Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri

Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 16 Sayfa Aralığı: 1817 - 1836 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26466/opus.479123 İndeks Tarihi: 24-11-2020

Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri

Öz:
Teknolojik gelişmeler her geçen gün hayatımızın bütün alanlarını etkilemeye devam etmektedir. 4. Sanayi Devrimi ile daha da hız kazanan yeni teknolojik gelişmeler her sanayi devriminde olduğu gibi 4. sanayi devriminin de çalışma hayatına, istihdama ve işsizliğe etkisi olacaktır. Diğer taraftan yeni işletmelerin, işkollarının ve yeni iş imkânlarının oluşumuna da katkı sağlaması beklenmektedir. İşletme sahibi girişimcilerin, yeni ve gelişen teknolojiye hem kendilerini hem de iş yerlerini hazırlamaları ve doğru üretim tarzlarını benimsemeleri için gerekli bilgilendirmenin uygun zamanda yapılması gerekir. Ayrıca, İşletmelere varsa ihtiyaçlarını karşılayacak gerekli desteklerin önceden verilerek işletmelerin yeni duruma hazırlanması kolaylaşacaktır. Her yeni teknoloji beraberinde bazı sektör ve iş alanlarını olumsuz etkileyerek işsizliğe neden olabilmektedir. Diğer taraftan da yeni sektörler ve mesleklerin ortaya çıkmasına vesile olarak istihdam artışını sağlayabilmektedir. Sonuç olarak; bir taraftan yeni teknoloji ve gelişmelerin ekonomiye ve sosyal hayata getirdikleri kolaylıklar, yüksek üretim ve verimlilikleri nedeniyle olumlu bakan işveren ve sermaye sahipleri olduğu gibi, diğer taraftan da işsizlik ve istihdam alanında sorun yaşayacaklarına inanan sendikalar ve işçi gruplarının yeni teknolojik gelişmelere olumsuz ve şüpheli bakmaları mümkündür. Bu iki durumda olağan bir durum olarak karşılanmalı ve bu duruma uygun çözümlerin topluma eş zamanlı olarak verilmesi oldukça önem kazanmaktadır. Bu çalışmamızda, teknolojik gelişmelerin aslında insan hayatında birçok kolaylık sağladığını, ancak işsizlik ve istihdam gibi bazı sorunları da beli bir süre beraberinde getirdiği anlatılacaktır. Ancak iyi bir planlama ve uygun programlarla bu olumsuz etkinin olumlu ve hatta avantaja yönlenebileceği vurgusu yapılacaktır. Her yeni teknolojik ve dijital gelişmenin yeni bir fırsat olduğunu ve bu durumun toplumun tüm kesimlerine (esnaf, işçi, çiftçi) uygun bir şekilde anlatılması ve toplumun yeni duruma hazır hale getirilmesinin önemi konusunda bilgiler verilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelime:

The Possible Effects of the 4th Industrial Revolu-tion on Working Life and Employment

Öz:
Technological developments continue to affect all areas of our lives with each passing day. As with every industrial revolution, the fourth industrial revolution will have an impact on working life, employment and unemployment. On the other hand, it is expected to contribute to the formation of new businesses, businesses and new job opportunities. It is necessary to inform the entrepreneurs, who are the business owners, in preparing the new and developing technology for themselves and their workplaces and to adopt the correct production styles at the appropriate time. In addition, the enterprises will be provided with the necessary support to meet the needs of the enterprises to prepare for the new situation will be easier. With each new technology, some sectors and business areas may adversely affect unemployment. On the other hand, it is possible to increase the employment as a result of the emergence of new sectors and professions. As a result; On the one hand, it is possible that the unions and workers groups who believe that they will have problems in the field of unemployment and employment, as well as employers and capital owners who are positively attracted by the new technologies and developments, the high production and efficiency they bring to economy and social life, and the negative and suspicious of the new technological developments. In these two cases, it should be met as an ordinary situation and it is very important that the appropriate solutions are given to the society simultaneously. In this study, it will be explained that technological developments provide many convenience in human life but some problems such as unemployment and employment bring along some time. However, it will be emphasized that this negative effect can be favorable and even advantageous with good planning and appropriate programs. Each new technological and digital development is a new opportunity, and all segments of the society (trades, workers, farmers) to be explained in a proper manner and the importance of making the community ready for the new situation will be given.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açan, B. (2018), Müşteri Odaklı Anlayış: KOBİ’ler Üzerine Pilot Bir Araştırma, ( Editör: S. Batal). Sosyal Bilimlerde Alternatif Yorumlar içinde (S. 187-216). İstanbul: Gece Kitaplığı.
 • Alçın, S. (2016). Üretim için yeni bir izlek: Sanayi 4.0. Journal of life Economics, 3(2), 19 – 30.
 • Bosca, N. (2017, 01 29). Endüstri 4.0: Bugüne Kadar Geçen Süreç. Nazmi Bosca Web Sitesi: https://nazmibosca.com/2017/01/29/endustri-4-0-bugune-kadar-gecen-surec/ Erişim Tarihi: 11.10.2018.
 • Bozlar, T. (2018). 4. sanayi devriminin işgücü piyasasına olası etkileri. İŞKUR, İstihdamda 3İ Dergisi, 27, 62-67.
 • Bulut , E. ve Akçacı, T. (2017). Endüstri 4.0 ve inovasyon göstergeleri kapsamında türkiye analizi. Assam Uluslararası Hakemli Dergi, 7, 50-72.
 • Çiçek, B. (2017). Scode’un genç girişimcisi Kadir Can Kırkoyun ile röportaj. Pazarlama Türkiye: https://pazarlamaturkiye.com/roportajlar/-scodeun-genc-girisimcisi-kadir-can-kirkoyun-ile-roportaj-yaptik/ , Erişim Tarihi: 15.09.2018.
 • Durmuş, B. T. (2017). Matbaa teknolojisinin Osmanlı devletine giriş koşulları ve tartışmalar. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(2), 950-968
 • Ege Bölgesi Sanayi Odası . (2015). Endüstri 4.0. İzmir: Ege Bölgesi Sanayi Odası Araştırma Müdürlüğü.
 • Evreka (2015). Evreka nedir? Evreka: http://evreka.co/tr/nedir/ , Erişim Tarihi: 15.09.2018. Fazla Gıda, (2015). Hikayemiz: Fazla Gıda. https://www.fazlagida.-com/hakkimizda/ Erişim Tarihi: 15.09.2018.
 • Güler ,B. K. (2011). Yoksullukla mücadelede sosyal girişimcilik: Ashoka üyelerinden sosyal yenilikçi örnek uygulamalar. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(3), 79-111
 • http://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future-/digitalization-andsoftware/simulation-and-virtual-reality-trends.html, Erişim Tarihi: 15.10.2018.
 • http://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future-/digitalizationandsoftware/simulation-and-virtual-reality-service.html, Erişim Tarihi: 15.08.2018.
 • Aytuğ, H. K. (2011). Küresel rekabetin işletmelerin üretim ve istihdam yapısı üzerindeki etkileri. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2(2), 45-77
 • Kodluyoruz. (2017). Biz Kimiz: Kodluyoruz. Kodluyoruz Web Sitesi: http://www.kodluyoruz.org/bizkimiz/ , Erişim Tarihi: 15.09.2018.
 • OTSIMO. (2017). Otsimo. https://otsimo.com/tr/ , Erişim Tarihi: 15.09.2018.
 • Selek, A. Endüstri Tarihine Kısa Bir Yolculuk. Türkiye'nin Endüstri 4.0 Platformu:http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk, Erişim Tarihi: 15.08.2018.
 • https://www. endustri40.com/endustri-4.0da-insan-robot-ve-istihdam/, Erişim Tarihi: 14.10.2018
 • SIEMENS, Türkiyenin Endüstri 4.0 Platformu Yeni Devrim, Endüstri 4.0 Yolunda, E Dergi http://www.siemens.com.tr/dijitalfabrikalar, Erişim Tarihi: 15.10.2018.
 • Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 ve girişimcilikte yeni yaklaşımlar. Pamuk-kale Üniversitesi Sosyal Bililmler Enstitüsü Dergisi, 32, 43-57.
 • Sener S. ve Elevlı B., (2017) Endüstri 4.0’da yeni iş kolları ve yüksek öğrenim. Mühendis Beyinler Dergisi 1(2), 25-37
 • Taş, H.Y., Küçükoğlu M, Özcan, Selami (2016). Osmanlıdan günümüze sosyal girişimcilik örnekleri ve topluma kazandırdıkları. 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Kongre Kita-bı, 258-266.
 • Taş, H. Yunus, Demirdöğmez M. ve Küçükoğlu, M., (2018). Endüstri 4.0’ ın çalışma hayatına ve girişimciliğe muhtemel etkileri. 2. Uluslararası Gap İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi, 4-7 Ekim, 2018, Ss.94-104- 6
 • Vural, Y. (2018). Yeni nesil sosyal girişimcilik. MAGG4: https://magg4. com/ yeni-nesil-sosyal-girisimcilik/ , Erişim Tarihi: 15.09.2018.
APA TAS H (2018). Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri. , 1817 - 1836. 10.26466/opus.479123
Chicago TAS HACI YUNUS Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri. (2018): 1817 - 1836. 10.26466/opus.479123
MLA TAS HACI YUNUS Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri. , 2018, ss.1817 - 1836. 10.26466/opus.479123
AMA TAS H Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri. . 2018; 1817 - 1836. 10.26466/opus.479123
Vancouver TAS H Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri. . 2018; 1817 - 1836. 10.26466/opus.479123
IEEE TAS H "Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri." , ss.1817 - 1836, 2018. 10.26466/opus.479123
ISNAD TAS, HACI YUNUS. "Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri". (2018), 1817-1836. https://doi.org/10.26466/opus.479123
APA TAS H (2018). Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 1817 - 1836. 10.26466/opus.479123
Chicago TAS HACI YUNUS Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9, no.16 (2018): 1817 - 1836. 10.26466/opus.479123
MLA TAS HACI YUNUS Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.16, 2018, ss.1817 - 1836. 10.26466/opus.479123
AMA TAS H Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 1817 - 1836. 10.26466/opus.479123
Vancouver TAS H Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 1817 - 1836. 10.26466/opus.479123
IEEE TAS H "Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri." OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9, ss.1817 - 1836, 2018. 10.26466/opus.479123
ISNAD TAS, HACI YUNUS. "Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9/16 (2018), 1817-1836. https://doi.org/10.26466/opus.479123