Yıl: 2020 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 85 - 95 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.2399/yod.19.014 İndeks Tarihi: 24-12-2020

Bologna Sürecinin Öğrenci Merkezli Öğrenme Boyutu: Eğitim Fakültesi Öğretim Programlarına Yansımalar

Öz:
Bologna sürecinin ana boyutlarından olan öğrenci merkezli öğrenme; temelinde öğretim programlarının geliştirilmesinde ve öğrenme sürecinde öğrencinin kendi öğrenmesiyle ilgili sorumluluk almasını içermektedir. Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğretim programlarındaki öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin bilgi paketlerine öğrenci merkezli öğrenmenin yansımalarının nasıl olduğunu betimlemektir. Bu doğrultuda cevap aranan sorular; “Eğitim fakültesi öğretim programlarındaki öğretmenlik meslek bilgisi ders bilgi paketlerinde yer verilen; (1) öğretme ve öğrenme stratejisi, yöntem ve tekniklerine öğrenci merkezli öğrenmenin yansıması; (2) değerlendirme sistemine öğrenci merkezli öğrenmenin yansıması ve (3) öğrenci iş yüküne öğrenci merkezli öğrenmenin yansıması nasıldır?” şeklindedir. Araştırma belge tarama modelindedir. Öğrenci merkezli öğrenmenin eğitim fakültesi öğretim programlarına yansımalarını belirlemek üzere; öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin bilgi paketlerindeki öğretme ve öğrenme strateji, yöntem ve teknikleri, değerlendirme sistemi ve öğrenci iş yükü için var olan durum ortaya konmuştur. Araştırma kapsamında, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) etiketi almış olan 33 üniversiteden, eğitim fakültesi bulunan 24 üniversitenin 264 öğretim programı yer almaktadır. Bu programlarda yer verilen 2241 öğretmenlik meslek bilgisi dersi web üzerinden taranmıştır. Bu taramalar sonucunda; ders bilgi paketlerinde çoğunlukla öğrenci merkezli öğrenmeye yönelik strateji, yöntem ve tekniklerin yer aldığı belirtilmiştir. Buna karşılık değerlendirme yöntemlerinin çoğunlukla ara sınav, genel sınav gibi ürün odaklı olarak belirlendiği gözlenmiştir. Öğrenci merkezli öğrenmenin bir boyutu olarak değerlendirme yöntemlerinin çeşitlendirilemediği söylenebilir. Değerlendirme yöntemlerindeki durum iş yüküne de yansımış, ara sınav ve genel sınavlara diğer işlere göre daha fazla zaman tanımlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Student-Centered Learning Dimension of the Bologna Process: Its Reflections in Education Faculty Curricula

Öz:
Student-centered learning, one of the main foci of the Bologna process, involves the development of curricula on the basis of student's taking responsibility for their own learning process. The purpose of this study is to reveal the way the student-centered learning is reflected in the professional teaching knowledge course information packages of various education faculty curricula in Turkey. The research questions are: “In the course information packages of education faculties; (1) How is student-centered learning reflected in teaching and learning strategies/methods and techniques? (2) How is student-centered learning reflected in the evaluation system? (3) How is student-centered learning reflected in the student workload?”. The study is designed as a document review. To reveal the way student-centered learning is handled by these faculties, the information packages of the professional teaching knowledge courses regarding the learning and teaching strategies/methods/techniques, evaluation systems and student workloads were analyzed. Of the 33 universities holding the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) Label, 24 universities have a faculty of education. The web content of 2241 professional teaching knowledge courses of 264 programs offered by these 24 universities were examined. It was found out that most of the course information packages include strategies/methods/techniques for student-centered learning. However, the evaluation methods, which place a strong emphasis on midterms and general exams, were found to be mainly productbased. It can be said that the evaluation methods in current practice are not as diversified as required by student-centered learning, and administering the midterms and general exams takes much more time than allocated for other tasks.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA kisa n, Uysal F, kavak y (2020). Bologna Sürecinin Öğrenci Merkezli Öğrenme Boyutu: Eğitim Fakültesi Öğretim Programlarına Yansımalar. , 85 - 95. 10.2399/yod.19.014
Chicago kisa nuray,Uysal Funda,kavak yüksel Bologna Sürecinin Öğrenci Merkezli Öğrenme Boyutu: Eğitim Fakültesi Öğretim Programlarına Yansımalar. (2020): 85 - 95. 10.2399/yod.19.014
MLA kisa nuray,Uysal Funda,kavak yüksel Bologna Sürecinin Öğrenci Merkezli Öğrenme Boyutu: Eğitim Fakültesi Öğretim Programlarına Yansımalar. , 2020, ss.85 - 95. 10.2399/yod.19.014
AMA kisa n,Uysal F,kavak y Bologna Sürecinin Öğrenci Merkezli Öğrenme Boyutu: Eğitim Fakültesi Öğretim Programlarına Yansımalar. . 2020; 85 - 95. 10.2399/yod.19.014
Vancouver kisa n,Uysal F,kavak y Bologna Sürecinin Öğrenci Merkezli Öğrenme Boyutu: Eğitim Fakültesi Öğretim Programlarına Yansımalar. . 2020; 85 - 95. 10.2399/yod.19.014
IEEE kisa n,Uysal F,kavak y "Bologna Sürecinin Öğrenci Merkezli Öğrenme Boyutu: Eğitim Fakültesi Öğretim Programlarına Yansımalar." , ss.85 - 95, 2020. 10.2399/yod.19.014
ISNAD kisa, nuray vd. "Bologna Sürecinin Öğrenci Merkezli Öğrenme Boyutu: Eğitim Fakültesi Öğretim Programlarına Yansımalar". (2020), 85-95. https://doi.org/10.2399/yod.19.014
APA kisa n, Uysal F, kavak y (2020). Bologna Sürecinin Öğrenci Merkezli Öğrenme Boyutu: Eğitim Fakültesi Öğretim Programlarına Yansımalar. Yükseköğretim Dergisi, 10(1), 85 - 95. 10.2399/yod.19.014
Chicago kisa nuray,Uysal Funda,kavak yüksel Bologna Sürecinin Öğrenci Merkezli Öğrenme Boyutu: Eğitim Fakültesi Öğretim Programlarına Yansımalar. Yükseköğretim Dergisi 10, no.1 (2020): 85 - 95. 10.2399/yod.19.014
MLA kisa nuray,Uysal Funda,kavak yüksel Bologna Sürecinin Öğrenci Merkezli Öğrenme Boyutu: Eğitim Fakültesi Öğretim Programlarına Yansımalar. Yükseköğretim Dergisi, vol.10, no.1, 2020, ss.85 - 95. 10.2399/yod.19.014
AMA kisa n,Uysal F,kavak y Bologna Sürecinin Öğrenci Merkezli Öğrenme Boyutu: Eğitim Fakültesi Öğretim Programlarına Yansımalar. Yükseköğretim Dergisi. 2020; 10(1): 85 - 95. 10.2399/yod.19.014
Vancouver kisa n,Uysal F,kavak y Bologna Sürecinin Öğrenci Merkezli Öğrenme Boyutu: Eğitim Fakültesi Öğretim Programlarına Yansımalar. Yükseköğretim Dergisi. 2020; 10(1): 85 - 95. 10.2399/yod.19.014
IEEE kisa n,Uysal F,kavak y "Bologna Sürecinin Öğrenci Merkezli Öğrenme Boyutu: Eğitim Fakültesi Öğretim Programlarına Yansımalar." Yükseköğretim Dergisi, 10, ss.85 - 95, 2020. 10.2399/yod.19.014
ISNAD kisa, nuray vd. "Bologna Sürecinin Öğrenci Merkezli Öğrenme Boyutu: Eğitim Fakültesi Öğretim Programlarına Yansımalar". Yükseköğretim Dergisi 10/1 (2020), 85-95. https://doi.org/10.2399/yod.19.014