Tasarım ve Sanat Arakesitinde Kavramsal Düşünme: Enformel Eğitim Çalışmaları (2009–2015)

Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 324 - 333 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/MEGARON.2018.26818 İndeks Tarihi: 04-11-2020

Tasarım ve Sanat Arakesitinde Kavramsal Düşünme: Enformel Eğitim Çalışmaları (2009–2015)

Öz:
Tasarım eğitiminde formel ya da enformel bilginin kullanılmasında yaşanan kopukluk önemli bir problem alanı oluşturmaktadır. Kavramlar aracılığıyla düşünme, bu bağlantı güçlüğü karşısında başvurulan yöntemlerden biridir. Mimarlık temel alanı içinde hem analiz hemde sentez aşamalarında önemli yeri olan kavramlar, okunabilirliğin arttırılmasında, ilişki ağlarının oluşturulmasında, tasarım sürecindekolaylaştırıcı ve yol gösterici işleve sahiptir. Bu çalışma “sanat” ın farklı dallarını konu alanı olarak seçip, “kavramsal düşünme” yi araç olarakkullanarak, tasarım sürecini harekete geçirmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kavramsal çerçeve “ilişki kurma, anlam oluşturma,iletişim kurma, analiz-sentez, soyutlama” üzerine temellendirilmiştir. Çalışma kapsamında örneklenen “Resim-Tasarım”, “Edebiyat-Tasarım”ve “Müzik-Tasarım” konulu atölye çalışmaları 2009-2015 yılları arasında, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde ve farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere -formel ve enformel eğitim sürecine dahil edilerek- uygulanmıştır. Bu bütüncül yaklaşımlar ile tasarımeğitimindeki uygulamalı derslerde öğrenci-öğrenci, yürütücü-öğrenci iletişimi güçlendirilerek, “ısınma” (warm-up) evresi desteklenecekve tasarımcı düşünme tekniklerine katkıda bulunulabilecektir.
Anahtar Kelime:

Conceptual Thinking at the Intersection of Art and Design: Informal Education Studies (2009–2015)

Öz:
The matter of disconnection while using formal or informal knowledge in design education, constitutes a serious problem. Thinking via concepts is one of the methods used against disconnection. Concepts that have an important place in both the analysis and the synthesis phases, play significant roles in legibility and correlations through facilitating and guiding design process. This study aims to contribute to mobilizing design process, focusing on various branches of art and utilizing “conceptual thinking” as a tool. Conceptual framework is based on the items “relating, meaning, communicating, analysis and synthesis, abstraction”. The method is considered in a holistic sense through both subjective and objective concepts. The workshops which are sampled in this study, titled as “Art and Design”, “ Literature and Design” and “Music and Design” were implemented in Yıldız Technical University, Department of Architecture by means of integrating into formal and informal education process between the years of 2009-2015 with a wide range of participants from different universities. The approaches of workshops support “warm-up” phase and contribute design thinking techniques in applied design courses through strengthening the communication between student-student, lecturer-student
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bielefeld, B. ve El khouli, S. (2010), Adım Adım Tasarım Fikirleri, Çeviri: Volkan Atmaca, YEM Yayınları, İstanbul.
 • Berg, B. L. ve Lune, H. (2015) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Çeviri Editörü: Hasan Aydın, Eğitim Yayınevi / Pearson.
 • Canbay Türkyılmaz, Ç. ve Türkyılmaz, E. (2003) “A Research on the Architectural Design Knowledge” International Conference on Innovation in Higher Education, (Abstract book), KievUkrain, 16-19 May 2003, p. 185.
 • Canbay Türkyılmaz Ç. ve Türkyılmaz, E. (2003) “Tasarım Stüdyosunda Mimari Tasarım Bilgisinin Aktarımı Üzerine Bir Araştırma” Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyolarına Farklı Yaklaşımlar Yayına Hazırlayanlar: Hikmet Gökmen, Dürrin Süer, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, ISBN 975-395- 669-X, s. 99–106.
 • Erbil, Y. (2008) “Mimarlık Eğitiminde Yaparak/Yaşayarak Öğrenme”, ISSN:1306-3111, e-Journal of New World Sciences Academy, Cilt: 3, Sayı: 3, MakaleNo:C0077, s. 579-587.
 • Feyerabend, P. (2014) Yönteme Karşı -İkinci Baskı-, Çeviri: Ertuğrul Başer, Ayrıntı Yayınları.
 • Foster H. (2013) Sanat Mimarlık Kompleksi: Küreselleşme Çağında Sanat, Mimarlık ve Tasarımın Birliği (The Art- Architecture Complex), Çeviren: Serpil Özaloğlu, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Hacıömeroğlu, N. (2017), “Mimarlığın Edebiyatla İşi”, XXI Şubat 2017. URL: https://xxi.com.tr/i/mimarligin-edebiyatla-isi (Erişim tarihi: 16 Mart 2018).
 • İnceoğlu, M. ve İnceoğlu, N. (2004) Mimarlıkta Söylem, Kuram ve Uygulama, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul.
 • Jencks, C. ve Kropf, K. (2008) Theories And Manifestoes Of Contemporary Architecture, 2nd Ed., Wiley-Academy.
 • Jencks, C. (2013) “Architecture Becomes Music”, The Architectural Review. URL:http://www.architectural-review.com/ essays/architecture-becomes-music/8647050.article (Erişim tarihi: 17 Şubat 2018).
 • Jormakka, K. (2012) Adım Adım Tasarım Yöntemleri, Çeviri: Zeynep Yazıcıoğlu Halu, YEM Yayınları, İstanbul.
 • Rifat, M. (2013) Açıklamalı Gösterge Bilim Sözlüğü, İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Sağocak, A. M. (2000) “Mimarlığı Anlamak ve Yorumlamak: Temel İlişkiler”, Arredamento Mimarlık, Boyut Yayın Grubu, 06: 112-113.
 • Seelig, T. (2012) Ingenius, A Crash Course on Creativity, Hay House Press, USA, p. 13.
 • Ulusu Uraz, T. (1993) Tasarlama Düşünme Biçimlendirme, İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul.
 • Yürekli, İ. ve Yürekli, H. (2004) “Mimari Tasarım Eğitiminde Enformellik”, İTÜ Dergisi/a, Mimarlık, Planlama, Tasarım Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, s. 53-62.
APA BEKDAŞ H, Yildiz S (2018). Tasarım ve Sanat Arakesitinde Kavramsal Düşünme: Enformel Eğitim Çalışmaları (2009–2015). , 324 - 333. 10.5505/MEGARON.2018.26818
Chicago BEKDAŞ Hande DÜZGÜN,Yildiz Selin Tasarım ve Sanat Arakesitinde Kavramsal Düşünme: Enformel Eğitim Çalışmaları (2009–2015). (2018): 324 - 333. 10.5505/MEGARON.2018.26818
MLA BEKDAŞ Hande DÜZGÜN,Yildiz Selin Tasarım ve Sanat Arakesitinde Kavramsal Düşünme: Enformel Eğitim Çalışmaları (2009–2015). , 2018, ss.324 - 333. 10.5505/MEGARON.2018.26818
AMA BEKDAŞ H,Yildiz S Tasarım ve Sanat Arakesitinde Kavramsal Düşünme: Enformel Eğitim Çalışmaları (2009–2015). . 2018; 324 - 333. 10.5505/MEGARON.2018.26818
Vancouver BEKDAŞ H,Yildiz S Tasarım ve Sanat Arakesitinde Kavramsal Düşünme: Enformel Eğitim Çalışmaları (2009–2015). . 2018; 324 - 333. 10.5505/MEGARON.2018.26818
IEEE BEKDAŞ H,Yildiz S "Tasarım ve Sanat Arakesitinde Kavramsal Düşünme: Enformel Eğitim Çalışmaları (2009–2015)." , ss.324 - 333, 2018. 10.5505/MEGARON.2018.26818
ISNAD BEKDAŞ, Hande DÜZGÜN - Yildiz, Selin. "Tasarım ve Sanat Arakesitinde Kavramsal Düşünme: Enformel Eğitim Çalışmaları (2009–2015)". (2018), 324-333. https://doi.org/10.5505/MEGARON.2018.26818
APA BEKDAŞ H, Yildiz S (2018). Tasarım ve Sanat Arakesitinde Kavramsal Düşünme: Enformel Eğitim Çalışmaları (2009–2015). Megaron, 13(2), 324 - 333. 10.5505/MEGARON.2018.26818
Chicago BEKDAŞ Hande DÜZGÜN,Yildiz Selin Tasarım ve Sanat Arakesitinde Kavramsal Düşünme: Enformel Eğitim Çalışmaları (2009–2015). Megaron 13, no.2 (2018): 324 - 333. 10.5505/MEGARON.2018.26818
MLA BEKDAŞ Hande DÜZGÜN,Yildiz Selin Tasarım ve Sanat Arakesitinde Kavramsal Düşünme: Enformel Eğitim Çalışmaları (2009–2015). Megaron, vol.13, no.2, 2018, ss.324 - 333. 10.5505/MEGARON.2018.26818
AMA BEKDAŞ H,Yildiz S Tasarım ve Sanat Arakesitinde Kavramsal Düşünme: Enformel Eğitim Çalışmaları (2009–2015). Megaron. 2018; 13(2): 324 - 333. 10.5505/MEGARON.2018.26818
Vancouver BEKDAŞ H,Yildiz S Tasarım ve Sanat Arakesitinde Kavramsal Düşünme: Enformel Eğitim Çalışmaları (2009–2015). Megaron. 2018; 13(2): 324 - 333. 10.5505/MEGARON.2018.26818
IEEE BEKDAŞ H,Yildiz S "Tasarım ve Sanat Arakesitinde Kavramsal Düşünme: Enformel Eğitim Çalışmaları (2009–2015)." Megaron, 13, ss.324 - 333, 2018. 10.5505/MEGARON.2018.26818
ISNAD BEKDAŞ, Hande DÜZGÜN - Yildiz, Selin. "Tasarım ve Sanat Arakesitinde Kavramsal Düşünme: Enformel Eğitim Çalışmaları (2009–2015)". Megaron 13/2 (2018), 324-333. https://doi.org/10.5505/MEGARON.2018.26818