Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 83 - 100 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33715/inonusaglik.702732 İndeks Tarihi: 31-10-2020

ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Bu çalışma, sağlık çalışanlarında örgütsel bağlılık algısının psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisini ölçmekamacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalışmada sosyo-demografik değişkenler ile örgütsel bağlılık ve psikolojikiyi oluş değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunup bulunmadığı test edilmiştir. Çalışmaya katkı sağlayansağlık çalışanı sayısı 125’dir. Çalışmada veri toplamada; kişisel bilgi formu, örgütsel bağlılık ölçeği vepsikolojik iyi oluş ölçeğinden faydalanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21 ve AMOS 22 paketprogramlarından yararlanılmıştır. Sonuç olarak; bu çalışmada sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılık ve psikolojikiyi oluş algıları yüksek düzeyde bulunmuştur. Örgütsel bağlılığın psikolojik iyi oluş üzerinde istatiksel olarakanlamlı ve pozitif yönde bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutlarından devambağlılığı alt boyutunun psikolojik iyi oluş üzerinde istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğusaptanmıştır. Diğer alt boyutların (duygusal bağlılık, normatif bağlılık) ise psikolojik iyi oluş üzerinde anlamlıbir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Sağlık çalışanlarında örgütsel bağlılık algısı üzerine yapılacakiyileştirmelerin psikolojik iyi oluş üzerinde olumlu katkılarının olacağı söylenebilir.
Anahtar Kelime:

The Impact of Organizational Commitment on Psychological Well-Being: A Study in Health Care Employees

Öz:
This study was conducted to measure the effect of organizational commitment perception on psychological wellbeing in healthcare employees. The study also tested whether there was a significant difference between sociodemographic variables and organizational commitment and psychological well-being variables. The number of health employees who contributed to the study is 125. In the study, personal data form, organizational commitment scale and psychological well-being scale were used in data collection. SPSS 21 and Amos 22 package programs were used to evaluate the data. As a result; in this study, health employees ' perceptions of organizational commitment and psychological well-being were found to be high. It has been determined that organizational commitment has a statistically significant and positive effect on psychological well-being. It was determined that the sub-dimension of the organizational commitment scale had a statistically significant and positive effect on psychological well-being. It has been observed that other sub-dimensions (emotional attachment, normative attachment) have no significant effect on psychological well-being. It can be said that improvements to the perception of organizational commitment in health employees will have positive contributions to psychological well-being.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Kılıç B, karaman m, yoldaş a (2020). ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA. , 83 - 100. 10.33715/inonusaglik.702732
Chicago Kılıç Burhan,karaman mesut,yoldaş adnan ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA. (2020): 83 - 100. 10.33715/inonusaglik.702732
MLA Kılıç Burhan,karaman mesut,yoldaş adnan ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA. , 2020, ss.83 - 100. 10.33715/inonusaglik.702732
AMA Kılıç B,karaman m,yoldaş a ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA. . 2020; 83 - 100. 10.33715/inonusaglik.702732
Vancouver Kılıç B,karaman m,yoldaş a ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA. . 2020; 83 - 100. 10.33715/inonusaglik.702732
IEEE Kılıç B,karaman m,yoldaş a "ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA." , ss.83 - 100, 2020. 10.33715/inonusaglik.702732
ISNAD Kılıç, Burhan vd. "ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA". (2020), 83-100. https://doi.org/10.33715/inonusaglik.702732
APA Kılıç B, karaman m, yoldaş a (2020). ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 8(1), 83 - 100. 10.33715/inonusaglik.702732
Chicago Kılıç Burhan,karaman mesut,yoldaş adnan ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi 8, no.1 (2020): 83 - 100. 10.33715/inonusaglik.702732
MLA Kılıç Burhan,karaman mesut,yoldaş adnan ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.8, no.1, 2020, ss.83 - 100. 10.33715/inonusaglik.702732
AMA Kılıç B,karaman m,yoldaş a ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 2020; 8(1): 83 - 100. 10.33715/inonusaglik.702732
Vancouver Kılıç B,karaman m,yoldaş a ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 2020; 8(1): 83 - 100. 10.33715/inonusaglik.702732
IEEE Kılıç B,karaman m,yoldaş a "ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA." İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 8, ss.83 - 100, 2020. 10.33715/inonusaglik.702732
ISNAD Kılıç, Burhan vd. "ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA". İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi 8/1 (2020), 83-100. https://doi.org/10.33715/inonusaglik.702732