Yıl: 2020 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 196 - 204 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/amj.2020.26214 İndeks Tarihi: 29-11-2020

ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKSEL RİNİT VE ASTIM SORGULAMASI

Öz:
Amaç: Mesleksel astım ve rinit tanısında ilk basamak semptomların doğası ve işyeri ile ilişkisi ve özel meslekselmaruziyetlerin sorgulandığı ayrıntılı öyküdür. Çalışmanın amacı sağlık çalışanlarında meslek astımı ve/veyameslek rinit ile ilişkili semptomların sıklığının araştırılmasıdır.Materyal ve Metot: Üçüncü basamak sağlık hizmeti veren merkezlerde bakteriyoloji, biyokimya/hematolojive patoloji laboratuvarları ile ağız ve diş sağlığı merkezi çalışanlarına açık uçlu anket yöntemi ile mesleki astımve rinit ile ilişkili şikayetleri ve şikayetlerin işyeri ile ilişkisi sorgulandı.Bulgular: Değerlendirilen toplam 230 olgunun (165 kadın ve 65 erkek) ortalama yaşı 34,39 ± 0,51, ortalamaçalışma süresi 10,13 ± 0,49 yıldı. İşyeri ile ilişkili semptom tanımlayan olgu sayısı 172 (%74,78) olarakbulundu; bu kişiler ortalama 4,92 ± 0,42 yıldır işyerinde semptomlarının olduğunu belirtti. Patoloji bölümündeçalışanların tümünde, ağız ve diş sağlığı çalışanlarının büyük çoğunluğunda (%92,19), bakteriyoloji (%72,92),biyokimya/hematoloji laboratuvarı (%50,63) çalışanlarının ise yarıdan çoğunda semptom vardı. Sorgulanansemptomlar içinde en sık nazal ve oküler yakınmalar iken diğer yakınmalar solunumsal, konstitüsyonel vedermatolojikti. Semptomların belirli maddeyle ilişkisi olduğunu %54,65 olgu tarifleyebiliyordu. Olguların%88,37’si semptomlarının işe geldiği günlerde daha kötü olduğunu; %50,58’i hafta sonuna doğruşiddetlendiğini; %20,93’ü hafta sonu tatilinde ve %8,14’ü uzun süreli tatillerde devam ettiğini belirtti.Semptom varlığına rağmen ileri tetkik yapılmasını olguların sadece %55,81’i kabul edebileceğini bildirdi.Sonuç: Üçüncü basamak sağlık hizmeti veren merkezlerde çalışanların büyük bölümünde işyeri ortamı ileilişkili birden fazla sistemi ilgilendiren semptomların varlığı görüldü. Buna karşın bireylerin bu konuyuyeterince önemsemedikleri ve ileri araştırma istemedikleri görüldü. Sağlık çalışanlarının da işyeri sağlığıkonusunda bilgilendirilmeleri ve uygun işyeri şartlarının sağlanması gereklidir.
Anahtar Kelime:

OCUPATIONAL ASTHMA AND RHINITIS AMONG HEALTH CARE WORKERS IN TERTIARY HEALTH CARE CENTERS

Öz:
Objectives: The first diagnostic tool for the diagnosis of occupational asthma and rhinitis is clinical history, which inquires about the nature of symptoms and their relationship to work and specific occupational exposures. The present study aims to search for the presence of symptoms related to occupational asthma and/or rhinitis among health care workers. Materials and Methods: With an open questionnaire health-care workers employed in bacteriology, biochemistry/hematology, pathology and dental laboratories in tertiary health-care centers were questioned about the presence of symptoms regarding occupational asthma and rhinitis as well as the relationship of their symptoms with the workplace. Results: Of 230 subjects (165 females, 65 males) mean age was 34.39 ± 0.51 and they were exposed at work for a mean duration of 10.13±0.49 years. Work-related symptoms were positive in 172 (%74.78) subjects for about 4.92±0.42 years. All subjects employed in the pathology department and most of the ones (92.19%) in dental hospital and more than half of employees of bacteriology (72.92%), biochemistry/hematology laboratories (50.63%) were symptomatic. The most commonly reported symptoms by participants were nasal and ocular whereas other symptoms were found to be respiratory, constitutional and dermatological. 54.65% of the subjects were able to identify a specific agent related to their symptoms. Of the patients 88.37% stated that their symptoms were worse on the days when they came to work; 50.58% that their symptoms were intensified progressively throughout the week; 20.93% and 8.14% stated that they continued to be symptomatic during the weekend and long term holidays, respectively. Although being aware of the symptoms only %55.81 of the subject were willing to be tested in the clinic. Conclusion: The majority of the health-care workers working in tertiary centers have work-related symptoms involving one or more systems. However, most of them ignore their symptoms and are not willing to be evaluated for occupational asthma and/or rhinitis. Health-care workers should be informed about occupational health and their workplace conditions should be improved.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Çımrın AH. Meslek astımı-Türkiye gerçeği. Toraks Dergisi 2000;1:87-9.
 • 2. Mapp CE. “Occupational asthma”: A matter of concern. Eur Respir J 1994;7:1.
 • 3. Öner F, Numanoğlu N. Mesleki Astım. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2003;51(1):78-90.
 • 4. Sublett JW, Bernstein DI. Occupational rhinitis. Curr Allergy Asthma Reports 2010;10:99–104.
 • 5. Mungan D. Occupational Allergic Rhinitis: What Do We Know? Curr Treat Options Allergy 2015;2:10.
 • 6. www.ginasthma.org
 • 7. Elliott L, Heederik D, Marshall S, Peden D, Loomis D. Incidence of allergy and allergy symptoms among workers exposed to laboratory animals. Occup Environ Med 2005;62(11):766-71.
 • 8. Vandenplas O, Ghezzo H, Munoz X, et al. What are the questionnaire items most useful in identifying subjects with occupational asthma? Eur Respir J 2005;26:1056–63.
 • 9. Kılıçaslan Z, Yılmaz V, Çıkrıkçıoğlu S ve ark. Pamuklu Tekstil Çalışanlarında Solunum Fonksiyon Bozuklukları. Solunum 1987;12:242-6.
 • 10. Güven K, Özesmi M, Demir R. Yün Tozu ve Meslek Astması. Solunum 1992;17:228-35.
 • 11. Görgüner M, Mirici A, Girgiç M, ve ark. Atatürk Üniversitesi Halıcılık Eğitim Merkezi Çalışanlarında Solunum Semptomları ve Meslek Astması Prevalansı Üzerine Bir Çalışma. Solunum 1995;20:259-65.
 • 12. Şahin Ü, Akkaya A. Pamuk İpliği Fabrikasında Çalışan İşçilerde Solunum Sistemi Semptomları ve Solunum Fonksiyon Testlerinin Araştırılması. Solunum Hastalıkları 1998; 9(1):129-42.
 • 13. Ucgun I, Ozdemir N, Metintaş M, Metintaş S, Erginel S, Kolsuz M. Prevalence of occupational asthma among automobile and furniture painters in the center of Eskisehir (Turkey): the effects of atopy and smoking habits on occupational asthma. Allergy 1998;53(11):1096-100.
 • 14. Turgut T, Taşdemir C, Muz MH, Deveci F, Kırkıl G. Elazığ merkezinde oto ve mobilya atölyelerinde çalışan boya işçilerinde mesleki astım sıklığı. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2005;53(4):371-8.
 • 15. Akpinar-Elci M, Cimrin AH, Elci OC. Prevalence and risk factors of occupational asthma among hairdressers in Turkey. J Occup Environ Med 2002;44(6):585-90.
 • 16. Akpınar M, Çelikten E, Çımrın A. İzmirdeki Kuaförlerde Mesleksel Astma Prevalansı ve Risk Faktörleri. Solunum Hastalıkları 1998;9(2):261-8.
 • 17. Gülmez İ, Çetinkaya F, Oymak FS, ve ark. Occupational asthma among Hairdressers Apprentices. Eur Respir J 1998;12(Suppl. 28):333s.
 • 18. Erdoğan S, Gülmez İ, Ünlühızarcı K, ve ark. Odun Tozuna Maruz Kalan İşçilerde Solunum Fonksiyonları ve Meslek Astması Prevalansı. Solunum 1995;19:127-34.
 • 19. Kılıçaslan Z, Yaşa M. Bronchial Asthma associated with detergent enzyme. European Respiratory Journal 1992;5(suppl 15):405s.
 • 20. Kılıçaslan Z, Erkan F, Ece T, ve ark. Modern Bir Ekmek Fabrikasında Fırıncı Astması ve Un Duyarlılığı. Solunum 1990;15:446-51.
 • 21. Eifan AO, Derman O, Kanbur N, Sekerel BE, Kutluk T. Occupational asthma in apprentice adolescent car painters. Pediatr Allergy Immunol 2005;16(8):662-8.
 • 22. Lad T. Occupational asthma in health care professionals. Occup Health Saf 2003;72(9):190-8.
 • 23. Delclos GL, Gimeno D, Arif AA, et al. Occupational Risk Factors and Asthma among Health Care Professionals. Am J Respir Crit Care Med 2007;175:667–75.
 • 24. Pechter E, Davis LK, Tumpowsky C, et al. Work-Related Asthma Among Health Care Workers: Surveillance Data From California, Massachusetts, Michigan, and New Jersey, 1993–1997. Amerıcan Journal Of Industrıal Medıcıne 2005;47:265–75.
 • 25. Mazurek JM, Weissman DN. Occupational Respiratory Allergic Diseases in Healthcare Workers. Curr Allergy Asthma Rep 2016;16(11):77.
 • 26. Siracusa A, Desrosiers M, Marabini A. Epidemiology of occupational rhinitis: prevalence, aetiology and determinants. Clin Exp Allergy 2000;30:1519–34.
 • 27. Malo JL, Lemie`re C, Desjardins A, Cartier A. Prevalence and intensity of rhinoconjunctivitis in subjects with occupational asthma. Eur Respir J 1997;10:1513–5.
 • 28. Bernstein D. Occupational asthma. Med Clin North Am 1992;76:917-34.
 • 29. Cartier A. Definition and diagnosis of occupational asthma. Eur Respir J 1994;7:153-60.
 • 30. Stenton S, Hendrick D. Occupational asthma. Postgrad Med 1991; 67: 271-7.
 • 31. Malo JL, Ghezzo H, L’Archeveque J, Lagier F, Perrin B, Cartier A. Is the clinical history a satisfactory means of diagnosing occupational asthma? Am Rev Respir Dis 1991;143:528–32.
 • 32. Tarlo SM, Lemiere C. Occupational asthma. N Engl J Med 2014;370(7):640-9.
APA Dursun A, Aksu F, Bayiz H, Aksu K (2020). ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKSEL RİNİT VE ASTIM SORGULAMASI. , 196 - 204. 10.5505/amj.2020.26214
Chicago Dursun Adile Berna,Aksu Funda,Bayiz Hülya,Aksu Kurtuluş ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKSEL RİNİT VE ASTIM SORGULAMASI. (2020): 196 - 204. 10.5505/amj.2020.26214
MLA Dursun Adile Berna,Aksu Funda,Bayiz Hülya,Aksu Kurtuluş ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKSEL RİNİT VE ASTIM SORGULAMASI. , 2020, ss.196 - 204. 10.5505/amj.2020.26214
AMA Dursun A,Aksu F,Bayiz H,Aksu K ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKSEL RİNİT VE ASTIM SORGULAMASI. . 2020; 196 - 204. 10.5505/amj.2020.26214
Vancouver Dursun A,Aksu F,Bayiz H,Aksu K ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKSEL RİNİT VE ASTIM SORGULAMASI. . 2020; 196 - 204. 10.5505/amj.2020.26214
IEEE Dursun A,Aksu F,Bayiz H,Aksu K "ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKSEL RİNİT VE ASTIM SORGULAMASI." , ss.196 - 204, 2020. 10.5505/amj.2020.26214
ISNAD Dursun, Adile Berna vd. "ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKSEL RİNİT VE ASTIM SORGULAMASI". (2020), 196-204. https://doi.org/10.5505/amj.2020.26214
APA Dursun A, Aksu F, Bayiz H, Aksu K (2020). ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKSEL RİNİT VE ASTIM SORGULAMASI. Ankara Medical Journal, 20(1), 196 - 204. 10.5505/amj.2020.26214
Chicago Dursun Adile Berna,Aksu Funda,Bayiz Hülya,Aksu Kurtuluş ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKSEL RİNİT VE ASTIM SORGULAMASI. Ankara Medical Journal 20, no.1 (2020): 196 - 204. 10.5505/amj.2020.26214
MLA Dursun Adile Berna,Aksu Funda,Bayiz Hülya,Aksu Kurtuluş ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKSEL RİNİT VE ASTIM SORGULAMASI. Ankara Medical Journal, vol.20, no.1, 2020, ss.196 - 204. 10.5505/amj.2020.26214
AMA Dursun A,Aksu F,Bayiz H,Aksu K ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKSEL RİNİT VE ASTIM SORGULAMASI. Ankara Medical Journal. 2020; 20(1): 196 - 204. 10.5505/amj.2020.26214
Vancouver Dursun A,Aksu F,Bayiz H,Aksu K ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKSEL RİNİT VE ASTIM SORGULAMASI. Ankara Medical Journal. 2020; 20(1): 196 - 204. 10.5505/amj.2020.26214
IEEE Dursun A,Aksu F,Bayiz H,Aksu K "ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKSEL RİNİT VE ASTIM SORGULAMASI." Ankara Medical Journal, 20, ss.196 - 204, 2020. 10.5505/amj.2020.26214
ISNAD Dursun, Adile Berna vd. "ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKSEL RİNİT VE ASTIM SORGULAMASI". Ankara Medical Journal 20/1 (2020), 196-204. https://doi.org/10.5505/amj.2020.26214