELIOZ M, ÇEBİ M, ISLAMOGLU I (2018). TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARIN UYKU KALİTELERİNİN İNCELENMESİ. , 581 - 591. 10.7827/TurkishStudies.14410
Chicago ELIOZ MURAT,ÇEBİ MEHMET,ISLAMOGLU IZZET TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARIN UYKU KALİTELERİNİN İNCELENMESİ. (2018): 581 - 591. 10.7827/TurkishStudies.14410
MLA ELIOZ MURAT,ÇEBİ MEHMET,ISLAMOGLU IZZET TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARIN UYKU KALİTELERİNİN İNCELENMESİ. , 2018, ss.581 - 591. 10.7827/TurkishStudies.14410
AMA ELIOZ M,ÇEBİ M,ISLAMOGLU I TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARIN UYKU KALİTELERİNİN İNCELENMESİ. . 2018; 581 - 591. 10.7827/TurkishStudies.14410
Vancouver ELIOZ M,ÇEBİ M,ISLAMOGLU I TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARIN UYKU KALİTELERİNİN İNCELENMESİ. . 2018; 581 - 591. 10.7827/TurkishStudies.14410
IEEE ELIOZ M,ÇEBİ M,ISLAMOGLU I "TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARIN UYKU KALİTELERİNİN İNCELENMESİ." , ss.581 - 591, 2018. 10.7827/TurkishStudies.14410
ISNAD ELIOZ, MURAT vd. "TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARIN UYKU KALİTELERİNİN İNCELENMESİ". (2018), 581-591. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14410
APA ELIOZ M, ÇEBİ M, ISLAMOGLU I (2018). TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARIN UYKU KALİTELERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 13(26), 581 - 591. 10.7827/TurkishStudies.14410
Chicago ELIOZ MURAT,ÇEBİ MEHMET,ISLAMOGLU IZZET TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARIN UYKU KALİTELERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.26 (2018): 581 - 591. 10.7827/TurkishStudies.14410
MLA ELIOZ MURAT,ÇEBİ MEHMET,ISLAMOGLU IZZET TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARIN UYKU KALİTELERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.26, 2018, ss.581 - 591. 10.7827/TurkishStudies.14410
AMA ELIOZ M,ÇEBİ M,ISLAMOGLU I TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARIN UYKU KALİTELERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(26): 581 - 591. 10.7827/TurkishStudies.14410
Vancouver ELIOZ M,ÇEBİ M,ISLAMOGLU I TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARIN UYKU KALİTELERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(26): 581 - 591. 10.7827/TurkishStudies.14410
IEEE ELIOZ M,ÇEBİ M,ISLAMOGLU I "TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARIN UYKU KALİTELERİNİN İNCELENMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.581 - 591, 2018. 10.7827/TurkishStudies.14410
ISNAD ELIOZ, MURAT vd. "TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARIN UYKU KALİTELERİNİN İNCELENMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 13/26 (2018), 581-591. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14410