Yıl: 2020 Cilt: 26 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 25 - 29 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.14744/epilepsi.2019.86648 İndeks Tarihi: 09-12-2020

Impaired Olfactory Function in Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated with Hippocampal Sclerosis

Öz:
Objectives: It has been proposed that olfactory function disorders, such as parosmia or hyposmia, were associated with mesial temporal lobeepilepsy with hippocampal sclerosis (MTLE-HS). In this study, we aimed to compare the olfactory function and its subtypes between MTLE-HSand healthy controls.Methods: We recruited 22 non-operated consecutive patients diagnosed with MTLE-HS and 22 aged and gender-matched healthy controls(HC). After a detailed clinical evaluation, we used a standardized tool, Sniffin’ Sticks test, to evaluate the olfactory function.Results: The mean age was 37.5 (±12.7) years in the MTLE-HS group and 36.9 (±10.3) years in the HC group. There were 14 females and eightmales in both groups. Threshold, discrimination, identification and TDI scores were analyzed separately for each group. The threshold anddiscrimination values were similar in MTLE-HS and HC groups (p=0.063). Identification and TDI scores were significantly lower in the MTLE-HSgroup, respectively p<0.01 and p<0.001.Conclusion: We have demonstrated the impaired olfactory function in MTLE-HS patients in the Turkish population. For the MTLE-HS patients,both peripheral changes, as well as structural or functional alterations in mesial temporal lobes and prefrontal lobes, have been proposed, andour results are in favor of central involvement.
Anahtar Kelime:

Hipokampal Skleroz ile İlişkili Mezial Temporal Lob Epilepsili Hastalarda Koku Duyusunun Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Hiposmi, parosmi gibi koku duyusundaki çeşitli bozuklukların hipokampal skleroza bağlı mezial temporal lob epilepsisi (HS-MTS) ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, HS-MTS tanısı ile takip edilen hastaların koku fonksiyonlarının sağlıklı bireylerle karşılaştırılması ve koku duyusundaki değişimlerin ayrıntılı olarak tanımlanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya HS-MTS tanılı, epilepsi cerrahisi öykü olmayan 22 hasta ile yaş ve cinsiyet eşlenmiş 22 sağlıklı birey kontrol grubu olarak dahil edilmiştir. Ayrıntılı klinik değerlendirme sonrasında, her iki grupta koku duyusunu değerlendirmek ve karşılaştırmak için Sniffin’ Sticks koku testi kullanılmıştır. Bulgular: HS-MTS grubunu yaş ortalaması 37.5 (±12.7); kontrol grubunun yaş ortalaması 36.9 (±10.3) idi. Her iki grupta 14 kadın ve sekiz erkek birey vardı. Koku duyusu değerlendirilmesi kapsamında koku eşik, koku ayrım ve koku saptama alt grupları hesaplanarak karşılaştırıldı. Eşik değer ve ayrım skorları her iki grupta benzer iken (p=0.063), EAS (eşik-ayrım -saptama) toplam skoru ve koku saptama skorları HS-MTS grubunda anlamlı şekilde düşük bulundu (p<0.01 ve p<0.001). Sonuç: HS-MTS’li bireylerde koku duyusu belirgin şekilde etkilenmiştir. Katılımcı sayısı sınırlı olmakla beraber HS lateralizasyonu koku duyusundaki bozulma ile ilişkili olabilir. Koku duyusundaki mevcut etkilenim mezial ve temporal loblardaki yapısal ve/veya fonksiyonel değişimlere ikincil olabilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Skidmore CT. Adult Focal Epilepsies. Continuum (Minneap Minn) 2016;22(1 Epilepsy):94–115.
 • 2. Duncan JS. Imaging and epilepsy. Brain 1997;120 ( Pt 2):339– 77.
 • 3. Vanli-Yavuz EN, Erdag E, Tuzun E, Ekizoglu E, Baysal-Kirac L, Ulusoy C, et al. Neuronal autoantibodies in mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016;87(7):684–92.
 • 4. la Fougère C, Rominger A, Förster S, Geisler J, Bartenstein P. PET and SPECT in epilepsy: a critical review. Epilepsy Behav 2009;15(1):50–5.
 • 5. Helmstaedter C, Kurthen M, Lux S, Reuber M, Elger CE. Chronic epilepsy and cognition: a longitudinal study in temporal lobe epilepsy. Ann Neurol 2003;54(4):425–32.
 • 6. Gilliam F, Hecimovic H, Sheline Y. Psychiatric comorbidity, health, and function in epilepsy. Epilepsy Behav 2003;4 Suppl 4:S26–30.
 • 7. Quiske A, Helmstaedter C, Lux S, Elger CE. Depression in patients with temporal lobe epilepsy is related to mesial temporal sclerosis. Epilepsy Res 2000;39(2):121–5.
 • 8. Chen C, Shih YH, Yen DJ, Lirng JF, Guo YC, Yu HY, et al. Olfactory auras in patients with temporal lobe epilepsy. Epilepsia 2003;44(2):257–60.
 • 9. Eslinger PJ, Damasio AR, Van Hoesen GW. Olfactory dysfunction in man: anatomical and behavioral aspects. Brain Cogn 1982;1(3):259–85.
 • 10. Ciumas C, Lindström P, Aoun B, Savic I. Imaging of odor perception delineates functional disintegration of the limbic circuits in mesial temporal lobe epilepsy. Neuroimage 2008;39(2):578– 92.
 • 11. Lehrner J, Baumgartner C, Serles W, Olbrich A, Pataraia E, Bacher J, et al. Olfactory prodromal symptoms and unilateral olfactory dysfunction are associated in patients with right mesial temporal lobe epilepsy. Epilepsia 1997;38(9):1042–4.
 • 12. Jones-Gotman M, Zatorre RJ, Cendes F, Olivier A, Andermann F, McMackin D, et al. Contribution of medial versus lateral temporal-lobe structures to human odour identification. Brain 1997;120( Pt 10):1845–56.
 • 13. Hudry J, Ryvlin P, Saive AL, Ravel N, Plailly J, Royet JP. Lateralization of olfactory processing: differential impact of right and left temporal lobe epilepsies. Epilepsy Behav 2014;37:184–90.
 • 14. Haehner A, Henkel S, Hopp P, Hallmeyer-Elgner S, Reuner U, Reichmann H, et al. Olfactory function in patients with and without temporal lobe resection. Epilepsy Behav 2012;25(4):477– 80.
 • 15. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, Brodie MJ, Allen Hauser W, Mathern G, et al. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2010;51(6):1069–77.
 • 16. Hummel T, Kobal G, Gudziol H, Mackay-Sim A. Normative data for the “Sniffin’ Sticks” including tests of odor identification, odor discrimination, and olfactory thresholds: an upgrade based on a group of more than 3,000 subjects. Eur Arch Otorhinolaryngol 2007;264(3):237–43.
 • 17. Hummel T, Sekinger B, Wolf SR, Pauli E, Kobal G. ‘Sniffin’ sticks’: olfactory performance assessed by the combined testing of odor identification, odor discrimination and olfactory threshold. Chem Senses 1997;22(1):39–52.
 • 18. Tekeli H, Altundağ A, Salihoğlu M, Cayönü M, Kendirli MT. The applicability of the “Sniffin’ Sticks” olfactory test in a Turkish population. Med Sci Monit 2013;19:1221–6.
 • 19. Rumeau C, Nguyen DT, Jankowski R. How to assess olfactory performance with the Sniffin’ Sticks test(®). Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 2016;133(3):203–6.
 • 20. Temmel AF, Quint C, Schickinger-Fischer B, Klimek L, Stoller E, Hummel T. Characteristics of olfactory disorders in relation to major causes of olfactory loss. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2002;128(6):635–41.
 • 21. Mesholam RI, Moberg PJ, Mahr RN, Doty RL. Olfaction in neurodegenerative disease: a meta-analysis of olfactory functioning in Alzheimer’s and Parkinson’s diseases. Arch Neurol 1998;55(1):84–90.
 • 22. Doty RL. Olfaction in Parkinson’s disease and related disorders. Neurobiol Dis 2012;46(3):527–52.
 • 23. Hummel T, Henkel S, Negoias S, Galván JR, Bogdanov V, Hopp P, et al. Olfactory bulb volume in patients with temporal lobe epilepsy. J Neurol 2013;260(4):1004–8.
 • 24. Desai M, Agadi JB, Karthik N, Praveenkumar S, Netto AB. Olfactory abnormalities in temporal lobe epilepsy. J Clin Neurosci 2015;22(10):1614–8.
 • 25. Bernhardt BC, Kim H, Bernasconi N. Patterns of subregional mesiotemporal disease progression in temporal lobe epilepsy. Neurology 2013;81(21):1840–7.
 • 26. Alvim MK, Coan AC, Campos BM, Yasuda CL, Oliveira MC, Morita ME, et al. Progression of gray matter atrophy in seizure-free patients with temporal lobe epilepsy. Epilepsia 2016;57(4):621–9.
 • 27. Caminiti F, De Salvo S, Nunnari D, Bramanti P, Ciurleo R, Granata F, et al. Effect of the antiepileptic therapy on olfactory disorders associated with mesial temporal sclerosis. Neurocase 2016;22(4):357–61.
APA Sezgin M, Samanci B, Sen C, SAMANCI M, BEBEK N, Orhan K, KURT B (2020). Impaired Olfactory Function in Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated with Hippocampal Sclerosis. , 25 - 29. 10.14744/epilepsi.2019.86648
Chicago Sezgin Mine,Samanci Bedia,Sen Comert,SAMANCI Mustafa Yavuz,BEBEK Nerses,Orhan Kadir Serkan,KURT Betül Baykan Impaired Olfactory Function in Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated with Hippocampal Sclerosis. (2020): 25 - 29. 10.14744/epilepsi.2019.86648
MLA Sezgin Mine,Samanci Bedia,Sen Comert,SAMANCI Mustafa Yavuz,BEBEK Nerses,Orhan Kadir Serkan,KURT Betül Baykan Impaired Olfactory Function in Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated with Hippocampal Sclerosis. , 2020, ss.25 - 29. 10.14744/epilepsi.2019.86648
AMA Sezgin M,Samanci B,Sen C,SAMANCI M,BEBEK N,Orhan K,KURT B Impaired Olfactory Function in Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated with Hippocampal Sclerosis. . 2020; 25 - 29. 10.14744/epilepsi.2019.86648
Vancouver Sezgin M,Samanci B,Sen C,SAMANCI M,BEBEK N,Orhan K,KURT B Impaired Olfactory Function in Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated with Hippocampal Sclerosis. . 2020; 25 - 29. 10.14744/epilepsi.2019.86648
IEEE Sezgin M,Samanci B,Sen C,SAMANCI M,BEBEK N,Orhan K,KURT B "Impaired Olfactory Function in Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated with Hippocampal Sclerosis." , ss.25 - 29, 2020. 10.14744/epilepsi.2019.86648
ISNAD Sezgin, Mine vd. "Impaired Olfactory Function in Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated with Hippocampal Sclerosis". (2020), 25-29. https://doi.org/10.14744/epilepsi.2019.86648
APA Sezgin M, Samanci B, Sen C, SAMANCI M, BEBEK N, Orhan K, KURT B (2020). Impaired Olfactory Function in Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated with Hippocampal Sclerosis. Epilepsi, 26(1), 25 - 29. 10.14744/epilepsi.2019.86648
Chicago Sezgin Mine,Samanci Bedia,Sen Comert,SAMANCI Mustafa Yavuz,BEBEK Nerses,Orhan Kadir Serkan,KURT Betül Baykan Impaired Olfactory Function in Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated with Hippocampal Sclerosis. Epilepsi 26, no.1 (2020): 25 - 29. 10.14744/epilepsi.2019.86648
MLA Sezgin Mine,Samanci Bedia,Sen Comert,SAMANCI Mustafa Yavuz,BEBEK Nerses,Orhan Kadir Serkan,KURT Betül Baykan Impaired Olfactory Function in Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated with Hippocampal Sclerosis. Epilepsi, vol.26, no.1, 2020, ss.25 - 29. 10.14744/epilepsi.2019.86648
AMA Sezgin M,Samanci B,Sen C,SAMANCI M,BEBEK N,Orhan K,KURT B Impaired Olfactory Function in Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated with Hippocampal Sclerosis. Epilepsi. 2020; 26(1): 25 - 29. 10.14744/epilepsi.2019.86648
Vancouver Sezgin M,Samanci B,Sen C,SAMANCI M,BEBEK N,Orhan K,KURT B Impaired Olfactory Function in Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated with Hippocampal Sclerosis. Epilepsi. 2020; 26(1): 25 - 29. 10.14744/epilepsi.2019.86648
IEEE Sezgin M,Samanci B,Sen C,SAMANCI M,BEBEK N,Orhan K,KURT B "Impaired Olfactory Function in Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated with Hippocampal Sclerosis." Epilepsi, 26, ss.25 - 29, 2020. 10.14744/epilepsi.2019.86648
ISNAD Sezgin, Mine vd. "Impaired Olfactory Function in Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated with Hippocampal Sclerosis". Epilepsi 26/1 (2020), 25-29. https://doi.org/10.14744/epilepsi.2019.86648