Yıl: 2004 Cilt: 28 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 557 - 590 Metin Dili: İngilizce

Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and its environs

Öz:
Karagöl-Sahara Milli Parkı ve çevresinin (Şavşat, Artvin) damarlı bitkiler florası 1997 ve 2002 yılları arasında tespit edilmiştir. Araştırma alanında; 91 familya ve 364 cinse ait toplam 872 takson kaydedilmiştir. Bu taksonların 851'i Spermatophyta, 21'i Pteridophyta bölümüne ilişkindir. Spermatophyta bölümünde, 7 takson Oymnospermae ve 844 takson Angiospermae'dir. Araştırma alanında en fazla taksona sahip üç familya sırasıyla Compositae 90 takson (% 10,2), Leguminosae 77 takson (% 8,9) ve Gramineae 60 takson (% 7). En zengin cins Astragalus l. (21 takson), ikincisi ise Campanula L. (15 takson)'dır. Taksonların, fıtocoğraflk bölgelere göre dağılımları ise şöyledir: Avrupa-Sibirya % 39,4, Iran-Turan % 10,3, Akdeniz % 1,1 ve coğrafi bölgesi bilinmeyenler ve birden fazla bölgede yayılış gösterenler % 50,9'dır. Taksonların 54 adeti (% 6,3) endemiktir. IUCN tehlike kategorilerine göre 103 taksonun tehlike durumu değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime: national parks Black Sea Region phytogeography flora taxonomy endangered species lakes Artvin

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akman Y (1999). İklim ve Biyoikiim (Biyoiklim Metotları ve Türkiye İklimleri). Ankara: Kariyer Matbaacılık.
 • Anşin R (1979). Trabzon-Meryemana Araştırma Ormanrflorası ve Saf Ladin Meşcerelerinde Fioristik Araştırmalar (Flöre de la foret de Recherches de Meryemana-Trabzon et Les Recherches Fioristiques Dans les. Peuplements Purs D'Epicea). Trabzon: Karadeniz Gazetecilik ve Matbaacılık.
 • Anşin R (1983). Türkiye'nin Flora Bölgeleri ve Bu Bölgelerde Yayılan Asal Vejetasyon Tipleri (The Floristic Regions and the Major Vegetation Types of Turkey). Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 6:318-339.
 • Anşin R, Özkan ZC & Eminağaoğiu Ö (2002). Doğu Karadeniz Bölgesi Endemik Taksonları (Endemic Taxa of East Black Sea Region). Artvin: II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Kitapçığı, Artvin 2: 565-573.
 • Aytaç Z (1997). The revision of the section Dasphyllium Bunge of the genus Astragalus L. of Turkey. Turk J Bot 21: 31-37.
 • Brummitt RK & Powell CE (eds) (1992). Authors of Plant Names. Kew: Royal Botanic Gardens, Kew.
 • Davis PH (ed) (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vols. 1-9. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Davis PH, Mill RR & Tan K (eds) (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 10. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • DMİGM (State Meteorology Institute) (2001). Ortalama Ekstrem ve Yağış Değerleri Bülteni Artvin İli Verileri. Ankara: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Yayını.
 • Doğan M (1999). A concise taxonomic revision of genus Alopecurus L. (Cramineae). Turk J Bot 23: 245-262.
 • Düzenli A (1988). Neuve aux Sintaxons Phytosociologies pour la Vegetation de Turquie. Ecology Mediterranean 14: 143-148.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Ayta Z & Adıgüzel N (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler (Red Data Book of Turkish Plants, Pteridophyta and Spermatophyta). Ankara: TTKD ve Van 100. Yıl Üniversitesi Yayını.
 • Eminağaoğiu Ö & Anşin R (2003a). The Flora of Hatila Valley National Park and its Close Environs (Artvin). Turk J Bot 27: 1-27.
 • Eminâğaoğlu Ö & Anşin R (2003b). A9 (Artvin) Karesi İçin Yeni Fioristik Kayıtlar (New floristic records for the A9 Square). Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 3: 96-108.
 • Grossheim AA (1939-1967). Flora Kavkaza. Vol. 1-7. Baku and Leningrad.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T & Baser KHC (eds.) (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 11. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Ketzkhoveli NN & Gagnidze Rl (eds.) (1971-2001). Georgian Flora (Flora of Georgia). Vol. 1-13. Metsniereba, Tbilisi.
 • Komarow, VL (ed.) (1934-1978). Flora of the USSR, Leningrad. (English translation by IPST, Vol. 1-24, Jerusalem: Israel).
 • Köy İşi. Bak., Tarım ve Köy Hiz. Gn. Md. (Ministry of Rural Affairs) (1990). Artvin İli Arazi Varlığı. Ankara: Tarım ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını.
 • Köy İşi. Bak. Topraksu Gn. Md. (1975). Artvin İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu. Ankara: Topraksu Genel Müdürlüğü Yayını.
 • Köy İşi. Bak. Topraksu Gn. Md. (1984). Çoruh Havzası Toprakları. Ankara: Topraksu Genel Müdürlüğü Yayını.
 • Leblebici E (1990). The Genus Polygonum L. in Turkey. DOĞA Tr J of Bot 14: 203-214.
 • Mirov NT (1967). The Genus Pinus. New York: The Ronald Press Company. Ocakverdi H (2001). The Flora of the Mount Kısır (Kars and Ardahan) and Nearest Environs, Turk J Bot, 25: 311 -334.
 • Özhatay N, Byfıeid A & Atay S (2003). Türkiye'nin Önemli Bitki Alanları, İstanbul: WWF Türkiye.
 • Vural M (1996). Rize'nin Yüksek Dağ Vejetasyonu. Turk J Bot 2O: 83-102.
 • WWF & 1UCN (1994). Centres of Plant Diversity. A Guide and Strategy for their Conservation. Volume 1 - Europe, Africa, South West Asia and the Middle East. Cambridge, UK: IUCN Publications Unit.
 • Zazanashvili N, Sanadiradze G & Bukhnikashvili A (1999). Caucasus. In: RA Mittermeier, N Meyers, P Robles Gil, and CG Mittermeier. Hotspots: Earth's Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions. 268-277. Mexico: CEMEX.
 • Zohary M (1973). Geobotanical Foundations of the Middle East. Vols 1-2. Amsterdam: Gustav Fischer Verlag.
APA EMİNAĞAOĞLU Ö, ANŞİN R (2004). Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and its environs. , 557 - 590.
Chicago EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,ANŞİN Rahim Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and its environs. (2004): 557 - 590.
MLA EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,ANŞİN Rahim Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and its environs. , 2004, ss.557 - 590.
AMA EMİNAĞAOĞLU Ö,ANŞİN R Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and its environs. . 2004; 557 - 590.
Vancouver EMİNAĞAOĞLU Ö,ANŞİN R Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and its environs. . 2004; 557 - 590.
IEEE EMİNAĞAOĞLU Ö,ANŞİN R "Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and its environs." , ss.557 - 590, 2004.
ISNAD EMİNAĞAOĞLU, ÖZGÜR - ANŞİN, Rahim. "Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and its environs". (2004), 557-590.
APA EMİNAĞAOĞLU Ö, ANŞİN R (2004). Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and its environs. Turkish Journal of Botany, 28(6), 557 - 590.
Chicago EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,ANŞİN Rahim Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and its environs. Turkish Journal of Botany 28, no.6 (2004): 557 - 590.
MLA EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,ANŞİN Rahim Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and its environs. Turkish Journal of Botany, vol.28, no.6, 2004, ss.557 - 590.
AMA EMİNAĞAOĞLU Ö,ANŞİN R Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and its environs. Turkish Journal of Botany. 2004; 28(6): 557 - 590.
Vancouver EMİNAĞAOĞLU Ö,ANŞİN R Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and its environs. Turkish Journal of Botany. 2004; 28(6): 557 - 590.
IEEE EMİNAĞAOĞLU Ö,ANŞİN R "Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and its environs." Turkish Journal of Botany, 28, ss.557 - 590, 2004.
ISNAD EMİNAĞAOĞLU, ÖZGÜR - ANŞİN, Rahim. "Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and its environs". Turkish Journal of Botany 28/6 (2004), 557-590.