Yıl: 2020 Cilt: 28 Sayı: 44 Sayfa Aralığı: 381 - 393 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2020.02.17 İndeks Tarihi: 05-11-2020

Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Öz:
Sermaye piyasalarında yaşanan büyük çaplı muhasebe skandalları sonrasında işletmelerinkazanç yönetimi uygulamaları, özellikle yabancı yatırımcı çekmek isteyen gelişmekte olanekonomilerde önem verilmesi gereken bir konu olmuştur. Bu amprik çalışma, işletmelerde kazançyönetimi uygulamaları ile işletmenin finansal performansı arasındaki ilişkiyi tespit etmeyiamaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 2010-2017 yılları arasında Borsa İstanbul’da işlem görenfinansal olmayan kuruluşlardan elde edilen 1928 firma-yıl verisi analiz edilmiştir. Araştırmanınbulguları, işletmelerin kazanç yönetimi uygulamalarına başvurduğuna işaret etmektedir. Bulgularayrıca, kazanç yönetimi uygulamaları ile işletmenin finansal performansı arasında pozitif bir ilişkiolduğunu desteklemektedir.
Anahtar Kelime:

Earnings Management and Financial Performance: An Empirical Investigation of the Istanbul Stock Exchange

Öz:
Following large-scale accounting scandals in capital markets, earnings management practices of companies have become an issue that should be taken into consideration especially in developing economies seeking to attract foreign investors. This empirical study aims to determine the relationship between earnings management practices and company’s financial performance. For this purpose, 1928 firm-year data obtained from non-financial corporations listed on Borsa Istanbul between 2010 and 2017 are analyzed. The findings of the study indicate that companies apply to earnings management practices. The findings also support a positive relationship between earnings management practices and the financial performance of companies.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA TUAN K, BORAK M (2020). Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Araştırma. , 381 - 393. 10.17233/sosyoekonomi.2020.02.17
Chicago TUAN KORAY,BORAK METIN Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Araştırma. (2020): 381 - 393. 10.17233/sosyoekonomi.2020.02.17
MLA TUAN KORAY,BORAK METIN Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Araştırma. , 2020, ss.381 - 393. 10.17233/sosyoekonomi.2020.02.17
AMA TUAN K,BORAK M Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Araştırma. . 2020; 381 - 393. 10.17233/sosyoekonomi.2020.02.17
Vancouver TUAN K,BORAK M Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Araştırma. . 2020; 381 - 393. 10.17233/sosyoekonomi.2020.02.17
IEEE TUAN K,BORAK M "Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Araştırma." , ss.381 - 393, 2020. 10.17233/sosyoekonomi.2020.02.17
ISNAD TUAN, KORAY - BORAK, METIN. "Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Araştırma". (2020), 381-393. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2020.02.17
APA TUAN K, BORAK M (2020). Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Sosyoekonomi, 28(44), 381 - 393. 10.17233/sosyoekonomi.2020.02.17
Chicago TUAN KORAY,BORAK METIN Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Sosyoekonomi 28, no.44 (2020): 381 - 393. 10.17233/sosyoekonomi.2020.02.17
MLA TUAN KORAY,BORAK METIN Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Sosyoekonomi, vol.28, no.44, 2020, ss.381 - 393. 10.17233/sosyoekonomi.2020.02.17
AMA TUAN K,BORAK M Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Sosyoekonomi. 2020; 28(44): 381 - 393. 10.17233/sosyoekonomi.2020.02.17
Vancouver TUAN K,BORAK M Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Sosyoekonomi. 2020; 28(44): 381 - 393. 10.17233/sosyoekonomi.2020.02.17
IEEE TUAN K,BORAK M "Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Araştırma." Sosyoekonomi, 28, ss.381 - 393, 2020. 10.17233/sosyoekonomi.2020.02.17
ISNAD TUAN, KORAY - BORAK, METIN. "Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Araştırma". Sosyoekonomi 28/44 (2020), 381-393. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2020.02.17