Yıl: 2020 Cilt: 75 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 589 - 606 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33630/ausbf.571625 İndeks Tarihi: 16-10-2020

AVRUPA BİRLİĞİ VE KRİZLER: TARİHİ VE GÜNCEL KRİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Öz:
1950’li yılların sonunda Avrupa Topluluğu’nun kurulmasıyla Batı Avrupa’da ortaya çıkan bütünleşme hareketi, zaman içinde gelişerek Avrupa Birliği’ne dönüşmüştür Avrupa Birliği altmış yılı aşan bütünleşme tarihinde çok sayıda krizle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Krizler Avrupa bütünleşmesinin gelişim sürecini derinden etkilemiştir. Ancak günümüzde altmış yılı geride bırakan bir bütünleşme örneği olan Avrupa Birliği’nde bile krizlerle mücadele etmek halen oldukça büyük bir meydan okumadır. Avrupa Birliği hakkında son dönemde yapılan akademik çalışmaların yoğunlaştığı konulardan biri de Birliğin 2000’li yıllar sonrasında birbiri ardına ya da eş zamanlı olarak yaşadığı krizler olmuştur. İngiltere’nin üyelikten ayrılma kararı, mülteci krizi ve Avro krizi gibi son dönemde yaşanan ve kesin bir şekilde çözülemeyen krizler halen Avrupa Birliği gündemini çokça meşgul etmektedir. Bu çalışmanın amacı Avrupa bütünleşmesi açısından meydan okuma niteliğindeki krizlerin, bütünleşme üzerindeki etkilerini tarihsel ve güncel krizleri birlikte dikkate alarak ele almaktır. Bu kapsamda 1960’lı yıllarda yaşanan ilk krizlerinden başlanarak bütünleşme tarihinde yaşanan krizler kronolojik olarak ele alınarak krizler sonrasında Topluluk ya da Birlik sisteminde meydana gelen değişimler üzerinde durulmuştur. Çalışmanın sonunda Avrupa Birliği tarihinde geçmiş dönemlerde yaşanan krizler ve sonuçlarından hareketle mevcut krizlerin de bütünleşme üzerinde ortaya çıkarabileceği olası değişimler hakkında çıkarımda bulunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

European Union and Crises: A Review on The Historical and Current Crises

Öz:
The integration attempt, which emerged in the Western Europe in the late 1950s with the establishment of the European Community, transformed into the European Union in time. The European Union has faced many crises in the historical process. These crises have affected the development path of the European integration tremendously. However, fighting against the crises has still been a major challenge for the European Union even after the passing sixty years. One of the issues taking academic attention in recent years is the European Union’s consecutive and concurrent crises since the beginning of new millennium. The recent crises such as the UK’s decision to exit from the EU, refugee crisis, and Euro crisis have not been solved totally and still have had an enormous place in the Union’s agenda. This study aimsto examine the effect of the challenging crises on the European integration process by considering the historical and current crises together. In this scope, the crises affecting the European integration since 1960s have been elaborated in a chronological order by considering their effects on the Community or Union. The study aims to provide an insight about the potential changes in the European Union system in the aftermath of the current crises by taking into account the experiences and implications of the previous crises.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bauer, Michael W. ve Stefan Becker (2014), Europe Recast: A History of European Union (Boudler: Lynne Reiner Publishers).
 • Bauer, Michael W. ve Stefan Becker (2014), “The Unexpected Winner of the Crisis: The European Commussion’s Strengthed Role in Economic Governance”, Journal of European Integration, 36 (3): 213-229.
 • BBC New, http://www.bbc.com/news/world-europe-41783957, (23.11.2017).
 • Begg, Iain (1999), “Reshaping the EU Budget: Yet Another Missed Opportunity?”, ECSA Conference Paper.
 • De Grauwe, Paul (2016), “What Future for the EU After Brexit?”, Intereconomics: 259-251.
 • Desmond, Dinan (2008), Avrupa Birliği Tarihi (İstanbul: Kitap Yayınevi) (Çev. Hale Akay).
 • Erdenir, Burak (2014), “Avrupa Birliği’nin Geleceği: Türkiye-AB İlişkileri”, Belgin Akçay (Der.), TürkiyeAB İlişkileri: Yeni Gündem, (Ankara: Seçkin Yayıncılık): 94-108.
 • Erdoğan, Seven ve Hatice Yazgan (2017), “Avro Krizi, Siyasi Etkileri ve AB Genişlemesine Yansımaları”, Ankara Üniversitesi SBE Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler ABD 25. Yıl Armağan Kitabı, (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi): 195-216.
 • Fahir Armaoğlu (2016), 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995, (İstanbul: Timaş Yayınları), 21. Baskı.
 • Habertürk (2017), http://www.haberturk.com/dunya/haber/1447863-avrupa-birligi-ile-ingilterearasinda-cebelitarik-gerilimi, (20.04.2017).
 • Hooghe, Liesbeth ve Gary Marks (2006), “Europe’s Blues: Theoretical Soul-Searching after the Rejection of the European Constitution”, PSOnline: 247-250.
 • Issawi, Charles (1978-79), “The 1973 Oil Crisis and After”, Journal of Post Keynesian Economics, 1 (2): 3-26.
 • Joffe, Josef (1981), “European-American Relations: The Enduring Crisis”, Foreign Affairs, 59 (4): 835-851.
 • Kamkhaji, Jonathan C. ve Claudio M. Radaelli (2017), “Crisis, Learning and Policy Change in the European Union”, Journal of European Public Policy, 24 (5): 714-734.
 • Koeck, H. Franz (2017), “The Present Crisis of the European Union and Its Causes”, The International Conference of European Union’s History, Culture and Citizenship, Romanya-Pitesti: 22-38.
 • Kroll, Daniela Annette ve Dirk Leuffen (2016), “Ties that Bind, Can Also Strangle: The Brexit Threat and The Hardships of Reforming the EU”, Journal of European Public, 23 (9): 1311-1320.
 • Kux, Stephan ve Ulf Sverdrup (2000), “Fuzzy Borders and Adaptative Outsiders: Norway, Switzerland and the EU”, Journal of European Integration, 22 (3): 237-270.
 • Lawrence, Jessica C. (2013), “The EU in Crisis: Crisis Discourse as a Technique of Government”, Netherlands Yearbook of International Law, 44: 187-202.
 • Ludlow, Piers (2013), “Hard-won But Vital: EU Enlargement in Historical Perspective”, LSE Research Online: 12-18.
 • McCormick, John (2014), Avrupa Birliği’ni Anlamak, (Ankara: BigBang Yayınları) (Çev.: Yusuf Şahin ve Hasan Hüseyin Şahin).
 • Monnet, Jean (1978), Memoirs, New York: Double Day & Company) (Çev.: Richard Mayne).
 • Natorski, Michal ve Karolina Pomorska (2017), “Trust and Decision-Making in Times of Crisis: The EU’s Response to the Events in Ukraine”, Journal of Common Market Studies, 55 (1): 54- 70.
 • Norkienė, R. Mieṅkowska (2017), “Crisis of Solidarity in the European Union- No More Dreams of Europe’s Competitive Advantage”, Economics World, 5 (3): 183-194. Öniş, Ziya, (2001) “Greek-Turkish Relations and the European Union: A Critical Perspective”, Mediterranean Politics, 6 (3): 31-45.
 • Özdemir, Haluk (2012), Avrupa Mantığı: Avrupa Bütünleşmesinin Teori ve Dinamikleri, (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi).
 • Saurugger, Sabine (2016), “Sociological Approaches to the European Union in Times of Turmoil”, Journal of Common Market Studies, 54 (1): 70-86.
 • Schimmelfennig, Frank (2014), “European Integration in the Euro Crisis: The Limits of Postfunctionalism”, Journal of European Integration, 36 (3): 321-337.
 • Smith, Karen E. (2003), European Union Foreign Policy in A Changing World, (Cambridge: Polity Press).
 • Tekin, Beyza Ç. (2014), “Rethinking the Post-National EU in Times of Austerity and Crisis”, Mediterranean Politics, 19 (1): 21-39.
 • Tosun, Jale, Anne Wetzel and Galina Zapryanova (2014), “The EU in Crisis: Advancing the Debate”, Journal of European Integration, 36 (3): 195-211.
 • US News, https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-10-28/the-latest-anti-independenceactivists-protest-in-madrid, (12.11.2017).
 • Wirth, Tara (2016), “The European Union’s Framing of the European Refugee Crisis”, Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, 7 (2): 45-56.
APA Erdoğan S (2020). AVRUPA BİRLİĞİ VE KRİZLER: TARİHİ VE GÜNCEL KRİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. , 589 - 606. 10.33630/ausbf.571625
Chicago Erdoğan Seven AVRUPA BİRLİĞİ VE KRİZLER: TARİHİ VE GÜNCEL KRİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. (2020): 589 - 606. 10.33630/ausbf.571625
MLA Erdoğan Seven AVRUPA BİRLİĞİ VE KRİZLER: TARİHİ VE GÜNCEL KRİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. , 2020, ss.589 - 606. 10.33630/ausbf.571625
AMA Erdoğan S AVRUPA BİRLİĞİ VE KRİZLER: TARİHİ VE GÜNCEL KRİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. . 2020; 589 - 606. 10.33630/ausbf.571625
Vancouver Erdoğan S AVRUPA BİRLİĞİ VE KRİZLER: TARİHİ VE GÜNCEL KRİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. . 2020; 589 - 606. 10.33630/ausbf.571625
IEEE Erdoğan S "AVRUPA BİRLİĞİ VE KRİZLER: TARİHİ VE GÜNCEL KRİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME." , ss.589 - 606, 2020. 10.33630/ausbf.571625
ISNAD Erdoğan, Seven. "AVRUPA BİRLİĞİ VE KRİZLER: TARİHİ VE GÜNCEL KRİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". (2020), 589-606. https://doi.org/10.33630/ausbf.571625
APA Erdoğan S (2020). AVRUPA BİRLİĞİ VE KRİZLER: TARİHİ VE GÜNCEL KRİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 75(2), 589 - 606. 10.33630/ausbf.571625
Chicago Erdoğan Seven AVRUPA BİRLİĞİ VE KRİZLER: TARİHİ VE GÜNCEL KRİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 75, no.2 (2020): 589 - 606. 10.33630/ausbf.571625
MLA Erdoğan Seven AVRUPA BİRLİĞİ VE KRİZLER: TARİHİ VE GÜNCEL KRİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.75, no.2, 2020, ss.589 - 606. 10.33630/ausbf.571625
AMA Erdoğan S AVRUPA BİRLİĞİ VE KRİZLER: TARİHİ VE GÜNCEL KRİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2020; 75(2): 589 - 606. 10.33630/ausbf.571625
Vancouver Erdoğan S AVRUPA BİRLİĞİ VE KRİZLER: TARİHİ VE GÜNCEL KRİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2020; 75(2): 589 - 606. 10.33630/ausbf.571625
IEEE Erdoğan S "AVRUPA BİRLİĞİ VE KRİZLER: TARİHİ VE GÜNCEL KRİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME." Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 75, ss.589 - 606, 2020. 10.33630/ausbf.571625
ISNAD Erdoğan, Seven. "AVRUPA BİRLİĞİ VE KRİZLER: TARİHİ VE GÜNCEL KRİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 75/2 (2020), 589-606. https://doi.org/10.33630/ausbf.571625